مثلث سوخت گسست ناپذير است

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: اين شرکت به همراه ناوگان حمل و نقل مواد سوختي وجايگاه داران، اضلاع يک مثلث هستند که به هيچ وجه قابل گسست نيستند.

سيد محمد رضا موسوي خواه در نشست با بيش از200 جايگاه دار و نمايندگان شرکت هاي حمل و نقل مواد سوختي منطقه اصفهان افزود: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با 90 سال سابقه، کار را بابخش حمل و نقل آغاز کرد و هم اکنون با تعامل جايگاه داران، مثلث سه ضلعي شده است که اضلاعي گسست ناپذير دارد. وي هدف ازنشست با اين دو بخش را بررسي مشکلات، ارائه راهکارهاي مناسب براي پيشبرد اهداف اين حوزه و همدلي بيشترميان بخش هاي ياد شده برشمرد. مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران تصريح کرد: خوشبختانه تاکنون با کمک يکديگر، سوخت موردنيازهموطنان تامين شده است و موفق عمل کرده ايم. موسوي خواه ضمن قدرداني از زحمات همه بخش هاي سوخت رسان با بيان اين که نوروزامسال، در يک روز 116ميليون ليتربنزين توزيع شد، اظهار کرد: اين مهم که درطول تاريخ ايران بي سابقه بوده، درسايه تلاش بدون وقفه و شبانه روزي کارکنان شرکت ملي پخش و تعامل سازنده جايگاه داران و ناوگان حمل مواد سوختي تحقق يافته است. وي گفت: در حالي که سالانه بيش ازيک ميليون خودرو توليد مي شود و هزينه هاي جانبي نيز افزايش يافته، اما از پنج سال پيش تاکنون قيمت فرآورده تغييري نکرده وبا وجود مشکلاتي که درچند ماه گذشته براي پرداخت نقدينگي داشته ايم، کرايه حمل وکارمزد جايگاه ها تا اواسط اسفند ماه پرداخت شده است. موسوي خواه افزود: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران بابيش از 3600 جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي، 14هزارنفتکش و52 مرکز سوخت گيري هواپيمايي، خدمت رساني به هموطنان را تاکنون به موقع و به نحو احسن انجام داده که قابل تقديراست.

تاکيد برحفظ استاندارد کيفي سازي فرآورده

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان گفت: درطول سال به ويژه مناسبت هايي مانند نوروز، حساسيت بيشتري درخصوص حفظ استاندارد ملي ومشخصات شيميايي فرآورده هاي نفتي اعمال مي شود. امين روستايي بابيان اين که واحد سرويس هاي صنعتي وکنترل کيفيت، مسئوليت مهم نظارت برحفظ مشخصات شيميايي فرآورده هاي تحويلي را از مبدأ انبارهاي نفت تادرب باک خودرو هاي مشتريان به عهده دارد، تصريح کرد: اين مهم در هفت مرحله انجام مي شود. وي دريافت فرآورده ازخطوط لوله پالايشگاه اراک، ذخيره سازي در مخازن قبل از بارگيري، حين بارگيري و بعد از بارگيري درمخازن مصرف کنندگان عمده و جايگاه ها و فروشندگي هاي شهري و روستايي را از جمله اين مراحل برشمرد.  روستايي تصريح کرد: بنابرمسئوليت اجتماعي، صيانت ازحريم امنيت عمومي و رعايت حقوق شهروند مصرف کننده، کنترل کيفيت فرآورده و ثبت وضبط مشخصات آن به طور پيوسته انجام مي شود. مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان گفت: از28 اسفند پارسال تا 18فروردين امسال، علاوه بربازديد تيم هايي ازحراست، روابط عمومي، معاونت بازرگاني، همچنين خدمات فني - مهندسي و اچ اس اي، بازديد هاي مشابهي به وسيله دستگاه هاي نظارتي مانند راهداري وستاد اقامه نماز انجام و 300 آزمايش کيفي سوخت قابل تحويل ثبت شد. رئيس سرويس هاي صنعتي و کنترل کيفيت فرآورده هاي نفتي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان نيزگفت: چنانچه درفرآورده هاي نفتي، کوچک ترين مغايرتي بامشخصات شيميايي استاندارد ملي ديده شود، تيم هاي کنترل کننده بخش دولتي و خصوصي به منظورجلوگيري از عرضه آن وارد عمل مي شوند. وي تصريح کرد: نوروزامسال، در84 مرکزعرضه سوخت استان همدان 300 مورد آزمايش و بررسي نمونه فرآورده موجود و تحويلي به مشتري ازمخازن جايگاه ها و فروشندگي هاي شهري و روستايي انجام شد که 222 مورد آن راواحد سرويس هاي صنعتي وکنترل کيفيت منطقه همدان انجام داده است.

