تغییر رویه بازرسی فنی از تصدی گری به سیاست گذاری

آغاز  فصلی نــو  از مدیریت  دارایی های فیزیکی  در صنعت گاز

  لطفا اشاره ای به مهم ترین مأموریت ها و برنامه های امور بازرسی فنی داشته باشید.

 سال ۷۹، فعالیت های اجرایی امور بازرسی و کنترل فنی شرکت طی یک دوره پنج ساله به شرکت های فرعی واگذار شد. بعد از یک وقفه سه ساله دوباره در سال ۸۸، مأموریت های امور بازرسی فنی بازتعریف و در نهایت در سال ۹2، نظام نامه جامع بازرسی فنی با مسؤولیت های جدید تدوین و به مدیریت ها و شرکت های فرعی ابلاغ و در مسؤولیت های جدید، تدوین سیاست ها و خط مشی های بازرسی فنی، تدوین ضوابط و دستورالعمل های فنی و بازرسی در نظر گرفته شد. این امر به این معناست که تا قبل از سال ۷۹، امور بازرسی فنی به نوعی تصدی گری داشت؛ اما بعد از آن، به سمت سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت گام برداشت.

  در این مسیر، تا چه میزان از فناوری های نوین بهره می برید؟

به کارگیری رویکردها، سیستم ها، تکنیک ها و روش های نوین در انجام فعالیت های بازرسی فنی و چرخه عمر دارایی های فیزیکی، از اولویت های امور بازرسی فنی شرکت ملی گاز است. یکی از روش های مهم، بهره گیری از رویکرد ریسک در بازرسی فنی (RBI ) است. بازرسی بر مبنای ریسک علاوه بر بهینه سازی فواصل بازرسی تاسیسات، منجر به بازرسی موثر تجهیزات شده و این مهم پایداری و افزایش تولید در تاسیسات پالایش گاز را به همراه دارد. استفاده از روش های جوش و اسکن اتوماتیک، پرتونگاری دیجیتال، توپک رانی هوشمند، به کارگیری ابزارهایPDA  و IOT در ثبت اطلاعات دستگاه ها و انجام بازرسی ها مورد تاکید است.

  به نظر یکی از راهکارهای ترویج فناوری های نو و توسعه بازار خدمات در حوزه بازرسی صنایع نفت و گاز، حمایت و تعامل نهادهای بالادستی، از جمله واحد بازرسی فنی شرکت ملی گاز با انجمن های صنفی و علمی است، نظر شما چیست؟

با توجه به مأموریت شرکت ملی گاز ایران، یعنی«تولید ایمن، پاک، بهره ور و پایدار»، آنالیز تقاضا و محدودیت های توسعه، اولویت تمرکز بر افزایش بهره وری با بهینه سازی هزینه ها و افزایش بهره برداری حداکثری از تجهیزات و واگذاری فعالیت ها با مدل برون سپاری است. انجمن صنفی می تواند در ارتقای سطح توانمندی فنی و مدیریتی شرکت های ارائه دهنده خدمات بازرسی فنی، نقش و مسؤولیت مهمی ایفا کند. ارزیابی آماده به کاری و قابلیت اطمینان تاسیسات با توجه به ماهیت عملیاتی شرکت ملی گاز، از شاخص های مهم دارایی های فیزیکی بوده و در همین زمینه بخش خصوصی، با مشارکت در زمینه های خدمات مهندسی بازرسی فنی و ارائه خدمات مشاوره با رویکرد ارزیابی ریسک و انجام تحلیل های FFS برای پایداری تولید و کاهش حوادث فرایندی مسؤولیت مهمی به عهده دارند.

  سازماندهی و ساختار مدیریت دارایی فیزیکی بر چه اساسی در جریان است؟

 این امور بر اساس وظایف شرکت های اصلی برای ساختاردهی فعالیت های مدیریت دارایی های فیزیکی، بررسی و بازآرایی ساختار بازرسی فنی به ساختار مدیریت دارایی های فیزیکی با هدف انطباق سازمان با رویکردهای جدید کسب و کارهای دارایی محور و همچنین انطباق با الزامات سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی (استاندارد ایزو 55000 ) و مدل موسسه مدیریت دارایی (IAM) از ابتدای سال 1399 با مشارکت مدیریت مهندسی ساختار پروژه ای در سه فاز ، مشتمل بر فاز شناخت ، فاز طراحی ساختار سازمانی مدیریت دارایی های فیزیکی ستاد شرکت ملی گاز و فاز طراحی ساختار سازمانی مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت های فرعی تعریف و اقدامات اجرایی آن را با استفاده از خدمات مشاور از اردیبهشت 99 به مدت 8 ماه شروع کرد.

 امور بازرسی فنی چه برنامه ای در خصوص هماهنگی واحدهای بازرسی فنی و انتقال تجربیات در سطح شرکت ملی گاز و شرکت های فرعی دارد؟

با هدف هم افزایی، انتقال دانش و تجربیات عملیاتی حوزه بازرسی فنی و ایجاد هماهنگی بین بخش های متولی کیفیت و سلامت تاسیسات، جلسات هماهنگی روسای بازرسی فنی را به صورت ماهانه برنامه ریزی و اجرا می کنیم. شناسایی چالش های عملیاتی با رویکرد مساله محوری و ایجاد کمیته های تخصصی برای عارضه یابی و ارائه راهکارهای فرایندی از دیگر اهداف مهم برگزاری این جلسات است.