نفت گسترش همکاری مستقیم نفتی ها با دانش بنیان ها و دانشگاه ها

امضای ۳ قرارداد و تفاهمنامه پژوهشی میان مناطق نفت خیز جنوب و پژوهشگاه صنعت نفت

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دو قرارداد و یک تفاهمنامه پژوهشی با پژوهشگاه صنعت نفت امضا کرد. توافقنامه همکاری در حوزه بالادست شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به ارزش یکهزار میلیارد ریال و قراردادهای تهیه الگوی پیشرفته ژئوفیزیکی مخزن در میدان آغاجاری به ارزش بیش از ۴۱۰ میلیارد ریال و قرارداد همکاری شناسایی منشأ نفت های سطحی و ارائه راهکار برای جلوگیری از نشت نفت میدان آغاجاری به ارزش ۲۶۸ میلیارد ریال با پژوهشگاه صنعت نفت است.

 تفاهمنامه اویکو و جهاد دانشگاهی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و مشارکتی

اویکو و جهاد دانشگاهی، همسو با سیاست ارتباط نزدیک تر بین صنعت نفت و دانشگاه، توسعه و روزآمد و فناور شدن صنعت نفت به منظور استفاده از فناوری های نوین با استفاده از تجربیات دانشگاه، این تفاهمنامه آموزشی، پژوهشی و مشارکتی را امضا کردند.

 چند تفاهمنامه و قرارداد شرکت پایانه ها با دانش بنیان ها

شرکت پایانه های نفتی ایران، با چند شرکت دانش بنیان در زمینه تبادل اطلاعات و استفاده از دانش و فناوری آنها تفاهمنامه و قراداد همکاری امضا کرد. این قرارداد و تفاهمنامه ها با شرکت های کارافن پرداز، تیموری رهروان صنعت، مرکزی نوآوری صنعتی افق و جهاد دانشگاهی علم و صنعت و امرتات پمپ آسیا بوده است.

 شرکت های مناطق نفت خیز جنوب و پترو ایران تفاهمنامه فنی - مالی امضا کردند

شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب و پتروایران به منظور استفاده از پوشش های پلیمری تفاهمنامه فنی - مالی امضا کردند. تفاهمنامه امضاشده به منظور استفاده از پوشش های پلیمری خاص روی سطوح بتنی و فلزی از جمله محوطه های نگهداری کننده عملیات حفاری چاه های نفت و گودال سوخت افزون بر مخازن و خطوط لوله است.

 پنج تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران با هلدینگ های پتروشیمی

شرکت ملی نفت ایران با هلدینگ های پتروشیمی پنج تفاهمنامه به ارزش حدود ۳ میلیارد دلار امضا کردند. بر اساس این پنج تفاهمنامه ، هلدینگ خلیج فارس مسؤولیت مطالعه توسعه مخزن مارون، مارون خامی و جمع آوری گازهای همراه میدان های دارخوین و غرب کارون را به عهده دارد، همچنین مشارکت گروه باختر، پترو فرهنگ و پارس پترو زاگرس وظیفه مطالعه توسعه میدان های گازی گردان، خارتنگ و پازن را به عهده خواهند داشت، ضمن آنکه مشارکت مجموعه های اهداف و مهندسی و ساختمان نفت وظیفه مطالعه توسعه مخزن گازی قلعه نار و میدان نفتی آذر را به عهده دارند و افزون بر این، شرکت پالایش پارسیان سپهر وظیفه استحصال اتان از ۹ پالایش پارس جنوبی را عهده دار می شود.

