نگاهی به مهم ترین برنامه های معاونت مهندسی و خدمات فنی منطقه 9

پیشگام در پروژه استقرار مدیریت دانش

مشعل   برنامه تعمیرات اساسی درحوزه معاونت مهندسی منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران در دو بخش طراحی و اجرای پروژه های مقاوم سازی خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز و ساختمانی انجام می شود. سال 1400، تعدادی از پروژه های مهم در حوزه های اشاره شده، پس از طراحی و تهیه پکیج های پیمانی- انتخاب پیمانکار-عملیاتی شد.

آنچه می خوانید، گزارشی از انجام فعالیت های تعمیرات اساسی در بخش های یاد شده است که سیامک ابراهیمی رنجبر، معاون مهندسی و خدمات فنی منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران به آن اشاره دارد.

مقاوم سازی خطوط انتقال گاز،پروژه های مقاوم سازی خط انتقال گاز42 اینچ دامغان-نکا، 30 اینچ سرخس_نکا_رشت، 40 اینچ اول سراسری در تقاطع با رودخانه های تجن، کاظم رود وخرک آبرود دراستان مازندران و رودخانه سرولات، شفارود و شاهرود در استان گیلان، رودخانه های فاضل آباد و قزلچه در استان گلستان پس از طراحی و تهیه بسته پیمانی و انتخاب پیمانکار آغاز شده و تعدادی از این پروژه هادر مرحله تحویل موقت قرار دارند. اینها برخی موارد از تعمیرات اساسی درحوزه مقاوم سازی هستندکه سیامک رنجبر به آنها اشاره می کند.

به گفته وی، تعدادی از پروژه های مقاوم سازی_ایمن سازی خطوط انتقال گاز 16 اینچ انتقال گاز نیز در بستر رودخانه زرین گل گلستان و احداث عبور روگذر خط 42 اینچ در عرض رودخانه تجن مازندران، همچنین احداث سازه بتنی محافظ برای ایمن سازی خط 30 اینچ نکا_ رشت در تقاطع با رودخانه چالوس از جمله برنامه های در دست اقدام این منطقه عملیاتی برای سال جاری است.

معاون مهندسی و خدمات فنی منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران اظهار می کند: در بخش تاسیسات تقویت فشارگاز،یکی از مهم ترین پروژه ها احداث سامانه جدید حفاظت در مقابل صاعقه در تاسیسات تقویت فشار گاز رامسر با پیشرفت حدود 40 درصد در حال انجام است. همچنین پروژه زهکشی و جمع آوری آب های سطحی محوطه تاسیسات تقویت فشار گاز نکا نیز در دست طراحی و تهیه بسته پیمانی است که در سال جاری، پیمان سپاری و اجرا خواهد شد. با اجرای پروژه های اشاره شده (پروژه مقاوم سازی خطوط و تاسیسات تقویت فشار گاز) میزان جذب بودجه عمرانی1400 بالغ بر 84 درصد شد. در سه ماه نخست امسال نیز ضمن تحقق 29 درصد از 27 درصد پیش بینی شده برنامه ها، تاکنون 16 درصد از بودجه عمرانی جذب شده است.

تعریف هدفمند پروژه ها

ابراهیمی رنجبر درباره بهره گیری از روش های نوین برای تعریف و اجرای طرح ها می گوید: یکی از روش های اثربخش برای اولویت بندی و تعریف پروژه در بخش برنامه ریزی و روش های تعمیراتی، استفاده از روش ارزیابی ریسک مالی_ فنی است. با استفاده از این تکنیک، پروژه ها به صورت هدفمند و هم راستا با اهداف و برنامه، تعریف و اولویت بندی می شوند. این تکنیک، مدیریت بودجه بندی را هم شامل می شود.

وی ادامه می دهد: در بخش مدیریت دارایی فیزیکی از نرم افزار IPCMMS – GIS نیز در گستره منطقه استفاده می شود. همچنین در تعریف پروژه های ارتقای کلاس ساختمانی لوله معاونت مهندسی منطقه، از تکنیک ارزیابی ریسک به روش SME استفاده شده است. همه خطوط انتقال گاز سطح منطقه که مستلزم ارتقای کلاس است، به همین روش ارزیابی و اولویت بندی شده است.

