محروميت زدايي، اولويت شرکت نفت و گاز آغاجاري 

مشعل    اينجا آغاجاري است؛ منطقه اي که به دليل منابع عظيم  نفتي از شهرتي جهاني برخوردار است، با مردماني که روي ثروتي عظيم خانه دارند و با وجود ارائه خدمات عام المنفعه شرکت نفت و گاز آغاجاري همچنان محروم هستند و در فقر روزگار مي گذرانند. ديدن خانه هاي کاهگلي و نبود امکانات، سختي روزگاري را نشان مي دهد که در پس هياهوي عمليات توليد نفت گم شده است.

از راننده پرسيدم وضعيت شهر چطور است؟ مکثي کرد و گفت: شرايط اميديه خوب است؛ ولي آغاجاري به حمايت بيشتري نياز دارد. اوضاع اميديه از بقيه مناطق اطراف بهتر است؛ اما بيکاري و فقر در   بيداد مي کند. در بين صحبت هايم با مردم، دکتر حسن خادمي، نويسنده کتاب «تاريخ آغاجاري»، اين منطقه   را اين گونه توصيف کرد: «فقر، امکانات نفت را در خود هضم کرده است.»

هر چند فقر و نبود امکانات در مناطق نفتي، مختص آغاجاري نيست و درد مشترک تمامي مناطق نفتي است و درآمدهايي که سهم زيادي در توسعه و آباداني شهرها و مناطق نفتي ندارند و مردم همچنان منتظرند تا معجزه نفت را در زندگي شان ببينند.... اما در سال هاي اخير معجزه که نه، کورسوي اميدي با پيشــــنهاد وزير نفت و موافقت رئيس جمهوري در دولت يازدهم ايجاد شده تا سهم 2/0 درصدي اين مناطق از طرح هاي نفتي در برنامه ششــــم توســــعه به 3 درصد افزايش يابد و شرکت هاي نفتي مکلف شدند 2 درصــــد از هزينــــه پروژه هاي نفتــــي را بــــه اجــــراي طرح هايــــي در حوزه مســــئوليت هاي اجتماعــــي در مناطــــق نفت خيــــز کشــــور اختصــــاص دهند؛ اتفاق خوبي که شايد سال ها پيش از اين بايد مي افتاد.

تخصيص 120 ميليارد ريال در بخش مسئوليت هاي اجتماعي

به سراغ ابراهيم پيرامون، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري مي روم. مديري بومي، متولد سال 45 در شهرستان بهمئي از توابع استان کهگيلويه و بويراحمد، ورودي سال 65 دانشگاه تهران در رشته مهندسي شيمي- گاز و داراي مدرک فوق ليسانس مهندسي نفت از همان دانشگاه که از سال 72 کارش را در بخش هاي مهندسي گاز و گاز مايع در مناطق نفت خيز جنوب آغاز کرده و با گذشت سال ها کار و کسب تجربه، وارد سمت هاي مديريتي شده و از سال 91، حدود سه سال و نيم، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت مسجد سليمان بوده و پس از آن و از نيمه دوم سال 95 مديرعامل شرکت نفت و گاز آغاجاري شده است.

صحبت را با ترسيم شمايي کلي از منطقه و حوزه استحفاظي و عملياتي اش و حساسيت توليد شروع مي کند تا اينکه به بحث مسئوليت اجتماعي مي رسيم؛ موضوعي که با ديدن منطقه، لمس اقداماتشان برايم ملموس تر مي شود و مي بينم که چشمش را روي فقر منطقه نبسته است. جمله اولش « ما در يک منطقه محروم با شهرستان ها و روستاهاي فقير فعاليت مي کنيم» نشان مي دهد که از مردم است و دوست دارد دردي را تسکين ببخشد که خود، از دل آن برخاسته و در آن بزرگ شده است.

ما در يک منطقه محروم با شهرستان ها و روستاهاي فقير فعاليت مي کنيم که در حوزه شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري واقع شده است. همه از نفت انتظار کمک دارند که تا حدودي خواسته آنها بجاست و نفت هم احساس مي کند در راستاي انجام مسئوليت هاي اجتماعي، بايد براي محروميت زدايي و پيشرفت اين مناطق حرکت کند که به اين منظور ارائه خدماتي در زمينه احداث جاده، تامين آب آشاميدني، رفع مشکلات فرهنگي و آموزشي، کمک به ادارات آموزش و پرورش، شهرداري ها، هلال احمر و... را در دستور کار قرار داده است.

