نظارت مردم بر مردم؛ هدف اصلي در برند سازي جايگاه هاي سوخت

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: هدف اصلي ازايجاد شرکت هاي زنجيره اي توزيع سوخت، نظارت مردم بر مردم است. سيدمحمدرضا موسوي خواه درآيين گشايش جايگاه هوشمند عرضه سوخت 236 ميدان آزادي تهران افزود: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ازسال 94 به دنبال اجراي اين طرح بوده وايجاد شرکت هاي زنجيره اي توزيع سوخت، به هيچ وجه رانت نبوده است.

وي با بيان اين که درابتداي اجراي طرح مزبور، مشکلاتي وجود داشته است، افزود: نظارت مردم برمردم، مهم ترين واصلي ترين هدف از ايجاد شرکت هاي زنجيره اي توزيع سوخت است. موسوي خواه باتاکيد براين که جايگاه هاي عرضه سوخت دير زماني نيست که وضع مطلوبي پيدا کرده اند، افزود: با توجه به تلاش هاي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران وتحرک شگرف اين حوزه، شاهد توسعه چشمگير درجايگاه هاي عرضه سوخت هستيم. مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران تصريح کرد: تلاش براين است که مردم درجايگاه هاي عرضه براي سوخت گيري با ترافيک کمتري سوخت گيري کنند و خدمات مطلوب ومناسب تري به آنها ارائه شود. موسوي خواه همچنين بااشاره به اجراي طرح «کاهش، هدايت، انتقال وبازيافت بخارهاي بنزين» (کهاب) درجايگاه عرضه سوخت آزادي گفت: خوشحالم از اين که طرح کهاب دراين جايگاه به طورکامل اجرا وموجب جلوگيري ازآلودگي محيط زيست شده است، همچنين خوشحالم ازاين که مردم ساکن دراين محدوده، بوي بنزين را استشمام نمي کنند. هدف اصلي از اجراي طرح «کهاب» کاهش از دست رفتن بخار بنزين در مراحل مختلف سوختگيري است.

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با بيان اين که هدف اصلي طرح کهاب، کاهش هدررفت بخاربنزين در مراحل اوليه سوخت گيري است، يادآورشد: اين طرح درجايگاه آزادي به صورت بومي وبا قيمت مناسب اجراشده است و در تلاشيم که ديگرجايگاه هاي کشور نيز به اين سمت حرکت کنند.

 

راه اندازي جايگاه سوخت درمرکز سوختگيري هواپيمايي مهرآباد 

رئيس اداره کل سوختگيري هواپيمايي کشور از راه اندازي جايگاه سوخت درمرکزسوختگيري هواپيمايي مهرآباد خبر داد.

مرتضي عابديني بابيان اين که دراحداث اين جايگاه ازکالاي 100درصد ايراني استفاده شده است، اعتبارهزينه شده براي آن را 13ميليارد ريال اعلام کرد.

به گفته عابديني، مرکزسوختگيري هواپيمايي مهرآباد که در زميني به مساحت 480 مترمربع بناشده، حاصل تلاش يک ساله مجموعه اداره کل سوختگيري هواپيمايي کشور وسوختگيري هواپيمايي مهرآباد است.

 رئيس اداره کل سوختگيري هواپيمايي کشوربا بيان اين که جايگاه قبلي اين مرکز سوختگيري، قديمي ونيازمند تعميرات مستمربود، افزود: بنا به ضرورت، همچنين افزايش تعدادخودروها و واحدهاي سوخت رسان، راه اندازي اين جايگاه در رمپ ايران اير در دستور کارقرارگرفت و پروژه با دريافت مجوزهاي لازم اجرا شد.

وي با اشاره به اين که مساحت جايگاه جديد بيشتر از جايگاه قبلي است، افزود: براي اين افزايش مساحت، دودهنه سوله انبار تدارکات کالاي اداره سوختگيري هواپيمايي کشور تخريب و به مجموعه قبلي اضافه شده است.

رئيس اداره کل سوختگيري هواپيمايي کشور درباره اهميت احداث مرکز سوختگيري فرودگاه مهرآباد گفت: اهميت ساخت جايگاه سوختگيري مزبور ازاين نظرکه تامين سوخت همه وسائل نقليه خطوط هوايي مهرآباد، همچنين يگان هاي مستقرسرويس دهنده درفرودگاه مهرآباد از طريق آن امکان پذير بود، ضروري به نظر مي رسيد.

