افتتاح زودهنگام 2 باب مدرسه درمجموعه نفتي اهواز

مشاورمديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب دراموراجرايي و پيگيري گفت: دو باب مدرسه ابتدايي ومتوسطه مجموعه مسكوني دو هزار واحدي نفت اهواز، درآينده نزديک افتتاح خواهند شد. محمد خانچي با بيان اين که عمليات اجرايي اين دوباب مدرسه در مراحل پاياني است، افزود: مدرسه ابتدايي 10 کلاسه و براي آن 1870متر مربع محوطه سازي و 1550مترمربع فضاي آموزشي پيش بيني شده است. خانچي، پيشرفت فيزيکي ساخت اين مدرسه را 90 درصد اعلام کرد. وي درباره مدرسه متوسطه در دست ساخت مجموعه مسکوني دوهزار واحدي نفت اهواز نيز گفت: اين مدرسه 12 کلاسه داراي 2600 متر مربع محوطه سازي و 2050 متر فضاي آموزشي است. به گفته خانچي، پيشرفت فيزيکي ساخت مدرسه متوسطه مزبور نيز به 90 درصد رسيده است. مشاورمديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب با بيان اين که اعتبار ساخت اين مدارس 72ميليارد ريال است، تصريح کرد: براي اين دو مدرسه، يك سالن ورزشي سرپوشيده مشترك به متراژ 645 مترمربع با اعتبار هشت ميليارد و 690 ميليون ريال احداث شده است.

خانچي يادآورشد: مجموع اعتبار مربوط به ساخت اين دو باب مدرسه از محل اعتبارات طرح كمك به عمران مناطق نفت خيزشركت ملي نفت ايران تامين شده است. وي با بيان اين که مجري ساخت اين مدارس، اداره كل نوسازي مدارس استان خوزستان است، اظهار کرد: ساخت مجموعه مسكوني دو هزار واحدي نفت اهواز از بهمن ماه 1389 آغاز وتا كنون 800 واحد آن تكميل و واگذار شده است. دراين مجموعه احداث 6 باب مدرسه و دو باب مسجد، جانمايي شده كه در مرحله نخست يك باب مسجد و دوباب مدرسه دردست احداث است. عمليات ساخت يك باب مدرسه ديگر و يك مجموعه ورزشي از محل اعتبارات طرح كمك به عمران مناطق نفت خيز شركت ملي نفت ايران نيز به زودي در مجموعه 2000 واحدي نفت اهواز آغاز خواهد شد.

مشارکت حداکثري درحوزه مسئوليت هاي اجتماعي  

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون گفت: اين مجموعه توليدي درصنعت نفت، همسو با رسالت و مسئوليت هاي خود در حوزه توليد گاز، درانجام مسئوليت هاي اجتماعي نيز، مشارکت حداکثري دارد. جهانگير پورهنگ در نشستي با حضورمشاوراجرايي استاندار خوزستان درامورمناطق محروم، فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان وزارت نفت، جنوب و بخشدارغيزاينه برگزارشد، افزود: خداوند را شاکريم که توانسته ايم به موازات مسئوليت خود در حوزه توليد، گام هاي موثري نيز در حوزه مسئوليت اجتماعي برداريم ودرامرساخت و مرمت مدارس، مساجد، راه هاي مواصلاتي روستاهاي همجوارتاسيسات وآب رساني، نقش آفرين باشيم. وي اظهارکرد: سال گذشته ازمحل صرفه جويي ها، 110ميليارد ريال طرح عام المنفعه ازجمله ساخت 6 باب مدرسه بامتراژ 500 متر مربع، تامين سه دستگاه تانکرآب رسان، تامين وسائل کمک آموزشي دانش آموزان حوزه عملياتي شرکت، همچنين حمايت از سه تيم ورزشي حاضر در ليگ هاي مختلف کشور و تعمير و تجهيز دومسجد انجام شد. پورهنگ يادآور شد: براي احداث 6 باب مدرسه بخش مشراگه نيز9 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده است و 500 مترمربع فضاي آموزشي نيز در ابتداي سال تحصيلي 98-97 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامشير تحويل داده خواهد شد. دراين نشست مشاوراجرايي استاندار خوزستان در امورمناطق محروم نيز رسيدگي به امورات مردم را ازتاكيدات دين مبين اسلام و نظام جمهوري اسلامي خواند.

