راه اندازي كارگروه هماهنگي سرمايه انساني در مناطق عملياتي

از ابتدای استقرار دولت سیزدهم، با توجه به رویکرد وزیر نفت مبني بر حضور مدیران ستادی در مناطق عملیاتی و بررسی میدانی مسائل و مباحث مطرح شده درخصوص اجرایی کردن این مهم، سفرهای استاني از سازمان های مستقر در مناطق عملیاتی صنعت نفت (از قبيل سازمان های عملیاتی مستقر در استان بوشهر«منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس» و «جزیره خارگ»، استان خوزستان، استان فارس، استان خراسان رضوی، استان کرمانشاه، استان ایلام و استان هرمزگان) با حضور معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت و مشاركت فعال، مديران توسعه منابع انساني چهار شركت اصلي و مديران كل اين معاونت انجام شد. افزون بر آن با تعيين دبيران كارگروه هاي هماهنگي در تمام استان هاي كشور، با هدف تعامل با كليه اركان صنعت نفت در هر استان، نسبت به پايش و احصاء چالش هاي منابع انساني اقدام شده است.

 ساماندهي مشاغل و جبران خدمت نيروهاي قرارداد مدت موقت

موضوع «ساماندهي مشاغل نيروهاي قراردادي مدت موقت و نظام جبران خدمات مرتبط با آن» با استناد به آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي و در راستاي تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كشور، بعد از آسيب شناسي وضعيت موجود و با رويكرد رعايت عدالت در پرداخت و بهبود معيشت همكاران قرارداد مدت موقت بررسي و طرح پيشنهادي در جلسه شوراي اداري استخدامي تصويب و از تاريخ 01/11/1400 اجرايي مي شود.

 اجراي كامل قانون تفسير بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه كشور

با عنايت به اجراي قانون تفسير بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور

 افراد (ايثارگران) مشمول ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدي آن كه در زمان حاكميت قانون برنامه پنجم توسعه كشور به صورتي غير از استخدام رسمي توسط شركت هاي اصلي و تابعه وزارت نفت و به صورت مستقيم به كارگيري شده و در حال حاضر با شركت رابطه استخدامي / به كارگيري داشته باشند (قرارداد پيماني، مدت موقت، مدت معين) با رعايت ساير مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت به كارگر/كارمند رسمي تبديل وضعيت شده / مي شوند كه موضوع تبديل وضعيت به استخدام رسمي اجرايي شده است. با توجه به قانون مزبور تعداد 5 هزار و 300 نفر تاكنون به عنوان مشمولین واجد شرايط تبديل وضعيت شده اند.

 اجراي مفاد بند «د» تبصره (20) قانون بودجه سال 1400

در ارتباط با اجرايي شدن مفاد بند«د» تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 در سطح وزارت نفت و شركت هاي تابعه، بخشنامه از سوی وزير نفت ابلاغ شد. در همين راستا سامانه(ايثار) به توليت اداره كل آموزش، برنامه ريزي نيروي انساني و تحول اداري، جهت ثبت اطلاعات و بارگذاري مدارك ايثارگري فعال و مراتب به شركت ها اطلاع رساني شد. پس از تهيه مشخصات كامل پرسنلي و شغلي نيروهاي ايثارگر مشمول شاغل در شركت هاي پيمانكاري، به طورهمزمان اقدامات لازم براي انجام فرآيندهاي مقرراتي تبديل وضع/استخدام (حسب مورد) براي مشمولان، مشتمل بر تعيين / ايجاد سمت متناسب براي آنان طي فرآيندهاي گزينش، طب صنعتي صورت خواهد گرفت. با توجه به قانون مزبور و همچنين تمديد آن طي بند (و) تبصره (20) قانون بودجه سال 1401 تعداد 26.517 نفر تاكنون به عنوان واجد شرايط تبديل وضعيت و استخدام، شناسايي شده اند.

 اجرای کامل جدول حقوق، موضوع آیین نامه ماده10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

با هدف پاسخگویی قانع کننده و عمل به بخشي از مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت که از سال ۱۳۹۳ بلا اقدام مانده و بخشی از مطالبات در سال ۱۳۹۹ بطور ناقص اجرایی شده بود، از ابتداي سال جاري، اجرای کامل جدول حقوق، موضوع آیین نامه ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از زمان تصويب آن در دستور كار اين معاونت قرار گرفت و هم اكنون در مرحله ابلاغ دستورالعمل اجرایی، مستند به آيين نامه مذكور است.

به روز رسانی جدول حقوق بدو استخدام کارکنان صنعت نفت به منظور تحقق مفاد ماده 10 قانون وظایف واختیارات مبنی بر حفظ نیروی انسانی متخصص شاغل صنعت نفت، اجرای تکلیف بند (2) ماده ۱۸ آیین نامه نظام های اداری واستخدامی کارکنان صنعت نفت مبنی بر تنظیم گری همه ساله جدول حقوق بر اساس «رویکرد تقویت رقابت پذیری و نرخ بازار کار سرمایه انسانی» در سال جاري در اولويت كار قرار گرفت و هم اكنون نيز در مرحله نهایی و منتظر ابلاغیه اصلاح جدید دولت برای افزایش حقوق است.

