4 هزار نفر -  ساعت آموزش اچ اس ای در منطقه 9عملیات انتقال گاز ثبت شد

برنامه ریزی برای بازآرایی سمت های سازمانی HSE

آیا برای کاهش حوادث و حتی به صفر رساندن آن برنامه ای تعریف کرده اید؟ منطقه 9 عملیات انتقال گاز در مقایسه با دیگر مناطق یا شرکت ها از این نظر چه وضعی دارد؟

به منظور کاهش حوادث و به صفر رساندن آنها اعم از حوادث مهم و جزئی، اقدام های قابل توجهی در این حوزه عملیاتی انجام شده که حضور فعال نماینده واحد ایمنی و آتش نشانی در همه عملیات و فعالیت های پر ریسک به منظور نظارت بر انجام ایمن آنها، بازدیدهای دوره ای و موردی مستمر از فعالیت های پیمانکاران فعال منطقه به منظور شناسایی و راهنمایی در زمینه اصلاح موارد ناایمن مشاهده شده در کارگاه ها و فعالیت های اجرایی، همچنین بازدیدهای دوره ای از همه تاسیسات تقویت فشار گاز، مراکز بهره برداری خطوط لوله، ایستگاه های شیر بین راهی و مخابراتی منطقه به صورت فصلی و موردی، برگزاری جلسات تجزیه و تحلیل علل ریشه ای رویدادها و انجام اقدام های اصلاحی با هدف رفع علل ریشه ای و پیگیری مستمر تا حصول نتیجه مطلوب، بخش هایی از این اقدام هاست. همچنین  ارزیابی مستمر ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی، الزام همه پیمانکاران به جذب و به کارگیری نماینده اچ اس ای دارای صلاحیت، برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با اچ اس ای، اجرای دقیق و سختگیرانه مقررات نظام پروانه های انجام کار شرکت ملی گاز ایران و دستورالعمل صدور پروانه فعالیت (PTW) شرکت انتقال گاز ایران درکنار دیگر الزام های مرتبط، از دیگر مسؤولیت ها و فعالیت هایی است که واحد اچ اس ای منطقه انجام آن را به عهده دارد.

 در مجموع سال گذشته چند نفر_ساعت آموزش در حوزه اچ اس ای به کارکنان ارائه شده است؟

طی سال گذشته، آموزش در حوزه اچ اس ای در منطقه 4، یکهزار و 83 نفر-   ساعت بوده که این عدد می تواند رکورد خوبی برای پیگیری این امور در خصوص برگزاری دوره های مرتبط با اچ اس ای در سطح منطقه محسوب شود.

 با توجه به حساسیت ها در حوزه کاهش آلودگی محیط زیست، چه اقدام هایی از سوی منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران در این حوزه تدوین و اجرایی شده است؟

به طور کلی، سالانه برنامه های زیست محیطی در مسیر اهداف استراتژیک شرکت انتقال گاز ایران تعریف می شود و اجرای اقدام های موردنیاز برای تحقق اهداف زیست محیطی مورد توجه قرار می گیرد. تعریف و اجرای پروژه های بهبود در زمینه مدیریت فرایندهای کلیدی محیط زیست (فرایندهای مدیریت پسماند، مدیریت منابع آب و پساب، شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی، مدیریت کربن و کنترل آلاینده های هوا) از اقدام های شاخص واحد محیط زیست است. در این میان می توان به برخی فعالیت های این حوزه اشاره کرد:

پایش و تحلیل مستمر شاخص های زیست محیطی، مجهز کردن همه تاسیسات تقویت فشار گاز منطقه به سیستم تصفیه پساب بهداشتی SBR، شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی با رویکرد چرخه حیات، در نظر گرفتن الزام های زیست محیطی در شرح پیمان پروژه ها و نظارت بر عملکرد آنها برای اجرای صحیح قوانین و مقررات زیست محیطی، تعریف پروژه هایی در زمینه ارتقای فرهنگ زیست محیطی همکاران در منطقه و اندازه گیری و پایش پارامترهای آلاینده محیط زیست.

 تعامل اچ اس ای منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران با ستاد و دیگر مناطق عملیاتی چگونه است؟ آیا در حوزه های مختلف با هم ارتباط و همکاری دارید؟

خوشبختانه همواره مشارکت و همکاری در همه بخش های این امور با واحد متناظر آن در ستاد در حوزه مسائل مرتبط و همچنین سایر مناطق عملیاتی برقرار بوده است. ضمن اینکه در همه پروژه ها و کارگروه های تخصصی، مشارکت فعال وجود دارد.

 وضع اچ اس ای پیمانکاران اجرایی و تعمیراتی چگونه رصد و نظارت می شود؟

برای همه پیمان ها و قراردادهای منعقده در منطقه، متناسب با شرح فعالیت های جاری مندرج در آن، ضمن درج موارد اچ اس ای در شرایط خصوصی پیمان، الزام ها و دستورالعمل اچ اس ای مرتبط نیز به آن الصاق می شود. عملکرد پیمانکاران در بازدیدهای دوره ای و موردی مطابق با موارد درج شده و الزام های الصاق به پکیج نهایی پیمان، مورد پایش قرار می گیرد. ضمن اینکه شروع فعالیت اجرایی پیمانکار در منطقه منوط به تایید نماینده/نمایندگان اچ اس ای و همچنین مسؤولان اجرای کار پیمانکار از سوی این امور است.

