اميدوارم اميد در دل کارکنان بيشتر شود

به سراغ بهرنگ قلي زاده، رئيس تامين وتوزيع شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي مي روم. اوفعاليت خود را درصنعت نفت 18سال پيش درپالايشگاه نفت بندرعباس شروع کرده است. با چهره اي متبسم ودلنشين؛ مي گويد: واحد تامين و توزيع بنابر رسالت ذاتي و مسئوليتي که دارد، حساس ترين بخش محسوب مي شود و وجود بارگاه امام رضا(ع) و زائراني که براي زيارت به مشهد مقدس مي آيند، اين حساسيت را دوچندان کرده است.قلي زاده درباره نوروز مي گويد: نوروز براي من بيشتر از جنبه کاري مفهوم دارد؛ چون دراين زمان، کار بيشتر و فرصت کنار خانواده بودن کمتراست، اما درکل به خاطراين که به زندگي طراوت مي دهد، بسيار زيبا ودوست داشتني است.

 

به نوروز چگونه خوش آمد مي گوييد؟

استقبال از نوروز براي من دو جنبه دارد، نوروز کاري و نوروز زندگي که البته دربخش دوم، حضورم به خاطر کارکمتر است.نوروز کاري براي من از 15 اسفند با يک سري برنامه هاي هماهنگي و تدارکاتي درحوزه هاي مختلف شروع مي شود؛ گاه اين برنامه ريزي ها از چندماه قبل کليد مي خورد تا هنگامي که مردم درتعطيلات نوروزي به خراسان رضوي، خاصه مشهد مقدس سفرمي کنند، با مشکلي در زمينه تامين سوخت روبه رو نشوند. در زندگي خصوصي استقبال ازنوروز، معمولا با خريد آجيل و شيريني لباس نو، سبزه انداختن وبه گونه اي حال وهواي بهار را به خانه آوردن انجام مي شود.البته دراين بخش من خيلي کمک خوبي نيستم وبيشتر زحمات به دوش همسرم است.در محيط کارهم سعي مي کنيم با استفاده از المان ها و نمادهاي نوروزي به استقبال بهار وعيد نوروز برويم ومجموعه حس ومفهوم خوبي از «نوشدن» سال و تازه شدن را دريافت کند. نوروز يک سنت زيبا و قشنگ است و براي همه ايرانيان اهميت دارد.

 

نوروز زيادي درکنار خانواده نبودم

قلي زاده مي گويد: ماهيت ذاتي شغل من به گونه اي است که درسال هاي خدمتي ام کمتراين فرصت ايجاد شده است که پاي سفره هفت سين در کنار خانواده ام باشم. او به نخستين نوروز کاري اش درصنعت نفت اشاره مي کند و مي گويد: نخستين نوروز کار من به سال 1379 زماني که در پالايشگاه نفت بندر عباس بودم، مربوط مي شود. نوروزآن سال در نوبت کاري ودرکنار همکارانم بودم؛ البته از آن سال تاکنون هم نوروزهاي کنارخانواده نبودم و اين به دليل ماهيت ذاتي شغل من است. قلي زاده مي گويد: به بخش زيادي از اهداف سازماني در سال 96 دست يافتم و بقيه اهدافي راهم که تحقق نيافته، شايد به اين دليل بوده که به برنامه ريزي بيشتري نيازداشته و شايد هم خارج از اراده من بوده است. وي سال 96 را ازآن جهت که توانسته است رضايت نسبي ارباب رجوع و زوار امام رضا(ع) را تا حد زيادي فراهم آورد، سالي موفق براي خود ارزيابي مي کند و ادامه مي دهد: در سال 82 ازدواج کرده ام. درسال هاي اول، برقراري تعادل بين کار و زندگي خيلي راحت نبود اما به مرور موفق شدم روش زندگي را به گونه اي تغيير دهم که حضورم بيشتر درمنزل احساس شود و از اين بابت خوشحالم.

