معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت در گفت وگو با «مشعل» خبر داد:

پیگیری  برای رسیدگی به خواسته های  کارکنان  مدت موقت

مهدی علی مددی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت در گفت وگوی اختصاصی با هفته نامه «مشعل» اعلام کرد: وزارت نفت به دنبال رسیدگی به خواسته های نیروهای قرارداد مدت موقت درباره اضافات سالیانه حقوق است.

علی مددی درباره خواسته های نیروهای قرارداد مدت موقت مبنی بر افزایش حقوق سال جاری بر اساس مصوبه شورای عالی کار با اشاره به اینکه در حال حاضر تصمیم دولت این است که میزان افزایش حقوق کارکنان قراردادی، اعم از مدت موقت و مدت معین با توجه به اینکه قراردادشان به صورت مستقیم با صنعت نفت- دولت- بسته می شود، باید 10 درصد باشد و دولت تصمیم گرفته میزان افزایش حقوق آنها به میزان کارکنان رسمی باشد، گفت: با این اوصاف با در نظر گرفتن پنج درصد سنوات در سال جاری، 15 درصد افزایش حقوق شامل این عزیزان می شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت ادامه داد: با این حال، اعمال افزایشات نیروهای قرارداد موقت و معین را برای حقوق ماه جاری اعمال نکردیم تا موضوع در دولت مجددا مورد بررسی قرار گیرد و وزیر نفت درخواست کارکنان را به هیات محترم وزیران منتقل و در بدنه دولت مطرح کند تا بعد از اخذ تصمیم نهایی، طبق آن عمل کنیم.

وی با اشاره به اقدام های انجام شده برای کارکنان قرارداد مدت موقت توضیح داد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، طرح ساماندهی نیروهای قرارداد مدت موقت از تاریخ یکم بهمن ماه 1400 پس از سه ماه بحث و تبادل نظر کارشناسان حوزه منابع انسانی در شورای مدیران منابع انسانی مورد اجرا قرار گرفت و وضعیت آنان را از نظر جایگاه سازمانی، محل کار، اشتغال، مدرک تحصیلی، تخصص و تمام مسائل مرتبط مشخص کرد تا در نهایت نظام جبران خدمات آنها متناسب با نظام جبران خدمات نیروهای قرارداد مدت معین طبق مصوبه 1662هـ.م ملاک عمل قرار گرفت تا این جامعه 27 هزار نفری ساماندهی شود. تصمیم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت هم بر این شد که از تاریخ یکم بهمن ماه 1400 این امر اجرایی شود تا در سال جدید با مواردی همچون کمبود بودجه و سقف بودجه و حقوق برای این عزیزان مواجه نشویم. به لطف خدا این اقدام اگر چه کار سختی بود، اما انجام شد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت ادامه داد: بر اساس طرح ساماندهی نیروهای قرارداد مدت موقت از آنجایی که حقوق این دسته از کارکنان طی 8 سال قبل تغییر مناسبی نداشته و عمدتا دستمزد آنان به صورت نامتناسب پرداخت شده بود، در این طرح ساماندهی، نرخ دستمزد آنها حداقل 21 درصد افزایش و از روزانه 112 هزارتومان به روزانه 135 هزار تومان ارتقا یافته است که میانگین تمامی اضافات اعم از تعیین سوابق و فوق العاده های مرتبط با مشاغل آنان با این طرح ساماندهی حدود 43 درصد بوده است.

علی مددی ادامه می دهد: معتقدیم در حال حاضر حقوق نیروهای قرارداد مدت موقت تا حدودی متناسب و متعارف شده است و درباره میزان افزایش حقوق آنها وزارت نفت موظف است طبق بخشنامه دولت عمل نماید. اما به هر حال این عزیزان از ما انتظاراتی دارند و امیدواریم بتوانیم به خواسته های آنان جامه عمل بپوشانیم. ما اعتقاد داریم آنچه بیشتر این عزیزان را منتفع می کند، برایشان پیاده شود. نظر ما این است که کار کارکنان صنعت نفت کاملا تخصصی و با ارزش است، چون ارزش آفرینی (تولید نفت) دارد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت خطاب به کارکنان صنعت نفت گفت: از زحمات تمامی شما همکارانم در صنعت نفت تشکر می کنم و امیدوارم با سعه صدر و خرد جمعی مشکلات را مرتفع سازیم. اعتقاد ما این است که کارکنان صنعت نفت بسیار صبور و متواضع بوده و از تمام هست و نیست خود برای اعتلای این صنعت نفت چیزی دریغ نکرده اند؛ دست تمامی شما را می بوسم. انتظار می رود ان شاءالله با تعمق، تعقل و تصمیمات مشورتی در حوزه این صنعت عظیم و استفاده از نظرات خبرگان و متخصصان بتوانیم تصمیمات درستی بگیریم که دغدغه شما عزیزان در آنها مدنظر قرار گیرد.