تغییر کاربری بارنامه ها

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ادامه داد: با وجود راه اندازی سامانه سپهتن و دریافت اطلاعات به صورت برخط سهمیه پایه به میزان حداقل خود خواهد رسید. سهمیه سوخت بر اساس مسافت پیموده شده و با توجه به فرمول های مشخصی به لیتراژ تبدیل و به صورت پیمانه ای به کارت هوشند سوخت آنها در زمان سوختگیری منتقل می شود. با نصب و راه اندازی سامانه سپهتن سهمیه پایه دیگر مفهومی نخواهد داشت و ما تنها یک سهمیه باک اضافی در اختیار ناوگان حمل و نقل قرار خواهیم داد تا در مواقع قطع ارتباط استفاده شود. همچنین با راه اندازی سامانه سپهتن بارنامه های حمل ونقل کاربری خود را از دست داده و در عمل در حوزه حمل ونقل مدیریت مصرف به سرانجام خواهد رسید.

نژادعلی تصریح کرد: البته این امکان وجود دارد که در ماه های نخست از اجرای طرح سپهتن و در فاز پایلوت نیاز باشد که تخصیص سهمیه از طریق مقایسه عملکرد تعیین شده از بارنامه های حمل و عملکرد تعیین شده، سامانه سپهتن انجام شود ولی در نهایت به سمت وسویی خواهیم رفت که اطلاعات منحصراً از طریق سامانه سپهتن در اختیار سامانه تخصیص سوخت برمبنای پیمایش قرار گیرد.  وی با بیان اینکه تخصیص سوخت باید به سمت عدالت محوری سوق داده شود، عنوان کرد: همانطور که قبلاً هم به آن اشاره شد، یکی از مهم ترین مزایای اجرای طرح سپهتن مدیریت مصرف سوخت ناوگان حمل ونقل جاده ای است. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به دنبال این است تا روش های نوینی را درمدیریت مصرف ابداع کند البته برای تحقق این مهم به دنبال کاهش مصرف نیستیم بلکه درصددیم تا با ارائه راهکارهای لازم مصرف را در وهله نخست به طرز بهینه ای مدیریت کنیم که در صورت تحقق این امر کاهش مصرف خود به خود صورت می پذیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خروجی طرح سپهتن را به عنوان یکی از موفق ترین دستاوردهای سامانه تخصیص سوخت یاد کرد و افزود: توزیع عادلانه و واقعی سوخت، امکان رصد میزان توزیع و شناسایی مصرف کنندگان واقعی در بستر طرح سپهتن ایجاد خواهد شد ضمن آنکه هدف اصلی از اجرای طرح پیمایش دستیابی جامعه هدف به توزیع عادلانه نفت گاز در بخش حمل ونقل است که این مهم نیز کاملا محقق می شود.

 امکان بررسی دقیق مصرف سوخت برای هرکلاس کاربری

نژادعلی ادامه داد:یکی از موضوع هایی که در سامانه پايش هوشمند تردد ناوگان (سپهتن) همواره مدنظر قرار داشته، مربوط به کلاس کاربری خودروهاست که با اجرای سامانه مذکور، امکان بررسی دقیق میزان مصرف سوخت در هر کلاس کاربری (نوع وسیله نقلیه از نظر باری یا مسافری و ظرفیت تناژ حمل یا تعداد ظرفیت مسافر) نیز مشخص خواهد شد. ناوگان حمل ونقل جاده ای 13 نوع کلاس کاربری دارد که از طریق اطلاعات الکترونیکی حاصله قابل احصا و امکان بررسی میزان تخصیص سهمیه از طریق جداول پایگاه قواعد (میزان تخصیص به ازای 100 کیلومتر کارکرد و بر اساس عمر ناوگان) هر کلاس کاربری فراهم است.  مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران قابلیت های دیگری را که قابل تعبیه در سامانه تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش است، عنوان کرد و افزود: در ارتباط با این طرح می توان امکانات ویژه دیگری را نیز در نظر گرفت؛ نبود تخصیص سهمیه به ناوگانی که فاقد بیمه شخصی یا فاقد معاینه فنی و یا دارای بدهی جرایم رانندگی و... است، از جمله آنهاست.  وی تصریح کرد: البته این راهکارهای عنوان شده مادامی که ازسوی دستگاه ها و ارگان های خاص خودش به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ابلاغ شود، قابلیت اجرا شدن خواهد داشت.

 جلوگیری از مهاجرت کارت های هوشمند سوخت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به مقوله بلوک بندی جغرافیایی در ناوگان حمل ونقل جاده ای اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از امکانات سامانه مورد اشاره این است که فعالیت ناوگان به محدوده جغرافیایی که وسیله نقلیه مربوطه در آن قرار دارد، محدود می شود و در این زمینه می توان از مهاجرت کارت های هوشمند سوخت جلوگیری کرد.

نژادعلی گفت: از دیگر دستاوردهای طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش می توان به ساماندهی میزان تخصیص سهمیه و همچنین کاهش مصرف نفت گاز در بخش حمل ونقل اشاره کرد. در سال 1394 و همزمان با پیاده سازی اولیه این طرح در طول بازه زمانی یک ساله ما توانستیم حدود 10 درصد مصرف سوخت را در بخش حمل ونقل جاده ای کاهش دهیم و در سال های بعد آن نیز از قابلیت مدیریت مصرف آن بهره برداری شده است. امیدواریم با راه اندازی کامل این سامانه مدیریت مصرف سوخت را به نحو مطلوب اجرایی کنیم و شرایطی را مهیا کنیم که مالکان خودروهای باری و مسافربری به صورت برخط سوخت مورد نیاز خود را پس از حمل دریافت کنند و رضایتمندی لازم را داشته باشند و دیگر به مانند سابق شکایتی از باب میزان سهمیه عملکردی پایه و تخصیص داده شده نداشته باشند.  وی یادآور شد: طرح سپهتن فاز دوم از طرح پیمایش است که در صورت راه اندازی، طرح پیمایش به طور کامل اجرایی خواهد شد. بر اساس مصوبه هیئت وزیران این کار تا حد نهایت با کمک سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، پلیس راهور و شرکت پخش فرآورده های نفتی به سرانجام خواهد رسید.  بدون تردید، دراهداف کلانی که درطرح های حوزه مدیریت مصرف سوخت، پیش بینی شده، افزون بر توزیع عادلانه ای که از این رهگذر اتفاق می افتد، به موضوعات جنبی آن درجهت رونق بخشی اقتصاد کشور نیز توجه شده است ودرطرح پیمایش که سپهتن ادامه روند تکاملی آن است، این مهم هویدا و عیان است؛ از این رو انتظار می رود با اجرای دقیق آن آثاری همچون کاهش مصرف سوخت درجاده های کشور، جلوگیری از تردد های غیر ضرور و کاهش تصادفات جاده ای شاهد باشیم.