شناسایی سازندگان و تامین کنندگان دارای صلاحیت

معاون مهندسی و خدمات فنی منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال در این منطقه می گوید: با توجه به الزامات و بخشنامه های ابلاغی، این معاونت، تامین اقلام مورد نیاز پروژه ها را بر مبنای توان تولید داخل هدف گذاری کرده است.

وی ادامه می دهد: در این خصوص با شناسایی سازندگان و تامین کنندگان دارای صلاحیت، تلاش می شود ضمن تقویت تولید کنندگان داخلی به نوعی به سمت خودکفایی در عرضه تامین و ساخت حرکت کنیم. کمیته خودکفایی منطقه با حضور اعضا از واحدهای مختلف مهندسی، بهره برداری، تعمیرات اساسی، بازرسی فنی و برنامه ریزی و روش های تعمیراتی به صورت منظم تشکیل می شود. در این کمیته، موضوع تامین و ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز شبکه انتقال گاز هدف گذاری، برنامه ریزی و اجرا می شود. این کمیته همسو با تصمیمات و مصوبات کمیته خودکفایی شرکت انتقال گاز ایران حرکت کرده و اقدامات خود را انجام می دهد.

به گفته ابراهیمی رنجبر، تعیین نیازمندی، تهیه نقشه ها/مشخصات فنی/متریال نحوه ساخت و آزمایش بازه زمانی ساخت و تحویل قطعات شناسایی سازندگان داخلی از جمله موارد اساسی است که در این کمیته پیگیری می شود. 108 قلم کالا در سال 1400 به منظور ساخت در کمیته تصویب شد که 45 قلم آن ساخته و مابقی در سال 1401 هدف گذاری شده است. در سال جاری نیز 14 قلم کالای جدید برای ساخت در این کمیته تصویب شده و مراحل ساخت آن در دست اقدام است.

تهیه شناسنامه فنی تجهیزات

وی درباره تهیه شناسنامه فنی قطعات و تجهیزات مورد نیاز منطقه می گوید: با توجه به اهمیت شناسایی و مدیریت دارایی، با تلاش همکاران بخش برنامه ریزی و روش های تعمیراتی و بهره برداران سطح منطقه تاکنون در حوزه خطوط انتقال گاز 10 هزار و 444 تجهیز (95 درصد) و در حوزه حمل و نقل 237 تجهیز (90 درصد) در حوزه ICT 885 تجهیز (70 درصد) دارای شناسنامه فنی شده است.

در مسیر دانش بنیان شدن

معاون مهندسی و خدمات فنی منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران با اشاره به همکاری با مراکز دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان می گوید: این معاونت با هدف استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان، فعالیت های متعددی را در دست اقدام دارد. به همین منظور، قرارداد تفاهمنامه همکاری منطقه با دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و همچنین قرارداد پژوهشی با عنوان ساخت کارت سوخت توربوکمپرسور آسیب شناسی و تاسیسات رامسر با دانشگاه صنعتی نوشیروانی منعقد شد. به علاوه، پروژه پژوهشی با مطالعات در حوزه مقاوم سازی خطوط انتقال گاز در تقاطع با رودخانه ها و گستره های رانشی با دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری نیز در مرحله انعقاد قرارداد است.

وی ادامه می دهد: منطقه 9 در پروژه استقرار مدیریت دانش در سطح شرکت انتقال گاز ایران به عنوان منطقه پایلوت و پشتیبان در مناطق توسعه انتخاب شده که هم اکنون در حال پیاده سازی گام های مربوط به استقرار است، ضمن اینکه پروژه نقشه برداری کاداستر از مسیر خطوط انتقال گاز و تاسیسات بین راهی نیز پس از انتخاب مهندس مشاور آغاز شده و با پیشرفت 95 درصد در حال انجام است.