شرحی بر تلاش کارکنان یکی از ایستگاه های مخابراتی خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق

درد دل  رباط سفید  از ارتفاع  2  هزار متری

عباسعلی حسین پور وقتی صحبت ازمخابرات وایستگاه مخابراتی به میان می آید،  تصویری از دکلی مرتفع با کابل های متصل به این سازه بلند همراه با دیش های گاه عریض و طویل آن که در بلندایش تعبیه شده است،  درذهن شکل می گیرد.  دکل های مخابراتی غالبا در بلندترین ارتفاعات،  جایی درفراز قلل رشته کوه ها سر به پهنه آسمان می سایند تا از طریق آنها ارتباطات مخابراتی به شکلی مطلوب انجام شود.  ارتباطات مخابراتی،  گستره وسیعی دارد ودرهمه بخش ها و زیربخش ها،  جایگاهی بسیار مهم رابه خود اختصاص داده است؛   به گونه ای که شاید بتوان گفت که بدون کارکرد این بخش،  تقریبا همه فعالیت ها به معطلی شبیه به توقف،  دچار می شوند.  خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به عنوان یکی از زیربخش های مهم صنعت و وزارت نفت،  ازجمله بخش های مهمی است که ارتباطات مخابراتی درکنارانتقال نفت و فرآورده های نفتی،  نقش مهمی را ایفا می کند.  این بخش از بدنه وزارت نفت با بهره گیری از دوازده منطقه،  مقادیر فراوانی سیال نفت و فرآورده های آن را آنجا که کمتر وسیله نقلیه ای قادربه عبور برای انتقال فرآورده های نفتی است،  به مبادی مصرف می رساند.  درکنارخطوط لوله ای که کیلومترها مسیر رابرای انتقال فرآورده های نفتی را می پیمایند،  دکل های مخابراتی و ضمائم آنها نیز این امکان را فراهم می کنند تا این فرآیند با دامنه های ارتباطی ایجاد شده،  به نحوی ایمن انجام شود.   رباط سفید درمحدوده عملیاتی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال شرق یکی از ایستگاه مخابراتی این منطقه عملیاتی است که ارتباطات مخابراتی درآن همچون دیگر ایستگاه های مخابراتی در مناطق شرکت خطوط لوله مخابرات نفت ایران نقش آفر ینی می کند.  گزارش پیش رو، روایتی است از این ایستگاه.

چه صفایی دارد بارگاه ملکوتی آقا امام رضا(ع)،  سبک می سازد آدمی را زیارت این آستان مقدس؛  انگار تازه متولد شده ای.   پس از زیارت بارگاه ملکوتی آقا امام رضا(ع) به اتفاق همکاران روابط عمومی خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال شرق، ایستگاه مخابراتی رباط سفیددرجنوب استان خراسان رضوی می شود مقصد.  در مسیر،  تابلوی سبز رنگ «رباط سفید5کیلومتر» عبورسریعی از مقابل دیدگان دارد.