بر این اساس، شرکت هلدینگ خلیج فارس تفاهمنامه ای به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار مربوط به توسعه میدان های مارون و خامی مارون و جمع آوری گازهای همراه نفت میدان های دارخوین و غرب کارون را با شرکت ملی نفت امضا کرد، کنسرسیوم پتروشیمی باختر، پتروفرهنگ و پارس پتروزاگرس تفاهمنامه ای برای توسعه میدان های گردان، خارتنگ و پازن به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار امضا کردند، صندوق بازنشستگی صنعت نفت و گروه اویک برای توسعه میدان نفتی قلعه نار و میدان نفتی آذر به ارزش ۱.۱ میلیارد دلار تفاهمنامه ای امضا کردند و شرکت پالایش پارسیان سپهر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای توسعه طرح استحصال اتان از ۹ پالایشگاه پارس جنوبی تفاهمنامه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد. با اجرایی شدن این تفاهمنامه ها تولید روزانه ۳۷ هزار بشکه نفت خام و ۵۵ میلیون مترمکعب گاز، ۵۰ هزار بشکه میعانات گازی، یک میلیون تن اتان در سال و جمع آوری ۱۰۵ میلیون فوت مکعب در روز گازهای همراه نفت محقق خواهد شد.

 مدیریت اکتشاف و پژوهشگاه نفت برای فناور شدن تفاهمنامه امضا کردند

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت به منظور استفاده از ظرفیت های دانش بنیان تفاهمنامه همکاری امضا کردند. با این تفاهمنامه به مدت پنج سال از تجربه های پژوهشگاه در زمینه اکتشاف استفاده می کنیم که تا ۱۰ سال قابل تمدید است.

 امضای ۷ تفاهمنامه و قرارداد میان شرکت فلات قاره، پژوهشگاه صنعت نفت و دانش بنیان ها

شرکت نفت فلات قاره 7 قرارداد و تفاهمنامه پژوهشی با پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، مراکز دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان امضا کرد. تفاهمنامه شرکت نفت فلات قاره ایران با شرکت حفاری شمال همسو با توسعه همکاری های فنی، عملیاتی، اجرایی و اقتصادی به منظور بهره مندی از امکانات، توانمندی ها و ظرفیت های موجود و افزایش کمی و کیفی در زمینه های یادشده امضا شد. قرارداد طراحی الگوی پارامتریک اجرای محدود خطوط لوله و مخازن تحت فشار برای تحلیل یکپارچگی سازه ای و ارزیابی سطح ۳ قابلیت سرویس دهی با تمرکز بر مکانیزم تخریب کاهش ضخامت موضعی ناشی از خوردگی میان شرکت نفت فلات قاره ایران و پژوهشگاه صنعت نفت امضا شد. تفاهمنامه شرکت نفت فلات قاره ایران و دانشگاه صنعت نفت نیز به منظور ایجاد و گسترش همکاری های آموزشی _ پژوهشی امضا و تفاهمنامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری میان شرکت نفت فلات قاره ایران و شرکت دانش بنیان پترو فن آوری پایا از دیگر موارد تفاهمنامه ها بود. تفاهمنامه سه جانبه شرکت نفت فلات قاره ایران، پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت کیمیانوین پایا با موضوع ارائه خدمات آنالیزی مورد نیاز مخازن نفتی از جمله آنالیز نسبت ایزوتوپی ایزوتوپ های پایدار نیز به امضا رسید. همچنین تفاهمنامه دوجانبه همکاری میان شرکت نفت فلات قاره ایران و پژوهشگاه صنعت نفت برای ارتقای سطح فناوری ها و دانش فنی، بهینه سازی تولید، کاهش هزینه ها و خطرهای سرمایه گذاری عملیاتی و افزایش ارزش افزوده با خلق نوآوری و... امضا شد.

 امضای قرارداد شرکت عملیات اکتشاف نفت و توسعه حفاری تدبیر برای تأمین دستگاه حفاری

قرارداد تأمین یک دستگاه حفاری در میدان نفتی سپهر و جفیر بین شرکت توسعه حفاری تدبیر و شرکت عملیات اکتشاف نفت امضا شد. بر اساس این قرارداد از اواخر این هفته عملیات جابه جایی و استقرار این دستگاه حفاری در منطقه سپهر و جفیر آغاز می شود. این سومین دستگاه حفاری است که از سوی شرکت عملیات اکتشاف نفت به شرکت توسعه حفاری تدبیر اجاره داده می شود، دو دکل دیگر در میدان مشترک آزادگان جنوبی نیز فعال هستند.

