معاون مدیرکل اچ اس ای وزارت نفت در امور محیط زیست اعلام کرد:

کاهش سالانه  2300 میلیون متر مکعب  مشعل در عسلویه

سمیه راهپیما    در نقشه ترسيم شده در توسعه پايدار صنعت نفت، رسالت وزارت نفت در توليد صيانتي نفت و گاز تنها در مسير حفاظت از محيط زيست قابليت تحقق خواهد داشت؛ از این رو حفاظت از محيط زيست به عنوان چارچوب فعاليت هاي توسعه اي صنعت نفت قلمداد شده و از اهميت بالايي برخوردار است.محیط زیست وزارت نفت همه آثار زیست محیطی حاصل از اجرای پروژه ها در مراحل مختلف طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری را بررسی وکنترل های مورد نیاز را اعمال می کند. سیاست گذاری، برنامه ریزی راهبردی و نظارت عالیه با هدف حفاظت از محیط زیست و تحقق صنعت سبز، از اهم وظایف این حوزه است. برای جویا شدن از اهداف و برنامه های این بخش از صنعت نفت با علی اکبر خراسانی زاده، معاون مدیرکل اچ اس ای وزارت نفت در امور محیط زیست گفت و گو کرده ایم که مشروح آن را می خوانید.

مدیریت استراتژیک، یکی از اقدام هایی است که پایان فصل بهارپایان می یابد، لطفاً در زمینه اجرای این پروژه و اهداف آن توضیح دهید؟

با شروع کار در این معاونت، برنامه ریزی جهت تعیین اولویت ها و پیگیری امور به ویژه فعالیت های جاری و در دست اقدام صورت گرفت؛ از این رو به منظور تعیین نقشه راهی برای دستیابی به مأموریت و اهداف محیط زیست وزارت نفت و برنامه های آتی، به کارگیری و استفاده از رویکرد مدیریت استراتژیک مورد توجه قرار گرفت. با این رویکرد عوامل محیطی اعم از فرصت ها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف شناسایی شده و با ایجاد ارتباط میان عوامل، برنامه ریزی جهت رسیدن به اهداف محیط زیست در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و همچنین تسهیل و تسریع آنها انجام خواهد شد.

پروژه مدیریت استراتژیک اکنون در حال انجام و پیگیری است و نظر سنجی های لازم و تخصصی به کمک خبرگان محیط زیست در شرکت های تابع انجام و متعاقب آن تجزیه و تحلیل عوامل محیطی صورت می گیرد، بدیهی است بر اساس خروجی این برنامه، موقعیت استراتژیک محیط زیست وزارت نفت تعیین و استراتژی های خاص و ویژه شرایط کنونی و آینده تدوین می شود.

 علاوه بر استقرار مدیریت استراتژیک چه برنامه های دیگری برای امسال در دستور کار دارید؟

در حال حاضر اداره کل اچ اس ای وزارت نفت رویکرد برنامه محوری را به عنوان ضرورت و اصل اساسی به منظور دستیابی به اهداف بلند مدت پایدار و مستمر در دستور کار قرار داده است؛ از این رو همسو با اهداف و سیاست های کلان وزارت نفت و توجه به ذی نفعان داخلی و خارجی از جمله مراجع قانونی، برنامه های اجرایی و عملیاتی در حوزه بهبود وضعیت محیط زیست صنعت نفت را با همکاری مدیریت اچ اس ای چهار شرکت اصلی در دستور کار قرار داده و به تدوین بیش از 100 برنامه پروژه محور محیط زیست اقدام کرده است.

  اهداف و برنامه های مدیریت محیط زیست وزارت نفت چه تفاوتی با سال های قبل دارد؟

از نکات بارز اهداف و برنامه های پروژه محور مدیریت محیط زیست که به غیر از فعالیت های جاری اچ اس ای و پروژه های مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی در نظر گرفته شده، متناظر بودن آنها با اهداف راهبردی و سیاست های ابلاغی است. در این خصوص مصادیق برنامه های پروژه محور و فرم های اعلام برنامه ها تهیه و به شرکت ها اعلام شده است تا در قالب های یکسان برنامه ها تدوین و مورد پیگیری قرار گیرد.

 برنامه های کاهش آلایندگی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز به صورت پروژه های اجرایی با همکاری و مشارکت شرکت های مستقر در منطقه تدوین و از سوی هیات دولت ابلاغ شده است. در این زمینه پروژه های 39 گانه ای در محورهای مختلف نظیر تصفیه پساب، کاهش انتشارات اتمسفری از جمله فلرینگ و دی اکسید گوگرد، بحث مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و احداث مجتمع مدیریت پسماند در این منطقه تعریف شده است که مطابق برنامه زمانبندی به بهره برداری خواهند رسید.

  چه برنامه ای برای کاهش گازهای مشعل یا همان زیرو فلرینگ دارید؟

کنترل وکاهش انتشار آلاینده های هوا همواره از اهداف و راهبردهای محیط زیست وزارت نفت بوده که از اهم مصادیق آن، برنامه های کاهش مشعل سوزی، اجرای پروژه های جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت و جمع آوری و بازیافت گازهای مشعل است. در همین رابطه نیز وزیر محترم نفت طی بخشنامه ای موضوع کاهش گازهای همراه نفت و مشعل سوزی را به صورت خاص، مورد تاکید قرار داده است. همچنین در موارد مطرح شده در بخشنامه وزیر محترم، کاهش مشعل سوزی در عسلویه به صورت مشخص باید دنبال شود که در حال پیگیری جهت اجراست.

مطابق برنامه ششم توسعه می بایست تا پایان برنامه، 90 درصد گازهای مشعل مهار و کنترل شود. در همین زمینه برنامه ها و پروژه های متعددی شامل احداث کارخانه های گاز و گازمایع، خوراک پتروشیمی ها و سایر صنایع پایین دست در حال بهره برداری و پیگیری است. همچنین در این خصوص برنامه های کاهش مشعل سوزی در منطقه عسلویه به میزان بالغ بر 2300 میلیون متر مکعب در سال در دست پیگیری و انجام است.