در ادامه از کمک به شهرداري ها در قالب پرداخت عوارض سخن مي گويد. ياد حرف يکي از مردم اميديه مي افتم که گفته بود: «اگر شرکت نفت به شهرداري کمک نکند، شهرداري هيچ کاري نمي تواند انجام دهد.» کمک به شهرداري ها که به نوعي در شهر خدمت رساني مي کنند، راهي براي کمک به مردم با هدف ايجاد رفاه است. در اين زمينه سال گذشته مساعدت خوبي به شهرداري ها شد که منشاء يکسري خدمات به شهرهاي حوزه استحفاظي مان شد و به رفع مشکلات اين منطقه کمک کرد.

اهداي 450ميز و نيمکت به مدارس محروم

پيرامون در ادامه از صرف هزينه اي بيش از 120 ميليارد ريال براي انجام خدمات عام المنفعه در قالب خدمات فرهنگي، آموزشي، رفاهي، حمل و نقل و ترابري، ورزشي و خدمات عام المنفعه عمومي، آبرساني و برق رساني در حوزه شركت و شهرستان هاي همجوار در سال 96 مي گويد و ادامه مي دهد: بيش از 8 ميليارد و 700 ميليون ريال در قالب برگزاري بيش از 30 هزار نفر - ساعت كلاس هاي آموزشي آمادگي كنكور در مدارس شهرستان اميديه و شهرهاي همجوار، تهيه و توزيع بيش از 5 هزار بسته آموزشي در قالب لوازم التحرير بين دانش آموزان مدارس ابتدايي محروم شهرستان هاي اميديه و آغاجاري، برگزاري بيش از 800 دوره آموزشي كامپيوتر، زبان و صنايع دستي درسطح شركت وشهرستان، تهيه و توزيع بيش از 2 هزار جلد انواع كتب آموزشي - فرهنگي بين مدارس و اهداي 450 ميز و نيمكت و صندلي به مدارس محروم هزينه شده است.

در بخش خدمات عام المنفعه، بيش از 50 ميليارد ريال در محدوده مناطق شركتي هم در سطح شهرهاي همجوار در قالب تكميل و بهسازي كانال هاي هدايت آبهاي سطحي در مسير فرودگاه و جاده كمربندي اميديه به چاه سالم، تعمير و مرمت جاده و پل هاي دسترسي به روستاهاي واقع در مسير واحدهاي پارسي دره ني و كلاستر، ايمن سازي محور اميديه به سرانجام حدفاصل شركت بلندپايه تا ابتداي جاده دوبانده به سمت سرانجام، ترميم باند و پاركينگ فرودگاه اميديه، تعمير و مرمت كانال هاي سنگي جمع آوري فاضلاب منازل شهري در مسير فرودگاه، احداث كانال سنگي جنب استاديوم شماره (2) اميديه به طول يك كيلومتر براي دفع فاضلاب هاي شهري اميديه، اصلاح پيچ خروجي جاده اصلي اميديه به سرانجام با هزينه اي بالغ بر 2 ميليارد ريال، ايمن سازي مسير خروجي اميديه به آغاجاري، احداث و توسعه پارك محله اي، اجراي بيش از 11 هزار متر مربع آسفالت خيابان ها، تعمير و بازسازي 10 باب مدرسه در نقاط محروم شهرستان با هزينه اي بالغ بر 5 ميليارد ريال از جمله اقدام هاي عام المنفعه اين شركت در سال 96 بوده است.

تامين آب آشاميدني 30 روستا

وي به تأمين آب آشاميدني بيش از 30 روستا که درمسير خطوط آب اين شركت (مسير آبرساني داربهاره و چم نظامي) قرار گرفته اند و تأمين آب بخشي از شهراميديه و17 باب از مدارس شهري اشاره مي کند و مي گويد: در بخش خدمات برق رساني، تأمين برق روستاي سربند و17 باب از مدارس شهرستان اميديه، برق منازل 18 دستگاه موسوم به منازل سپاه و تأمين انشعاب برق پليس راه جديد اميديه به ديلم درمجموع با هزينه اي بالغ بر 51 ميليارد ريال و بازسازي كليدخانه برق بيمارستان آغاجاري، باهزينه يك ميليارد و 500 ميليون ريال از جمله خدمات ارائه شده از سوي شركت بوده است، همچنين كاشت بيش از1500 اصله نهال و اجراي بيش از 4 هزار مترمربع فضاي سبز در تأسيسات و حوزه پيراموني شركت و برگزاري همايش هاي زيست محيطي با حضور مسئولان محيط زيست شهري نيز از ديگر اقدام هاي اين شركت در سال96 بوده که دربخش خدمات زيست محيطي انجام شده است.