شارژ الکترونيکي کالابرگ نفت سفيد براي نخستين بار

احمد مجرد مدير شرکت ملي پخش منطقه اروميه گفت: طرح مطالعاتي الکترونيکي کردن کالابرگ نفت سفيد از ابتداي سال گذشته به صورت پايلوت و از ابتداي امسال نيزبه شکل به کامل در اين منطقه عملياتي اجرا شد. وي با بيان اين که مطالعات اوليه الکترونيکي کردن توزيع نفت سفيد درسه فاز انجام شده است، شناسايي خانوارها با همکاري اداره پست، ثبت اطلاعات در سامانه تجارت آسان وهماهنگي با شبکه بانکي استان ازطريق كارت بانکي به روش آريو پي(يکي ازفرآيندهاي توليد نرم افزار) را از مراحل سه گانه اين طرح برشمرد. مجرد گفت: آذربايجان غربي، بيشترين مصرف کننده نفت سفيد کشور محسوب مي شود و سوخت مورد نيازحرارتي شهري و روستايي خود را در سال هاي گذشته با كالابرگ و از طريق فروشندگي هاي نفت سفيد تامين مي کرده است. مديرشرکت ملي فرآورده هاي نفتي منطقه اروميه، توزيع خارج ازشبكه و قاچاق سوخت، هزينه بالاي چاپ، توزيع و امحاي كالابرگ، همچنين دسترسي نداشتن به آماردقيق سوخت مصرفي را از جمله مشکلات توزيع نفت سفيد با کالابرگ برشمرد. مجرد درباره کارت هاي بانکي مشمول اين طرح الکترونيکي نيز گفت: هم اکنون کارت هاي بانکي عضوشتاب (ملي، ملت، اقتصاد نوين و بانک پارسيان) به سامانه الکترونيکي توزيع سوخت متصل هستند و مشترکان نفت سفيد مي توانند براي دريافت سهميه خود به مقدار400 ليتر به فروشندگي مربوط مراجعه وبه دريافت آن اقدام کنند. وي با بيان اين که نزديک به 100 هزارخانوار شهري و روستايي زيرپوشش شبکه توزيع نفت سفيد قراردارند، افزود: سال گذشته بيش از300 ميليون ليتر نفت سفيد ازطريق 396 فروشندگي ميان اين خانوارها توزيع شده است.

ثبت 770 بازديد جايگاهي در نوروز 97

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه لرستان گفت: نوروز امسال 770 مورد بازديد از مراکزعرضه سوخت ثبت شد. پيمان بهرامي افزود: بازديد از مجاري عرضه سوخت در قالب طرح نظارت نوروزي بر جايگاه ها انجام شد تاخدمات رساني مطلوبي به مسافران صورت گيرد وخوشبختانه اين مهم در نوروز امسال محقق شد. وي تصريح کرد: اين نظارت ها درقالب 50 گروه انجام شده است و کنترل کيفيت وکميت فرآورده هاي نفتي عرضه شده، نظافت مراکزعرضه سوخت، نمازخانه ومحوطه جايگاه ها، بازديد ازنمازخانه هاي بين راهي، بازديد از 12 باب تاسيسات گازمايع، همچنين نحوه ارائه خدمات، پوشش ظاهري کارکنان جايگاه ها و برخورد آنها با مسافران و مباحث مرتبط با عمليات، تجهيزات و اچ اس اي، ازجمله اهداف اجراي آن بوده است. وي درباره ميزان بنزين مصرفي منطقه لرستان درنوروز امسال نيز اظهار کرد: در اين بازه زماني مصرف بنزين با 13 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 35 ميليون و 975هزار ليتر رسيد. مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه لرستان همچنين با اشاره به مصرف نزديک به يک ميليارد و 95 ميليون ليتر انواع فرآورده نفتي در سال گذشته گفت: اين ميزان مصرف نسبت به سال 95 رشد 34/3 درصدي داشته است. بهرامي با بيان اين که مصرف بنزين سال گذشته منطقه لرستان 457 ميليون و 423 هزار ليتر بوده است، رشد مصرف آن را در قياس با سال قبل از آن 10 درصد عنوان کرد. به گفته وي، در ميان فرآورده هاي مصرفي سال گذشته در منطقه لرستان، نفت سفيد با 14درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به 81 ميليون و 708 هزار ليتر رسيد. بهرامي توزيع کالابرگ به صورت مکانيزه، تعيين سهميه واقعي مصرف کنندگان، کنترل ونظارت مصرف کنندگان و توسعه شبکه گازرساني را از جمله دلايل اين کاهش برشمرد.

