شرحی بر آماده سازی  تاسیسات نفتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تعمیرات اساسی در گرمای نفسگیر 50 درجه

 مشعل  تعمیرات اساسی در بزرگ ترین شرکت تولیدکننده نفت کشور در حال انجام است؛ تعمیراتی که در فواصل مختلف و با برنامه ریزی برای ثبات و امنیت هرچه بیشتر تولید، انجام می شود. با توجه به تکلیف شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در زمینه افزایش تولید، اهمیت امنیت پایدار در تاسیسات مختلف آن به عنوان بزرگ ترین شركت تابع شركت ملی نفت ایران بیش از پیش نمایان می شود. به آن دلیل که این شرکت با ۴۵ میدان و ۶۵ مخزن هیدروكربوری بزرگ و كوچك در گستره ای افزون بر ٧٠ هزار کیلومترمربع از استان بوشهر تا شمال خوزستان، حدود ۸۰ درصد نفت خام و ۱۶ درصد گاز كشور را تولید می كند و در این قلمرو وسیع نفتی، میدان های بزرگی همچون اهواز، گچساران، مارون، آغاجاری، كرنج، پارسی و بی بی حكیمه قرار دارند. ناگفته نماند که این عملیات مهم تعمیراتی از سوی کارکنان مديريت تعميرات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در شرايط سخت هواي خوزستان و گرماي بالاي 50 درجه سانتی گراد، گرد و خاك خفه كننده كه بسياري از سازمان ها را تعطيل مي كند، بدون هیچ توقفی در حال انجام است. ماشاءالله فتاحی نیا، مدير تعميرات تجهیزات و تاسیسات شركت ملي مناطق نفت خیز جنوب، در گفت وگو با هفته نامه «مشعل» به اهمیت و ضرورت تعمیرات اساسی که در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در حال انجام است، پرداخته که در ادامه می آید.

   تعميرات اساسي در شركت ملي مناطق نفت خیز جنوب از چه زماني آغاز شده و چه بخش هايي را شامل مي شود؟

تعميرات اساسي تجهيزات و تأسيسات در مناطق نفت خیز جنوب از زمان پایان احداث و تحويل گيري، تجهیز یا ماشین و به عبارت ديگر از زمان پايان راه اندازي و تحويل آن به مناطق نفت خیز جنوب آغاز مي شود.

    تعمیرات اساسی در این شرکت شامل چه اقدام هایی است؟

فعالیت تعمیرات اساسی، شامل بررسي مستندات، مانند فهرست قطعات يدكي، دوره عمر قطعات، فاصله زماني بازرسي ها، فاصله زماني تعميرات ادواري، كدگذاري قطعات يدكي و مانند این موارد است.

    هركدام از بخش هايي كه تعميرات آنها در حال انجام است، چه پيشرفتي دارد و

چشم انداز پايان آن را بفرماييد؟

تمامي تأسيسات، تجهيزات و ماشین آلات فرايندي مناطق نفت خیز جنوب، داراي برنامه ريزي تعميراتي سالانه بوده و در هر مقطع زماني، مطابق برنامه بخشي از كارهاي تعميرات اساسي در حال انجام است.

    این برنامه ریزی بر چه مبنایی انجام می شود؟

اين برنامه ريزي بر اساس محدوديت هاي منطقه اي، نوع توليد نفت، فصل گرم و سرد سال، قابليت اطمينان به تجهيز، اثرگذاري تجهيز در ميزان توليد و... برنامه ريزي شده و مديريت تعميرات به عنوان مجري، مطابق برنامه ريزي نسبت به اجرا اقدام می کند.

    در حال حاضر چه میزان از تاسیسات در حال تعمیرات اساسی هستند؟

هم اکنون حدود 30 تجهيز ثابت و 25 تجهيز دوار در حال تعمير است.

    اهميت تعميرات اساسي چيست و چه اهدافي در تعميرات پيش رو پيش بيني شده است؟

اهميت تعميرات اساسي به منظور جلوگيري از توقف هاي ناخواسته است. مي دانيد كه روش توليد ما روش توليد پيوسته است؛ براین اساس، توقف كار ناگهاني (Break Down) مي تواند علاوه بر خسارت قابل توجه به تجهيز و افزايش مدت زمان تعميرات، خسارت عدم نفع توليد در زمان خارج از سرويس بودن را نيز در پي داشته باشد. به همین دلیل هدف، ايجاد سيستم تولید پیوسته با قابليت اطمينان بالاست تا ميزان توقف های ناخواسته به حداقل ممكن برسد.

    مشخصا در تعميرات اساسي شركت ملي مناطق نفت خیز جنوب چه فعاليت هايي انجام مي شود و كاركنان با چه سختي هايي روبه رو هستند؟

فعاليت هاي تعميرات اساسي از پايان تعميرات اساسي دوره قبل شروع مي شود. اولین قدم، بررسی اقدام های تعميراتي دوره قبل است. سپس بررسي وضعيت تأمين كالاي سفارش گذاري شده قبل و مورد نياز براي تعميرات اساسي بوده و به ترتيب هماهنگي با سازمان هاي ذيربط مانند نظارت بر توليد، برنامه ريزي نگهداري تعميرات، بودجه و كنترل هزينه ها، امور حقوقی و قراردادها و ... است که هر يك از هماهنگي ها، ممكن است ما را به فرايندهاي ديگري هدايت کند.