مناطق نفت خیز جنوب و پارک فناوری پردیس تفاهمنامه امضا کردند

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و پارک فناوری پردیس به منظور ایجاد زمینه ایمن، پایدار، روزآمد و کارآمد برای رفع نیازهای فناورانه و دانش بنیان، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.توسعه تحقیقات تحول آفرین و فناورانه با هدف بومی سازی و تجاری سازی اقلام راهبردی و تحریمی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، موضوع این تفاهمنامه همکاری است.

نفت و گاز اروندان و پارک علم و فناوری خوزستان تفاهمنامه امضا کردند

شرکت نفت و گاز اروندان و پارک علم و فناوری خوزستان به منظور توسعه همکاری های دانش بنیان، قرارداد همکاری امضا کردند.این تفاهمنامه به منظور تدوین نقشه راه توسعه فناوری در میدان های نفتی شرکت نفت و گاز اروندان تنظیم شده است. در این تفاهمنامه افزون بر این ظرفیت های بومی سازی تأسیسات و تجهیزات و استفاده از فناوری های نو در شرکت نفت و گاز اروندان از سوی پارک علم و فناوری خوزستان مورد مطالعه قرار می گیرد. با امضای این قرارداد نیازهای فناورانه مورد نیاز اروندان از ظرفیت پارک علم و فناوری تأمین می شود.

 شرکت های ملی حفاری و تایکو قرارداد همکاری امضا کردند

شرکت ملی حفاری ایران و شرکت دانش بنیان مهندسی نوآوران تکساز صنعت (تایکو) قرارداد همکاری برای ساخت قطعات اساسی دستگاه گرداننده فوقانی دکل (تاپ درایو) امضا کردند. بر این اساس، شرکت تایکو در مدت یک سال مبادرت به ساخت پنج عدد تجهیز مربوط به تاپ درایو خواهد کرد.

اویکو و شرکت توسعه پتروایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند

تفاهمنامه همکاری بین شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اویکو) و شرکت توسعه پتروایران به منظور گسترش زمینه های همکاری با توجه به توان تخصصی، مدیریتی و اجرایی این شرکت ها امضا شد.این تفاهمنامه همکاری به منظور بهره مندی و استفاده از قابلیت های دو طرف در زمینه مهندسی خدمات فنی - اجرایی، تأمین نیروی انسانی متخصص درباره فعالیت های پیش راه اندازی، راه اندازی، تعمیر و نگهداری صنایع نفت امضا شده است.

 ملی حفاری تفاهمنامه همکاری در بخش خدمات تخصصی امضا کرد

شرکت ملی حفاری ایران یک تفاهمنامه علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه صنعت نفت و یک سند همکاری با شرکت دانش بنیان خدمات چاه پیمایی اکسیر عضو پارک علم و فناوری استان سمنان امضا و مبادله کرد. این تفاهمنامه با هدف گسترش زمینه های همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی برای رفع نیازهای موجود در صنایع، بخصوص صنعت حفاری با محوریت بهره گیری بهینه از ظرفیت های دانشگاه در راستای اولویت های پژوهشی شرکت، تعریف و اجرای پروژه های صنعتی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مورد نیاز، همکاری در راه اندازی و توسعه رشته/ گرایش های مورد نیاز طرفین، تقویت دفتر هماهنگی امور پژوهش و فناوری در دانشگاه به عنوان پل ارتباطی فیمابین، بهره گیری متقابل از اعضای هیأت علمی و متخصصان شرکت در امور آموزشی و پژوهشی، برگزاری متقابل بازدیدهای فنی تخصصی و امکانات و ظرفیت ها و برگزاری همایش ها و دوره آموزشی از سوی کارشناسان در دانشگاه و به عکس امضا شد و مدت اجرای آن سه سال و با توافق طرفیت قابل تمدید است.

