اجرا و   نهایی سازی قراردادهای  نفت و گاز  در دولت  سیزدهم

آغاز اجرای قراردادهای توسعه ای ميادين نفتی و گازی شامل:

 پايدار غرب و آبان با كنسرسيومي متشكل از شركت هاي خارجي و داخلي

  سپهر و جفير با شركت ايراني

  چشمه خوش، پايدار شرق و دالپري با كنسرسيوم خارجي و داخلي

   توسعه تكميلي ميدان آزادگان جنوبي (فاز یک) با شركت پتروپارس

 توسعه ميدان مشترك فرزاد با شركت پتروپارس

 

 نهايی سازی قراردادهای توسعه ای شامل

  توسعه و بهره برداری ميادين پارسي و پرنج با شركت مپنا

 امضای قرارداد توسعه فاز دوم لایه نفتی میدان مشترک پارس جنوبی در اسفند سال 1400 با مشارکت شرکت تاسیسات دریایی و یک شرکت خارجی

 امضای تفاهمنامه مرحله دوم توسعه میدان نفتی مسجدسلیمان با شركت ايراني گستر سینا در اسفند سال1400

 توسعه و بهره برداری میدان سهراب (امضای قرارداد با شرکت انرژی دانا در بهمن سال 1400)

 توسعه و بهره برداری ميدان مشترك ياران (شامل ياران شمالي و جنوبي) با شركت داخلي