 

ما هم به سفر مي رويم اما بعد از پايان تعطيلات

 حساسيت هايي که پيشتر وجود داشت ، رفته رفته کم و کمترشد و خانواده شرايط کارم را بيشتر درک کرد.همسرم با درک شرايط کاري، کمک بسيار بزرگي به من کرده است؛ من نيز تلاش کرده ام تا هر زمان که فرصتي ايجاد شود، درخدمت خانواده باشم به خصوص حالا که دو فرزند داريم.قلي زاده درباره سفر رفتن مي گويد: ما هم به سفر مي رويم اما زمان آن پايان تعطيلات نوروز است؛ يعني وقتي آرامش کاري بيشتر حاکم شود.

 

دوست داريد در آستانه نوشدن سال به وزير نفت چه بگوييد؟

در وهله نخست آرزوي قلبي ام اين است که سال 97 براي همه مردم ايران از جمله کارکنان صنعت پر از شادي وموفقيت باشد؛ مشکلات اقتصادي کم و به جاي رخوت درجامعه، انرژي مثبت حاکم شود و از ته دل از خداوند مي خواهم که چرخ اقتصاد کشورم درهمه بخش هاي آن خوب و تند بچرخد. اما صحبتم با وزيرنفت، اول خدا قوت گفتن به ايشان است به خاطر مسئوليت سنگيني که دارند و بعد يک نکته. به «خواسته هاي به حق» کارکنان زير مجموعه توجه بيشتري داشته باشند.

 

يک پيشنهاد

پيشنهاد مي کنم افرادي درصنعت نفت به کارگرفته شوند که نيازهاي واقعي کارکنان را استخراج کنند و براساس اين نيازها، فعاليت هايي انجام شود که ساختار اين صنعت مهم با همان انسجامي که از گذشته هاي دور وجود داشته است، حفظ شود. فعاليت هايي که رخوت را از کارکنان دور و اميد را در دل آنان بيشتر کند.

 

نوروز يعني خدمت رساني خوب

جواد درورده، رئيس تاسيسات و عمليات انبار نفت شهيد بيخوش خراسان رضوي است. او53 ساله است و 30 سال ازخدمتش درصنعت نفت مي گذرد.همه اين 30 سال را درحوزه پخش فرآورده هاي نفتي کار کرده است. دو فرزند دارد که يکي ازآنها بتازگي وارد دانشگاه شده و قراراست در عرصه پزشکي به جامعه خدمت کند.درورده سه سالي است که از ناراحتي کليه رنج مي برد؛ ناراحتي که به گفته خودش، حاصل استرس و کار زياد است.

 

آقاي درورده، نوروز براي شما چه معنايي دارد؟

«نوروز» جنب وجوشي تازه است وبراي من يعني سرويس دهي مطلوب به زائراني که براي زيارت امام رضا(ع) به مشهد مقدس  مي آيند.معمولا در چنين ايامي جمعيت زيادي با خودرو و هواپيما وارد استان خراسان رضوي مي شود؛ ازاين رو بايد به اندازه کافي سوخت در انبارهاي منطقه ذخيره شود و اين ذخيره سازي نيز خود به مقدمات و آمادگي هايي نياز دارد که درحوزه عملياتي من قرار دارد.

 

اين استقبال درمحيط خانه چگونه انجام مي شود؟

بيشتر اوقات را درمحل کارهستم و به همين دليل، زمان زيادي در خانه نيستم اگرهم باشم، آنقدرخسته ام که به کاري نمي رسم انجام دهم. همسر و فرزندانم آن گونه که رسم وآيين است، اين آداب را مثل هر ايراني ديگري به جا مي آورند و حال هواي خانه را بهاري مي کنند.

 

از شروع کار در صنعت نفت،تا حالا  شده است که لحظه تحويل سال کنار خانواده خود نبوده باشيد؟

راستش تا به حال هيچ نوروزي را کنار خانواده خود نبوده ام، اما ازاين که توانسته ام به مردم و زائراني که به مشهد سفرمي کنند، خدمت کنم، از خود راضي هستم.

 

خانواده گلايه نکرده است؟

 آنها شاکي هستند و مي گويند ما هم حقي داريم؛ اما نوع کار به گونه اي است که خيلي نمي توانم درکنارشان باشم.

