گفت وگو با آتش نشان بازنشسته پالایشگاه آبادان به بهانه روز ملی ایمنی و آتش نشانی

جنگ با شعله های سرخ

سمیه راهپیما    7 مهرماه، روزی است که به پاس رشادت ها، فداکاری هاو ازخودگذشتگی های آتش نشانان این مرز و بوم، در گاه شمارکشور، به نام «روزآتش نشانی» نامگذاری شده وهمه ساله بابرپایی آیین هایی، ازاین جمع فداکار که همواره درلحظه آماده مقابله باحوادث ازجمله مهار شعله های سرخ وسرکش هستند، تجلیل می شود.  شایداین سوال دراذهان شکل بگیردکه ریشه این نامگذاری در چیست و «7مهر» چگونه در روز شمارکشور به نام روز آتش نشانی نامگذاری شده است؟  درسال 1359یعنی زمان شروع جنگ تحمیلی وآغاز دوران دفاع مقدس، تاسیسات نفتی مورد هجمه دشمن بعث قرار گرفت و پالایشگاه آبادان به دلیل همجواری با خاک دشمن، نزدیک ترین تاسیسات نفتی بود که بمباران شد.  باوقوع این حمله دد منشانه، آتش نشانان پالایشگاه آبادان به منظوراطفای آتش ناشی ازبمباران، وارد عمل شدند و متاسفانه به دلیل گستردگی دامنه آتش سوزی، شماری از آنها جان خود را از دست دادند و به شهادت رسیدند.

سال ها پس از پایان جنگ، یعنی 20 سال پس ازحمله به پالایشگاه آبادان وشهادت برخی آتش نشانان این پالایشگاه، بنابر پیشنهاد ستاد هماهنگی امورایمنی و آتش نشانی کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فر هنگی، 7مهرماه به نام روز آتش نشانی نامگذاری شد و ازآن زمان همه ساله آیین هایی به این مناسبت برگزار می شود.  به بهانه این روز با حسن صفرنژاد، آتش نشان آن روزهای پالایشگاه آبادان وهمکار بازنشسته امروزصنعت نفت هم صحبت شدیم و او از آن روزهای پرالتهاب پالایشگاه و جانفشانی آتش نشانانی گفت که جان برکف، به جنگ شعله های سرخ رفتند وآسمانی شدند.

 جنگ آتش نشانان با آتش، گویا جنگی ادامه داراست و پایانی برآن نیست؛ هنگامی که صدای آژیر ماموریت را می شنوند، بسرعت به محل حادثه اعزام می شوند؛ زیرا می دانند که برای نجات جان و مال هم میهنان خود، نباید ثانیه های طلایی را از دست بدهند.

 آسمانی شدن 18 آتش نشان

اینها صحبت های ابتدایی حسن صفر نژاد است که باغوری در گذشته، از آن سال های جنگ می گوید: 5مهر سال 1359 حصر آبادان شکسته شد. دو روزبعد از آن، پالایشگاه آبادان از سوی رژیم بعث عراق مورد حمله و بمباران قرارگرفت و آتش نشانان با آتشی مهیب روبه رو شدند. آتش نشانان به صورت سینه خیز خود را به آتش نزدیک کردند تا ازگسترش آن جلوگیری کنند. دراین عملیات، آتش نشان های شهر آبادان نیزبه کمک آمده بودند. لوله های آب آتش نشانی که در آن زمان استفاده می شد، روکار بود که بر اثراصابت ترکش، سوراخ شده بودند. به همین دلیل، باید با تانکرهای آب، آتش مهار می شد. درآن روز 18نفر ازهمکاران آتش نشان پالایشگاه آبادان جان خود را از دست دادند و بعدها به همین مناسبت، 7مهرماه را روز ایمنی و آتش نشانی نامگذاری کردند.

 ایثار و از خود گذشتگی، مهم ترین درس آتش نشانی

وی در ادامه اظهار می کند: وقتی در ذهن خود، دوران جنگ ودفاع مقدس را مرور می کنم، ایثار و ازخودگذشتگی رامهم ترین وبزرگترین درسی می بینم که درحرفه آتش نشانی آموخته ام و آن رادرکنار امانتداری و صداقت در کار، سرلوحه زندگی خود قرارداده ام. ضمن اینکه طی سال های گذشته، تلاش کرده ام این موارد را به نسل بعد از خود منتقل کنم.

صفرنژاد درباره آتش نشانی وحال و روز این حرفه، بویژه درصنعت نفت می گوید: آتش نشانی، حرفه ای است که یک نیروی فعال باقوای بدنی بالا می خواهد. کسی که بتواند با توجه به آموزش هایی که فراگرفته، خوب فکر کند، خوب تصمیم بگیرد و از تجهیزاتی که در اختیار دارد، به بهترین نحو استفاده کند. بتواند ظرف چندثانیه خودرا به بالای برجی برساند که آتش درآن زبانه می کشد و آتش سرخ را مهار کند. خوشحالم از اینکه امروز، افرادی جای ما را گرفته اند که از بهترین ها هستند و بارسنگین مسؤولیت این حرفه را با جان و دل بر دوش گرفته اند. وی ادامه می دهد: اداره ایمنی و آتش نشانی در آن زمان، دو اداره مستقل با ماموریت های جدا از هم بود؛ اما زمانی که آتش سوزی اتفاق می افتاد، تیم آتش نشانی نیز درعملیات خاموش سازی آن شرکت داشت. درحال حاضر، این دو بخش درهم ادغام شده اند و هر دو زیر نظر یک اداره واحد با عنوان «اچ اس ای» فعالیت می کنند.

 توصیه به جوانان علاقه مند

صفر نژاد به عنوان فردی که سال ها در حرفه آتش نشانی کار کرده، امروزبا کوله باری از تجربه، به جوانان علاقه مند به این حرفه توصیه می کند: همواره اخلاق مداری و روحیه مردم داری را حفظ کرده و در جهت ارتقای آن بکوشید وتلاش کنید که با ایمان به خدا و تکیه بر توان خود، پله های موفقیت را یک به یک طی کرده و دراین مسیر هر آنچه را که می آموزید، به نسل های پس از خود منتقل کنید.  جامعه به تمامی مشاغل و حرفه ها نیاز دارد و هر فردی متناسب با روحیه اش، شغلی را برای خود انتخاب می کند. در این میان برخی شغل ها سخت تر از بقیه است و به افرادی با روحیه خاص نیاز دارد. آتش نشانی، یکی از همین مشاغل است که روحیه خاصی می طلبد. در شغل آتش نشانی، افرادجان خود را در طبق اخلاص می گذارند و در زمان وقوع حادثه، دل به آتش می زنند تا جان انسان ها را نجات دهند؛ روحیه ای که همچون دوران دفاع مقدس، هم اکنون نیز در آتش نشانان پالایشگاه آبادان موج می زند.