عابديني با بيان اين که تجهيزات اين جايگاه شامل 230دستگاه خودرو بنزيني، دو دستگاه تانکرحمل بنزين، 20دستگاه خودروگازوييلي و16 دستگاه تانکرگازوييل است، فروش روزانه بنزين رادراين جايگاه بيش از 5 هزار ليتر وفروش روزانه گازوييل را نيز 10هزار ليتر اعلام کرد.

 وي با تاکيد بر اين که جايگاه احداث شده در مرکز سوختگيري مهرآباد که 100درصد ايراني و درمسيرحمايت ازکالاي ايراني است، اجراي اين طرح را ثبت برگ زرين ديگري درکارنامه اداره کل سوختگيري هواپيمايي کشور برشمرد.

 

توزيع يک ميليارد ليتر فرآورده نفتي

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کردستان باتاکيد بر ارائه هرچه مطلوب تر خدمات به مردم، ازافزايش رضايت مندي آنها گفت: با تلاش مجموعه کارکنان اين شرکت، سال گذشته بيش ازيک ميليارد ليتر انواع فرآورده نفتي توزيع شد.

فريدون ياسمي درديدار با نماينده ولي فقيه در استان کردستان با بيان اين که تعامل وهمکاري خوبي ميان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان کردستان باديگرسازمان ها برقراراست، افزود: با توجه به اين همکاري هاي همسودرجهت خدمت رساني مطلوب، خوشبختانه سطح رضايت مندي مردم و مسئولان استاني افزايش يافته است.  وي همچنين برآمادگي بيش ازپيش کارکنان خدوم اين مجموعه به منظور تامين و توزيع به موقع نيازهاي مردم استان درحوزه فرآورده هاي نفتي تاکيد کرد.

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي کردستان گفت: اين شرکت همسو با اهداف اقتصاد مقاومتي وتوجه جدي به ايجاد درآمد پايدار در بازارچه هاي مرزي، 46 ميليون ليتر نفت گاز ازطريق جايگاه مرزي و کنترل باک کاميون هاي ترانزيتي در مرز باشماق مريوان عرضه کرده که رشد 95 درصدي داشته است.

وي با اشاره به درآمد 55 ميليارد توماني حاصل ازفروش مرزي در مرز باشماق مريوان، توجه به حقوق شهروندي و ارائه خدمات مطلوب به رانندگان ترانزيت، ازاستقراردوباب جايگاه دراين مرزخبر داد وافزود: عمليات کنترل باک کاميون هاي خروجي ازمرز به صورت الکترونيکي انجام مي شود.

حجت السلام حسيني شاهرودي، نماينده ولي فقيه در استان کردستان نيز با اشاره به موقعيت جغرافيايي واقتصادي اين استان، خدمات و اقدام هاي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان را لازمه تحرک و پويايي چرخه اقتصادي استان برشمرد.

حجت الاسلام حسيني شاهرودي افزود: با توجه به نام گذاري سال جديد ازسوي مقام معظم رهبري و توجه جدي ايشان به بحث اشتغال، بايد فضاهاي کسب و کارشناسايي و زير ساخت هاي لازم براي اين کار فراهم شود.

 

فروش 435 ميليارد ريال سوخت در جايگاه مرزي پرويزخان 

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کرمانشاه گفت: سال گذشته، ميزان فروش سوخت درجايگاه مرزي پرويزخان به حدود 435 ميليارد ريال رسيد. مرادحاصل مرادي افزود: فروش اين مقدارسوخت درجايگاه مرزي ياد شده، معادل حدود 34ميليون ليتر بوده است. وي گفت: فروش نفت گازدرجايگاه هاي سيارپرويزخان درسال گذشته نسبت به سال قبل ازآن، ازنظرريالي 65 درصد و از نظر ليتراژ52 درصد افزايش داشته است. حاصل مرادي همچنين فروش سال گذشته نفت گاز به روش باک پر(فول باک) را215 ميليارد ريال اعلام و اظهار کرد: فروش سال گذشته سوخت به اين شيوه، حدود 28 ميليون ليتر بوده که از نظر ريالي 42 درصد و از نظر ليتراژ 21 درصد نسبت به سال 95 افزايش داشته است.

مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کرمانشاه همچنين از ثبت سوخت گيري بيش از 88 هزار ليتر بنزين به شيوه باک پر در مرز پرويزخان در سال گذشته خبر داد.

مرادي افزود: اين ميزان سوخت گيري بنزين درجايگاه مرزي مزبور در مقايسه با سال قبل از آن حدود 13 درصد رشد داشته است. 

 

ساخت نخستين واحد بازيافت پساب صنعتي درمناطق نفت خيز

مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيزجنوب ازساخت نخستين واحد بازيافت پساب صنعتي دراين منطقه عملياتي خبرداد. بيژن عالي پورافزود: اين واحد باهدف استفاده صحيح ازمنابع آب، حفظ محيط زيست وپيشگيري از انتشارآلاينده ها، در مجاورت نمك زدايي شماره 3 اهواز ساخته خواهد شد. به گفته وي، بررسي هاي فني و اقتصادي و تشريفات مناقصه براي احداث اين واحد انجام شده است وبا تامين تجهيزات مورد نياز، عمليات اجرايي آن نيز امسال آغاز مي شود. عالي پور درباره ضرورت ساخت واحد پساب صنعتي مزبور اظهار کرد: با توجه به توليد حجم قابل توجه پساب صنعتي در كارخانه هاي نمك زدايي، ساخت اين واحد درصرفه جويي منابع ارزشمند آب، تاثير بسزايي خواهد داشت وساخت تصفيه خانه هاي صنعتي جايگزين مناسبي براي روش هاي کنوني دردفع آلاينده ها خواهد بود. مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب با بيان اين که استفاده بهينه از منابع آب وايجاد چرخه بازيابي از اولويت هاي اين شركت است، افزود: در فاز نخست اين طرح، امكان تصفيه روزانه پنج هزار بشكه پساب نمك زدايي، فراهم شده است. به گفته عالي پور، آب صنعتي حاصل از تصفيه دوباره درفرآيند نمك زدايي نفت خام استفاده و به اين ميزان در مصرف آب صرفه جويي خواهد شد. وي گفت: خروجي واحد تصفيه پساب نمك زدايي علاوه برآب صنعتي، مقادير زيادي نمك و املاح است كه ازآنها مي توان اسيد كلريدريك، اسيد سولفوريك ونمك خالص با سودآوري قابل توجه، تهيه كرد. به گفته عالي پور، اين امكان وجود دارد که فازهاي بعدي اين طرح، پساب واحدهاي نمك زدايي طي فرآينده پيچيده تري، به آب كشاورزي تبديل شود.

بازسازي 199كيلومتر جاده درمناطق محروم مسجدسليمان

مديرعمليات ترابري وپشتيباني توليد شركت ملي مناطق نفت خيزجنوب نيز از احداث وبازسازي 199كيلومترجاده روستايي وعشايري در مناطق محروم مسجدسليمان از سوي اين شركت خبر داد. مراد كمالي گفت: دراين عمليات باهمکاري شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان، با اعزام ماشين آلات راهسازي شامل لودر، بلدوزر، بيل مكانيكي وگريدربه مناطق تعيين شده، 35 راه روستايي وعشايري مرمت و بازسازي شده است.

كمالي با بيان اين كه عمليات راهسازي مربوط به نيمه دوم سال گذشته است، افزود: بخش عمده اين عمليات درمناطق سخت گذر و دورافتاده اي مانند «چلو و شيرين بهار» انجام شده است. به گفته وي، اين عمليات دربرخي مناطق نيزبه صورت مسيرشکافي و کوه بري انجام شده است.

 

ارائه 7/8 ميليارد ريال خدمات آموزشي به مردم اميديه و آغاجاري

سرپرست مديريت منابع انساني شركت بهره برداري نفت و گازآغاجاري گفت: سال گذشته خدمات آموزشي اين شرکت به حوزه هاي پيراموني و شهرستان هاي همجوار(اميديه و اهواز) بيش از 7/8 ميليارد ريال بوده است. سيد ادريس مشعلي گفت: شركت بهره برداري نفت و گازآغاجاري به عنوان يكي از بزرگترين شركت هاي بهره بردار زيرمجموعه مناطق نفت خيزجنوب همواره تلاش کرده است که علاوه براجراي رسالت خود درحوزه توليد نفت وگاز در حوزه هاي اجتماعي نيز درسطح شهرستان هاي اميديه و آغاجاري، به همشهريان خدماتي را ارائه کند. وي افزود: برمبناي همين رسالت وبا تاكيد مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري، سال گذشته باهدف حمايت از بخش آموزشي به عموم همشهريان، بيش از هشت ميلياردو700 ميليون ريال هزينه شده است.  مشعلي گفت: برگزاري بيش از 30 هزارنفر- ساعت کلاس آموزشي آمادگي كنكور در مدارس شهرستان اميديه و شهرهاي همجوار با دعوت از اساتيد برتر علمي، تهيه و توزيع بيش از 5 هزاربسته آموزشي در ميان دانش آموزان مدارس ابتدايي محروم شهرستان هاي اميديه و آغاجاري و برگزاري 690 جلسه كلاس هاي اوقات فراغت براي هزار نفرازجوانان ونوجوانان درمساجد و كانون هاي فرهنگي بخشي از اين خدمات بوده است. سرپرست مديريت منابع انساني شركت بهره برداري نفت و گازآغاجاري، همچنين برگزاري بيش از 20 همايش وسمينار آموزشي فرهنگي، برگزاري بيش از 800 دوره آموزشي رايانه و زبان درسطح شركت وشهرستان، آغاجاري تهيه، توزيع بيش از دوهزارجلد انواع كتب آموزشي و فرهنگي درمدارس، اهداي 450 عدد ميز و نيمكت و صندلي به مدارس محروم را بخش ديگري از خدمات اين شرکت در سال گذشته برشمرد. وي تصريح کرد: علاوه برموارد ياد شده، تأمين هزينه اجراي برنامه هاي فرهنگي به وسيله 5 نفراز روحانيون و مبلغان اعزامي به مدارس و مساجد اميديه و آغاجاري ومشاركت فعال در برگزاري كنفرانس هاي بزرگ علمي و نخبگان دانشگاهي باحضور اساتيد ونخبگان علمي بخش ديگري ازخدمات سال گذشته شرکت بهره برداري نفت و گازآغاجاري درجهت مسئوليت اجتماعي بوده است.

مشعلي افزايش ميزان رضايت مندي اجتماعي مردم به شركت نفت وگاز آغاجاري و بهره مندي آنها از امكانات شركت را از جمله اهداف مهم ارائه اين خدمات برشمرد.

 

پاکسازي و ايمن سازي چاه هاي 1 و 2  ميدان نفتي سهراب

مديرعامل شرکت نفت و گاز اروندان از پايان پاکسازي وايمن سازي چاه هاي شماره 1 و 2ميدان نفتي سهراب باهدف حفاظت ازمحيط زيست و تالاب هورالعظيم خبر داد.

سلطان كمالي با بيان اين که حفاري اين چاه هاي نفت به وسيله مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت انجام شده است، افزود: با اين كه براساس مدارك و مستندات موجود، آلودگي هاي به وجود آمده درمنطقه ناشي ازعمليات حفاري اكتشافي قبلي بوده است، اين شرکت درهمکاري با محيط زيست خوزستان به دليل اهميت موضوع به منظورحفاظت ازتالاب هورالعظيم، پاكسازي وايمن سازي چاه هاي1 و 2 ميدان نفتي سهراب را در دستور كار قرارداده است.

وي تصريح کرد: با توجه به موقعيت جغرافيايي اين چاه ها وانباشت کنده هاي به جاي مانده ازعمليات حفاري، به منظورجلوگيري ازنشت نفت و احتمال آتش سوزي غيرقابل کنترل، اين شرکت با قراردادن رشته تکميلي و شيرآلات سرچاهي، به ايمن سازي وپاکسازي اين چاه ها اقدام کرده است. سلطاني جمع آوري 8هزارمترمکعب کنده حفاري وتثبيت آن به روش استاندارد باترکيبات سيمان وسيليکات سديم، همچنين انتقال به80 کيلومتري محل حفاري ودفن آنها را از مراحل اين فعاليت مهم برشمرد.

مديرعامل شركت نفت و گاز اروندان ادامه داد: اين شركت درجهت حفظ محيط زيست وبراي جلوگيري از ايجاد آلودگي هاي احتمالي، پيمانكار حفاري را درقراردادهاي حفاري ملزم به اجراي فرآيند مديريت پسماند به صورت Zero Discharge همزمان با عمليات حفاري کرده است.

وي گفت: با پايان يافتن عمليات پاك سازي درچاه هاي شماره 1 و 2 ميدان نفتي سهراب، ايراد سازمان حفاظت محيط زيست نيزدر تاييد احداث خط لوله جديد انتقال نفت ازميدان سهراب به چند راهه آزادگان، برطرف شده است.