يكتا سواري گفت: بنا بر بررسي هاي ميداني ودريافت گزارشهاي مردمي، مهندس جهانگير پورهنگ به عنوان مديربرتر درحوزه عمل به مسئوليت اجتماعي ومحروميت زدايي درمناطق عملياتي شناخته شده و استاندار خوزستان نيز به همين منظوراز وي قدرداني کرده است. سرهنگ ممبيني، فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان وزارت نفت-جنوب نيزبااشاره به سخنان مقام معظم رهبري، گفت: كاركنان شركت بهره برداري نفت و گازمارون علاوه بر تحقق برنامه توليد، درحوزه مسئوليت اجتماعي نيزموفق عمل كرده اند واين مهم همواره درخاطرمردم خواهد ماند.

هاشمي بخشدار غيزانيه نيز از پورهنگ به عنوان نهادينه سازمسئوليت اجتماعي در شركت بهره برداري نفت وگازمارون ياد و از همکاران وي در بخش هاي مختلف نيز قدرداني كرد.

نقش مهم شرکت نفت و گاز گچساران درحمايت از کالاي ايراني

فرماندارگچساران گفت: شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در حمايت از کالاي ايراني نقش مهم و حياتي دارد.  عبدالرحيم رحيمي در نخستين نشست شوراي اداري اين شهرستان با اشاره به نام گذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به عنوان حمايت از کالاي ايراني اظهار کرد: صنعت نفت گچساران با توجه به موقعيت و مجموعه اي که دارد، ماهانه بيش ازيک ميليارد تومان اقلام وکالاي ايراني خريداري مي کند که اين کمک شايان توجهي به اقتصاد اين شهرستان است. وي افزود: با توجه به حمايت از کالاي داخلي، بايد کيفيت کالاي ايراني بيشتر شود که زمينه جلب رضايت مردم نيز فراهم آيد. علي جعفري ديزگاني، رئيس روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران نيز گفت: حمايت ازسازندگان داخلي، اولويت اصلي صنعت نفت براي حمايت از کالاي ايراني است. وي افزود: صنعت نفت گچساران به عنوان صنعتي که نقش ويژه اي در اقتصاد کشور دارد، همواره نگاه مثبتي به حمايت از کالاي ايراني داشته است و دارد. ديزگاني تصريح کرد: شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران براي حمايت ازسازندگان وتوليدکنندگان داخلي و توانمندسازي آنها و پياده سازي شعار امسال، با استعلام ازسازمان صنعت، معدن و تجارت، فهرست کاملي از سازندگاني که بتوانند کالاهاي مصرفي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران را بر اساس استاندارد توليد کنند، تهيه خواهد کرد. رئيس روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران به ساخت 3200 قلم کالا به ارزش 300 ميليارد ريال ازسوي سازندگان داخلي و به سفارش اين شرکت اشاره و تصريح کرد: سال گذشته 102 هزار مورد فعاليت تعميراتي، اصلاحيه وپيشگيرانه به منظوراهداف اقتصاد مقاومتي در شرکت بهره برداري نفت وگاز گچساران انجام شده است.

توزيع سراسري بنزين و نفت گاز يورو در بوشهر

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ازتوزيع سراسري بنزين و نفت گاز يورو دراستان بوشهر خبر داد. سيدمحمد رضا موسوي خواه درجلسه هم انديشي با جايگاه داران سوخت وشرکت هاي صاحب نشان استان بوشهر با بيان اين که روزانه بيش از 225 ميليون ليترانواع فرآورده نفتي در کشورتوزيع مي شود، افزود: اين رسالت مهم تنها باهمدلي وهمکاري شرکت هاي حمل فرآورده هاي نفتي، صاحبان مجاري عرضه سوخت و شرکت هاي صاحب نشان تحقق يافته است. وي با بيان اين که هدف شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، همکاري مستمر مبتني بر هم انديشي و هم و افزايي با صاحبان مجاري عرضه و ناوگان حمل فرآورده هاي نفتي است، افزود: به طور قطع، حاصل اين گونه نشست ها به بهبود مستمر فرآيند سوخت رساني خواهد انجاميد. موسوي خواه تصريح کرد: به منظور رفع مشکلات اين حوزه، اقدام هاي موثري انجام شده که اجراي طرح کهاب، نصب ميتر(اندازه گير)تحويل سوخت، فروش و انتقال وجه نقد و طرح شاپرک ازجمله آنهاست.