 امضای ۳ تفاهمنامه و قرارداد میان شرکت ملی حفاری، اروندان و ۲ شرکت ایرانی

شرکت های ملی حفاری و نفت و گاز اروندان، کاریان کیش (KKC) و مهندسی و توسعه ساخت ایمن ایرانیان (دمیکو) دو تفاهمنامه و یک قرارداد همکاری امضا کردند. محورهای تفاهمنامه همکاری با شرکت نفت و گاز شامل تأمین دستگاه حفاری، انواع خدمات فنی و ویژه حفاری در مراحل حفاری و تولید از چاه ها، خدمات مهندسی شامل مهندسی حفاری، مهندسی کالا، مهندسی و آزمایشگاه سیمان، انگیزش چاه و سیالات حفاری و خدمات پشتیبانی عملیات و با توجه به ظرفیت ها و نیاز طرف هاست. همچنین تفاهمنامه همکاری با شرکت مهندسی و توسعه ساخت ایمن ایرانیان (دمیکو) به منظور ارائه خدمات چاه پیمایی برای رانش رشته تکمیلی درون چاهی در مناطق عملیاتی دریایی و خشکی طی دو سال را شامل می شود که با موافقت دو طرف قابل تمدید است. قرارداد همکاری میان شرکت های ملی حفاری و کاریان کیش، تأمین دو دستگاه حفاری خشکی با توان یکهزار اسب بخار و متعلقات برون و درون چاهی برای اجرای عملیات حفاری چاه های میداهای نفتی آبان و پایدار غرب به مدت ۷۳۰ دکل روز برای تعمیر، تکمیل و افزایش تولید از میدان های پایدار و آبان واقع در غرب کشور است.

  اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان نفت و گاز

شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی پس از امضای تفاهمنامه بین بانک تجارت و صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان با بانک تجارت تفاهمنامه همکاری امضا کرد. پس از ثبت نام شرکت های دانش بنیان در سامانه شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، کارگروه مهندسان توانمند این مجموعه اقدام های لازم را برای ارزیابی شرکت های دانش بنیان و ارائه گزارش توجیهی به بانک تجارت معمول خواهند داشت. تفاهمنامه گزینش شرکت های دانش بنیان و ارائه وام و تسهیلات به این شرکت ها برای تقویت دانش بنیان ها، قطع وابستگی به شرکت های خارجی و رونق اقتصادی کشور بسیار ارزنده و مفید است و بانک تجارت بر اساس معرفی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی و با دریافت تضامین لازم از دانش بنیان ها به آنها تسهیلات خواهد داد.

 مدیریت اکتشاف و سازمان بهداشت و درمان توافق همکاری امضا کردند

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت توافقنامه همکاری امضا کردند و بر اساس این توافق ۲ هزار نفر از کارکنان مدیریت اکتشاف جامعه هدف قرار می گیرند. در این توافق کارکنان رسمی و غیررسمی و خانواده های آن ها به مدت سه سال از لحاظ سلامت و بهداشت پایش می شوند و ارزش این توافق ۲۰ میلیارد ریال است.

  امضای تفاهمنامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و پارک علم و فناوری استان خوزستان

تفاهمنامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و پارک علم و فناوری استان خوزستان به منظور توسعه فعالیت های دانش بنیان امضا شد. انتظار می رود در این همکاری بسته هایی برای سرمایه گذاری آماده شود تا با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال به کشور خدمت شود. این تفاهم فرصتی برای تحقق همکاری های دانش بنیان است که با هدف ایجاد ارزش افزوده با همدلی و هم افزایی محقق می شود.

