ششمین مسابقات سراسری قرآن کارکنان وزارت نفت برگزار شد

ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه کارکنان وزارت نفت به میزبانی شهر تبریز برگزار شد.

حجت الاسلام امیر حاجی کمالی، مشاور وزير و رئيس شوراي اقامه نماز وزارت نفت گفت: این دوره از مسابقات با حضور ارزنده ۸۴ شرکت کننده برتر خواهر و برادر در رشته های تلاوت تحقیق، تلاوت ترتیل، حفظ ۵-۱۰-۲۰ جزء و كل قرآن كریم و همچنین مفاهیم قرآن كریم از چهار شركت اصلی تابع وزارت نفت و ستاد وزارت نفت برگزار شد.

وی افزود: نهادینه كردن فرهنگ قرآن كریم در وزارت نفت از اهمیتی ویژه برخوردار است و رویكرد ما، شناسایی و پرورش نخبگان قرآنی و منتسبین به كلام وحی الهی برای دستیابی به سازمانی متعالی از منظر اسلامی- قرآنی است و این مسیر را با اولویت بسیار بالا تا حصول نتایج مشهود دنبال خواهیم کرد.

 وی افزود: داوری این دوره از مسابقات نیز از سوی داوران مطرح كشوری در دو بخش برادران و خواهران انجام شد و در كنار تیم داوری، اساتید راهنما تلاوت حافظان و قاریان را بررسی کردند و نكات آموزشی لازم را به آنان انتقال دادند. در ضمن كارنامه آموزشی هر یك حافظان و قاریان نیز پس از تلاوت به آنان تقدیم شد.

این مسابقات ۲۵ تا ۲۷ تیرماه در شهر تبریز و به میزبانی شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران برگزار شد.

 

عطر ماندگار: از بیانات رهبر معظم انقلاب

مباهله؛ صحنه تمایز حق و باطل

روز مباهله، روزی است که پیامبر مکرم اسلام(ص) عزیزترین عناصر انسانی خود را به صحنه می آورد.

نکته مهم در باب مباهله این است: «و انفسنا و انفسکم» در آن هست؛ «و نسانا و نساکم»در آن هست؛ عزیزترین انسان ها را پیغمبر اکرم انتخاب می کند و به صحنه می آورد برای محاجه ای که در آن باید تمایز بین حق و باطل و شاخص روشنگر در معرض دید همه قرار بگیرد.

هیچ سابقه نداشته است که در راه تبلیغ دین و بیان حقیقت، پیغمبر دست عزیزان خود، فرزندان خود و دختر خود و امیرالمومنین را - که برادر و جانشین خود هست - بگیرد و بیاورد وسط میدان؛ استثنائی بودن روز مباهله به این شکل است. یعنی نشان دهنده این است که بیان حقیقت، ابلاغ حقیقت، چقدر مهم است؛ می آورد به میدان با این داعیه که می گوید بیاییم مباهله کنیم؛ هر کدام بر حق بودیم، بماند، هر کدام بر خلاف حق بودیم، ریشه کن بشود با عذاب الهی. (22 آذر 1388)

 

راهکارهایی در ادای حقوق پدر و مادر

پدر و مادر حقی ممتاز و بي نظير بر گردن فرزندان دارند؛ از اين رو مستحق اکرام و تعظيم هستند؛ البته فرزندان نیز در اين زمینه مسئولیت های بسيار مهم و ارزشمند به عهده دارند.

رعايت حقوق و احترام به والدین، آثار معنوي بسيار ثمربخشي دارد و حتي در امور دنيوي فرزندان نیز تأثير گذار است. تضييع حق والدین و انجام ندادن وظايف از سوي اولاد، آثار زيانبار و جبران ناپذيري در دنيا و آخرت برايشان در پي خواهد داشت. به دلیل اهميت این موضوع و ضرورت توجه به نکات بسيار ظريف در اين مورد، بخشي از راهکارهاي عملي در اداي حقوق و بزرگداشت مقام پدر و مادر تقدیم خوانندگان می شود.

 با والدین نيکو سخن بگوييد و اگر آنان را ناراحت کرده ايد، بکوشيد تا خوشحالشان کنيد.

