مسیری 33 ساله برای حمایت از ساخت ایران

60  هزار  کالای صنعت  گاز  بومی سازی  شد

 مشعل  امور تخصصی بازرگانی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان در آغاز و تداوم زنجیره تامین پایدار کالا، تجهیزات راهبردی، اقلام یدکی و پرمصرف گاز مطابق با استاندارد با هدف تقویت تولید داخلی مبتنی بر دانش و مزیت های رقابتی در حال فعالیت است. این واحد با در اختیار داشتن 4 اداره تخصصی و ترکیبی از نیروهای فنی بازرگانی به صورت زنجیره پیوسته در جهت ایجاد ارتباط موثر بین تولیدکنندگان و تامین کنندگان کالا و مصرف کننده نهایی، سعی در کاهش ریسک در هر دو سوی عرضه و تقاضا دارد. حمایت از ساخت داخل در شرکت ملی گاز ایران از حدود33 سال پیش شکل گرفت. ترغیب تولیدکنندگان و سازندگان ایرانی به ساخت کالاهای با کیفیت بالا و قیمت مناسب و معرفی آنها به مجریان طرح و متقاضیان کالا و تقویت بنیه مالی آنان از طریق خریدهای مستمر، تفسیری کامل از حمایت از کالای ایرانی است. با حمید نجفی، رئیس امور تخصصی بازرگانی شرکت ملی گاز ایران در باره فعالیت های این مجموعه گفت وگویی داشته ایم که در ادامه می آید.

  وظایف امور تخصصی بازرگانی چیست؟

شناسایی شرکت های دارای توانمندی ساخت بار اول در ایران، ارزیابی صلاحیت فنی محصول تولید شده بار اول، هدایت به سمت استانداردسازی محصول و حمایت از ساخت داخل، ارزیابی صلاحیت شر کت های تولیدکننده و تامین کنندگان کالای داخلی و خارجی برای ثبت در فهرست بلند منابع شرکت ملی گاز AVL، مذاکره با شرکت های خارجی معتبر برای انتقال فناوری و ترغیب به سرمایه گذاری در داخل ایران، شناسایی و کدگذاری اقلام دارای مصرف مستمر و پروژه ای، تغییر نمودار کالاهای داخلی، اصلاح، به روزرسانی و ابلاغ دستورعمل ها، رویه ها، آیین نامه ها و قوانین مرتبط با زنجیره تامین کالا و پیمان، راهبری سامانه های فعال در همه معاملات، راهبری سیستم های مربوط به عملیات کالا و انبارداری و آموزش پیوسته قوانین و دستورعمل های بازرگانی، از اهم وظایف این مجموعه است.

 شرکت ملی گاز برای حمایت از تولیدکنندگان ایرانی تاکنون چه اقدام هایی انجام داده است؟

این شرکت به عنوان یکی از سازمان های پیشرو در حمایت از ساخت داخل در تمام مسیر زنجیره تامین کالا از شناسایی و ارزیابی شرکت های توانمند داخلی تا خرید و استفاده از خدمات آنها به صورت هماهنگ عمل می کند. در این زمینه مواردی همچون راهبری و تدوین نقشه راه فنی بازرگانی برای توانمند سازی تولیدکنندگان داخلی و توسعه فناوری های روزآمد دنیا با کاهش اختلاف سطح فناوری از شرکت های پیشرو در دنیا، استفاده حداکثری از قوانین و دستورعمل های موجود در حمایت از ساخت داخل، پیگیری دائم برای رفع موانع تولید، ممنوعیت خرید کالای دارای مشابه داخلی از طریق کدگذاری دقیق و به موقع، انتشار و توسعه فناوری روزآمد دنیا در صنعت گاز، مذاکره با شرکت های معتبر خارجی در جهت انتقال فناوری به داخل و داخلی سازی بیش از 60 هزار قلم کالا، تجهیزات و قطعات یدکی تخصصی به طور دائم در حال انجام است.

