پنجره های اقتصادی ایران  و  روسیه گشوده شد

دوران طلایی

مشعل     امضای چهارسند همکاری، رهاورد سفر وزیر نفت به روسیه بود که درشانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی با هدف گسترش روابط دو کشور به امضا رسید.  نام روسیه در سال های اخیر به واسطه دیپلماسی فعال انرژی بیش از دیگر دهه ها در اخبار صنعت نفت شنیده است. با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در زمینه «همگرایی منطقه ای دولت سیزدهم»، توسعه دیپلماسی انرژی و همکاری های ایران با کشورهای همسایه در رئوس برنامه های جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم نیز قرار گرفته است. می توان گفت که ماحصل این سیاست، گسترش همکاری با کشورهای همسایه از روسیه تا قطر و عمان و ترکمنستان و حتی آمریکای لاتین و... بوده است. دراین میان، توسعه همکاری و روابط میان ایران و فدراسیون روسیه بیش از دیگر کشوهای همسایه برجسته تر شده است و تحکیم روابط و گسترش اسناد راهبردی توسعه روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، مهر تاییدی است براین گفته جواد اوجی، وزیر نفت که روابط ایران و روسیه در دوران طلایی قرار دارد و در هیچ برهه ای از تاریخ، روابط این دو کشوربه این نزدیکی نبوده، از این رو هم اکنون فرصت بسیارخوبی برای همکاری با این کشور فراهم شده است.