معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی روند اجرای قانون بند «د» تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 را تشریح کرد

بیش از 16 هزار نفر در درفهرست جدید رسمی های صنعت نفت

 نفت، صنعتی پویاست که حضور نیروهای تازه نفس در آن می تواند بر این پویایی بیفزاید و ساماندهی آنها درچارچوب سازمانی به افزایش انگیزه کاری در انجام وظایف محوله منجر شود؛ گام عملی این مهم که به عنوان یکی از وعده های دولت سیزدهم به شمار می آید، برداشته شده و این نوید را می دهد که درآینده ای نزدیک، با قرارگرفتن در سمت های سازمانی تعریف شده از حقوق و امتیازهای قابل قبولی برخوردارشوند.

وزارت نفت نیز این مهم را در كوتاه ترين زمان ممكن در قالب قانون بند «د» تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 كل كشور اجرایی کرده که مطابق این بند قانونی، تعداد 16 هزار و 626 نفر واجد شرايط شناسايي شدند كه با موافقت وزير نفت، استخدام/ تبديل وضعيت آنها انجام شده و هم اكنون در حال طي تشريفات استخدام هستند. مهدی علی مددی، معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در گفت و گو با هفته نامه «مشعل» به بیان جزییات آخرین اقدام های انجام شده در زمینه عملکرد وزارت نفت در اجرای این بند قانونی پرداخته است. متن این گفت وگو در ادامه می آید.

عملكرد وزارت نفت در اجراي قانون بند «د» تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 كل كشور به چه صورت بوده است؟

با ابلاغ قانون بند «د» تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 كل كشور و همچنين بخشنامه شماره 732-2/20 مورخ 25/09/1400 وزير نفت، به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در ساز وكارها و فرايندهاي مربوط به تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران موضوع بند قانوني صدرالاشاره در شركت هاي تابعه وزارت نفت «دستورعمل اجرايي بند «د» تبصره (20) قانون بودجه سال 1400» طي بخشنامه شماره 1006-2/20 مورخ 17/12/1400 وزير نفت ابلاغ شد. ایثارگران مشمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن (شامل فرزندان شاهد، جانباز و آزاده، رزمندگان دارای حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان، همسر، پدر، مادر، خواهر و برادر شهدا، همسر جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، همسر آزادگان دارای حداقل یک سال اسارت، همسر و فرزندان رزمندگان دارای حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه که تا تاریخ 27/12/1399 به طور تمام وقت در وزارت نفت) و شرکت های تابعه به صورت پیمانکاری شاغل بوده اند و خدمات آنان در سال ۱۴۰۰ استمرار یافته است، مشمول این بند هستند.

حسب قانون فوق، تعداد 16 هزار و 626 نفر واجد شرايط شناسايي شدند كه با موافقت وزير نفت، استخدام/ تبديل وضعيت اين دسته از افراد صورت پذيرفته و هم اكنون در حال طي تشريفات استخدام هستند.

 چگونه وزارت نفت در كوتاه ترين زمان ممكن قانون بند «د» تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 كل كشور را اجرا کرد؟