البته حق هم دارند مثلا در سه سال گذشته، شايد يک جمعه را توانسته ام در خانه باشم آن هم از فرط خستگي فقط استراحت کرده ام.خيلي تلاش کرده ام که ميان خانه و کار تعادل برقرار کنم ولي تاکنون اين مهم ميسر نشده و بيشتر مسائل خانه، بر دوش همسرم است.

 

در کل ازعملکرد خود درسال 96 راضي هستيد؟

در بعد کار بله راضي هستم و به تلاشم نمره 20 مي دهم، اما در بعد خانه و خانواده رضايت ندارم چون مي دانم خانواده هم به من نمره خوب و جالبي نخواهد داد و ازاين بابت راضي نيستم.

 

 دوست داريد سال 97 چطور شروع شود؟

دوست دارم با شادي و خوشحالي براي همه مردم و خانواده ام شروع شود. دوست دارم سالي آرام و پر از امنيت براي همگان رقم بخورد و مشکلات اقتصادي مردم کم شود.

 

اولين نوروز کاري را به خاطر داري؟

 نخستين نوروزکاري من مربوط به سال 1381 است که در سوخت گيري کارمي کردم. از اين که مردم شاد بودند، من با شادي آنها شاد بودم از شادي شان لذت مي بردم.

 

براي سال 97 هدفي را مشخص کرده اي؟

به بخشي از اهدافي که درسال گذشته براي خودم تعريف کرده ام، دست يافته ام و تلاش مي کنم درسال 97 بخش ديگر آنها را محقق سازم؛ بخشي ازاين اهداف به کار و بخشي ديگربه خانواده مربوط مي شود، مثل موفقيت فرزندانم.

 

 دوست داريد به وزير نفت حرفي بزنيد؟

دوست دارم ازاوضاع و احوال افرادي نظير من که در انباري با اين حجم عمليات کارمي کند، بيشترکسب اطلاع کنند.

 

نوروز يعني خوب ديدن

محمد حسن معلايي، سرپرست بازرگاني ومتولي امورجايگاه هاي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي، اهل زابل، ورزشکار وعاشق ورزش است.

دو فرزند دختر دارد که دلش مي خواهدآنها نيزهم در کنار درس پزشکي که مي خوانند، به ورزش هم اهميت دهند.

چهره اي بشاش دارد به گفته خودش، هميشه خنده بر لب دارد و با همه رفيق است.

 

همه چيز مهياي استقبال از زائران نوروزي است

معلايي مي گويد: روزهاي پاياني اسفند و ايام نوروز درمشهد به خاطر وجود آقا امام رضا(ع) غوغايي برپاست؛ زائران فراواني ازسراسر کشور به استان خراسان رضوي به خصوص مشهد سفر مي کنند و به همين خاطر بايد آماده سازي ها و تمهيداتي را انجام داد تا هيچ زائري درطول مسير جاده هاي اين استان و شهرمشهد مشکلي از نظر تامين سوخت نداشته باشد.او ادامه مي دهد: مسئوليت ذاتي اش ايجاب مي کند تاهمه جايگاه هاي عرضه سوخت حتي آنها که در مسيراصلي جاده اي ورودي به استان خراسان رضوي هستند، ازهمه جهات، آماده باشند واين کار با تعامل خوب و سازنده جايگاهداران، پيش از شروع تعطيلات نوروزي انجام مي شود.معلي بر اين نکته هم تاکيد دارد که جايگاه ها و مسيرهاي اصلي جاده هاي منتهي به خراسان رضوي مجهز به ژنراتور هستند و هيچ نازلي خاموش نخواهد بود.

 معلايي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي را استاد عبوراز بحران ها مي داند و اضافه مي کند:اين سازمان خدمات رسان، پيشينه هايي مانند سامانه کارت سوخت، ورود به عرصه سي ان جي، مبارزه با قاچاق سوخت و زلزله، سرما و خيلي موارد ديگر را درکارنامه کاري خود دارد و اين عنوان شايسته اين سازمان خدمت رسان است.

