نمايشگاه نفت، زمينه ساز شناسايي راهکارهاي توسعه اي 

بي شك برپايي بيست و سومين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي تهران و كنفرانس هاي پيش رو، زمينه ساز حضور متخصصان و كارشناسان خبره داخلي و خارجي به منظور شركت در گفت وگو، ايجاد مشاركت، انجام كسب و كار، يافتن فرصت هاي هدفمند، تقويت و توسعه برند و اعتبار سازندگان و تامين كنندگان و نهايتاً شناسايي راهكارها و راهبردهايي است كه زمينه پيشرفت صنعت نفت ايران را در حوزه ساخت، تامين كالا و ساير خدمات فني فراهم مي سازد.

بديهي است نمايشگاه هايي در اين سطح به دنبال نمايش توانمندي توليد كنندگان و تامين كنندگان خدمات و كالاي تخصصي، در مسير شناخت بازارهاي هدف و معرفي اين ظرفيت ها به متقاضيان هستند و بيست و سومين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي تهران نيز با لحاظ کردن ضرورت هاي توسعه بنيادين صنعت نفت در بخش هاي مختلف در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «حمايت از کالاي ايراني» نام گذاري شده، با حمايت وزير نفت و مشاركت 4 شركت اصلي تابع وزارت نفت، مراكز علمي، دانش بنيان و پژوهشي و مشارکت فعال سازندگان، توليدكنندگان و تامين کنندگان کالا و خدمات مورد نياز صنعت نفت برگزار مي شود.

آنچه اين نمايشگاه را از ساير نمايشگاه ها متمايز مي کند، تجميع توليد کنندگان و عرضه کنندگان مطرح داخلي و بين المللي حوزه هاي مختلف تخصصي نفت، گاز، پتروشيمي، حفاري و صنايع وابسته و از ديگر سو حضور فعال 4 شرکت اصلي وابسته به وزارت نفت و ساير شرکت هاي تابعه به عنوان متقاضيان کالا و خدمات در فضايي مناسب و تخصصي است که به يقين اين رويداد مهم اقتصادي و صنعتي، منشأ خير و بركت براي كشور و صنعت پر افتخار نفت ايران خواهد بود.

تلاش متخصصان و نوآوري بخش هاي پژوهشي و مهندسي، در کنار تشريك مساعي تامين کنندگان کالا و خدمات مورد نياز صنعت نفت، افق تازه اي به روي اين صنعت گشوده كه مجموعه اين اقدام ها علاوه بر ايجاد وضعيت پايدار در توليد و اجراي بهنگام پروژه ها، رونق واحدهاي صنعتي و ايجاد فرصت هاي شغلي را به همراه داشته و تمامي اين دستاوردها نويد بخش آينده اي بهتر براي صنعت نفت کشور است.

به يقين نگاه ملي و متعهدانه به داشتن برنامه اي براي استفاده حداكثري از توان توليد داخلي و حمايت از کالا و خدمات ايراني، نيازمند تعامل بيشتر و تشكيل كارگروه هاي تخصصي با حضور متخصصان زبده و اهل نظر در صنايع نفت و گاز و نمايندگان شركت هاي توليدي در زمينه هاي تخصصي و استفاده بدون وقفه از توان دانش فني دانشگاه ها، مراكز علمي و پژوهشي كشور است که نيل به اهداف عالي نظام را به دنبال خواهد داشت.

در پايان از تلاش دست دركاران، برگزارکنندگان، شركت ها، مراكز علمي، دانشگاهي و پژوهشي، اصحاب فهيم رسانه و همه عزيزاني كه با حضور و حمايت از اين رويداد، همكاري و تعامل سازنده خود را به اثبات رسانده اند، صميمانه قدرداني کرده، اميدوارم اين رويداد، بسترساز تعامل و همگرايي هر چه بيشتر بخش خصوصي با صنعت نفت و اعتلاي ايران عزيز اسلامي در مسير اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي باشد.