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در ديدار با استاندار بوشهر نيز، برتداوم سوخت رساني وعرضه سوخت با کيفيت در اين استان تاکيد کرد. وي با اشاره به همکاري سازنده استانداري با شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران تصريح کرد: تامين سوخت مورد نياز مردم درهمه اوقات سال، ضروري به شمارمي آيدومجموعه اين شرکت همه تلاش خود را به کار گرفته است. عبدالکريم گراوند، استاندار بوشهرنيز، با بيان اين که استان بوشهر نوروز امسال ميزبان 7.5 ميليون نفر مسافر بود، اظهار کرد: با وجود حضوراين حجم مسافر، خدمت رساني خوبي درهمه بخش ها ازجمله سوخت رساني انجام وسوخت مورد نيازمسافران با تلاش شبانه روزي کارکنان شرکت ملي پخش تامين شد. وي با تاکيد بر ضرورت خدمت رساني مطلوب و با کيفيت به مردم در جايگاه هاي عرضه سوخت، ادامه داد: انتظار مي رود روز به روز شاهد بهبود دراين عرصه باشيم وخدمت رساني به مردم کيفي تر ومطلوب تر انجام شود.

7 هزار نفر - ساعت بازديد از واحدهاي مصرف کننده سوخت

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان از ثبت بيش از هفت هزارنفرساعت بازديداز واحدهاي مصرف کننده عمده درسال گذشته خبر داد.کوروش بالادست بابيان اين که بازديد از واحدهاي مصرف کننده عمده سوخت در سال گذشته هفت هزار و 496 نفرساعت بوده است، تصريح کرد: اين بازديدها به وسيله واحد سرويس هاي صنعتي منطقه عملياتي زاهدان و دربرخي موارد نيز با همکاري مشترک سازمان هاي نظارتي انجام شده است.وي هدف از اين بازديدها را برآورد مصرف واقعي و راستي آزمايي آن در واحدهاي مصرف کننده عمده عنوان و اظهارکرد: بررسي ميداني از واحدهاي مصرف کننده سوخت نشان مي دهد دربرخي موارد، سهميه مصرف کنندگان طبق الگوي تعيين شده، کاهش ياافزايش يافته واين بازديدها براي رسيدن به مصرف واقعي انجام شده است.به گفته بالادست، دوهزار و  42 نفر- ساعت ازبازديدهاي انجام شده درسال گذشته به طور مشترک با سازمان هاي نظارتي مانند کميسيون پيشگيري و مقابله با قاچاق سوخت، تعزيرات حکومتي و اداره آگاهي انجام گرفته است.وي بابيان اين که فرآورده هاي نفتي، شريان حياتي ومحور توسعه صنعت، توليد، اشتغال و در مجموع سرمايه ملي کشور است، بر نياز به حفظ و صيانت از آن تاکيد وتصريح کرد: اين مهم مي طلبد که توزيع فرآورده هاي نفتي با دقت، براساس تامين نيازمصرف کننده واقعي انجام و از عرضه خارج از شبکه آن نيزجلوگيري شود.

برگزاري 25 هزار نفر - ساعت آموزش اچ اس اي

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه مرکزي گفت: سال گذشته بيش از25 هزارنفر-ساعت آموزش اچ اس اي دراين منطقه عملياتي برگزارشده است. عبداله گيتي منش با تاکيد بر رعايت اصول سه گانه بهداشت،  ايمني و محيط زيست به عنوان يک اصل مهم درانجام فعاليت هاي روزانه، افزود: برهمين اساس، سال گذشته سلسله آموزش هايي درحوزه اچ اس اي و پدافند غيرعامل باهدف ارتقاي سطح دانش و آمادگي کارکنان برگزار شد. وي بااشاره به موضوع مهم پدافند غيرعامل نيزاظهارکرد: با توجه به اهميت اين موضوع، سال گذشته 264 نفر- ساعت آموزش با هدف جلو گيري از حوادث غيرمترقبه ارائه شده است. گيتي منش همچنين درباره آموزش هاي ارائه شده درحوزه محيط زيست نيزگفت: دراين حوزه سال گذشته 5 هزار و149 نفرساعت دوره آموزشي که دربهبود فرآيندهاي زيست محيطي نقش موثري دارد، برگزار شد. مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه مرکزي مهم ترين اصل در زندگي کاري و اجتماعي هرسازمان را رعايت اصول ايمني بيان و اظهار کرد: سال گذشته باتوجه به اين اصل مهم، 14هزارو 14نفر - ساعت آموزش ايمني در سطح اين شرکت برگزارشده است. گيتي منش يادآورشد: مديران، مالکان جايگاه هاي عرضه سوخت مايع و جايگاه هاي عرضه سي ان جي، همچنين رانندگان نفتکش وکارکنان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه مرکزي، ازجمله شرکت کنندگان در اين دوره هاي آموزشي بودند.