  در نيکي کردن به پدر و مادر، خوب و بد بودن آنها ملاک نیست، حتي بايد به والدين غير مومن نیز نيکي کرد.

 اگر امر به حرامي کردند، اطاعت نکنيد و اگر اطاعت از آنان ممکن نبود، حق بدرفتاري نداريد.

 لازم است پس از درگذشت آنان به ايشان احسان کنيد؛ برايشان نماز بخوانيد، از طرف آنها حج برويد،

از طرف آنان روزه بگيريد، برايشان استغفار کنيد و...

 پس از مرگ والدین، تعهدات و بدهي هايشان را ادا ودوستان آنها را نيز اکرام کنيد.

 پيش از آن که چيزي از شما بخواهند، حاجتشان را بر آوريد.

  در حضورشان با احترام بنشينيد، صداي خود را از صداي آنها بلندتر نکنيد و در چشمانشان خيره نشويد.

 با دست و چشم به آنها اشاره نکنيد و آنان را به اسم صدا نزنيد.

 جلوتر از ايشان راه نرويد (مگر آن که ضرورتي داشته باشيد) و قبل از ايشان ننشينيد.

 اگر عصباني شدند، به آنان خشوع کنيد و در همه حال از آنان تشکر کنيد.

 مراقب باشيد، هيچ گاه به ايشان دشنام ندهيد و بکوشيد تا هرگز آنان را خشمگين نسازيد.

 تا حد ممکن در برآوردن نيازها و تأمين هزينه آنان بکوشيد.

 هر قدر مي توانيد به والدین نيکي کنيد و هرگز در مقابلشان تکبر نورزيد.

 در خواست هايشان را برآورده سازيد (هر چند به آن نياز نداشته باشند) و چنانچه در حق شما بدي کردند؛ در مقابل، برايشان استغفار و طلب خير کنيد(اجزهما بالاحسان احسانا و بالسيئات غفرانا).

 در مجالس، بالاتر از ايشان ننشينيد و دست خود را بالاي دست ايشان نگيريد.

 اگر از شما خواستند پيش آنان بمانيد، در حد امکان از ايشان جدا نشويد.

 در احسان به والدين، جانب مادر را بيشتر مراعات کنيدو به وصيت هايشان عمل کنيد.

 ديون (بدهي ها) آنان را ادا کنيد (در صورت توانايي).

 اگر بين امر و نهي والدين تعارضي بود؛ اگر ممکن است، رضايت هر دو را جلب کنيد و گرنه جانب مادر را ترجيح دهيد.

 اگر شما را به خوردن غذاي شبهه ناک امر کردند، اطاعت کنيد.

 اگر در وقت نماز شما را به کاري امر کردند، نماز را به تأخير انداخته و فرمان آنان را اطاعت کنيد.

 اگر در واجبات کفايي شما را نهي کردند، آن واجب را ترک کنيد.

 از آزار ديگران نسبت به والدين جلوگيري کنيد.

 پيش از آنان شروع به خوردن غذا نکنيد.

 در مجالس، روي خود را از ايشان بر نگردانيد و کاري نکنيد که ديگران به پدر و مادر شما بد بگويند.

 در وقت ورودشان از جا برخيزيد.

 مراقب سلامت آنان باشيد و اگر نياز به پزشک و... دارند، اقدام کنيد.

 هرگز براي والدین آرزوي مرگ نکنيد و از آنان بخواهيد تا در حق شما دعا کنند؛ دعاي والدين در مورد فرزندان مستجاب است.

 غيبت ايشان را روا مداريد و نگذاريد ديگران از آنها غيبت کنند.

 در مواقع مختلف مدافع آنها باشيد البته تا جايي که حق ديگران تضييع نشود.

 نقاط ضعف آنان را براي ديگران بازگو نکنيد (مگر موارد خاص).

 صفات نيک آنان را در حضور و غيابشان يادآور شوید و محبت خود را به آنان آشکار کنيد.

 هر چه مي توانيد در برابرشان تواضع کنيد و از ايشان تقاضايي نکنيد که موجب شرمندگيشان شود.

 بدي هايشان را فراموش کنيد و تکرار نکنيد.