 متناسب کردن پرداخت مالیات حقوق براساس افزايش حقوق 1401

با توجه به لزوم بررسي و پاسخگویی اصولي به مطالبات کارکنان شاغل صنعت نفت در خصوص پرداخت مالیات متناسب با میزان افزایش حقوق۱۴۰۱ بویژه کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی جنوب کشور و سکو ها وجزایر دریایی که از فوق العاده های متعدد محیط کار، محل خدمت، نوع برنامه کار اقماری برخوردار هستند، بررسي و ايجاد سازوكارهاي لازم جهت پرداخت مالیات عادلانه براساس میزان افزایش حقوق مورد مداقه قرار گرفت كه در مرحله هماهنگی بر اساس کاهش نرخ های مالیات تبصره ۱۲ قانون بودجه است.

 افزايش تسهیلات رفاهی چهار گانه

با هدف بهره مندی کارکنان رسمی و قراردادی صنعت نفت از مبالغ جدید با توجه به افزایش نرخ غذا، سرانه ورزش و کالاهای اساسی (برنج، روغن، حبوبات و گوشت مرغ)، اعمال نرخ های جدید گروه مواد غذایی و ورزش درمبالغ تسهیلات رفاهی، بر اساس ماده ۱۱ضوابط اجرایی بودجه و همزمان با ابلاغ آن مورد بررسي و اقدام قرار گرفت و در شهريور ماه امسال ابلاغ خواهد شد.

 جذب نیرو از دانش آموخته های دانشگاه صنعت نفت

معاونت منابع انسانی وزارت نفت به منظور جذب نخبگان و دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت، نسبت به برگزاري فرآيند مصاحبه فني - تخصصي و روان شناختی براي جذب و استخدام تعداد 1.572 نفر از فارغ التحصيلان گروه (الف) دانشگاه صنعت نفت اقدام کرد. براساس نتایج مصاحبه، نفرات پذیرفته شده نهايي (تعداد 1.225 نفر) به شركت هاي اصلي تخصيص و پس از اجرای فرآيند مصاحبه فني - خصصي جذب صنعت نفت شده اند. متعاقباً نيز بر اساس موافقت وزیر نفت نسبت به معرفي 394 نفر دیگر از دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت كه اخيراً در بانك اطلاعاتي اداره كل آموزش، برنامه ريزي نيروي انساني و تحول اداري ثبت نام کرده، پس از انجام مصاحبه فني - تخصصي و روان شناختی، حسب نياز واقعي سازماني به شركت ها / محل هاي خدمتي معرفي خواهند شد.

 تدوين نظام آموزش برای نيروهاي پيمانكاري طرف قرارداد

صنعت نفت همزمان با مأموريت و تكليف محوله خود، بخش قابل توجهي از فعاليت هاي خود را از طريق شركت هاي پيمانكاري خصوصي طرف قرارداد به انجام مي رساند. اين دسته از شركت ها تابع قانون كار بوده و نيروهاي آنها مي بايست در چارچوب آن قانون، آموزش هاي لازم را براي انجام هر چه بهتر وظايف كاري خود دريافت کنند. به منظور رفع اين چالش، نظام آموزش نيروهاي پيمانكاري شركت هاي طرف قرارداد با صنعت نفت با رويكرد صلاحيت حرفه اي با همكاري اركان آموزشي صنعت نفت و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تدوين و جهت اجرا ابلاغ شده است. در چارچوب اين نظام شايستگي هاي مورد نياز مشاغل و همچنين استانداردهاي ارزشيابي آنها احصاء، مربيان و ارزيابان حرفه اي تربيت و كارگاه هاي تخصصي جهت اجراي دوره ها تجهيز مي شود. شركت كنندگان پس از معرفي شركت پيمانكار و گذراندن دوره هاي آموزشي، از سوی ارزيابان حرفه اي مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت موفقيت به كسب گواهينامه صلاحيت حرفه اي نائل مي آيند.

 طراحي و اجراي آموزش هاي مبتنی بر شرایط ايثارگري

به منظور تكليف بند «د»تبصره 20 قانون بودجه كل كشور سال 1400 و تكليف بند «و»تبصره 20 قانون بودجه كل كشور سال 1401 مبني بر استخدام رسمي ايثارگران حائز شرايط شاغل در شركت هاي خصوصي پيمانكاري طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي و همچنين تكليف قانون تفسیربند «و»ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبني بر تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي مدت موقت به رسمي و به منظور توانمندسازي نيروهاي پيمانكاري و نيروهاي قرارداد مدت موقت جهت انجام وظايف شغلي، مجموعه آموزش هاي بدواستخدام مشتمل بر دوره هاي آموزشي با امكان برگزاري به صورت حضوري و مجازي، دوره كارآموزي حين كار و بازديد از تأسيسات) طراحي شده و در حال انجام است.

