در نشست بارسول داوودی نژاد تشریح شد

7  استان  زیر  یک  چتـر

مشعل   منطقه 3 عملیات انتقال گاز ایران به عنوان یکی از مناطق قدیمی، ریشه دار و راهبردی گاز کشور، افزون بر پایتخت، 6 استان دیگر از جمله قم، قزوین، زنجان، البرز، مرکزی و سمنان را تحت پوشش دارد.

در این منطقه، 11 ایستگاه تقویت فشار و نیز تاسیسات ذخیره سازی گاز سراجه مستقر بوده و این یک ویژگی منحصربه فرد است که در مناطق دیگر دیده نمی شود. این تاسیسات نیازمند تخصص ویژه است و با وجود اینکه فعالیت های نگهداری و بهره برداری از این تاسیسات از جنس فعالیت های انتقال گاز نیست، اما به دلیل تعهد و تخصص همکاران، این منطقه بهره برداری از حجم ذخیره شده گاز در فصول مختلف سال به خوبی انجام می شود. در ایستگاه های این منطقه 40 دستگاه توربین نصب شده است. منطقه 3 عملیات انتقال گاز ایران دارای 5 مرکز بهره برداری خطوط لوله است و بالغ بر 3هزار و 658 کیلومتر خطوط انتقال گاز فشار قوی از سوی کارکنان این منطقه مدیریت می شود.

در ادامه در گفت وگو با رسول داوودی نژاد، مدیر منطقه 3 عملیات انتقال گاز ایران، برخی رویدادهای مهم و فعالیت های شاخص این منطقه را مرور می کنیم.

منطقه 3 عملیات انتقال گاز ایران شامل چه استان هایی می شود؟ 

منطقه 3 یکی از مناطق قدیمی، ریشه دار و راهبردی گاز کشور است. یکی از مهم ترین دلایل این اهمیت، تامین مستمر و مطمئن گاز پایتخت کشور است و نقش مهمی در صادرات گاز را نیز به عهده دارد. این منطقه از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و افزون بر پایتخت، 6 استان دیگر را نیز تحت پوشش قرار می دهد؛ استان های قم، قزوین، زنجان، البرز، مرکزی و سمنان که پارسال بیش از 44 میلیارد مترمکعب گاز تحویل استان های مذکور شده است.

  چند کیلومتر خط لوله گاز، تاسیسات تقویت فشار و مرکز بهره برداری در سطح منطقه فعال است؟

در این منطقه 11 ایستگاه تقویت فشار و نیز تاسیسات ذخیره سازی گاز سراجه مستقر است و این یک ویژگی منحصربه فرد است که در مناطق دیگر دیده نمی شود. این تاسیسات نیازمند تخصص ویژه است و با وجود اینکه فعالیت های نگهداری و بهره برداری از این تاسیسات از جنس فعالیت های انتقال گاز نیست، اما به دلیل تعهد و تخصص همکاران این منطقه بهره برداری از حجم ذخیره شده گاز در فصول مختلف سال به خوبی از عهده آن برآمده اند. در ایستگاه های این منطقه 40 دستگاه توربین نصب شده است.

  پارسال در مجموع چند میلیارد مترمکعب گاز از منطقه منتقل شده است؟

از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه بیش از 97 میلیارد مترمکعب به منطقه وارد و توسط منطقه منتقل شده است.

 لطفا گزارشی از حجم نشت یابی و پیگرانی نیز ارائه کنید. آیا در حوزه های یادشده، نسبت به سال 99 افزایشی ثبت شده است؟

 پارسال نیز همانند سال های گذشته، عملیات نشت یابی در منطقه با استفاده از روش ها و تجهیزات به روز و پیشرفته نظیر دستگاه نشت یاب خودرویی از سوی نیروهای منطقه انجام گرفت و جمع پیمایش انجام شده در خطوط لوله نزدیک به 7 هزار و 200 کیلومتر بود و نزدیک به 450 مورد در ایستگاه ها و تاسیسات روی خطوط لوله نشت یابی شد. در سال 1400 در مجموع 930 کیلومتر پیگرانی تمیزکننده و 280 کیلومتر پیگرانی هوشمند روی خطوط لوله در منطقه 3 انجام شد.

  آیا در سال 1400 خطوط لوله جدید، تاسیسات تقویت فشار گاز (واحد یدک) به منطقه تحویل شده است؟ تا پایان سال چه برنامه ای در این حوزه تعریف شده است؟

سال گذشته، 72 کیلومتر خط لوله  56 اینچ محمدیه پارچین ( قطعه اول ) تزریق گاز شده است.

 تعمیرات اساسی سال 1401 منطقه از چه زمانی آغاز می شود و براساس برنامه زمان بندی چه زمانی به پایان می رسد؟ در مجموع چند دستور کار تعریف شده است؟

برنامه زمان بندی تعمیرات منطقه از 16 فروردین 1401 شروع و در تاریخ 28 اسفند 1401 به اتمام می رسد. 3 هزار و 700 کارت نگهداری و تعمیرات برای 30 هزار تجهیز در حوزه منطقه توسط نرم افزار تعمیرات و نگهداری دستور کار صادر می شود که شامل 11 مورد بازرسی فنی اقلام ابزار دقیقی، برقی و مکانیکی از همه تاسیسات تقویت فشار منطقه، 3 مورد اورهال توربین های زیمنس و زاریا در ایستگاه های قم و ساوه، 5 مورد اورهال کمپرسورهای گاز زیمنس و زاریا در ایستگاه های ساوه، سمنان و پارچین، 2 مورد اورهال کمپرسورهای هوا در ایستگاه های ساوه و پارچین، اورهال واحدهای فاز یک و 2 پالایش تاسیسات سراجه و اورهال واحد تزریق سراجه می شود. تعمیرات اساسی خطوط لوله منطقه نیز از اول اردیبهشت ماه آغاز می شود و 31 شهریورماه به پایان می رسد و در مجموع تعمیر 930 شاخه لوله در حوزه استحفاظی منطقه 3 و 175 شاخه لوله در حوزه استحفاظی منطقه 5 عملیات انتقال گاز ایران تعریف شده است.