دستاوردهای حوزه زنان و خانواده در صنعت نفت

حرکت در مسير نهادينه سازي عدالت اجتماعي

باز هم صدور يک ابلاغيه در جهت برخورداري فرزندان کارکنان زن شاغل در صنعت نفت در جهت نهادينه سازي عدالت اجتماعي، با پيشنهاد فاطمه تندگويان  مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده  و حمايت افخم زرواني، رئيس صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت.

کارگاه هاي آموزشي در شرکت هاي چهارگانه و ستاد

کارگاه هاي جذاب و متفاوت آموزشي از جمله کارگاه هاي سلامت زنان شاغل، اثرات روزه بر تاب آوري و سلامت و ... با رويکردهاي جديد با تدريس اساتيد مجرب صنعت نفت، يکي ديگر از رويدادهاي مثبت در حوزه زنان بود که هدف از آن افزايش توانمندي هاي روحي زنان در پيچ  و خم هاي عرصه هاي زندگي فردي، خانوادگي و شغلي بود.

ابلاغيه رفع تبعيض در جذب زنان

دستورعمل«رفع تبعيض در جذب و به کارگيري  بانوان در مشاغل و سمت هاي متناسب با توانمندي هاي آنان در صنعت نفت» که از سوي مهندس زنگنه ابلاغ شد و بازتاب فراواني در رسانه ها داشت و به عنوان يک الگو براي ديگر سازمان ها در جهت توجه به شايسته سالاري به جاي جنسيت مدنظر قرار گرفت.

نشست هاي تخصصي خانواده

نشست هاي دنباله دار تخصصي «خانواده، تحولات بنيادين عصر حاضر و چالش هاي پيش رو در صنعت نفت» با حضور و تدريس علي صاحبي، مربي ارشد و عضو هيئت علمي موسسه واقعيت درماني ويليام گلسر و بنيانگذار مرکز آموزش واقعيت درماني ايران در سال 96 کليد خورد و با استقبال کارکنان زن و مرد روبه رو شد.

کاهش ساعت کاري بانوان با شرايط خاص

ساعت کار زنان شاغل داراي شرايط خاص با ابلاغيه مهندس زنگنه، وزير نفت پس از سال ها انتظار، در دولت اعتدال  کاهش يافت. طبق اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي، ساعت کار هفتگي زنان شاغل اعم از رسمي، پيماني و قراردادي که داراي معلوليت شديد يا فرزند زير شش سال تمام يا همسر يا فرزند معلول شديد يا مبتلا به بيماري صعب العلاج هستند و يا زنان سرپرست خانوار شاغل هشت ساعت در هفته با دريافت حقوق و مزاياي کامل کاهش  يافت.

توتال و زنان

پس از امضاي قرارداد وزارت نفت کشورمان با شرکت توتال فرانسه، حسن روحاني، رئيس جمهور در ديدار با تيم مذاکره کننده و تنظيم کننده قرارداد، از تلاش هاي آنان قدرداني کرد. در عکس هايي که از اين مراسم منتشر شد، براي اولين بار تصوير کارکنان زن صنعت نفت در کنار رئيس جمهور کشورمان ديده شد.

قائم مقامي زنان

انتخاب مرضيه شاهدايي به عنوان قائم مقام وزير  نفت از سوي مهندس زنگنه، وزير نفت در سال گذشته، يکي ديگر از ساختارشکني هاي صنعت نفت در حوزه زنان قلمداد مي شود که بار ديگر صنعت نفت را در صدر اخبار تحولات حوزه زنان قرار داد؛ براي اولين بار يک زن در صنعت نفت در جايگاه قائم مقامي قرار گرفت.

زنان تا شصت سالگي همراه نفت

ابلاغيه کريم سلحشور، معاون  پيشين توسعه مديريت و سرمايه انساني  وزير نفت خطاب به مديران عامل شرکت هاي اصلي، معاونان و مشاوران وزير نفت و روساي واحدهاي مستقل ستادي مبني بر اجازه ادامه خدمت زنان شاغل در صنعت نفت با تأييد شرايط مقرراتي تا 60 سالگي را نيز مي توان اقدامي مثبت در جهت ايجاد موازنه آماري زنان و مردان شاغل در صنعت نفت دانست.

نشست هاي متعدد هم انديشي و آموزشي

نشست هاي متعدد در سطح ستاد و زيرمجموعه هاي صنعت نفت از جمله «بررسي فقر حرکتي در کارکنان و خانواده ها، آسيب ها و راهکارها»، «ارتقاي مديريت زنان، موانع و راهکارها»، توانمندسازي زنان در کارگاه هاي خود مراقبتي به همت شرکت ملي نفت ايران، نشست هاي تخصصي خانواده، عصر حاضر و تحولات پيش رو در شرکت هاي زيرمجموعه شرکت هاي چهارگانه.