 البته مي دانيد كه تعميرات اساسي، فعاليت هاي زيادي را دربر می گیرد و نياز به همراهي سازمان هاي متعددي مانند مدیریت تداركات و امور كالا، امور حقوقي و قراردادها، امور مالي، شركت بهره بردار و نظارت بر توليد دارد. به عبارت ديگر، فعالیت های هماهنگ سازمان های پشتیبان می تواند سختی كار در سايت و شرایط سخت جوی را کاهش دهد.

    در مجموع چه تعداد نيروي انساني در اين تعميرات نقش دارند و پيش بيني از نفر- ساعت نيروي انساني در مجموع اين فعاليت ها چيست؟

نيروي انساني در فعاليت هاي تعميرات اساسي به شكل هاي متفاوتي حضور فعال داشته كه می توان آن را به نيروي انساني مستقيم و غيرمستقيم و همچنین نيروي انساني پيمانكار و نيروي انساني شركت تفكيك كرد. بنابراين هر کار تعميراتي بر اساس حجم كار و مدت زمان ترخيص تجهيز براي انجام تعميرات اساسي و تعداد نيروي انساني مشخصي برنامه ريزي می شود. گاهي ممكن است 5 نفر يك كار تعميرات اساسي را انجام دهند و گاهي نيز ممكن است 250 نفر يك كار تعميرات اساسي را اجرا کنند.

   تعميرات اساسي چه تأثيري بر توليد دارد؟ آيا پس از تعميرات از سوي ستاد نفت خیز هم نظارتي بر آن مي شود؟

تعميرات اساسي به دو دليل به توليد مرتبط مي شود. اول اينكه ممكن است بر اثر خرابي تجهیز (Failure)، تعميرات اساسي شروع شود که در اين صورت، كاهش توليد رخ خواهد داد و تعميرات اساسي مي تواند دوباره آن دستگاه يا تجهيز را به چرخه توليد بازگرداند و كاهش توليد رخ دهد. دوم اينكه اجراي تعميرات اساسي، قابليت اطمينان به تجهيز و تأسيسات را افزايش مي دهد. بنابراین مديران مي توانند بر اساس قابليت اطمينان وضعيت دستگاه ها تعهد توليد بدهند و براي آينده برنامه ريزي کنند.

    آيا شاهد ثبت ركورد خاصي در طول اين دوره از تعميرات اساسي بوده يا خواهيم بود؟

کارکنان تعميرات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، علاوه بر توانمندي، باهوشي، ازخودگذشتگی و ايثارگري عاشق كار خود هستند و هر وقت احساس كنند براي اجراي تعميرات اساسي، به تلاش و كوشش مضاعف نیاز است و اين تلاش باعث جلوگيري از ضرر و زيان مي شود، با تمام وجود تلاش مي كنند و اين تلاش مي تواند ركورد جديدی را ثبت کند. به عنوان نمونه در نوروز 1401، كاركنان عملياتي اين مديريت، براي اجراي تعميرات اساسي كارخانه شيرين سازي شركت بهره برداري نفت و گاز كارون، در تمام ايام تعطيلات نوروز سركار حاضر بودند و موفق شدند كار را 8 روز زودتر از زمان برنامه ريزي شده خاتمه دهند.

    از سختي كار كاركنان در طول اين فعاليت ها بفرماييد که با توجه به بدي آب و هوا، گرما و حتي در طول روزهاي تعطيل هم فعاليت آنها ادامه دارد و توقف ناپذیر است؟

 کارکنان مديريت تعميرات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، علاقه مند به كارشان هستند و اين عامل باعث تلاش و كوشش آنها در اجراي تعميرات اساسي مي شود. شرايط سخت هواي خوزستان بر كسي پوشيده نيست؛ گرماي بالاي 50 درجه سانتی گراد و گرد و خاك خفه كننده كه بسياري از سازمان ها را تعطيل مي كند؛ اما کارکنان تعميرات در این استان، با حداقل امكانات در اجراي تعميرات اساسي فعاليت مي كنند.

     اگر توضيح یا ناگفته اي هست، بفرماييد.

باید این نکته را هم مورد اشاره قرار دهم که کار عملياتي به دو دسته تقسيم مي شود: اول فعالیت های عملياتي در محيط بسته و مطمئن و دوم کار عملياتي در محيط باز و نامطمئن. کارکنان تعميراتي این مدیریت در شرايط محيط باز و نامطمئن، كار تعميراتي را انجام مي دهند. از این رو انتظار داريم قانونگذاران امتيازي خاص را براي تلاش بی وقفه کارکنان تعميرات در شرايط نامناسب لحاظ کنند.