 سعي کنيد هيچ وقت خوبي هايتان را به رخ آنان نکشيد (مگر اين که ضرورتي داشته باشيد).

 براي پدر و مادر و ذوي الحقوق والدين خود نيز دعا و احسان کنيد.

 نيکي به پدر و مادر را به بهانه اين که آنان هنوز جوان هستند، ترک نکنيد و لزوم احترام ايشان را به اعضاي ديگر خانواده گوشزد کنيد.

 در حد امکان، زمينه تفريح، گردش و زيارت را برايشان فراهم آوريد.

 هرگز صريحا به آنان جواب رد ندهيد.

 

پایانی بر توهم منافقین

سه روز پس از قبول قطعنامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران در 31 تیرماه 1367 ارتش عراق در عملیاتی که خود آن را «توکلنا علی الله 4» می نامید، با به کارگیری سه لشکر پیاده، یک لشکر زرهی و تیپ های گارد از پنج محور به مرزهای جنوبی جمهوری اسلامی ایران حمله کرد.

این تجاوز بستری برای تجاوز منافقین را فراهم کرد؛ تهاجمی که سه روز بعد به نام «فروغ جاویدان» به وقوع پیوست. منافقین با عبور از گردنه پاتاق وارد شهر کرند شدند. درحالی که تانک های عراق با آرم منافقین پیشاپیش متجاوزان حرکت می کردند.

منافقین در تحلیل خود درباره توجیه تجاوز به ایران این گونه بیان می کردند که ماشین اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با جلوگیری از صدور نفتش تعطیل شده، به همین جهت و در اثر فروپاشی اقتصادی تضادهای درونی جامعه ایران نمود پیدا کرده است و دیگر نظام نیرو برای تأمین جبهه ها را ندارد.

هجوم گسترده منافقین تا تنگه چهارزبر ادامه یافت. در این تنگه در عملیاتی تأخیری رزمندگان سپاه پاسداران به ویژه تیپ حضرت قائم توانستند با مقاومتی جانانه مانع از پیشروی منافقین و عبور آن ها از تنگه چهارزبر شوند. با انجام این عملیات تأخیری مقدمات عملیات اصلی انهدام منافقین فراهم شد. این گونه بود که عملیات اصلی با نام «عملیات مرصاد» در پنجم مرداد سال 1367 با رمز «یا صاحب الزمان ادرکنی» به فرماندهی سپاه پاسداران و با پشتیبانی هوانیروز ارتش در سه محور چهارزبر، اسلام آباد و جاده قلاجه آغاز شد.

تهاجم منافقین در وضعیتی انجام شد که کمترین اطلاعاتی از جبهه منافقین متجاوز در اختیار نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نبوده، کلیه اطلاعات موردنیاز در حین نبرد به دست می آمد.

در محور چهارزبر، نیروهای سپاه و بسیج با استقرار روی ارتفاعات چهارزبر راه پیشروی منافقین را در جاده اسلام آباد – کرمانشاه سد و ضربات مهلکی را بر سر سازمان رزم منافقین وارد کردند. منافقین که با وعده های خیالی سرانشان به جمهوری اسلامی حمله کردند، به خیال خودشان در پی ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران در کوتاه ترین زمان ممکن بودند؛ به همین دلیل بسیاری از سران و مهره های اصلی فرقه منافقین در این عملیات شرکت داشتند که پس از شکست یا به هلاکت رسیده یا به اسارت درآمدند.

پس از دستگیری بسیاری از عوامل منافقین در این عملیات، وجود کروکی های جماران در جیب منافقین نشان از برنامه وسیع و متوهمانه آنان برای تصرف تهران در کوتاه ترین زمان ممکن را داشت.

صدام حسین، رئیس رژیم بعث عراق، تصور می کرد با حمله مجدد به خاک ایران و با به کارگیری نیروهای منافقین، ایران در وضعیتی قرار خواهد گرفت که برای رهایی از آن و سد تهاجم نظامی دشمن، حاضر است به رژیم بعث چک سفید بدهد و پای هر قراردادی را امضا کند، اما چنین نشد. یک بار دیگر مردم ایران مشتاقانه به جبهه های جنگ روی آوردند و توانستند بار دیگر دشمن را از خاک خود برانند.