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و «اپنا» تفاهمنامه امضا کردند

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و مؤسسه های پژوهشی و دانش بنیان صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (اپنا) تفاهمنامه همکاری امضا کردند. این تفاهمنامه با هدف اجرای تدابیر و منویات مقام معظم رهبری و اهمیت اجرایی شدن سیاست های کلان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین به منظور حمایت از کسب وکارهای نوپا و صاحبان ایده های خلاقانه برای توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور و با عنایت به اهمیت همکاری های دو یا چندجانبه در بهبود کیفیت، خدمات و محصولات فناورانه با نگاه به ظرفیت های موجود در کسب وکارهای نوپا و بالغ برای توسعه فناوری و فعالیت های پژوهشی دانش بنیان امضا شد.

  پتروایران و قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا تفاهمنامه امضا کردند

تفاهمنامه همکاری بین شرکت توسعه پترو ایران و قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا (عج) با هدف بهره مندی از قابلیت ها و توانایی های دو طرف امضا شد. این تفاهمنامه به منظور فراهم کردن زمینه های لازم برای همکاری و بهره مندی از قابلیت ها و توانایی های دو طرف و شرکت های وابسته و تابع در زمینه های تأمین مالی، فنی، مهندسی، بازرگانی، تأمین کالاها و تجهیزات داخلی و وارداتی، لجستیک، پشتیبانی، مهندسی، اجرا، ساخت، راه اندازی و راهبری طرح های حوزه انرژی از جمله بخش بالادستی و پایین دستی صنعت نفت با در نظر گرفتن منابع و امکانات دو طرف و شرکت های تابع امضا شد.

 تفاهمنامه رفع نیازهای فناورانه شرکت نفت مناطق مرکزی امضا شد

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، به منظور رفع نیازهای فناورانه این مجموعه با پارک علم و فناوری نفت و گاز تفاهمنامه همکاری امضا کرد. این تفاهمنامه برای دانش بنیان شدن شرکت های عملیاتی مطابق با تاکید مقام معظم رهبری در مسیر دانش بنیان شدن شرکت های عملیاتی صورت می گیرد.

 نفت و گاز اروندان و پتروایران همکاری می کنند

تفاهمنامه همکاری شرکت های نفت و گاز اروندان و پتروایران همسو با ازدیاد برداشت از چاه های کم بازده امضا شد. این تفاهمنامه همکاری به منظور ارائه پیشنهاد فنی/ مالی برای استفاده از خدمات فنی، ساخت، تامین کالا، راه اندازی و راهبری دیگر خدمات تخصصی و دانش بنیان همسو با ازدیاد برداشت چاه های کم بازده با استفاده از پمپ های چندفازی و دیگر روش های فناورانه، حفاظت و مقاوم سازی سطوح بتنی و فلزی با تأمین پوشش پلیمری ویژه و پروژه های دیگر است.

 امضای ۲ تفاهمنامه همکاری با موضوع فشارافزایی گاز  فاز ۱۱ پارس جنوبی

شرکت پتروپارس دو تفاهمنامه همکاری با دانشگاه صنعتی شریف و شهید بهشتی برای بومی سازی دانش فشارافزایی گاز فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا کرد. در تفاهمنامه نخست که به امضای سیدشمس الدین موسوی، مدیرعامل شرکت پتروپارس و مجید زندی، مدیر لابراتوار مهندسی انرژی دانشگاه شهید بهشتی رسید، مقرر شد این دانشگاه بررسی اولیه و مقدماتی در خصوص مطالعات امکان سنجی (از منظر فنی و اقتصادی) فشارافزایی گاز ترش در دریا را انجام دهد. در تفاهمنامه دوم که بین شرکت پتروپارس و دانشگاه شریف منعقد شد، بررسی فشارافزایی چاه های فاز ۱۱ مطرح است. بر اساس این تفاهمنامه، بررسی اولیه و مقدماتی مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی فشارافزایی گاز ترش فاز ۱۱ در دریا انجام می شود. هدف شرکت پتروپارس از امضای این تفاهمنامه بررسی های اولیه و مقدماتی مطالعات امکان سنجی در خصوص فشارافزایی گاز ترش فاز ۱۱ پارس جنوبی با همکاری شرکت های دانش بنیان به همراه دانش بومی داخلی است.