 تعديل مدرك كاركنان

همزمان با آغاز فعاليت دولت سيزدهم و دستور وزير مبني بر تعيين اعضاي كميسيون بررسي و تعيين سوابق وفق مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت، برنامه زمانبندي جلسات شوراي مذكور تدوين و پس از ابلاغ به شركت ها، جلسات بدون وقفه و با جديت آغاز شد، همچنين با هدف برقراري عدالت و رفع تبعيض، بخش هايي از آخرين ابلاغيه تعديل مدرك مجدداً مورد بازنگري قرار گرفت و تبصره هايي به بخشنامه مذكور اضافه شد. بعد از تشكيل شوراي جديد بررسي و تعيين سوابق، بيش از 6 هزار پرونده مطرح و تعيين تكليف شده است.

 نيازسنجي تامين نيرو و اخذ مجوزهاي استخدامي

با توجه به عدم جذب نيرو طي حدود9 سال اخير در صنعت نفت و متعاقب آن درخواست هاي مكرر شركت هاي زيرمجموعه مبني بر كمبود شديد نيروي انساني خصوصاً در بخش هاي عملياتي، به دستور وزير نفت، تأمين نيروي انساني از طريق برگزاري آزمون استخدامي در دستور كار معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني قرار گرفت. نيازمندي هاي استخدامي شركت هاي اصلي در حدود 6.408 نفر احصا و برای اخذ مجوزهاي مربوطه به سازمان اداري و استخدامي كشور منعكس شده و موضوع تا حصول نتيجه با جديت در دست پيگيري است.

 ساماندهي نيروهاي پيمانكاري

به منظور ساماندهي نيروهاي پيمانكاري ضمن شناسایی و تغذیه اطلاعات تمامی کارکنان واجد شرایط در سامانه ساپنا، پروژه بازنگري طرح طبقه بندي مشاغل پيمانكاري صنعت نفت تعريف و مورد پیگیری قرار گرفته است که نتایج آن در حوزه های مختلف اعم از ماهیت و ارزش مشاغل، فوق العاده ها و نظاير آن ظرف ماه های آتی نهایی و عملیاتی خواهد شد.

 طرح نظام / امريه – نخبه وظيفه

پس از سال ها حذف سهمیه طرح نظام عادی وزارت نفت، با پیگیری های متعدد، این روش تامین نیروی انسانی سرانجام از تيرماه 1401 دوباره به مدت2 سال و به تعداد سالانه 350 نفر برقرار شد. سامانه صنعت نفت مجدداً از اسفندماه 1400 فعاليت خود را از سر گرفت و تاكنون در سه دوره (اسفند 1400 – ارديبهشت و تیرماه 1401) به جذب متقاضيان اقدام کرده که از ميان افراد شركت كننده جمعاً در اين 3 دوره تعداد 240 نفر انتخاب شده اند كه برای انجام اقدام های بعدي به شركت هاي زيرمجموعه صنعت نفت اختصاص يافته اند و از این تعداد، پس از طي مراحل كاريابي، مصاحبه تخصصي و گزينش، 42 نفر براي اعزام شهريور ماه 1401 به دفتر سياست گذاري و نظارت راهبردي حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح، براي صدور امريه آنان اقدام شده است. افزون بر آن، بر اساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به منظور بهره گيري از نخبگان وظيفه، هرساله حسب هماهنگي فيمابين بنياد نخبگان نيروهاي مسلح و وزرات نفت، نسبت به به كارگيري ايشان در قالب طرح مذكور  در صنعت نفت اقدام شده است. در همین زمینه در يك سال گذشته تعداد 78 نفربه این روش جذب صنعت نفت شده اند.

 مشارکت کارکنان قرارداد مدت موقت و خانواده در فعالیت های ورزشی

براساس مصوبات شورای مرکزی ورزش وزارت نفت، کارکنان قراردادی موقت و خانواده های آنان همانند کارکنان رسمی می توانند از خدمات ارائه شده در ورزش استفاده و در مسابقات و المپیادهای ورزشی وزارت نفت شرکت کنند.

 تسهيلات خدمات ورزشی به بازنشستگان نفت

با توجه به مصوبات شورای مرکزی ورزش وزارت نفت مقرر شد در تمام شرکت های اصلی، فرعی و تابعه به بازنشستگان و خانواده های آنان همانند کارکنان شاغل خدمات ورزشی ارائه شود.

احیای المپیادهای ورزشی وزارت نفت بعد از 6 سال

با توجه به اينكه آخرین المپیاد ورزشی برگزار شده در وزارت نفت مربوط به سال 1396 بوده و پس از آن به دلیل محدودیت های بودجه ای، برگزاری المپیادهای ورزشی در وزارت نفت ممنوع اعلام شده بود، با تغییر رویکرد در حوزه خدمات رسانی به کارکنان و خانواده های آنان و با هدف ایجاد انگیزه و نشاط در بین کارکنان و خانواده های آنان، پس از 6 سال المپیادهای ورزشی وزارت نفت در سال 1401 برگزار می شود.