 چه اقدام هایی در حوزه فرهنگ سازی، بویژه تجاوز به حریم خطوط لوله گاز از سوی اچ اس ای انجام شده است؟

با توجه به عضویت واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران این امور در کارگروه های آب و انرژی و امداد و نجات استان های شمالی کشور (گلستان، مازندران و گیلان)، رعایت حرایم خطوط لوله انتقال گاز، همچنین خطرات ناشی از تجاوز به این حریم ها از سوی کشاورزان و همسایگان اطراف خطوط لوله مربوط، به طور مستمر در این جلسات مورد تاکید قرار می گیرد. همچنین در چند نوبت و طی جلساتی که با فرمانداران شهرهای پرتراکم و مستعد تجاوز به این حریم ها برگزار شد، برای نشان دادن حساسیت و اهمیت موضوع، تصاویری از خطرات تجاوز به حریم خطوط لوله گاز و اثرات آن بر محیط اطراف به تصویر کشیده شد. با پیگیری این امور در سال های قبل نیز کتابی به زبان کودکانه و به منظور فرهنگ سازی چاپ و در دسترس همسایگان این خطوط قرار گرفت.

 تقریبا بیش از دو سال است که شاهد شیوع کرونا در سطح جهان هستیم و این روزها شرایط کمی بهتر شده است. اچ اس ای منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران در حوزه مدیریت این موضوع، چه اقدام های کلانی انجام داده و شیوع این ویروس در اجرای پروژه ها و فرایندهای عملیاتی تاثیری نداشته است؟

با شیوع ویروس کرونا و به منظور حفظ آمادگی منطقه در فصول سرد سال، این منطقه با استفاده از ماتریس ارزیابی ریسک، پس از شناسایی سمت ها و دپارتمان هایی که عدم حضور نفرات ذی ربط آنها می توانست در انجام ماموریت سازمان خللی وارد کند، اقدام به شناسایی نفرات جایگزین در سطح واحد، منطقه، منطقه معین و پیمانکار کرده است. به این منظور و با تعریف هر شغل، غیبت متصدی اصلی به عنوان رخداد یا خطر در نظر گرفته شده و اقدام های کنترلی، پیشنهاد و در جداولی ثبت شده است. عمده تفاوت این جداول با جداول کمیته مدیریت بحران مناطق، عدم تمرکز جانشینی/ جایگزینی بر روسا و معاونین، استفاده از مدل ارزیابی ریسک و نیز در نظر گرفتن احتمال ابتلا به ویروس برای یک دپارتمان (به عنوان نمونه همه کارکنان بهره برداری یک تاسیسات تقویت فشار گاز) بوده است. ضمن اینکه به منظور آموزش و فرهنگ سازی نیز با تهیه، توزیع، نصب و بارگذاری پوسترها و بروشورهای مرتبط با ویروس کرونا در سیستم اتوماسیون اداری، اینترانت منطقه، توزیع بین همکاران و نصب در ساختمان های سطح منطقه به صورت مستمر انجام شد. در ضمن با تخصیص تجهیزات مورد نیاز (ماسک سه لایه پرستاری، محلول ضدعفونی سطوح و دست و همچنین دستمال کاغذی رومیزی) به صورت مستمر از زمان پیدایش این بیماری تا پایان سال 1400 به همه کارکنان منطقه و همچنین افراد بیمار و خانواده آنها در زمان ابتلا به این ویروس، این امور با انجام اقدام های کنترلی همچون ضدعفونی کردن همه سطوح تردد، خودروهای استیجاری تحت پوشش منطقه، ضدعفونی کردن کل فضای داخلی ساختمان ها پس از پایان ساعت اداری به صورت روزانه، حذف دستگاه انگشت زنی و جایگزین کردن دستگاه اسکن چهره، حذف ماموریت های غیرضروری، ارجاع افراد مشکوک به ابتلا به مراکز درمانی و ترخیص آنها، شناسایی افراد در معرض خطر و ترخیص/چرخشی/دورکار کردن آنها برحسب اولویت و... را قبل از ابلاغ دستورالعمل های مرتبط در دستور کار خود قرار داده است. به لطف اقدام های انجام شده در زمان شیوع این بیماری، همه برنامه ها، پروژه ها و فرایندهای عملیاتی منطقه بدون هیچ گونه کاستی انجام شده است. 

  اگر نکته ای باقیمانده، بفرمایید.

از بدو شروع به کار منطقه و باوجود اضافه شدن میزان کیلومتر خطوط انتقال گاز تحت پوشش، ایستگاه های شیر بین راهی و مرکز بهره برداری خطوط لوله ساری به مجموعه منطقه (135 کیلومتر خط 42 اینچ دامغان-کیاسر- نکا، 108 کیلومتر خط 56 اینچ قزوین- رشت و در آینده نزدیک 153 کیلومتر خط 42 اینچ رشت- چلوند)، سازمان امور اچ اس ای و پدافند غیرعامل منطقه مورد بازآرایی قرار نگرفته و پایین بودن گرید سازمانی مربوط به مسؤولان واحدهای این امور با توجه به افزایش حجم بالای فعالیت ها و ریسک های مرتب با شرایط کاری و... باعث بی انگیزگی، افزایش نرخ خروج کارکنان، تمایل به جابه جایی کارکنان و کاهش سطح انگیزشی نیروهای این امور شده است.