تدوين شيوه نامه و دستورالعمل ساماندهی پيمان های مستمر

شیوه نامه و دستورالعمل ساماندهی فعاليت هاي مستمر پيمان سپاري شده (غيرپروژه اي) تدوین شد. این شیوه نامه به ويژه از نظر نيروي انساني شاغل در شركت هاي پيمانكاري طرف قرارداد صنعت نفت (اركان ثالث) و استفاده بهينه از ظرفيت نيروي انساني مازاد پيمان هاي موجود جهت تامين نيروي انساني مورد نياز تهیه و تدوین شد.

   ساماندهی نيروهای پيمانكاری

اطلاعات نيروهاي پيمانكاري از طريق بازنگري و تعريف پروژه طرح طبقه بندي مشاغل پيمانكاري صنعت نفت، شناسایی و اطلاعات تمامی کارکنان واجد شرایط در سامانه ساپنا ثبت شد. همچنین سامانه ساپنا با رويكرد استقرار و راه اندازي سامانه جامع نيروهاي پيمانكاري بازطراحی شد.

   توسعه همكاری های بين المللی آموزشی

 با هدف توسعه و بهبود ديپلماسي انرژي، برنامه آموزشي براي متخصصين كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي(اكو) طراحي و برنامه ريزي هاي لازم جهت اجراي برنامه هاي مذكور انجام شده است. همچنين برنامه آموزشي (كارآموزي) براي كارشناسان كشور ازبكستان تدوين شده و در حال مبادله است.

   استانداردسازی آموزش های بدو استخدام

به منظور به روزآوري و يكپارچه سازي دوره هاي آموزش بدواستخدام جهت پاسخ به نيازها و تكاليف جديد، مجموعه دوره های مذكور با همكاري اركان آموزشي صنعت نفت با امعان نظر به آزمون استخدامي پيش رو جهت جذب 3420 نفر و تجارب منبعث از دستورالعمل هاي كارآموزي از جمله شيوه نامه كارآموزي مشمولين قانون تفسير بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و بند «د» و بند «و» تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و 1401، بازنگري دوره هاي HSE و همچنين نيازهاي آموزشي جديد با همكاري اركان آموزشي صنعت نفت و اداره كل HSE مورد بررسي و اجماع قرار گرفت و نتيجه در قالب دوره هاي استاندارد آموزشي تدوين و جهت اجرا ابلاغ شد.

  بازطراحی نظام گروه بندی مشاغل صنعت نفت (خانواده های شغلی)

نظام گروه بندي مشاغل صنعت نفت (خانواده هاي شغلي) در سطح مشاغل حرفه اي و مديريتي با هدف بهينه سازي مسيرهاي شغلي جهت زمينه سازي ارتقا و توسعه نيروي انساني باز طراحي شد.

  تشکیل کارگروه هاي هماهنگی سرمایه انسانی

کارگروه هاي هماهنگی سرمایه انسانی با رويكرد قطب بندي (Hub) در مراكز استان ها با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در شناسایی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی، ارائه پیشنهادهاي عملی در چارچوب قوانين و مقررات، پیگیري مصوبات سفرهاي استانی مرتبط با حوزه منابع انساني و هماهنگي و تشريك مساعي در حل مشكلات و استفاده از ظرفيت هاي مشترك تشكيل و راه اندازي شد. در این زمینه انجام (8) سفر عملیاتی به عسلويه، خوزستان (اهواز و گچساران)، فارس (آغار و دالان)، جزيره خارگ (پايانه هاي نفتي و فلات قاره)، خراسان رضوي (خانگيران)، كرمانشاه (چشمه خوش)، ايلام و هرمزگان / تشكيل وراه اندازی (27)كارگروه هماهنگي سرمايه انساني بارويكرد قطب بندي (Hub) در مراكز استان هاي كشور و قرارگرفتن در زنجيره تصميم سازي حوزه منابع انساني صنعت نفت از جمله اقدام های انجام شده بوده است.

   تدوين و ابلاغ شيوه نامه شورای عالي فرهنگی وزارت نفت

شوراي عالي فرهنگي وزارت نفت براساس ابلاغيه شماره 830-2/20 مورخ 26/10/1401 وزارت نفت تشكيل و راه اندازی شيوه نامه شوراي عالي فرهنگي وزارت نفت تدوین و ابلاغ شد. این شورا تاکنون 15 جلسه در ارتباط با موضوعات مختلف فرهنگي صنعت نفت برگزار کرده است.

  تدوين و ابلاغ شيوه نامه شورای هماهنگی نظام سلامت كاركنان صنعت نفت

شوراي هماهنگي نظام سلامت كاركنان براساس ابلاغيه شماره 20-2/20 مورخ 09/01/1401 وزیر نفت تشكيل و راه اندازی شد و تاکنون هفت جلسه برگزار و ماحصل آن ابلاغ 20 مصوبه بوده است.