 

 محسن دهانزاده

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون

 

  گامي موثر در ارتقاي توان سازندگان داخلي 

  هدف نخست تأمين و ساخت داخل كالا و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت در همه بخش ها، تأمين به موقع نيازهاي شركت هاي اصلي و فرعي وزارت نفت به كالا و تجهيزات براي حمايت از سازندگان داخلي و خودكفايي صنعتي است.

به دنبال تحقق منويات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي، خروج غير تورمي از ركود و حمايت از ساخت داخل- همان گونه كه از نام مديريت پشتيباني ساخت و تأمين كالاي شركت ملي نفت بر مي آيد- اصلي ترين وظيفه اين مديريت، حمايت از سازندگان توانمند داخلي و ارتقاي توان طراحي و مهندسي آنهاست كه تبلور آن در اجرايي شدن و ساخت داخل 10 گروه خانواده كالايي مورد نياز صنعت نفت قابل مشاهده است. يكي از مهم ترين الزام ها و ضرورت هاي حال حاضر صنعت نفت توسعه ساخت داخل تجهيزات راهبردي صنعت نفت و كاهش وابستگي به خارج در اين حوزه است و تحقق آن منوط به شناسايي سازندگان معتبر و فناوري هاي برتر و رايج بين الملل و ايجاد راهكار براي انتقال فناوري روزآمد به كشورمان است.

 ارزنده ترين فرصت براي عملي کردن اين موارد، شركت در نمايشگاه هاي تخصصي - بين المللي و مرتبط با صنايع نفت است، زيرا علاوه بر شناخت و آشنايي مديران و كارشناسان داخلي با فناوري و تجهيزات روزآمد دنيا، امكان مذاكره و مشاركت با سازندگان بين المللي براي سرمايه گذاري و انتقال فناوري به سازندگان ايراني نيز فراهم مي شود؛ در نتيجه علاوه بر ارتقاي توان فني و مهندسي سازندگان داخلي، امكان صادرات كالاهاي ايراني كه تحت نظارت و تأييديه برندهاي معتبر توليد شده اند، فراهم مي شود و رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال براي جوانان كشور را در پي خواهد داشت.

برپايي نمايشگاه هاي بين المللي مرتبط با صنعت نفت كه نمايشگاه نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي تهران نيز، يكي از معتبرترين آنها در منطقه است، گامي مؤثر در ارتقاي توانمندي سازندگان داخلي است، ضمن آنکه نمايشگاه محلي براي ارتباط آنها با شركت هاي خارجي توليد كننده و صاحب فناوري تجهيزات نفتي است؛ از اين رو هر ساله ضرورت برگزاري هرچه با شكوه تر آن احساس مي شود و اميدواريم شاهد حضور مؤثرتر سازندگان داخلي در نمايشگاه هاي بين المللي و عرضه كالاي با كيفيت ايراني به جهانيان باشيم.

 رامين قلمبر دزفولي

مدير پشتيباني ساخت و تامين کالاي شرکت ملي نفت ايران

 

