در مسابقات دختران زیر 25 سال شرکت ملی نفت ایران

ستاد تهران مدال ها را درو کرد

مسابقات سراسری فرهنگی - ورزشی دختران زیر 25 سال شرکت ملی نفت ایران (ویژه کارکنان، همسران و فرزندان) به میزبانی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه برگزار شد.

مسابقات سراسری فرهنگی ورزشی دختران زیر 25 سال شرکت ملی نفت ایران (ویژه کارکنان، همسران و فرزندان) در عسلویه و در دهکده ساحلی شیرین نو از تاریخ ششم تا دهم دی ماه به مدت 5 روز در 8 رشته ورزشی (والیبال، تنیس روی میز، شطرنج، آمادگی جسمانی، بدمینتون، شنا، تیراندازی و کاراته) با حضور 7 شرکت اصلی و تابعه ستاد تهران، نفت مناطق مرکزی، پایانه های نفتی ایران، منطقه ویژه اقتصادی پارس، نفت و گاز پارس، فلات قاره و بهداشت و درمان برگزار شد.

280 ورزشکار در رده های سنی مختلف تا 25 سال دراین مسابقات در دو بخش انفرادی و تیمی در رشته های فوق با یکدیگر به رقابت پرداختند. حضورداوران ممتاز و بین المللی که ازسوی فدراسیون ها به این مسابقات اعزام شده بودند، موجب شد که رقابت ها در بهترین سطح وشرایط برگزار شود.

درپایان مسابقات و براساس کسب امتیازات ومدال ها، عناوین تیمی و انفرادی اول تا سوم، تیم ستاد تهران موفق شد درمجموع 7 رشته، به قهرمانی برسد.تیم پایانه های نفتی ایران به مقام دوم رسید و تیم میزبان (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)درمکان سوم ایستاد.

نتایج رقابت دختران ورزشکار نفتی در 7 رشته ورزشی به این شرح است.

   والیبال

مسابقات والیبال دختران شرکت ملی نفت ایران با حضور بیش از 50 ورزشکار و کادر فنی در قالب 3 تیم، ستاد تهران، نفت مناطق مرکزی و منطقه ویژه به صورت دوره ای برگزارشد که در پایان، تیم ستاد تهران با دو پیروزی به مقام اول رسید. نفت مناطق مرکزی دوم شد وتیم منطقه ویژه نیز درمکان سوم ایستاد.

    آمادگی جسمانی

مسابقات آمادگی جسمانی با حضور بیش از 40 ورزشکار در 10 رده سنی برگزارشد که در پایان وبخش تیمی، تیم منطقه ویژه به مقام اول دست پیدا کرد. پایانه های نفتی ایران دوم شد و تیم ستاد تهران به مقام سوم رسید.

در بخش انفرادی و در رده سنی 16 سال، نسترن فقیه ازمنطقه ویژه، اول شد و رومینا جبلی ازستاد تهران دوم شد. در رده سنی 17 سال، معصومه امینی خواه ازمنطقه ویژه اول شد وغزل نوذری ازپایانه ها به مقام دوم رسید. در رده سنی 18 سال نیزحدیث کریمی ازپایانه ها اول شد و گلنوش احمدی از منطقه ویژه به مقام دوم رسید.

در رده سنی 19 سال، شیما کریم زاده از نفت مناطق مرکزی اول شد، پرنیا ضرغام به مقام دوم رسید و سما کنارودی از نفت فلات قاره، سوم شد.

در رده سنی 20 سال مبینا پارسانیا از بهداشت و درمان اول شد، مهدیه کریمی از پایانه های نفتی دوم و آتنا نظیفی از فلات قاره سوم شدند. در رده سنی 21 سال، هانیه اسماعیلی ازمنطقه ویژه اول شد و پردیس قنبری ازبهداشت و درمان دوم شد.در رده سنی، 22 سال طیبه بهرانی از نفت منطقه مرکزی به رتبه اول، آلتین ای سقر از ستاد تهران به رتبه دوم و زهرا حمادی از منطقه ویژه به رتبه سوم دست یافتند. در رده سنی 23 سال، هنگامه تقوی از ستاد تهران اول، عطیه عسگری از منطقه ویژه دوم و مشکات گشتاسب زاده از پایانه های نفتی سوم شدند. دررده سنی 24 سال، زینب رستمی از منطقه ویژه به مقام اول دست یافت و شکیلا گشتاسب زاده ازپایانه های نفتی دوم شد. در رده سنی 25 سال، فاطمه آخوندی ازنفت مناطق مرکزی، اول وفاطمه حیاتی از منطقه ویژه دوم شد.