هدف گذاري براي انتقال روزانه 830 ميليون مترمکعب گاز

مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران گفت: رويکرد اين شرکت در سال جاري، انتقال روزانه 830 ميليون مترمکعب گاز است. سعيد توکلي در بازديد از تاسيسات گازي منطقه 10 عمليات انتقال گاز با بيان اين که هدف گذاري شرکت انتقال گاز، انتقال روزانه 830 ميليون مترمکعب گاز در شبکه است، تاکيد کرد: براي رسيدن به اين هدف لازم است تلاش بيشتري در سطح اين شرکت به ويژه مناطق عملياتي صورت گيرد.

وي با تاکيد بر اين که پايداري منطقه 10عمليات انتقال گازايران، يکي از مهم ترين مباحث درماموريت شرکت انتقال گازايران است، افزود: همواره بخش عظيمي از تحقق انتقال پايدار، ايمن، بهره ور و پاک انرژي گاز به ويژه در فصل زمستان، از سوي اين منطقه انجام مي شود. توکلي ميدان هاي گازي عسلويه را بخش مهم تامين انرژي گازکشور خواند و افزود: منطقه 10عمليات انتقال گاز از لحاظ راهبردي براي شرکت انتقال گاز ايران و شرکت ملي گاز ايران از اهميت خاصي برخوردار است، بنابراين بايد به مقوله تعميرات نوين توجه بيشتري داشته باشد.  توکلي با بيان اين که سهم گازدر سبد انرژي کشور 70 درصد است، از افزايش حجم انتقال گاز در سال جاري خبر داد و افزود: امسال با توجه به تعهدات تعيين شده براي شرکت ملي گاز ايران، بايد روزانه 830 ميليون متر مکعب گاز درشبکه انتقال داده شود. وي تصريح کرد: اميدواريم با درسرويس قرارگرفتن خطوط و ايستگاه هاي تقويت فشارگاز مورد نياز، اين رسالت سنگين در سال جاري انجام شود. حميد خدري، مديرمنطقه 10عمليات انتقال گازايران نيز ضمن ارائه گزارشي از آخرين اقدام هاي و فعاليت هاي اين منطقه، گفت: با وجود حجم بالاي فعاليت ها دراين منطقه، به لطف خداوند و همت نيروها همه کارها به خوبي انجام مي شود.

پوشش 95 درصدي گاز در کردستان

مديرعامل شرکت گاز استان کردستان از بهره مندي 95 درصدي جمعيت اين استان از گاز طبيعي خبر داد. احمد فعله گري افزود: با گازرساني به92 روستاي استان کردستان در سال گذشته، هم اکنون 450هزارخانوارساکن دراين روستا زيرپوشش گازطبيعي قرار گرفته اند. وي درباره گازرساني به شهرستان هاي استان کردستان نيز گفت: هم اکنون 29 شهراز30 شهر اين استان ازگازبه عنوان سوخت پاک استفاده مي کنند وضريب نفوذ اين حامل انرژي درشهرها 100 درصد است که بالاتر ازميانگين کشوري قرار دارد. فعله گري با بيان اين که يک هزارو 315 روستاي استان کردستان از قابليت گازرساني برخوردار است، تصريح کرد: با احتساب گازرساني به 92 روستا در سال گذشته، هم اکنون شمار روستاهاي متصل به شبکه گاز به يک هزار و 126 مورد افزايش يافته است. مديرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: امسال براي گازرساني به 180روستا با اعتبارهزارميليارد ريال برنامه ريزي شده است.