به منظور اجراي تكليف قانون بند «د» تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 كل كشور، شايد وزارت نفت در قياس با ساير دستگاه هاي اجرايي با چالش هاي بيشتري مواجه بوده است. با امعان نظر به گستره جغرافيايي شركت هاي تابعه، بستر فعاليت هاي صنعت نفت در جزاير، سكوها و مناطق عملياتي، مهم ترين و اصلي ترين چالش وزارت نفت در اجراي تكليف قانون يادشده شناسايي مشمولان، جمع آوري مدارك و مستندات و صحت سنجي آنها بوده است. در رويارويي با مسائل ياد شده و به منظور تسريع در اجراي قانون، وزارت نفت در چارچوب نرم افزاري نسبت به طراحي و راه اندازي سامانه يكپارچه با عنوان «سامانه جمع آوري مدارك ايثارگري» برای ثبت نام مشمولان و بارگذاري مدارك و مستندات آنها اقدام و متعاقباً فضاي پشتيباني از كاربران سامانه به منظور رفع ابهامات احتمالي و ايجاد هماهنگي و وحدت رويه را مهيا کرد. ثبت اطلاعات در سامانه به صورت روزانه، پايش و عملكرد شركت ها در اين خصوص به طور روزانه در قالب گزارش های آماري و نموداري در اختيار مديران منابع انساني شركت ها قرار مي گرفت. به اين ترتيب ظرف مدت دو ماه، اطلاعات حدود 24 هزار نفر از مشمولان در سامانه تغذيه شد كه ضمن تبريك به همه عزيزاني كه در حال طي فرايند تبديل وضعيت/ استخدام هستند، به اين وسيله از مساعي همكاران ارجمند در حوزه هاي ايثارگران، امور اداري، فناوري اطلاعات و گزينش كمال تقدير و تشكر به عمل مي آيد.

 نحوه اختصاص سمت سازماني متناسب با مشمولان به چه صورت خواهد بود؟

اقدام مهم ديگر در تبديل وضعيت ايثاگران، موضوع ايجاد سمت سازماني است كه به موازات پيشرفت اقدامات سامانه و پس از ثبت عمده اطلاعات مشمولان، اطلاعات شغلي، تحصيلي و. . . ذي نفعان احصا و بر اساس آن، مدل ايجاد سمت سازماني از سوی اداره كل تشكيلات، روش ها و تعالي سازماني در تعامل با مديريت هاي ساختار شركت هاي اصلي و شورای مدیران منابع انسانی صنعت نفت طراحي و ابلاغ شد. مدل ايجاد سمت سازماني بر اساس نوع و سطح مدارك تحصيلي مشمولان (متناسب با نياز صنعت نفت) و همچنين ماهيت مشاغل تحت تصدي افراد (مهارتي، دانش پايه و دانش بنيان) طراحي شده كه طبق آن نحوه ايجاد سمت هاي كارگري/ كارمندي متناسب با شاخص هاي مزبور و در وضعيت هاي تغيير/ عدم تغيير/ غني سازي شغل تصريح شده است.

 بعد از اختصاص شماره مجوز و كد رديف استخدامي، شركت هاي تابعه باید چه اقدام هایی انجام دهند؟

افزون بر صحت سنجي دقیق اطلاعات و شموليت افراد طبق ضوابط موضوعه (از حيث ايثارگري، نوع پيمان (مستمر غير پروژه اي)، تمام وقت بودن، شروع به كار حداكثر تا تاريخ 27/12/1399 و استمرار خدمت در سال 1400 با پرداخت حق بيمه، سابقه كار، مدرك تحصيلي، سن، وضعيت خدمت سربازي و. . . )، باید اقدام های لازم

در رابطه با ایجاد و تخصيص سمت سازماني متناسب و تشريفات استخدامي اعم از طب صنعتي، تأییدیه تحصيلي، احراز عدم سوءپیشینه، تایید صلاحيت گزينش و. . . صورت پذيرد. بديهي است صدور احكام استخدامي/ تبديل وضعيت تمامی افراد صرفاً منوط به طي كامل تشريفات استخدامي و اخذ تأییدیه های لازم مطابق با ضوابط اداري استخدامي صنعت نفت است.

 نحوه استعلام مدارك ايثارگري به چه صورت خواهد بود؟

در خصوص اصالت مدارك ايثارگري، گواهي هاي ارائه شده از سوی مشمولان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران (شهيد، جانباز و آزاده) به تعداد 7 هزار و 626 نفر به صورت آنلاين از سامانه خدمات الكترونيك ايثار بنياد مزبور استعلام شده و در خصوص رزمندگان و منتسبان آنها نيز (كه تعداد 15 هزار و 843 نفر از جامعه آماري را تشكيل مي دهند) مراتب به صورت متمركز برای اعتبارسنجي به ستاد كل نيروهاي مسلح ارسال شده است.