در زمینه مهم ترین اقدام های انجام شده در سال گذشته توضیح می دهید؟

سال گذشته پرسشنامه ای به ماماهای مناطق ارسال کردیم و در آن 85 درصد از آنها رضایت شغلی داشتند و انتظار می رود سال 1401 این رضایت سنجی افزایش یابد. 15 درصد باقی مانده نیز شرایط مبهم استخدامی داشتند که با تخصیص سهمیه هایی تکلیف آنها نیز مشخص خواهد شد. سال گذشته همچنین 10 مقاله توسط تیم مامایی ثبت شده است و یک مورد هم چاپ کتاب و صدها مورد پمفلت و کتابچه های آموزشی داشته ایم که در اختیار جمعیت تحت پوشش قرار گرفته است. نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این بوده که همکاران مامایی در بخش های تریاژ، عمومی، اورژانس و ویژه در کنار همکاران پرستار به بیماران کرونایی خدمات ارائه می دادند.

  چه خدماتی به افراد میانسال و کهنسال داده می شود؟

با توجه به اینکه جمعیت کشور به سوی میانسالی و کهنسالی پیش می رود، برنامه ریزی های مراقبت طب سالمندی زنان که 45 تا 50 درصد از جمعیت تحت پوشش را تشکیل می دهند، در دستور کار قرار گرفته که این مهم به عهده پرستار خانواده و بهداشت خانواده است. غربالگری بیماری های بدخیم زنان را نیز امسال به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد. از سال ها قبل مراقبت بیماران یائسه و سالمند را داشته ایم و پرونده های آنها در کل مناطق موجود است. ماماها این خدمات را در سامانه سینا وارد می کنند و امیدواریم با تکمیل شدن مشکلات این سامانه، به 100درصد خلوص آماری دست پیدا کنیم.

  بیمارهای شایع زنان شامل چه مواردی می شود؟

75 هزار زن در محدوده سنی 15 تا 79 سال را تحت غربالگری سرطان های شایع زنان در سال 1400 قرار داده ایم که از بین آنها 20 تا 21 درصد غربالگری انواع سرطان ها را داشتیم. وقتی بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود، درمان آن هم برای خانواده و هم اجتماع و هم برای سازمان بسیار مؤثر و مقرون به صرفه است. از تمام جمعیتی که تحت پوشش صنعت نفت هستند، تقاضا دارم در مناطقی مانند بوشهر که به جمعیت غیربومی به صورت کامل خدمات ارائه می دهند، دیدگاهشان از سمت درمانی به سوی پزشکی خانواده یا همان غربالگری سوق پیدا کند.

  در زمینه خدمات تیم سلامت توضیح می دهید؟

غربالگری اوتیسم، یکی دیگر از خدماتی است که تیم سلامت به خانواده های صنعت نفت ارائه می دهد، نوزادان از دوماهگی تحت پایش و تکمیل فرم های ASQ قرار می گیرند و چنانچه مادر و افراد درجه یک که با نوزاد و شیرخوار در ارتباط هستند، امتیازشان از حد معمول پایین تر برود، به اورژانس متخصص اطفال ارجاع داده می شوند، ضمن آنکه بازدیدهای تیم سلامت خانواده در سال 1400 از چندین منطقه نفت خیز صورت گرفت و نقیصه ها و مشکلات در زیرساخت ها گزارش شد. یکی از آنها نیروی انسانی و آموزش در سامانه سیناست که براساس اولویت بندی گزارش داده ایم و در حال مرتفع شدن هستند.