با انرژي صحبت مي کند وادامه مي دهد:افتخار مي کنم کارمند شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران هستم و دربارگاه امام رضا(ع)خدمت مي کنم.

معلايي که چند عنوان قهرماني رشته تنيس روي ميز را کارنامه دارد، مي گويد: ورزش، بخش مهمي از وجود من به شمار مي آيد و درکار و زندگي مسير سلامت را پيش روي من قرار داده است.

 

نوروز يعني خوب ديدن و خوب خواستن!

حال وهوايي که اين روزها وجود دارد، درحال و هواي او نيز ديده مي شود.نوروز زمان بسيار خوبي براي محکم تر کردن رشته دوستي ها، رفع کدورت ها، شاد بودن، شاد کردن، ديدن اقوام يا همان وسيله رحم و زمان خوبي براي بهتر ديدن ديگران مي داند و ادامه مي دهد: نيازمنداني در اطراف ما هستند که کافي است خوب ديده شوند، آنگاه شايد سعادت آن را داشته باشيم که دلهايشان را شاد کنيم.نوروز يعني نو شدن، خوب ديدن وخوب خواستن براي همه.

 

سفره هاي هفت سين درجايگاه ها

معلي مي گويد: وقتي طبيعت نو مي شود، تازگي و تغيير، نخستين حسي است که به انسان القا مي شود؛ به همين خاطر، حرکت جديدي را در سال نو خواهيم داشت و آن پهن کردن سفره هفت سين در مجاري عرضه سوخت است. اين سفر هم نماد و نشانه اي است از تغييرسال، هم خيرمقدم و تبريکي است به زائراني که به اين ديار سفر مي کنند.

 از او درباره فراز و فرودهايش درکار و زندگي مي پرسم،  مي گويد: به کارم خيلي تعصب دارم و در 33 سال خدمت خود هميشه تلاش کرده ام کار را به بهترين نحو ممکن انجام دهم؛ اين را فراز جبهه کار مي دانم، اما زمان هايي هم شده است که به دليل برخي محدوديت ها نتوانسته ام به هدف خود درفعاليت هاي سازماني برسم؛ اين را فرود مي دانم و به خود مي گويم کاش مي توانستم بيشتر کار کنم. اما درجبهه خانواده، فراز زندگي من، فرزندانم هستند که با تلاش، همراهي و صبوري که همسرم در کنار من داشته است، راه و مسير خود را به خوبي يافته اند وهم اکنون درمسير علم و تجربه براي خدمت به جامعه حرکت مي کنند.

 

 آرزوي سال 97

معلايي براي سال 97 آرزوهايي دارد هم در کار و هم در زندگي. او مي گويد: آنچه براي همه مردم کشورم آرزو مي کنم، امنيت و آرامش و سلامت همه آنهاست. دوست دارم مشکلات معيشتي روز به روز کمترشود.اين يک آروزي کلي است.در حوزه کار نيز آرزو دارم سازمانم روز به روز رشد کند تا بتواند خدمت رساني بهتر و بيشتري به مردم داشته باشد، دوست دارم فعاليت هاي همکاران من درشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي بيشتربه چشم آيد و تلاش هاي آنها بهتر ديده شود.درخصوص خانواده نيز از آنجا که کمتر درکنارخانواده بوده ام، دوست دارم فرصت بيشتري ايجاد شود تا کمبود دراين بخش به حداقل برسد. دوست دارم با توجه به فقدان پدر، درسال جديد بيشتر به خانواده برادر، خواهر و... سر بزنم .

 

يکي از دخترانش به تازگي عروس شده و از اين بابت خوشحال است اما معلايي پرسپوليسي است وداماد و دخترش استقلالي و او بايد اين معادله را حل کند.

 

مي خواهيد در آستانه نو شدن سال به وزير نفت حرفي بزنيد؟

وزير نفت فردي جسور و شجاع است، در اوپک، با قدرت و افتخار ظاهر شد و به اين جسارت و شجاعت تبريک مي گويم.

از ايشان مي خواهم با همان شجاعت و جسارت که در کار دارند، به کارکنان خود نيز توجه بيشتري داشته باشند.