توسعه پايدار با اجراي پروژه هاي فني

معاون فني شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال گفت: اجراي طرح هاي فني سال گذشته، به توسعه پايدار اين حوزه عملياتي منجر شده است. حميدرضا نجابت باقدرداني ازتلاش واحدهاي فني درسال 96، ايمن سازي تقاطع رودخانه تجن با خط خط لوله 12 اينچ فرآورده گل
پل – ساري را از برجسته ترين فعاليت هاي سال گذشته برشمرد. وي بابيان اين که براي مقاوم‎سازي اين تقاطع 6هزارمترمکعب خاکريزي و280 متر بتن‎ ريزي انجام شده است، افزود: اين تقاطع بنابرمحاسبات و تمهيدات انجام شده تادهه‎هاي آينده نيازي به مقاوم سازي نخواهد داشت. معاون فني شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال همچنين مقاوم‎سازي کيلومتر258مسير خط لوله انتقال لاجيم – ساري در منطقه ريگ‎ چشمه، احداث گابيون دركيلومتر28 خط لوله ساري گل پل، همچنين مقاوم‎سازي كيلومتر 28 مسيرخط لوله علي‎آباد- گرگان در تلاقي با رودخانه تقي‎آباد و مقاوم‏سازي كيلومتر 51 مسيرخط لوله علي‎آباد - گرگان واقع در رودخانه زنگيان را از ديگر فعاليت هاي اين شرکت در سال گذشته برشمرد. به گفته نجابت، تسطيح 10 کيلومتر ازمسيرخط 32 اينچ گل‎پل - اوريم حد فاصل پل‎سفيد – زال‎دره و تسطيح 700 متر ازمسير خط 32 اينچ ساري - گل پل، از ديگر فعاليت هاي مهم سال گذشته شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال بوده است. وي احداث پاركينگ خودروهاي سنگين درمركزانتقال نفت وتاسيسات ساري با 75درصد پيشرفت فيزيکي، اجراي لند فارم ومرکزدپوي مواد شيميايي در مركز انتقال نفت نكا، احداث باندوال سنگي درمخازن رليف مركز فشارشكن لاجيم با75درصد پيشرفت فيزيکي، همچنين احداث كانال زهكش سنگ‎بتني اطراف محوطه پست برق مركزانتقال نفت اوريم و جدول‎كاري درمحوطه صنعتي مركز انتقال نفت نكا را ديگر طرح هاي فني اين منطقه عملياتي خواند. 

13کيلومتر تعويض پوشش خط با هدف حفظ محيط زيست

سرپرست مهندسي خوردگي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال شرق گفت: 13کيلومتراز خط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي سبزوار- مشهد با هدف جلوگيري ازتبعات زيست محيطي ناشي ازنشت فرآورده تعويض پوشش شده است. عليرضا کاظمي حدفاصل عمليات تعويض پوشش روي خط لوله 20 اينچ انتقال فرآورده نفتي سبزوار- مشهد را کيلومتر794 تا 807 اعلام کرد. وي گفت: حفاري وبرداشتن پوشش قديم، باسندبلاست و اعمال پوشش جديد، ريختن ماسه بادي اطراف لوله، همچنين پرکردن کانال حفاري شده و احياي تاج خط بخش هاي مختلف عمليات تعويض لوله است. به گفته کاظمي، اين عمليات با نظارت دقيق ومستمرکارکنان واحد مهندسي خوردگي، همکاري واحدهاي ستادي و عملياتي منطقه به منظور جلوگيري از هرگونه آسيب احتمالي محيط زيست و خط لوله به درستي و با کمترين زمان ممکن انجام شده است. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق، ازجمله مناطق دوازه گانه شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران است که با بهره گيري از يک هزار و 100 کيلومتر خط لوله از جمله خط لوله 22 اينچ ري و20 اينچ شاهرود، انتقال سوخت به پنج استان کشور(سمنان، خراسان رضوي، جنوبي و شمالي، گلستان وبخشي از استان مازندران) را انجام مي دهد. اين منطقه عملياتي را که شاهرگ اصلي سوخت رساني به اين استان هاي ياد شده محسوب مي شود، داراي چهارمرکز انتقال نفت (سمنان، شاهرود، سبزوار و امام تقي) و هفت منطقه تاسيسات نفتي است.

