دستاوردهای صنعت گاز در دولت سیزدهم

گذر از زمستان 1400 بدون قطع گاز

احداث حدود ۱۷.۵ هزار کیلومتر شبکه گاز شهری و روستایی

تکمیل گازرسانی به ۶ شهر و ۱۱۲۳ روستا در ۳۱ استان از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تا پایان سال 1400

توسعه گازرسانی  در سیستان و بلوچستان

اجرای خط لوله گاز ۳۰ اینچی بندرعباس - لافت - گورزین در جزیره قشم از زیر آب برای نخستین بار در خاورمیانه

افزایش پوشش گازرسانی کل کشور به ۹۵ درصد(پوشش گازرسانی شهری حدود ۹۹ درصد و پوشش گازرسانی روستایی بیش از ۸۸ درصد)

آغازعملیات اجرایی فاز دوم ذخیره سازی گاز شوریجه

طراحی پروژه گازرسانی به ۲۷ هزار و ۸۸۰ واحد صنعتی - تولیدی استفاده کننده از سوخت مایع

گازرسانی حداکثری به نیروگاه ها