به گفته وي، هم اکنون گازرساني به112روستا درشهرستان هاي کامياران، سنندج، قروه، سقز، بانه، سروآباد، ديواندره، بيجار و مريوان نيز در دست اجراست.

فعله گري يادآورشد: درسه سال اخير فعاليت هاي چشمگيري در زمينه گازرساني روستايي انجام شده و555 روستا زيرپوشش گاز طبيعي قرار گرفته اند که 92 مورد آن مربوط به سال گذشته است.

 

ايمن سازي خطوط لوله و مراکز انتقال نفت

رئيس واحدتعميرات خط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران از ايمن سازي خطوط اين منطقه در مراکز انتقال نفت خبر داد. عليرضا بيات گفت: مراکزانتقال نفت کرج، چشمه شور، کن، قوچک، ري قديم، همچنين نفت اصلي و واحد رسيدوارسال، تاسيساتي هستند که با انجام تعميرات(وصله وهافسل وروکارکردن لوله ها ومخازن زيرزميني) ايمن سازي شده اند.  وي خاکبرداري، تميزکاري، ضخامت سنجي، رنگ آميزي، نوارپيچي و تعميرات نقاط فرسوده خطوط لوله را از اقدام هاي انجام شده براي ايمن سازي تاسيسات مراکز ياد شده برشمرد.

به گفته بيات، هزينه اجراي اين طرح با به کارگيري از توان و دانش فني کارشناسان منطقه، همچنين انتخاب روش‎هاي کارآمد و کم هزينه در قياس با روش هاي مرسوم، تا ميزان قابل توجهي کاهش داشته است. وي تاکيد کرد: شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران با ايمن سازي لوله ها وجلوگيري از نشتي هاي احتمالي، توانسته است گام موثري در جهت حفظ محيط زيست بردارد. بيات ايمن سازي لوله ها و جلوگيري ازنشتي ها را اقدامي مهم برشمرد و افزود: در صورت وجود نشتي، آب هاي زيرزميني آبستن خطراتي همچون آلودگي شده و موجب آسيب رساني به محيط زيست مي شود. رئيس واحد تعميرات خط شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران تاکيد کرد: بي توجهي به ايمن سازي و بروزنشتي درخطوط، موجب بروزمشکلات فراواني از جمله آلودگي هاي زيست محيطي، آسيب رساني به جان ومال اهالي حريم خطوط لوله ونقص درسوخت رساني مي شود؛ از اين رو توجه به اين مهم ضرورت دارد.

انتقال 8 ميليارد تن کيلومتر نفت خام و فرآورده نفتي  

مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خوزستان گفت: سال گذشته درمجموع هشت ميليارد تن –کيلومتر نفت خام و فرآورده نفتي به وسيله خطوط لوله اين منطقه عملياتي منتقل شده است.

کيهان پورگفت: بنابرآمارهاي ثبت شده، پنج ميليارد
تن– کيلومترازاين مقدار نفت خام و سه ميليارد تن – کيلومتر نيز فرآورده نفتي بوده است.  وي اظهارکرد: حجم فرآورده هاي نفتي تحويل داده شده به شرکت ملي پخش درشهرستان انديمشک بيش از 430 ميليون ليتروحجم فرآورده هاي نفتي تحويل داده شده به منطقه لرستان درسال آماري مشابه حدود 5 ميليارد ليتر است.

وي در ادامه به ساعت کارکرد تجهيزات دوار در سال گذشته اشاره و تصريح کرد: بنابربررسي ها، توربين ها و الکتروپمپ هاي اصلي در مراکز انتقال نفت منطقه خوزستان، بيش از80هزار ساعت کارکرد داشته اند.

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان، از مناطق 12 گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران است که به عنوان يکي از گسترده ترين مناطق، انتقال نفت خام و فرآورده هاي نفتي را به عهده دارد.

اين منطقه عملياتي که گستره وسيعي ازخوزستان را در برگرفته شامل 10 مرکز انتقال نفت، يک تاسيسات، ناحيه فني آبادان همچنين 25 ايستگاه مخابراتي است که با 1300کيلومترخط لوله، نفت خام و فرآورده هاي نفتي را دريافت و ارسال مي کند.