رشد 34 درصدي درانتقال گاز

مديرمنطقه 9 عمليات انتقال گاز از رشد 34 درصدي انتقال گاز سال گذشته اين حوزه عملياتي در مقايسه با سال قبل از آن خبر داد. رسول داودي نژاد با بيان اين که اين ميزان رشد در مقايسه باسال قبل از آن از رشد خوبي برخوردار شده است، تصريح کرد: حجم جا به جايي انتقال گاز با خطوط لوله و تاسيسات منطقه 9 عمليات انتقال گازدر سال گذشته پنج ميليارد و 500 ميليون مترمکعب بوده است. داودي نژادهمچنين با اشاره به افزايش حجم گاز عبوري ازخطوط لوله منطقه 9 عمليات انتقال گازگفت: حجم گازعبوري شامل مصارف نيروگاهي، ايستگاه هاي کاهش فشار برون شهري (سي جي اس)، صرف سوخت تاسيسات و تخليه خطوط لوله است که سال گذشته با6/5 درصد رشد نسبت به سال قبل ازآن به حدود 22 ميليارد مترمکعب رسيد. مديرمنطقه 9 عمليات انتقال گاز با اشاره به نام گذاري امسال ازسوي مقام معظم رهبري(حمايت ازکالاي ايراني)باتاکيد براين که تامين انرژي مطمئن و پايدار يکي از نيازهاي اصلي براي حمايت از توليد داخلي و کالاي ايراني است، تصريح کرد: منطقه 9 عمليات انتقال گاز با توجه به فعاليت هاي انجام شده، اقدام هاي تعميراتي برنامه ريزي شده روي خطوط لوله وتأسيسات واستفاده ازکارکنان متخصص و جوان، همه تلاش و همت خود را به منظور تداوم و پايداري انتقال گاز به کار گرفته است.

فرآورش بيش از 19ميليارد مترمکعب گاز

مديرعامل شرکت پالايش گازفجرجم گفت: سال گذشته دراين پالايشگاه 19ميليارد و500 ميليون مترمکعب گازپالايش وبه خطوط سراسري ارسال شده است. عبد الصمد نجفي درحاشيه چهارمين همايش توليد پايدار گاز افزود: بيش از دو ميليارد متر مکعب اين حجم گازپالايش شده و ارسالي به شبکه سراسري انتقال، به ميدان مشترک پارس جنوبي مربوط مي شود. وي همچنين بااشاره به توليد ميعانات گازي شرکت پالايش گازفجرجم در سال گذشته اظهارکرد: دراين بازه زماني پنج ميليون و600 هزاربشکه ميعانات گازي توليدي اين پالايشگاه گاز به وسيله يک رشته خط لوله 10 اينچ به پايانه صادارتي بندرسيراف ارسال وبا کشتي به مبادي مصرف منتقل شده است. مديرعامل شرکت پالايش گازفجرجم با بيان اين که گاز مايع (ال پي جي) يکي ديگر ازمحصولات باارزش اين شرکت پالايشي به شمارمي آيد، افزود: سال گذشته، بيش از43هزارتن گازمايع دراين شرکت توليد و به طور روزانه با تانکرهاي حمل سوخت به مبادي مصرف ارسال شده است.  شرکت پالايش گاز فجرجم باهدف فرآورش روزانه 85ميليون متر مکعب گاز طراحي شد؛ اين ميزان فرآورش گازبا اجراي طرح افزايش ظرفيت درسال 79 به روزانه 110ميليون مترمکعب ودر سال 89 نيزبا انتقال گازترش ميدان گازي پارس جنوبي با بهره گيري از يک خط لوله 42 اينچ به 125 ميليون مترمکعب در روز رسيد. فرآورش گازاين پالايشگاه هم اکنون به علت انجام تعميرات اساسي تعميرات و کاهش خوراک، به روزانه 65 ميليون مترمکعب رسيده است. شرکت پالايش فجرجم درشهرستان جم واقع شده است و با هشت واحد شيرين سازي، هم اينک بيش از 10 درصد گازکشور را تامين مي کند.