هم نشینی چند روزه «مشعل» با کارکنان اقماری منطقه عملیاتی سیری

روایت تاب آوری

مشعل  هواپیما در میان دلهره و هراس مسافران و از جمله ما سرانجام به زمین می نشیند، اما به نظر می رسد این عادی ترین و بهترین فرود بوده است. مقصد جزیره ای در دل خلیج فارس است که در ورودی فرودگاه از آن به عنوان جزیره سبز سیری یاد شده است. یکی از مناطق عملیاتی صنعت نفت در همسایگی با ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ که ورود به آن تنها از طریق صنعت نفت و دریافت مجوز از این مجموعه امکان پذیر است؛ منطقه ای که باید آن را متمایز و متفاوت از دیگر مناطق عملیاتی نفت دانست چون دیگر نه می توان سراغ بومی های گذشته را از آن گرفت و نه از ساکنان نفتی روزگاران دور در آن خبری هست.

بومی های این منطقه به مرور کشورهای عربی را برای زندگی برگزیدند تا ساکنان ثابت این جزیزه کارکنانی از صنعت نفت باشند که در این گستره، زندگی اقماری را برای تولید نفت از سواحل مرزی و داخلی کشور شکل دهند. 14 روز در منطقه و 14 روز در کنار خانواده.

 نفتی ها اینجا برای فراهم ساختن تولید، فرآورش و صادرات نفت خام، اقدام به ایجاد زیرساخت های موردنیازکردند؛ از این رو، رد آب، برق، گاز، فرودگاه و هر زیرساخت دیگری در سیری، حاصل این تلاش است. در گشتی مختصر از جزیره 17 کیلومتری سیری که شکل ذوزنقه ای آن از بالای پرواز، خودنمایی می کند می توان رد ساکنانی را یافت که روزگاری اینجا بودند.

 از کنسرسیوم ایران و فرانسه ( سوفیران) که از سال 1345 کار تولید نفت را با یک شرکت فرانسوی آغاز کرد تا توتال و اویک و دیگر شرکت های پیمانکار ... که نمایی از آنها به چشم می خورد. از در و دیوار کمپ های مسکونی تا برخی سقف های نیمه استوارکه کارکنان نفت در تلاش برای پایداری آن هستند.

 با این همه، باید گفت که کارکنان این خطه از صنعت نفت کمتر در رسانه ها دیده شده اند و در این گوشه دور از مردم، بی سرو صدا، همراه با سختی هایی از جنس کار و زندگی، مشق صبوری را به تصویر می کشند و درهمین حال افزایش قابل توجه تولید نفت را رقم می زنند تا آنجا که مدیر منطقه سیری آنها را مظلوم ترین کارکنان صنعت نفت توصیف کرده است.  این را هم از جزیره سیری به خاطر بسپارید که نام پارسی آن «راز» است و به دلیل نزدیکی به مناطق عرب نشین حاشیه جنوبی خلیج فارس، اعراب مترادف آن را «سری» به کار برده اند. اروپاییان نیز آن را «سیری» تلفظ کردند و با همین نام وارد زبان پارسی شد.

بخش نخست این گزارش نگاهی اجمالی دارد به جزیره زیبای سیری معروف به «راز»، فعالیت های کارکنان در بخش های پشتیبانی و تدارکات شرکت ملی فلات قاره ایران در این منطقه عملیاتی و در نهایت گفت وگوی تفضیلی با علیرضا علیخانی ها ، مدیرمنطقه عملیاتی سیری. در بخش های بعدی گزارش سفر به سیری، خبرنگار« مشعل »، با حضور در سکوهای نفتی ایلام و نصر به فرایند تولید نفت خام در این سکوها پرداخته اند که در شماره های آتی خواهید خواند.