افزایش بهره برداری ایمن و پایدار مواد نفتی در خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب

زیر ذره بین  ابزار  دقیق

آرزو رحیمی  مهندسی ابزاردقیق علمی است که با اندازه گیری کمیت های فیزیکی مانند فشار، دما، سطح مواد در مخازن، فلو و... همچنین کنترل آنها سروکار دارد. انواع سنسورها، ترانسمیترها، دستگاه های اندازه گیری، عملگرها و کنترل کننده ها نقش بسیار پراهمیتی در این رشته دارند. در واقع ابزار دقیق، پایه و اساس کنترل پروسه ها و فرآیندهای صنعتی است. در پروسه های صنعتی تعداد زیادی از متغیرهای مورد نیاز باید به صورت پیوسته اندازه گیری و کنترل شوند که تشخیص، اندازه گیری و انتقال این متغیرها بر عهده سنسورهاست. به دلیل اهمیت و نقش موضوع اندازه گیری و کنترل در صنایع مختلف از جمله در صنعت نفت و به تبع آن در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، جایگاه و نقش این واحد برای انتقال ایمن و تداوم عملیات بهره برداری و نقل وانتقال مواد نفتی اهمیت پیدا می کند. این گزارش درصدد است تا شما را با مهم ترین مباحث و فعالیت های این واحد در منطقه غرب آشنا کند.

تاسیسات انتهایی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب که نام مرکز انتقال نفت کرمانشاه را بر خود دارد، در فاصله کمی از شهر کرمانشاه و در جوار پالایشگاه نفتی به همین نام، یعنی کرمانشاه واقع شده است.  در این مرکز واحدهای متعددی فعالیت می کنند که ابزاردقیق با مسوولیت کنترل و رصد فرآیندهای صنعتی از آن جمله است؛ واحدی منظم، پرتلاش و دقیق که مجموعه ای از مهندسان زبده و مجرب را گرد هم آورده است تا در مشارکت با دیگر واحدها، با پایش و کالیبراسیون به موقع تجهیزات بتواند در نقل وانتقال مستمر و ایمن مواد نفتی نقش آفرینی کند.

مفهوم ابزار دقیق

بهمن حیدری، سکاندار واحد مهندسی نگهداری و تعمیرات ابزاردقیق و کنترل منطقه غرب با26 سال سابقه کار در مجموعه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران که 12 سال آن را در این منطقه سپری کرده است، در تعریفی از ابزار دقیق می گوید: ابزاردقیق، واحدی است که تجهیزات را به گونه ای دقیق زیر ذره بین نگاه خود دارد و تلاش می کند که با پایش و کالیبراسیون به موقع تجهیزات، انتقال مواد نفتی، بی هیچ توقفی انجام شود. وی با بیان اینکه ابزاردقیق، اندازه گیری یک زیرساخت و پیش نیاز ضروری برای سیستم کنترل و اتوماسیون به شمار می آید که ابزارهایی مانند فلومیتر، فلو کنترلر، کنترلر فشار و... را شامل می شود، می افزاید: با کمک این ابزارها امکان اندازه گیری، انتقال، نمایش، ثبت و کنترل پارامترهای مورد نیاز در پروسه های صنعتی به شکل دقیق فراهم شده است. رئیس واحد مهندسی نگهداری و تعمیرات ابزار دقیق و کنترل منطقه غرب در ادامه می گوید: علم کنترل یکی از شاخه های مهم علوم مهندسی به شمار می رود که روش های تسلط بر پدیده ها و هدایت رفتار آنها را مطالعه می کند. در این شاخه از علم که به مدل سازی سیستم ها و بررسی آنها و در نهایت طراحی کنترل کننده های مورد نظر پرداخته می شود،هدف واداشتن سیستم ها برای رفتار کردن مطابق الگوی مطلوب و خواسته شده است. حیدری اظهارمی کند: در واقع موضوع و مبحث علم کنترل، منحصر و محدود به صنایع نیست و در مقوله های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز قابل تعمیم و به کارگیری است. وی تصریح کرد: در تمام صنایع از جمله صنعت بزرگ نفت، با فعالیت ها و فرآیندهای بسیار متنوع و متفاوتی سروکار داریم.اما برای کنترل و پیش بینی رفتار آنها اصول و اجزای کم وبیش مشابهی به کار می رود.