 «رباط سفید»،  ایستگاهی در دل کوه های بازمحور

پنج کیلومترمسیرآسفالته طی و باگذراز راه خاکی منشعب ازجاده اصلی، روستای «باز محور» پدیدار می شود. روستایی همچون ماسوله درشمال کشورکه پشت بام هایش سوار برهم است و می شود پشت بام همسایه. روستایی باحدود یکهزارنفرجمعیت که12 شهید راه وطن را که با آبیاری درخت تنومند انقلاب اسلامی، آرامش و امنیت را به ارمغان آورده اند، در دل خود جای داده است.   با چند ساعت پیاده روی و گذر از پیچ و خم های جاده خاکی، ایستگاه مخابراتی رباط سفید،  سه کیلومتر آن طرف تر از روستا و در دل کوه، همچون نگینی بر انگشترطبیعت خودنمایی می کند. ایستگاهی که درساخت آن ازمصالح محیطی استفاده شده و رنگین کمانی ازخاک های رس،  سبز و فیروزه ای را خلق کرده است.  ایستگاه درارتفاع دوهزارمتری ازسطح دریا، در مسیر انتقال اطلاعات بین شاهرود (مرکز منطقه) و مشهد مقدس واقع شده است واز این ارتفاع تقریبا اشراف کاملی به همه اطراف دارد؛   روستای بازمحور و باغات اطراف آن نیزکه همچون سفره ای سبز بر دامنه کوه پهن است، زیرپایت قرار دارد.  این ایستگاه ازسه جهت به ایستگاه های آغنج،  امام تقی و نیشابورخدمات رسانی می کند،  در آینده نزدیک و پس از تکمیل نصب تجهیزات آن با ایستگاه خواجه محمدمیرزا و از آنجا با ایستگاه مخابراتی گدارخراسان(مربوط به شرکت ارتباطات زیر ساخت) و سپس با تاسیسات تربت حیدریه ارتباط برقرارخواهد کرد.  اتاق رادیو،  اتاق باتری،  اتاق دیزل برق اضطراری،  اتاقک نگهبانی،  سرویس بهداشتی و مخزن ذخیره آب به همراه دکلی با ارتفاع 20متر، همگی در زمینی به وسعت حدود 200متر مربع احداث شده است.  همه چیز در شرایط معمول و هوای کوهستان،  البته نه در فصول سرد سال،  خواستنی است و لذت بخش؛  اما وقتی صحبت از زمستان های سرد و بارش هایی که منجربه مسدودی چند روزه راه های ارتباطی ایستگاه با روستاهای مجاور آن می شود، بیشتر ازآن که ازطبیعت زیبای محیط ایستگاه لذت ببرم، ترسی توام با افسردگی وجودم را فرا می گیرد.

از آنجا که غالبا فردی پرتحرک وپرحرف هستم،  سکوت دردل طبیعت زیبای ایستگاه مخابراتی رباط سفید کمی برایم آزاردهنده است. باخود به این فکر می کنم که اگر قرار باشد در این محیط خدمت کنم و به هردلیل، چند شبانه روزتک و تنها دراینجا بمانم، شاید خیلی زود افسردگی به سراغم بیاید واین همان چیزی است که افراد شاغل درایستگاه مخابراتی رباط سفید به آن اشاره و تاکید داشتند. 

 اهمیت مخابرات و ایستگاه های مخابراتی

اهمیت مخابرات و ساماندهی ارتباط بین سایت های گوناگون شرکت خطوط لوله آن چنان است که نام مخابرات را با خط لوله عجین کرده است؛   شبکه گسترده مخابراتی، استفاده از آخرین فن آوری ها و تامین ارتباط با ضریب اطمینان 99/99 درصد ازعوامل مهم پشتیبان درانتقال فرآورده های نفتی محسوب می شوند ودقت عملکرد ایستگاه های مخابراتی برای رسیدن به این مهم،  بسیار حائز اهمیت و مشهود است.  این موضوع را بیان کردم تا بیشتر از قبل به حساسیت و اهمیت کارهمکاران شاغل در این ایستگاه ها پی ببریم.   ايستگاه هاي مخابراتي غالبا دردورترين و مرتفع ترين نقاط هر منطقه قرار دارند و اگرچه دربرخي فصول،  خوش آب وهوا هستند وجذابيت هاي خاص خود را دارند، اما سختي هايشان هم همانطور که پیش تر اشاره گذرایی به آن شد، كم نيست! تامین آب آشامیدنی بهداشتی،  یکی ازاین سختی هاست که البته دراین حوزه عملیاتی با تدبیرمدیر ومعاون مخابرات شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه شمال شرق،  ایستگاه های مخابراتی به مخزن ذخیره آب آشامیدنی مجهز شده اند و هر ماه نیز با یک دستگاه خودرو مخصوص حمل آب،  آبگیری و ذخیره سازی می شود.

 البته همین موضوع یعنی محدودیت درتامین آب اجازه نمی دهد تا در داخل فنس ایستگاه ها،  کاشت درخت و یا فضای سبز انجام شود؛   موضوعی که شاید ازنگاه برخی چندان مهم به نظرنیاید اما بنابر برتجربه و ماحصل گفت وگو با کارکنان ایستگاه های مخابراتی در دیگر مناطق،  پرورش و آبیاری موجود زنده ای مانند درخت سازگار با محیط ایستگاه ها،  می تواند در آرامش روح و روان آنها بسیار موثر باشد وحتی می توائد همدمی تلقی شود برای کارکنان که پای درد و دل مردانه شان می نشیند؛  همان درد و دل هایی که گفتنش برای سایرین خیلی سخت است.