مدیرعامل شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق تاکید کرد:

شمارش معکوس  برای بهره برداری  از  پارک استایرن

مشعل صنعت پتروشیمی در سال های اخیر به دنبال تکمیل زنجیره ارزش خود و سودآوری بیشتر از محصولات پایین دستی بوده؛ چرا که توسعه در این بخش می تواند به توسعه منطقه ای، اشتغال پایدار و ارزش افزوده بیشتر برای کشور منجر شود. به همین دلیل، رفع موانع برای احداث همچنین شروع به کار پارک های پتروشیمی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته و پارک استایرن، یکی از این پارک های پتروشیمی است که با هدف تکمیل زنجیره و تولید محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده تشکیل شده است. میعانات گازی بعد از تحویل از فازهای پارس جنوبی، به اتان و بعد اتیلن تبدیل می شود و بعد بنزن تولید شده در پتروشیمی نوری به همراه اتیلن، در واحد اتیل بنزن پتروشیمی پارس به اتیل بنزن و در ادامه به مونو استایرن تبدیل می شود. مونو استایرن، خوراک اصلی پارک استایرن است و انواع محصولات پلی استایرن از آن تولید می شود. واحد های پارک استایرن، شامل پتروشیمی انتخاب، پلیمر پادجم، پتروشیمی صدف و پتروشیمی دالاهو است. نشریه «مشعل» با نگاه به این موضوع، با محمد هاشم نجفی اردکانی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق، گفت و گویی انجام داده وآخرین وضعیت پارک استایرن عسلویه را بررسی کرده است. آنچه می خوانید مشروح این گفت وگوست.

محمد هاشم نجفی اردکانی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق توانسته بخش زیادی از مشکلات این پارک را مرتفع سازد و شرایط را به سمت بهره برداری هر چه زودتر آن پیش ببرد. روند شکل گیری پارک استایرن چند سالی متوقف بود و حالا در دولت سیزدهم دوباره فعال شده و بزودی شاهد تحولات بزرگ در این پارک خواهیم بود.

  پارک استایرن، مدل کوچکی از یک منطقه ویژه است

نجفی با بیان اینکه ماهیت شکل گیری این شرکت، آماده سازی تامین نیازمندی ها و سرویس های مشترک چهار طرح پتروشیمی پاد جم، انتخاب، صدف و دالاهو در محدوده پارک استایرن است، گفت: این پارک در فاز 2پتروشیمی عسلویه قرار دارد و همه طرح های مستقر در آن، بر پایه خوراک استایرن طراحی شده و در حال تکمیل است.  او با اشاره به عملیات اجرایی احداث اولین پارک پتروشیمی در ایران از حدود هشت سال پیش گفت: به این دلیل که خوراک همه مجتمع ها استایرن بود، این پارک به نام «پارک استایرن» نامگذاری شده است. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، خوراک پتروشیمی های مستقر در پارک، از پتروشیمی پارس به عنوان تولید کننده استایرن و به وسیله یک خط لوله به مخازن پارک منتفل می شود و شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق به عنوان متولی توزیع استایرن، خوراک را بین چهار پتروشیمی توزیع می کند.  نجفی با اعلام اینکه میزان تولید استایرن منومر از سوی شرکت پتروشیمی پارس بالغ بر 500 هزار تن در سال است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای هر کدام از پتروشیمی های عضو پارک، سهمیه ای از این میزان تعیین کرده، افزود: طبق برنامه و طراحی های انجام شده، بناست یوتیلیتی (سرویس های جانبی) پارک استایرن از سوی پتروشیمی دماوند تامین شود که در این حوزه نیز شرکت پتروشیمی گوهر افق، مسؤولیت دریافت یکجا و توزیع آن بین شرکت های عضو پارک را نیز به عهده دارد.  مدیرعامل شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق، به ایجاد تاسیسات مشترک برای پارک و امکانات و خدمات عمومی شامل انبار، سیستم حراستی، سیستم متمرکز آتش نشانی، سالن همایش و ... هم اشاره کرد و گفت: می توان پارک استایرن را مدل کوچک تری از یک منطقه ویژه در نظر گرفت که همه امکانات مورد نیاز را در داخل خود تامین می کند؛ البته از آنجا که تاکنون در کشور تجربه احداث پارک پتروشیمی را نداشته ایم، روند اجرایی پارک استایرن با مشکلات و موانعی روبه رو بوده که در حال رفع آنها هستیم.

 شروع دوباره عملیات اجرایی تاسیسات مشت رک از ماه های آینده

نجفی با اشاره به وضعیت سهامداران شرکت گفت: در واقع سرمایه گذاران طرح های مستقر در پارک، سهامدارن اصلی شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق هستند که پتروشیمی جم با شرکت پتروشیمی پادجم و 37/51 درصد، پتروشیمی انتخاب و دالاهو که متعلق به گروه انتخاب هستند با 49/43 درصد و پتروشیمی صدف نیز با 14/5 درصد، سهامداران اصلی این شرکت هستند. وی با اعلام اینکه عملیات اجرایی تاسیسات آفسایت پارک استایرن از سال ۹۷ به صورت رسمی آغاز شده و عملیات اجرایی برای ایجاد تاسیسات مشترک شامل مخازن، پست برق، ایستگاه گاز، خطوط انتقال خوراک و یوتیلیتی و کریدور های بین پتروشیمی های عضو پارک نیز از همان سال آغاز شده، گفت: در آن زمان مشکلاتی بین کارفرما و پیمانکار وجود داشت که در نتیجه احداث پروژه متوقف شد؛ اما پروژه در دوره جدید دوباره فعال شد و بناست ظرف ماه های آینده عملیات اجرایی تاسیسات مشترک آغاز شود. مدیرعامل شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق با بیان اینکه فاز اول پارک به بهره برداری رسیده و در حال حاضر بخشی از خوراک را از پتروشیمی پارس گرفته و به پتروشیمی انتخاب منتقل می کنیم، افزود: هنوز سازه اصلی پارک فعال نشده و فعلا با سازوکارهای موقت، خوراک را به پتروشیمی انتخاب منتقل می کنیم و در همین مدت به درآمدزایی نیز رسیده ایم. روند تکمیل پروژه های تولیدی عضو پارک بخوبی در جریان است و پتروشیمی صدف و دالاهو هم اعلام کرده اند که تا اوایل سال آینده به مرحله پیش راه اندازی می رسند.   نجفی افزود: با فعال شدن همه پروژه ها و بخش های خدمت رسانی پارک، به شکل اصلی و مد نظر در طرح جامع خواهد رسید. در خصوص فاز های مختلف، تاسیسات مشترک آفسایت پارک استایرن هم در حال انجام است و پست های برق و گاز به حدود 70 درصد اجرا رسیده که با وارد شدن تجهیزات در مدار قرار می گیرند. همچنین در بخش مخازن به بیش از 40 درصد پیشرفت رسیده ایم. با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی و تغییراتی که شرکت پادجم در یک سال اخیر در سیستم مدیریتی خود داشته، به نظر می رسد تا پایان سال، پست های برق و گاز آفسایت پارک استایرن از سوی این شرکت به عنوان سازنده بخشی از تاسیسات مشترک آفسایت پارک تکمیل شود و در مدار قرار بگیرد.