    شطرنج

مسابقات شطرنج با حضور بیش از 18 شرکت کننده و کادر فنی به صورت دوره ای در دو بخش انفرادی و تیمی برگزارشد که در پایان تیم نفت مناطق مرکزی و نفت و گاز پارس جنوبی، به ترتیب اول و دوم شدند وتیم پایانه های نفتی ایران نیزسوم شد.  در بخش انفرادی هم صوفیا صالحی منش از پایان های نفتی ایران به مقام اول رسید .پرنیان منصوریان از تیم نفت مناطق مرکزی دوم شد و ندا شرافی از تیم نفت و گاز پارس به مقام سوم رسید.

 مسابقات تنیس روی میز با حضور 20 ورزشکار و کادر فنی در دو بخش انفرادی و تیمی به صورت دوره ای و حذفی برگزار شد که در پایان و در بخش تیمی، تیم پایانه های نفتی ایران به مقام اول رسید. تیم نفت و گاز پارس به مقام دوم رسید و تیم منطقه ویژه به مقام سوم دست پیدا کرد.

در بخش انفرادی هم حدیث احمدی تبار از پایانه ها اول شد. آتنا علیپور به مقام دوم رسید و الینا فیروزی و مینا نجفی مشترکا از نفت و گاز پارس سوم شدند.

    بدمینتون

مسابقات بدمینتون با حضور 25 ورزشکار و کادر فنی در دو بخش انفرادی و تیم به صورت دوره ای و حذفی برگزار شد که در پایان تیم ستاد تهران به مقام اول رسید. تیم منطقه ویژه دوم شد و تیم پایانه های نفتی در مکان سوم ایستاد.

در بخش انفرادی هم فاطمه خادمی از ستاد تهران اول شد، نورا شهبازی از ستاد تهران دوم شد و زهرا خضری و نگین شفیعی مشترکا از منطقه ویژه و پایانه های نفتی به مقام سوم دست پیدا کردند.

تیراندازی

مسابقات تیراندازی با حضور بیش از 12 ورزشکار و کادر فنی به صورت انفرادی در دو بخش تفنگ و تپانچه برگزار شد که در پایان این رقابت ها در بخش تپانچه زینب زمانیان، آیدا زارع و مائده رضایی هر سه از نفت مناطق مرکزی به ترتیب اول تا سوم شدند. در بخش تفنگ، طیبه گودرزی از منطقه ویژه اول شد، مریم محمدی از نفت مناطق مرکزی دوم شد و مریم اسکندری از نفت مناطق مرکزی در جایگاه سوم ایستاد.

کاراته

مسابقات کاراته با حضور بیش از 20 کاراته کا و کادر فنی در دو بخش کاتا و کمیته در سبک شوتوکان و به صورت تیمی و انفرادی برگزار شد که در پایان در بخش تیمی تیم پایانه های نفتی به مقام اول رسید، تیم نفت فلات قاره دوم شد و نفت مناطق مرکزی به مقام سوم دست پیدا کرد.  در بخش انفرادی در رده 18- سال، هستی موسوی از پایانه ها اول شد، حسنا قائم مقامی از نفت مناطق مرکزی دوم شد و هستی نظرمحوریان از نفت مناطق مرکزی سوم شد. در رده سنی بالای 18+ سال زهرا گل افلاک از پایانه های نفتی اول شد فاطمه روشنایی از نفت مناطق مرکزی دوم و فاطمه حسن زاده از نفت مناطق مرکزی سوم شد. در بخش کمیته وزن 50- کیلو آیه غلامیان از پایانه های نفتی اول شد، ملیکا قنبری نفت و گاز پارس دوم شد و بهاره قاضی و نرجس شعبانی مشترکا از نفت مناطق مرکزی سوم شدند. در بخش کمیته وزن 68- کیلوگرم لیلا مرادی، سارا احمدزاده و ملیکا بن سعیدی هر سه از نفت فلات قاره به ترتیب اول تا سوم شدند.

 شنا

مسابقات شنا با حضور 75 ورزشکار و کادر فنی در 8 رده سنی و در 4 ماده کرال سینه و کرال پشت، پروانه و قورباغه برگزار شد که در پایان تیم ستاد تهران به مقام اول رسید، تیم پایانه های نفتی دوم شد و تیم نفت مناطق مرکزی سوم شد.