رفع کمبود آب اميديه در  تابستان

با هدف حمايت از توليدكنندگان داخلي و اقتصاد مقاومتي در سال96، بالغ بر226 ميلياردريال انواع كالا وخدمات از منابع و بازار داخلي شهرستان اميديه تأمين شده كه اين موضوع، باعث رونق اقتصادي وتوسعه كسب وكار درشهرستان شده است.

وي در پايان يادآور مي شود: با توجه به معضل كمبود شديد آب مناطق شركتي و شهرستان اميديه، بويژه در فصل بهار و تابستان كه چند سالي است با آن مواجه هستيم، طرحي ارائه شد و پس از مطالعه و تلاش زياد، كار آبرساني به منطقه در اولويت قرار گرفت که از مهم ترين اين پروژه ها مي توان به طرح احداث خط لوله 16 اينچ آب از جايزان به اميديه به منظور تأمين آب مصرفي شركت و شهرستان اميديه اشاره کرد که هم اكنون دو حلقه چاه عميق در حال حفر شدن است و بخش زيادي از احداث خط لوله از شهر جايزان به اميديه انجام شده که اميدواريم امسال تكميل شود.

 

پايبندي   به استفاده از کالاي ايراني

عملکرد شرکت نفت و گاز آغاجاري در سال گذشته با افزايش 100 درصدي خريدهاي استاني و شهرستاني، نشاندهنده پايبندي شرکت به شعار «حمايت از کالاي ايراني» است که براساس خط مشي شرکت ملي نفت ايران، سال هاست مورد توجه قرار گرفته است. ابراهيم پيرامون به شعار امسال اشاره مي کند و مي گويد: براساس تمامي دستورعمل هاي صادر شده از سوي شرکت ملي نفت ايران، موظف به خريداري و استفاده از کالاي ساخت داخل در پروژه ها هستيم که اين الزام قانوني 100 درصد اجرايي شده است؛ اما در کنار اين موضوع، سال گذشته روي خريدهاي استاني و شهرستاني براي رفاه مردم مناطق تمرکز کرديم و با 90 درصد رشد نسبت به سال 95، اين رقم را به بيش از 226 ميليارد ريال افزايش داديم.

رونق بازار اميديه

رئيس تدارکات و امور کالاي آغاجاري با اشاره به رونق بازار اميديه در پي سياست هاي جديد شرکت مي گويد: با برنامه ريزي و تلاش اداره تداركات و امور كالاي شركت، در سال 96 رشد 5/89 درصدي خريد كالا از منابع و بازار داخلي شهرستان اميديه نسبت به خريد مشابه كالا در سال 94 محقق شد.

جواد تقي زاده مي افزايد: با تأكيد مديرعامل شركت، اين ميزان كالا  از منابع درون شهرستاني، با هدف خودكفايي اقتصادي و حمايت از فروشندگان و توليدكنندگان داخلي شهرستان اميديه تأمين شده و  درصدد هستيم اين روند را درسال جاري نيز ادامه دهيم.

اشتغالزايي 1500 کارگر ساختماني

رئيس خدمات مهندسي و بهسازي اماكن شركت نفت و گاز آغاجاري، از اجراي پروژه تعميرات اساسي و بهسازي بيش از 300 باب از منازل سازماني شركت آغاجاري خبر مي دهد و مي گويد: با اجراي اين پروژه بيش از 1500 كارگر ساختماني از شهرستان اميديه مشغول به كار شدند که در کنار آن، خريد مصالح ساختماني و ملزومات پروژه موجب رونق کسب و کار در بازارهاي شهرستان شده است.  جعفر لکي مي افزايد: با تلاش هاي امور حقوقي و قراردادهاي شركت در انجام سريع و بهنگام مناقصات دستوركاري، تعميرات اساسي بيش از 300 باب منزل سازماني با نظارت مستقيم خدمات مهندسي و بهسازي اماكن و تأسيسات از اواخر سال 96 شروع و در سال جاري ادامه دارد. وي ادامه مي دهد: با انجام تعميرات اساسي اين تعداد از منازل سازماني، ضمن تعمير بافت هاي فرسوده و زيباسازي نماي منازل سازماني و بافت عمومي شهر اميديه، بالغ بر 1500 كارگر ساختماني به طور مستقيم براي مدت حداقل يك سال از شهرستان اميديه مشغول به كار شده اند که با توجه به مدت زمان حداقل يك ساله تعميرات اين منازل و ادامه تعميرات در سال 97 و 98 انتظار مي رود افراد جوياي كار بيشتري در بخش هاي تعميرات ساختماني منازل در شهرستان اميديه مشغول به كار شوند.