تکرار گذشته درخشان صنعت نفت در حمايت از ساخت داخل

شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون در سال جاري که مزين به «حمايت از کالاي ايراني» است، شكل گيري رويكرد خودكفايي و ايجاد بسترهاي آن در حوزه صنايع بالادستي، حمايت از سازندگان و تامين كنندگان كالا و تجهيزات ساخت داخل را در دستور كار قرار داد. تحقق برنامه هاي مصوب توليد نفت در سال هاي گذشته، شاهدي بر اين مدعاست كه ما توانستيم با تكيه بر توان سازندگان داخلي و اعتماد به آنان، بدون هيچ ريسك قابل توجهي، فرايند توليد را مديريت كنيم. در بخش تامين کالا نيز، همواره تلاشمان اين بوده است كه درصد بالايي از كالاهاي مورد نياز را از داخل تهيه کنيم که اين موضوع باعث شده ميزان خريد خارج به حداقل ممکن برسد. اين رويكرد، افزون بر اشتغال زايي و حمايت از توليدات داخل، باعث جلوگيري از هدر رفتن سرمايه، ارتقاي دانش فني، قدرت خلاقيت و بهسازي قطعات در واحدهاي توليدي شده است.  به عنوان بخشي از پيكره بزرگ صنعت نفت مفتخريم كه توانستيم سهم خود را در حمايت از ساخت داخل ادا كنيم و اين سهم با توجه به منويات مقام معظم رهبري و تاكيد ايشان بر حمايت از كالاي ايراني در سال 97 و با برنامه ريزي گسترده تر، افزايش خواهد يافت. به نظر مي رسد راهبرد و رويکرد اصلي اين اتفاق نمايشگاهي نيز، به سوي مفهوم حمايت از ساخت داخل و به دنبال آن حمايت از توليد و اشتغال ايراني سوق يابد زيرا براي دستيابي به توليد و به تبع آن اشتغال، نيازمند نگاه به درون و توانمندي هاي دروني هستيم تا مفهوم شعار امسال مقام معظم رهبري به معناي واقعي کلمه ظهور و بروز يابد. برگزاري بيست و سومين نمايشگاه ه نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي، فرصت ارزشمندي است که به واسطه آن شرکت هاي تابعه وزارت نفت از طريق تعامل با بخش خصوصي و سازندگان توانمند داخلي و اعلام نيازمندي هاي اساسي خود، مي توانند در مسير پيشرفت و تحقق اهداف برنامه توسعه گام هاي بلند بردارند.   اميدواريم در نمايشگاه امسال با اتکا بر توان داخلي و تجربه هاي ارزشمند آن در سال هاي اخير در کنار شرکت هاي معتبر بين المللي صاحب دانش و فناوري روزآمد، شاهد توسعه روزافزون اين صنعت تاثيرگذار و مهم کشور باشيم. در پايان ضمن قدرداني از تلاش متوليان و حاميان نمايشگاه بين المللي صنعت نفت به ويژه روابط عمومي شرکت ملي نفت ايران، اميدواريم که پيامد اين نمايشگاه، در قالب توليد کيفي محصولات و تجهيزات راهبردي صنعت نفت و تأمين خدمات تخصصي موردنياز اين صنعت متجلي شود.

جهانگير پورهنگ- شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون

 

نمايشگاه بيست و سوم؛ پل ارتباطي صنعتگران، بازرگانان و کارشناسان

نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران كه سالانه با حضور جمع كثيري از شركت هاي توانمند داخلي و خارجي بر پا مي شود، از معتبرترين و مهمترين رويدادهاي اقتصادي و صنعتي جهان است كه پل ارتباطي بين بازرگانان، كارشناسان و صنعتگران كشورهاي گوناگون است؛ برگزاري بيست و سومين نمايشگاه بين المللي نفت تهران فرصتي مناسب براي جذب سرمايه، همكاري متقابل، تقويت توان سازندگان داخلي، ارتقاي توان فني و مهندسي، بالا بردن سطح توليد، همچنين افزايش ظرفيت هاي اجرايي مشاوران، پيمانكاران و شركت هاي توليدي و بهره برداري خواهد بود. شركت نفت و گاز اروندان با دارا بودن 76 درصد سهم ذخاير ميادين مشترك در حوزه خشکي، نقشي حياتي در توليد نفت كشور ايفا مي كند و يكي از شركت هاي پيشگام در توجه به سياست هاي خصوصي سازي و اجراي قراردادهاي جديد نفتي است که در نظر دارد به عنوان اولين شرکت تابعه شرکت ملي نفت ايران، برون سپاري خدمات بهره برداري از ميادين تحت سرپرستي خود را به صورت يکپارچه به پيمانكاران داخلي واگذار کند. شركت بهره برداري نفت و گاز اروندان در اين دوره از نمايشگاه بين المللي نفت تهران با هدف شناسايي و حمايت از پيمانكاران، مشاوران، همچنين سازندگان كالاهاي داخلي در بهره برداري از ميدان هاي غرب كارون، حضوري فعال خواهد داشت و پاسخگوي مراجعه كنندگان و بازديدكنندگان خواهد بود.