  ايجاد بانك اطلاعات فرزندان كاركنان شهيد، جانباز 25 درصد و بالاتر

بانك اطلاعات فرزندان كاركنان شهيد، جانباز 25 درصد و بالاتر و آزاده صنعت نفت

(موضوع مصوبه قبلي 1497 هيئت مديره شركت ملي نفت ايران) ايجاد و در مرحله تصمیم گیری برای اشتغال با در نظر گرفتن اولویت های لازم می باشد.

  تدوين و ابلاغ نظام جامع توسعه مديريت صنعت نفت

نظام جامع توسعه مديريت صنعت نفت با رويكرد افزايش كارآيي و كاربردي سازي وظايف ذاتي مركز توسعه مديريت تدوین و ابلاغ شد. این اقدام با هدف ارزيابي و استقرار نظام شايسته گزيني و انتصاب مديران كارآمد و زمينه سازي ارتقای مديران فساد ستيز و انقلابي در صنعت نفت انجام شد.

  ابلاغ 15 مصوبه شوراي اداری و استخدامی صنعت نفت

نشست های شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت، با حضور نماينده سازمان اداري و استخدامي كشور، مديران عامل چهار شركت اصلي و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني از ابتدای دولت سیزدهم برگزار شده و با ابلاغ 15 مصوبه همراه بوده است.

  آیین نامه ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

اجراي جدول حقوق، موضوع آیین نامه ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با هدف پاسخگویی قانع کننده و عمل به بخشي از مطالبات معوقه کارکنان رسمی صنعت نفت از سال ۱۳۹۳ همواره در دستور كار بوده و پیگیری مراحل تصويب خواهي آن از مبادي ذي ربط به صورت جدی و مداوم انجام می شود.

  متناسب سازی پرداخت مالیات حقوق براساس افزايش حقوق 1401

بررسي و تعيين سازوكارهاي لازم به منظور پرداخت مالیات عادلانه، متناسب با میزان افزایش حقوق ۱۴۰۱ به ویژه کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی جنوب کشور انجام و پيگيري مراحل تصويب خواهي آن

از مبادي ذي ربط در دستور کار بوده است.

   افزايش تسهیلات رفاهی چهارگانه

اعمال نرخ های جدید گروه مواد غذایی و ورزش در مبالغ تسهیلات رفاهی، بر اساس ماده (11) ضوابط اجرایی بودجه که با افزایش تسهیلات رفاهی چهارگانه (بن کالا، کمک هزینه غذا، متمم کمک غذا و سرانه ورزش) همراه بوده است.

  استقرار کامل چرخه مدیریت بهره وری برای نخستین بار در صنعت نفت

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت با اجرای تكليف مندرج در ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه كشور برای نخستین بار اقدام به استقرار كامل چرخه مديريت بهره وري در صنعت نفت کرد.

   نظام مند کردن فرآيند ارزيابی عملكرد ساليانه وزارت نفت

طراحي فرآيند ارزيابي عملكرد برنامه محور از طريق تشكيل كارگروه هاي تخصصي با هدف اجرايي کردن سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و نقشه راه اصلاح نظام اداري كشور و نظام مند کردن اقدام های مرتبط با ارزيابي عملكرد ساليانه وزارت نفت.

  طرح پس انداز مسكن كاركنان صنعت نفت

طرح پس انداز مسكن كاركنان در شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت با هدف ارتقای رفاه كاركنان شاغل و بازنشسته عضو صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نغت از طريق تامين مسكن افراد واجد الشرايط تصويب و ايجاد شد. درهمین زمینه ابلاغیه شیوه نامه اجرایی این صندوق نیز از سوی وزیر نفت صادر شده و در دست اجرا قرار گرفت تا به عنوان یک طرح زیربنایی به موضوع تامین مسکن کارکنان توجه ویژه صورت گیرد.

  افزايش وديعه مسكن كاركنان صنعت نفت

وديعه اماني مسكن كاركنان به منظور مساعدت در تامين مسكن استجاري كاركنان مشمول و كمك به جذب و نگهداشت نيروي انساني متخصص و مجرب به ويژه در مناطق عملياتي بازنگري شد و افزايش یافت.

  افزايش سقف تسهيلات مددكاری

سقف مساعدت هاي بلاعوض مددكاري به دليل ثابت ماندن مبالغ مذكور از سال 1393 با هدف ارتقای رضايتمندي و انگيزه كاركنان مشمول در صنعت نفت افزايش یافت.

  مشاركت كاركنان قرار مدت موقت در فعاليت های ورزشی

با مصوبات شورای مرکزی ورزش وزارت نفت، امكان برخورداري از خدمات ورزشي و شركت در مسابقات و المپيادهاي ورزشي وزارت نفت براي كاركنان قرارداد موقت و خانواده هاي آنان همانند كارمندان رسمي فراهم شد.

   امكانات و تسهيلات خدمات ورزشي براي بازنشستگان

امكان برخورداري از خدمات ورزشي در تمامی شركت هاي اصلي، فرعي و تابعه به بازنشستگان و خانواده هاي آنان فراهم شد و براساس مصوبات شورای مرکزی ورزش وزارت نفت بازنشستگان و خانواده های آنها هم همانند كارمندان شاغل رسمي ازاین امکان برخوردار شدند.