گزارش «مشعل» از فعالیت مناطق عملیاتی صنعت نفت

در روزهای پر گرد و غبار ایران

مشعل     تصاویری با نمای محو از تاسیسات نفت و گاز در پس زمینه که رطوبت و گرد وغبار آن را گرفته و کارکنانی که در گرمای آتشین، مشغول فعالیتی مستمر هستند، خلاصه آن چیزی است که از مناطق مختلف عملیاتی صنعت نفت به دستمان می رسد؛ اگر چه عکس ها به تنهایی نمی توانند حال و هوای آنچه را در این مناطق می گذرد، به تصویر بکشند؛ اما روایت تلاشی است که در این مناطق در شرایط سخت آب و هوایی در حال انجام است؛ آن هم در ایامی که روزهای زیادی را می توان سراغ گرفت که خاک و گرد و غبار، مهمان ناخوانده بسیاری از شهرهای کشور از شمال تا جنوب و مرکز بوده و بخش های زیادی را برای سلامت جان مردم به تعطیلی اجباری کشانده یا ساعات کاری را کاهش داده است؛ با این حال، این خاصیت صنعت نفت است که توقف در آن جایز نیست. شرایط دشواری که حتی رفت و آمد تیم خبری هفته نامه «مشعل» را هم برای تهیه گزارش از این مناطق با تاخیر مواجه کرده است.