سلطان کمالي - مديرعامل شرکت نفت و گاز اروندان

 

 

استقبال از سرمايه گذاران خارجي در ميادين خزر

مديرعامل شرکت نفت خزر  برگزاري سالانه نمايشگاه نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي را فرصتي مغتنم دانست تا از اين طريق دستاوردها و محصولات شرکتهاي توانمند در حوزه ها و بخش هاي مختلف توسط متخصصان و كارشناسان بررسي، ارزيابي و بهره برداري شود.

محسن دلاويز با اشاره به اهداف و برنامه هاي كاري شركت نفت خزر در سال جديد گفت: اقدام هاي اجرايي براي فعاليت هاي مشترک نفتي ايران و آذربايجان در خزر آغاز شده است و از سوي ديگر، تفاهم نامه امضا شده با شرکت ORG نروژ براي مطالعه چند بلوك در بخش جنوبي درياي خزر با شرکت ملي نفت ايران، با جديت از سوي گروه هاي تخصصي در داخل شركت نفت خزر و ديگر مديريت هاي مرتبط در سطح شركت ملي نفت ايران در حال انجام است. محسن دلاويز، مديرعامل شرکت نفت خزر با استقبال از حضور سرمايه گذاران خارجي براي توسعه و توليد از ميادين هيدروكربني در خزر مي گويد: مطالعات اكتشافي انجام شده، حاکي از اقتصادي بودن توسعه و توليد از خزر است.

دلاويز افزود: خزر، جاي بکر و مهمي براي ايران و همان طور که وزير نفت هم گفته است، نگاه ما به خزر يک نگاه راهبردي و ملي است. در سال هايي که ايران از توسعه خزر بي بهره بود، کشورهاي همسايه برداشت هاي خوبي از خزر داشتند؛ بنابراين با قاطعيت مي گويم که توسعه در خزر قطعا اقتصادي است و ما براي توسعه، به جذب سرمايه گذار خارجي نياز داريم. اولويت ما براي توسعه خزر، جذب سرمايه و توجه به مسائل زيست محيطي است. با توجه به اين که بايد در آب هاي عميق حفاري انجام دهيم، نيازمند فناوري خاصي هستيم و از آنجا که در آب هاي خزر محصور هستيم، توجه به مسائل زيست محيطي در برداشت از خزر، از اولويت هاي اصلي خواهد بود که حتما بايد رعايت شود.  مديرعامل شركت نفت خزر در پايان با اشاره به شعار سال و تاكيد مقام معظم رهبري بر حمايت از كالاي ايراني گفت: همان طور که مي دانيد، اقتصاد شمال کشور ايران به گردشگري و کشاورزي وابسته است و صنعت چنداني در اين بخش از ايران ديده نمي شود. توسعه خزر، اساس اقتصاد اين منطقه را تغيير مي دهد. تاسيسات عظيم نفتي با سرمايه گذاري هنگفتي که در اين منطقه ايجاد مي شود، به تقويت بخش خصوصي و اشتغال غيرمستقيم در اين حوزه منجر مي شود که در دل خود تقويت بخش خصوصي، تقويت پيمانکاران و حمايت از ساخت داخل را به همراه دارد.

محسن دلاويز، مدير عامل شركت نفت خزر

 

صنعت نفت، لوکوموتيو توسعه کشور

صنعت نفت، لوکوموتيو توسعه و شتاب دهنده اقتصاد کشور است و نقشي بسيار مهم و اساسي در تأمين نيازهاي ارزي کشور ايفا مي کند. اين صنعت بزرگ از حساسيت و پيچيدگي بسيار زيادي برخوردار و تأمين قطعات و کالاهاي مورد نياز آن براي استمرار توليد يا ايجاد تسهيلات جديد صنعتي، نيازمند بهره مندي از بالاترين کيفيت و مرغوبيت است. همراه با اداره اين صنعت بزرگ که با توان، همت، دانش و تخصص کارکنان ايراني انجام مي شود، توليدکنندگان ايراني نيز توانسته اند قطعات و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت را با کيفيتي بسيار شايسته نام کالاي ايراني توليد و عرضه کنند؛ به گونه اي که تمام تجهيزات و قطعات مورد نياز اين صنعت به همت نخبگان ايراني، طراحي و توليد مي شود؛ از اين رو برپايي نمايشگاه بين المللي نفت فرصتي مغتنم است تا توانمندي هاي توليد کنندگان ايراني به معرض نمايش گذاشته شود و شرکت هاي نفتي نيز در جريان آخرين دستاوردهاي اين سربازان در جبهه استقلال اقتصادي قرار گيرند.