 از نگاه راهبردی، چرا حمایت از ساخت داخل در شرایط تحریم مهم است؟

اهمیت راهبردی حمایت از ساخت داخل و نقش تامین به موقع کالا در اجرای پروژه ها خصوصا در تامین امنیت پایدار در بخش انرژی بر کسی پوشیده نیست. حمایت از تولید داخلی به غیر از نتایج معمول در خود باوری، خوداتکایی و ایجاد امنیت شغلی و سایر موارد اقتصادی در دوره تحریم می تواند باعث ارتقای بیش از پیش هویت سیاسی کشور شود.

 بیشتر از چه نوع کالای ساخت داخل حمایت می شود؟

حمایت از ساخت داخل برای تمامی اقلام صورت می گیرد، اما در حال حاضر اولویت با کالاهای حیاتی، راهبردی و پرمصرف بخصوص در بخش تولید و انتقال گاز است. هم اکنون در فهرست سازندگان داخلی شرکت ملی گاز ایران، یکهزار و 100 شرکت داخلی قرار دارد.

  برای کاهش وابستگی به اقلام خارجی در صنعت گاز تاکنون چه اقدام هایی انجام شده است؟

مهم ترین اقدام این امور با همکاری مداوم شرکت ها و مدیریت های مجموعه شرکت ملی گاز، ایجاد ارتباط موثر و دائمی بین تولیدکنندگان و فناوران داخلی با مراکز مصرف کالا در شرکت ملی گاز است که در طول سال های گذشته تاکنون منجر به داخلی سازی بیش از 60 هزار قلم کالا، تجهیز و قطعات یدکی تخصصی و غیرفعال کردن مشابه خارجی آنها در خرید شده است، همچنین ارزیابی صلاحیت و تایید بیش از یک هزار و 100 شرکت داخلی تولیدکننده در سال های گذشته انجام شده است.

 تاکنون چند درصد و چه اقلام راهبردی بومی سازی شده است؟

در بخش توزیع گازرسانی بالغ بر 98 درصد، در بخش انتقال گاز بیش از 60 درصد، در بخش پالایشگاهی بیش از 50درصد تاکنون بومی سازی صورت گرفته است. مهم ترین اقلام راهبردی در بخش ماشین آلات دوار، سیستم های کنترل و ابزار دقیق و مواد شیمیایی بوده است.

 با بومی سازی اقلام صنعت گاز، چه میزان صرفه جویی ارزی به وجود آمده است؟

به طور نسبی برای هر کالای ساخت داخل شده بین 20 تا 50 درصد صرفه جویی ارزی می شود.

 مهم ترین اهداف و اقدام هایی که سال گذشته محقق و انجام شد، کدامند؟

در بخش پشتیبانی ایجاد نرم افزار جامع خودکفایی در امور تخصصی برای ایجاد انسجام هرچه بیشتر در هدایت و راهبری ساخت کالا و ارتباط یکپارچه در سطح شرکت ملی گاز با سایر واحدهای خودکفایی، کالا و بازرسی در دستور کار قرار گرفت که در حال نهایی شدن است. همچنین حجم بسیاری از اقلام برقی، ابزاردقیق، مکانیکی و مواد شیمیایی و ماشین آلات دوار، استانداردسازی و تولید داخل شد که در موارد زیادی به انعقاد قرارداد ساخت بار اول انجامیده است.

 هدف گذاری امسال بر چه مورد یا مواردی متمرکز است؟

تمرکز بیشتر روی هدایت و توانمندسازی شرکت های تولیدکننده داخلی خصوصا شرکت های دانش بنیان مطابق با استانداردهای جاری، تلاش مضاعف برای رفع موانع تولید و اشتغال آفرینی، تسهیل در ارزیابی صلاحیت شرکت های دانش بنیان از طریق اصلاح دستورعمل های مربوطه، به کارگیری نرم افزار جامع خودکفایی در جهت افزایش برآیند حمایت از تولید داخل در سطح شرکت ملی گاز و تقویت و آموزش نیروی انسانی جوان در بخش های فنی بازرگانی برای امسال برنامه ریزی شده است.