  امسال چه برنامه هایی در دستور کار دارید؟

یک رشته تغییرات و استانداردسازی نیروی انسانی مراکز سلامت خانواده و درمان را بر اساس دستورعمل های وزارت بهداشت اجرایی خواهیم کرد، یکی از این دستورعمل ها تاکید بر ضرورت و پوشش دهی خدمات طب سالمندی است که عمده خدمات مربوط به زنان در زمینه بهداشت خانواده و پرستار خانواده و مراقبین سلامت  قرار می گیرند. دو مورد بسیار مهم پایش بیماری دیابت و فشارخون را نیز داریم؛ این دو بیماری پیش زمینه سکته های مغزی و قلبی و ارجاع بیماران به پاراکلینیک هستند و برای سازمان از نظر مادی هزینه ساز هستند، زیرا نیاز به مراقبت های توانبخشی دارند. همسو با پزشکی خانواده روی بیماری های مادر کار می کنیم تا به صورت زودبازده بتوانیم از شاخص های ابتلا و عوارض مبتنی بر عوارض بیماری های قلبی و دیابت و ... جلوگیری کنیم. در زمینه شاخص ایمن سازی با توجه به وضعیت کرونا بسیاری از خانواده ها هراس داشتند کودکان خود را به مراکز بهداشتی و درمانی بیاورند، فراخوان ها را شروع کرده ایم و تاکید می کنیم که ایمن سازی کودکان از دوماهگی تا 14 تا 16 سالگی ادامه خواهد داشت و این روند جدای از واکسیناسیون کروناست.

  همسو با مسؤولیت اجتماعی آیا بومیان مناطق کم برخوردار را نیز پذیرش می کنید؟

تمام بومیان بوشهر که از بیمارستان این استان دور هستند به بهداشت و درمان صنعت نفت مراجعه می کنند و اکنون مراکز درمانی و غربالگری ما به طور کامل به این افراد خدمات ارائه می دهد. در جزیره خارگ نیز خدمات 100 درصدی به جمعیت بومی ارائه می شود و در برخی مناطق طب کار و اچ اس ای به صورت قراردادی به برخی شرکت های خصوصی خدمات ارائه می دهد که بین 10 تا 30 درصد غیرشرکتی هستند و مستندات لازم را برای اینها در سازمان داریم.

  چه توصیه ای به بانوان شاغل در صنعت نفت دارید؟

برای اینکه بتوانیم مراقبت کننده خوبی برای خانوارهای تحت پوشش باشیم، در درجه اول باید به سلامت خود اهمیت دهیم. سال گذشته گزارشی از سرطان ها را در کادر درمان داشته ایم، برای پیشگیری از این مشکل با طب صنعتی رایزنی هایی انجام داده ایم تا فراخوان ها برای پایش زنان کارمند صورت گیرد و به صورت کامل از نظر سه سرطان رایج زنان پایش شوند. بر اساس اولویت سرطان برست (سینه) در زنان شاغل و خانه دار زیاد است و در کادر خدمات بهداشت و درمان سرطان های تخمدان، رحم و روده بزرگ در رتبه های بعد قرار دارند. مهم ترین راهکار و توصیه در این زمینه برای همکاران، خود مراقبتی است و انجام غربالگری نکته مهمی است که باید به آن توجه شود. از تمامی کارکنان صنعت نفت تقاضا دارم فراخوان ها را بر اساس دستورعمل هایی که به آنها تحویل داده شده است به طور مرتب دنبال کنند، ضمن آنکه در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در معاونت بهداشت در سال 1401  واکسیناسیون طرح هپاتیت «ب» را دنبال خواهیم کرد.

  نکته ای باقی مانده که بخواهید بگویید؟

برای نخستین بار نوروز امسال برای تمام مناطق تحت پوشش شیفت های کاری برای ماماها دایر شد و با تشکیل گروه هایی در فضای مجازی، ارتباط دوسویه ای در 24 ساعت شبانه روز میان ماما و بیماران برقرار شد تا در صورت بروز مشکل از طریق ارتباط مستقیم با پزشک به حل آن اقدام شود. در زمینه تعاملات دیگر باید گفت همه مسؤولانی که در مراکز خدمات ارائه می دهند با معاونت درمان دانشگاه محل تعامل دارند. دستورعمل ها را مرتب از دانشگاه پایش می کنند و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی با همکاران ماما تعامل بسیار خوب و بهینه ای دارد و دیگر دستورعمل ها را بر اساس اولویت های وزارت بهداشت در اختیار قرار می دهد. همه بخش های سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت وظیفه خود می دانند که به بهترین نحو ممکن هم به همکاران خود و هم بومیان مناطقی که در آن به کار و فعالیت مشغول هستند خدمات ارائه دهند، ماماهای شاغل در این سازمان نیز بر همین رویه و تکلیف هستند و تلاش می کنند خدمات مناسبی به همکاران و مردم بومی ساکن در منطقه کاری خود ارائه دهند.