شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به افزایش تولید ۶۰۰ هزار بشکه ای رسید

بهار  تولید در قطب  نفت  کشور

مشعل افزایش ظرفیت تولید نفت خامی که در هفته های اخیر از سوی وزیر نفت اعلام شد، بخش مهمی از آن، در قطب نفت کشور در جنوب محقق شده است. شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، به عنوان بزرگ ترين شركت تابع شركت ملي نفت ايران است که حدود 80 درصد نفت خام و 16 درصد گاز كشور را توليد می كند و در اين قلمرو وسيع نفتي، ميدان هاي بزرگي همچون اهواز، گچساران، مارون، آغاجاري، كرنج و پارسي و بي بي حكيمه قرار دارند. همزمان در همین دوره، این شرکت موفق شده است میزان تولید نفت را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد.

علیرضا دانشی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز در این خصوص اعلام کرده که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تا کنون، تولید نفت در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ۶۰۰ هزار بشکه افزایش داشته است؛ هدفگذاری مهمی که با روی کار آمدن دولت سیزدهم در اولویت برنامه ها قرار گرفت و در سخنان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در بازدید های مختلف از مناطق نفتی کشور بر آن تاکید شد. از جمله محسن خجسته مهر در بازدید نوروزی از مناطق نفت خیز جنوب، از هدف گذاری برای ایجاد ظرفیت تولید روزانه بیش از ۳ میلیون بشکه نفت و تشکیل کارگروه های توسعه دانش بنیان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود. او همچنین اعلام کرده بود که خوشبختانه در ۶ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم و در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، با اقدام های جهادی همه مدیران و همکاران زحمتکش مناطق نفت خیز جنوب، تولید و ظرفیت برنامه شده تحقق یافته است.