قباد ناصري، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان

 

تعاملات سازنده با شرکت هاي جديد

نمايشگاه نفت در سال حمايت از كالاي ايراني مي تواند نقش ويژه اي در عملياتي كردن كامل فرموده مقام معظم رهبري داشته باشد. مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران درباره برگزاري بيست و سومين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي گفت: نمايشگاه نفت، فرصتي استثنايي و طلايي براي نشست و تعامل با سازندگان كالاهاي صنعتي است. هوشنگ صيدالي با بيان اينكه در طول برگزاري نمايشگاه، نشست هايي با حضور مشارکت کنندگان، مديران وکارشناسان صنعت نفت، برگزار مي شود، اظهار كرد: بي ترديد مديران صنعت نفت و گاز كشور عملياتي كردن شعار سال «حمايت از کالاي ايراني» و توجه ويژه و هرچه بيشتر به اين الزام، رويکرد اصلي خود را نيز در بيست و سومين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي مبتني بر حمايت از سازندگان كالاهاي داخلي صنعت نفت قرار خواهند داد. وي ادامه داد: تبادل نظر با سازندگان داخلي و نيروهاي عملياتي و دعوت و تعامل آنان مي تواند بستر مناسبي براي آينده اين صنعت در حمايت از كالاي ايراني را رقم بزند. صيدالي افزود: صنعت نفت گچساران به عنوان دومين توليد كننده نفت در كشور که نقش ويژه اي در اقتصاد کشور دارد، همواره نگاهي ويژه به حمايت از کالاي ايراني داشته و دارد.  مديرعامل شرکت نفت گچساران گفت: صنعت نفت در حمايت از سازندگان داخلي پيشتاز بوده و اين در صنعتي که کالاهاي آن تخصصي وفني است، کاري بسيار بزرگ و ارزشمند است. صيدالي تصريح کرد: نام گذاري سال از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي براي همه ما يک تکليف است که آحاد جامعه بايد بدانند درشرايط فعلي با حمايت از کالاي ايراني، ازتوليد ملي حمايت کنند. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازگچساران گفت: بايد بدانيم حمايت از کالاي ايراني، زمينه اشتغال، رونق گرفتن بازار و در مجموع عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي را فراهم مي کند. صيدالي افزود: بي ترديد آينده اقتصاد كشورمان با مشاركت همگاني وحمايت از سازندگان داخلي شکوفا مي شود و شركت بهره برداري نفت وگازگچساران براي تحقق اين کار، از هيچ كوششي فرو گذار نخواهد كرد.  وي حمايت از سازندگان و توليد کنندگان داخلي و توانمند سازي آنها را در مسير پياده سازي اقتصاد مقاومتي و حمايت از كالاي ايراني را  ضروري خواند و گفت: نمايشگاه هاي نفت و گاز، فرصت خوبي براي شناسايي شرکت هاي توانمند است.

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران، نمايشگاه نفت تهران را مطلوب ارزيابي کرد و گفت: انتظار مي رود بعد از نمايشگاه با عقد قراردادهاي جديد، تعاملات سازنده اي با شرکت هاي جديد آغاز کنيم.

مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

 

رکورد زني پايتخت انرژي کشور

نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري کشور در حوزه نفت و گاز، فرصتي مغتنم است که در آن شاهد نمايش دستاوردهاي شکوهمند صنعت نفت در دولت تدبير و اميد هستيم؛ دستاوردهايي که با رکوردشکني در پروژه هاي مختلف صنايع نفت و گاز به ويژه در حوزه پارس جنوبي (پايتخت انرژي کشور) همراه هستند. بدون ترديد نمايشگاه بيست و سوم نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي نيز، همانند ادوار گذشته، مي تواند به اهداف مشخصه دست يابد و حس خود باوري و خود اتکايي ملي را تقويت کند.

مهدي يوسفي – مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس