طراحي ساخت کارت شارژ ديزل آتش نشاني

رئيس ابزاردقيق شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه اصفهان از طراحي وساخت کارت شارژديزل آتش نشاني نازل فوم دراين حوزه عملياتي خبر داد. علي اکبرحيدرپوربا بيان اين که طراحي و ساخت اين شارژ کارت مربوط به مخزن T3مرکز انتقال نفت شهيد بهشتي است، تاکيد کرد: طراحي ساخت اين کارت شارژبا تکيه برتوانمندي و تخصص يکي از مهندسان واحد ابزاردقيق انجام شده است. وي تصريح کرد: طراحي و ساخت کارت شارژمرکز انتقال نفت شهيد بهشتي باهدف اصلاح سيستم شارژباتري هاي ديزل اين مرکز انتقال نفت و کاهش هزينه ها انجام شده است.

غلامحسين ابوالفتحي، کارشناس واحد ابزار دقيق و طراح اين قطعه نيز با اشاره به اهميت دستگاه شارژ ديزل هاي آتش نشاني نازل فوم مخزن يک ميليون و 330هزاربشکه اي(T3) مرکزانتقال نفت شهيد بهشتي گفت: طراحي، ساخت برد الکتريکي و مونتاژ آن درکارگاه ابزار دقيق خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان انجام شده است. وي تصريح کرد: درساخت اين کارت شارژ از روش پالسي استفاده شده است، به اين صورت که جريان ثابت DC روي باتري قرارنمي گيرد وجريان به صورت پالسي (قطع و وصل) مي شود.  ابوالفتحي گفت: روش شارژ به صورت پالسي مانع ازخراب شدن باتري مي شود وعمرمفيد باطري را نيز افزايش مي دهد.

روشي نوين درفشرده سازي فايل ويديوئي

کارشناس ارشد مهندسي برق- مخابرات و کارشناس اطلاعات مديريت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان ازابداع روشي نوين در فشرده سازي فايل هاي ويديوئي خبر داد. مازيارايران نژاد با بيان اين که يکي از اصلي ترين محدوديت هاي سيستم هاي مخابراتي محدوديت پهناي باند است، گفت: درسال هاي اخير تحقيقات گسترده اي به منظور رفع اين محدوديت ها انجام و منجر به استفاده از روش هاي مختلف کدينگ ديتا منجر شده است.

وي افزود: گسترش شبکه هاي مجازي، رايانه اي وتخصيص بخش عمده داده هاي ارسالي به تصاويرکه حجم بالايي ازپهناي باند را اشغال مي کند، موجب شد فشرده سازي داده هاي ارسالي به عنوان يک ضرورت در دستور کار قرارگيرد.  ايران نژاد گفت: در روش ابداعي جديد ويديوبه جاي استفاده ازتوابع تبديل، از اسپارس کدينگ که با عملکردي بهتر در فشرده سازي وکيفيت تصاوير(درمقايسه با استانداردهاي روزفشرده سازي ويدئو) دارد، استفاده شده است. به گفته وي، فشرده سازي دوريبين هاي نظارتي، تله کنفرانس و پزشکي از راه دور از کاربردهاي فشرده سازي فايل هاي ويدئويي درصنعت نفت است. ايران نژاد يادآورشد: نتايج اين تحقيق درمجله ISI(Circuit System and Signal Processing) آمريکا چاپ و منتشر شده است.

 

ارسال و دريافت 14ميليارد ليتر فرآورده نفتي بدون لحظه اي توقف

معاون فني شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه جنوب شرق گفت: سال گذشته بدون لحظه اي توقف، نزديک به14ميليارد ليترفرآورده نفتي به وسيله خطوط لوله اين حوزه عملياتي دريافت و ارسال شده است. محمد قرباني پوربا اشاره به کارنامه يک ساله منطقه جنوب شرق، گفت: اين منطقه عملياتي درچارچوب وظايف محوله در رسيد وارسال فرآورده هاي نفتي دريافتي به استان هاي جنوب شرق کشور سال گذشته باجا به جايي نزديک به 14ميليارد ليترانواع فرآورده نفتي، سوخت مايع مورد نيازنيروگاه هاي استان هاي کرمان ويزد را به نحوي مطلوب تامين کرد و انتقال نفت گازتوليدي پالايشگاه اصفهان را به استان هاي مزبورنيز به خوبي انجام داد. وي با بيان اين که سال گذشته عمليات دريافت و ارسال فرآورده دراستان کرمان به مراکز، تأسيسات و نيروگاه سيکل ترکيبي اين استان به نزديک به 6 ميليارد ليتر رسيد، تصريح کرد: اين ميزان دراستان يزد به بيش از يک و نيم ميليارد ليتر ودر استان اصفهان وشهرستان نائين نيزبه بيش از بيش 5 ميليارد ليتر رسيد. به گفته قرباني پور، درخط 16 اينچ معکوس نيزميزان انتقال فرآورده ارسالي، حدود يک ميليارد ليتر بوده است. قرباني پور آمار فرآورده هاي ارسالي به انبارهاي شرکت ملي پخش فرآورده استان هاي کرمان، يزد و اصفهان را در سال گذشته، سه ميليارد و هفت صد تن- کيلومتر اعلام واظهارکرد: انتقال پايدار وايمن فرآورده هاي نفتي، مرهون زحمت همکاراني است که همه تلاش خود را معطوف به رسيد و ارسال فرآورده هاي نفتي بدون لحظه اي توقف کرده اند.معاون فني شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه جنوب شرق، همچنين گفت: سال گذشته بيش از6هزارموردآزمايش کنترل کيفيت فرآورده هاي نفتي انجام شد که بيش ازيک هزار مورد آن به بنزين سوپر و بيش از 2 هزارمورد آزمايش نيزبه بنزين معمولي مربوط مي شود. وي تصريح کرد: نزديک به 1500موردآزمايش کنترل کيفي روي نفت سفيد و 1400 مورد آزمايش کنترل کيفي نيز روي نفت گاز انجام شده است.

 

انتقال بيش از 5 ميليارد ليتر انواع فرآورده نفتي درسال 96

معاون عمليات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق از انتقال نزديک به پنج ميلياردو855ميليون ليترانواع فرآورده نفتي به وسيله خطوط لوله اين منطقه در سال گذشته خبر داد. حسين ابراهيمي بابيان اين که اين فرآورده هاي نفتي، بنزين، نفت گاز، بنزين، سوخت چت ونفت سفيد بوده است، نفت گاز(معمولي)ارسالي از منطقه عملياتي شمال شرق را درسال گذشته دو ميليارد و950 ميليون ليتر، بنزين معمولي رايک ميلياردو373ميليون ليتر ونفت جت ارسالي از اين منطقه را نيز 127 ميليون ليتر اعلام کرد. وي افزود: دربازه زماني يادشده 510ميليون ليتر نفت سفيد، 488ميليون ليتر بنزين يورو 4 و408 ميليون ليترنفت گازيورو4 نيز به وسيله خطوط انتقال اين حوزه عملياتي به مبادي مصرف انتقال يافته است. به گفته ابراهيمي پارسال 236 ميليون ليتر نفت گازبه سه نيروگاه سمنان، شاهرود و نيشابور تحويل داده شد که نسبت به سال قبل از آن 15درصد افزايش داشته است. معاون عمليات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق با بيان اين که فرآورده هاي نفتي باسرعت متوسط 5/3کيلومتر درساعت از طريق لوله انتقال مي يابند، افزود: باتوجه به طول بيش از هزارکيلومتر خطوط لوله دراين حوزه عملياتي، انتقال فرآورده ها از مبدا تا آخرين نقطه منطقه، حدود 12 روز طول مي کشد. معاون عمليات شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمالشرق، انتقال ايمن، مطمئن وبدون وقفه انواع فرآورده هاي نفتي، همچنين خدمت به زائران علي ابن موسي الرضا(ع) را مهم ترين دستاورد خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق منطقه عملياتي درسال گذشته برشمرد. ابراهيمي اظهارکرد: پيگ راني هوشمندخطوط، حفاظت کاتدي به منظور جلوگيري از زنگ زدگي خطوط لوله وبازديد دائمي آنها ازجمله اقدام هايي است که براي ايمن سازي و جلوگيري از ايجاد حوادث درخطوط لوله انجام مي شود. وي انتقال فرآورده هاي نفتي به پنج استان مهم کشور(خراسان هاي رضوي، شمالي و جنوبي، سمنان وگلستان) به وسيله خطوط لوله منطقه شمالشرق را از ايمن ترين راه هاي انتقال فرآورده هاي نفتي اعلام و اظهار کرد: با توجه به اقدام هاي حفاظتي مستمرانجام شده، شمارحوادث حوزه عملياتي خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال شرق به صفر نزديک وحادثه مهمي درسال گذشته نداشته است.

 

شنيدن صداي شفاف مشتريان با برداشتن گام هاي اساسي

مديرعامل مجتمع گازپارس جنوبي گفت: براي همسويي بامشتريان، گام هاي مهم واساسي برداشته شده است ومديران اين مجتمع گازي، صداي آنها را شفاف خواهد شنيد. هادى هاشم زاده فرهنگ درنشست مشترک با مديران عامل پتروشيمي هاي مستقردرپارس جنوبي افزود: پايداري توليد درپالايشگاه هاي بزرگترين مجتمع گازي کشور به شيوه مطلوبي مديريت شده است و صداي مشتريان آن به صورت شفاف، شنيده خواهد شد.

فرهنگ افزود: انتظارمي رود باهمت متخصصان وکارکنان مجتمع گاز پارس جنوبي بتوان به تعهدات خود در برداشت ازمخزن مشترک عمل کرد و به موفقيت هاي بسيار بزرگي دست يافت.

مديرعامل مجتمع گازپارس جنوبي با اشاره به برنامه هاي مصوب وزارت نفت يادآورشد: به منظور همسويي با مشتريان و ذينفعان اين مجتمع و شکوفايي اقتصاد کشوربايد برنامه هاي مصوب وزارت نفت ملاک عمل قرار گيرند.

مديرعامل مجتمع گاز پارس جنوبي بااشاره به برنامه تعميرات اساسي امسال اين مجتمع گازي نيزگفت: برنامه ريزي تعميرات اساسي امسال در مجتمع عظيم گازپارس جنوبي، با حداکثر قابليت و با تمام توان مديريت خواهد شد. به گفته فرهنگ، مجموعه مديريت مجتمع گازپارس جنوبي همه تلاش خود رابراي کاهش روزهاي تعميرات اساسي به کارگرفته است و اين مهم در برنامه ريزي سالانه اين مجتمع به چشم مي خورد.

وي با اشاره به تمايل بازديد مديران و متخصصان مجتمع گاز پارس جنوبي از پتروشيمي هاي منطقه افزود: اميدواريم با برنامه ريزي دقيق، مديران و متخصصان مجتمع گاز پارس جنوبي، امسال بتوانند از روند فعاليت و توليد پتروشيمي هاي مستقر درمنطقه بازديد کنند. وي در ادامه به تصويب قرارداد فروش بوتان به پتروشيمي جم اشاره و تصريح کرد: خوشبختانه قرارداد فروش محصول بوتان به پتروشيمي جم به تصويب هيئت مديره شرکت ملي گازايران رسيده است ودرآينده نزديک آماده ارسال اين محصول مهم به پتروشيمي جم خواهيم بود.

 

پاکسازي محور ترانزيتي جاده سرخس و روستاهاي مجاور پالايشگاه

رئيس بهداشت، ايمني ومحيط زيست (اچ اس اي) شرکت پالايش گازشهيد هاشمي نژاد گفت: بخشي ازمحورترانزيتي سرخس و روستاهاي مجاور اين پالايشگاه (گنبدلي تانوبنياد) از زباله و پسماند پاکسازي شد. سيداسماعيل قادري افزود: اين عمليات، دوم ارديبهشت امسال همزمان با روز زمين پاک و با شعار «نه به کسيه هاي پلاستيکي»انجام شده است. وي هدف ازانجام اين پاکسازي درمحورترانزيتي جاده سرخس و روستاهاي مجاور پالايشگاه شهيدهاشمي نژاد رافرهنگ سازي براي پاک نگه داشتن زمين اعلام کرد. قادري گفت: اگربه محيط زيست اطراف خود توجه نداشته باشيم، شاهد رهاسازي و انباشت زباله ها خواهيم بود، درحالي که با يک کارجمعي و فرهنگ سازي درميان جوامع شهري و روستايي، مي توانيم زمين را پاک نگه داريم و به حفظ محيط زيست کمک کنيم. رئيس اچ اس اي شرکت پالايش گازشهيد هاشمي نژاد بامهم برشمردن نقش معلمان درحفظ محيط زيست اظهارکرد: جامعه معلمان با آگاهي بخشي به خانواده ها ومعلمان توانند سهم بسزايي دراين عرصه داشته باشند و نقش مهمي درحفظ و سلامت محيط زيست ايفا کنند. وي با بيان اين که درپالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد، اقدام هاي بسياري در حوزه محيط زيست و حفظ آن انجام شده است، تصريح کرد: کاهش 88 درصدي گازهاي ارسالي به مشعل طي چهارسال گذشته و کاهش مصرف کاغذ ازجمله اين اقدام در اين حوزه ( محيط زيست)بوده است.

پرداخت وام قرض الحسنه گازکشي منازل به مردم سيستان و بلوچستان

مديرعامل شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان از تصويب اعطاي وام و تصويب وام قرض الحسنه به مردم استان سيستان و بلوچستان براي گازرساني منازل، از سوي بانک مرکزي خبر داد.

محمدحسن طهراني گفت: اعطاي اين وام قرض الحسنه از سوي بانک مرکزي، باپيگيري هاي وزير نفت و دستور رئيس جمهوري محقق شده است. حسن روحاني، رئيس جمهوري، آذرماه 96 در سفر به زاهدان به مردم اين شهر وعده داد تا بانک مرکزي و ديگر بانک هاي دولتي، وام دوميليون توماني براي انجام گازکشي منازل دراختيارمردم اين شهر قراردهند. اين دستور بلادرنگ در شرکت گازاستان سيستان و بلوچستان و استانداري مطرح و بررسي شد.

مديرعامل شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان درباره روند اجرايي شدن اين وام دوميليون توماني گفت: ابتدا مصوبه اي براي پرداخت اين وام به عنوان وام جعاله تنظيم شده بود، درحالي که مردم زاهدان قادر به پرداخت اقساط چنين وامي نبودند وبا انتقال اين موضوع از طريق شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان به ستاد و طرح آن در دولت به وسيله وزير نفت، منجر به ابلاغ مصوبه اعطاي وام دو ميليون توماني شد.

طهراني گفت: موضوع پرداخت وام ازسوي شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان به استانداري اعلام مي شود تا درجلسه اي با حضور پنج بانک دولتي عامل، روند پرداخت آن به مردم بررسي شود.

مديرعامل شرکت گازاستان سيستان وبلوچستان اظهار کرد: مزيت بزرگ اين اتفاق مهم، پرداخت وام به تمام مردم اين استان است.

وي ادامه داد: مقرر شده بود که اين وام دراختيارمردم زاهدان قرار بگيرد، اما براساس مصوبه جديد بانک مرکزي، وام به همه مردم استان سيستان و بلوچستان پرداخت خواهد شد.

طهراني تاکيد کرد: براي دريافت وام دو ميليون توماني قرض الحسنه، بايد صاحب منزل مسکوني به بانک معرفي شود، همچنين ضمانتي از سوي بانک در نظر گرفته مي شود که بر اساس آن، وام تنها براي گازکشي داخل منزل استفاده شود.