شرکت ملی نفت ایران در 1400

تلاش  برای  بازپس گیری جایگاه ایران  از سبد انرژی جهان

مشعل روی کار آمدن دولت سیزدهم شرکت ملی نفت ایران را هم با نقشه راهی جدید همراه ساخت. محسن خجسته مهر که 31 شهریور ماه با حکم وزیر نفت به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد، محوریت سخنان و برنامه هایش با تأکید بر مواردی همچون بازگشت ظرفیت تولید نفت و میعانات گازی به قبل از تحریم ها، برنامه افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز استفاده از دانش فنی در مسیر ازدیاد برداشت و بهره گیری کامل از ظرفیت شرکت های دانش بنیان بود.  در این میان او برنامه بلندمدت شرکت ملی نفت را اینگونه اعلام کرد که در یک بازه زمانی ۸ تا ۱۰ ساله ظرفیت تولید گاز کشور ۱.۵ برابر و ظرفیت تولید نفت خام کشور نیز به ۵ میلیون بشکه برسد که البته تحقق آن را مستلزم مهیا شدن مفروض ها و الزام های این برنامه ها دانست. تحقق این هدف در بخش نفت به حدود ۹۰ میلیارد دلار و برای توسعه میدان های گازی به حدود ۷۰ میلیارد دلار طی این ۱۰ سال سرمایه گذاری نیاز دارد. با در نظرگرفتن برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران کمتر از پنج ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم اعلام کرد که آثار و نشانه های بهبود در صنعت نفت پدیدار شده است، به طوری که صادرات نفت و درآمدهای نفتی افزایش یافته، پروژه های مسکوت دوباره به جریان افتاده و برنامه ای جامع برای ارتقای وضعیت صنعت نفت در حال پیاده سازی است.

با این اوصاف می توان گفت که خلاصه برنامه ریزی ها و فعالیت ها در این حوزه، خيز شركت ملي نفت ايران در بازپس گيري جايگاه خود در سبد انرژي جهان است و دستيابي به منابع ارزشمند هيدروكربوري و استحصال فرآورده هاي سوختي زيرزميني، هدفي است كه از ابتداي فعاليت شركت ملي نفت ايران به عنوان عهده دار تمامي فعاليت هاي بالادستي صنعت نفت مورد توجه بوده و تلاش شده است تا با به كارگيري شيوه هاي نوين فناوري صنايع نفت و گاز، ميزان استحصال نفت خام و گاز افزايش يابد.

آنچه مسلم است تاكنون و با به كارگيري فناوري هاي روزآمد، امكان استحصال حدود ۳۴۰ میلیارد بشكه معادل نفت خام از اين ذخاير زيرزميني محرز شده است كه در مقايسه با نرخ توليد فعلي، پيش بيني می شود امكان برداشت از اين منابع خداداد تا 100 سال آینده وجود داشته باشد. اين در حالي است كه محاسبه اين رقم با میانگین ضریب برداشت ۲۵ درصدي صورت گرفته و بدون شك با ارتقاي دانش روزآمد و تجهيز صنايع نفت و گاز كشورمان به جديدترين يافته هاي پژوهشي، اين رقم از پيش بيني فعلي بسيار فراتر خواهد رفت.

با روي كار آمدن دولت سيزدهم و تمركز مديريت صنعت نفت بر تعميق اولويت هاي ساختاري شركت ملي نفت ايران، برنامه ريزي هدفمندي براي برداشت حداكثري از منابع نفت و گاز، همپاي صادرات انجام شد تا ضمن ايجاد بهره وري و رونق اقتصادی، تحقق چشم انداز برنامه های جامع توسعه در كشور را تضمين كند.بر همين اساس، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل توسعه میادین مشترک پارس جنوبی، غرب کارون و ...، تنوع بخشی و افزایش فروش نفت از طریق بخش خصوصی و دانش بنیان کردن اقتصاد نفت در چارچوب خنثی سازی تحریم ها و توسعه کسب و کار با رویکرد صادرات محوری، از جمله مهم ترين اهداف تعريف شده براي فعاليت شركت ملي نفت كشورمان در دولت مردمي تعيين شد.رويكرد حداکثرسازی نرخ جایگزینی ذخایر نفت و گاز و افزايش سهم توليد، توسعه فناوری و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها، مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان و توجه به ساخت داخل و برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از تولیدات داخل کشور به همراه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و جذب نخبگان در صنعت نفت، از ديگر موارد مورد تاكيد در مسير تحقق اهداف عاليه شركت ملي نفت ايران مطرح و تمامي فعاليت هاي اجرايي ذيل اين رئوس بازتعريف شد.

 طرح های زود بازده در اولویت اجرا

يكي از محورهاي كاري شركت ملي نفت ايران در دولت سيزدهم، اولويت اجراي طرح هاي زودبازده براي تامين هرچه سريع تر منابع هيدروكربوري به ويژه گاز در كشور بوده است. مديريت كلان شركت ملي نفت ايران در این زمینه تمهيداتي انديشيده است تا تمامي منابع مالي براي اجراي اين طرح ها بدون محدوديت مالي و با درنظر گرفتن تمامي توان اجرايي شركت ها به کار گرفته شود.

 تمركز بر افزايش توليد و بهبود روند صادرات

شركت ملي نفت ايران در مسير دستيابي به جايگاه واقعي خود، سه رويكرد اساسي را در دستور كار قرار داده و تمامي اهداف عملكردي خود را بر اين اساس استوار كرده است. اين سه محور شامل بازگردانی ميزان تولید به رقم پيش از تحريم ها تا پایان سال 1400، تثبیت تولید و در نهايت افزایش تولید است که برنامه هاي منطبق با آن با تكيه بر مباحث EOR و IOR انجام شده و در حال پيگيري است.از مصاديق اجراي اين چشم انداز در مجموعه شركت ملي نفت ايران می توان به طرح ضربتی تولید گاز از 13 میدان اشاره كرد كه عمدتا در حوزه زاگرس جنوبي قرار دارند.براين اساس، قرارداد مربوطه با سرمایه گذاری 3.6 میلیارد دلاری در بازه 4 ساله تعريف و مقرر شده است تا اجراي طرح ها بر مبناي اولویت بندی آن ها نهايي و اجرا شود.

پیش بینی می شود با اجرایی شدن این طرح، بیش از 130 میلیون متر مکعب در روز به ظرفيت توليد گاز در کشور اضافه شود و از نظر میعانات گازي نيز رقمي بالغ بر 100 هزار بشکه در روز به توليد ميعانات گازي كشورمان اضافه شود. در اجراي اين طرح همچنين یک فاز زودهنگام نيز در نظر گرفته شده است که قرار است در بازه زمانی کم تر از دو سال به سرانجام رسيده و روزانه 20 میلیون متر مکعب گاز را به ميزان توليد فعلي گاز كشورمان اضافه كند.

ر