گزارش « مشعل » از  سوخت رساني در سرزمين خورشيد

نوروز 97 با   استقبال از زائران امام رضا(ع)

خراسان رضوي همه روزهاي سال پذيراي زائران است؛ زائراني که عاشق امام رضا (ع) هستند و ازسراسر کشور به منظور زيارت آستان مقدسش پاي به اين ديار مي گذارند. اما اين سفرها وشمار زائران حرم رضوي در ايامي مانند نوروزبه اوج مي رسد تا آنجا که تامين سوخت خودرومسافران دراين بازه زماني که اواخراسفند ماه آغاز آن است، وضع فوق العاده اي به خود مي گيرد.علي اصغراصغري، مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي  منطقه خراسان رضوي درگپ و گفتي خودماني که حال وهواي نوروزي دارد، دراين باره توضيحاتي داده است که مي خوانيد.

مشهد حال و هواي متفاوتي از ديگر شهرهاي کشور دارد؛ حال وهوايي که تنها دليل آن را مي توان وجود بارگاه امام رضا (ع) دانست، بارگاهي ملکوتي که مشتاقان بسياري را براي زيارت به سوي خود مي کشاند.اگرچه تا رسيدن بهار زمان باقي است، اما انگار اين فصل دل انگيز و با طراوت به آمدن زودتر از موعد شتاب دارد چون هواي اين ديار واقعا بهاري است.قراراست با علي اصغر اصغري، مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي که به تازگي به اين استان آمده است، در دفتر کارش گفت وگو داشته باشم؛ دفتري منظم و آراسته، همچون خود او.اصغري پيش ازآمدن به خراسان رضوي، درمجاورت اين استان، يعني خراسان جنوبي خدمت کرده است و سابقه فعاليت درمنطقه هرمزگان را نيز در کارنامه دارد.چهره اش دلنشين است و آرام و وقتي از او سوال مي شود «تا بحال عبوس وعصباني شده ايد» با لبخند پاسخ مي دهد:همه انسان ها ممکن است در شرايطي عبوس به نظر بيايند که البته اين به شرايط و زمان مربوط مي شود؛ شايد من نيز در لحظاتي به دليل تسکين مسئوليت همينطور شده باشم، اما همواره تلاشم اين بوده است که ازعبوس بودن پرهيز کنم و چهره اي متبسم داشته باشم. قرارنيست فضاي گفت وگوخيلي رسمي باشد، ازاين رو درلابه لاي پرسش هاي تخصصي، گاه سرکي هم به زندگي شخصي اصغري مي زنم و او نيز صادقانه پاسخ مي دهد.

 

از خراسان رضوي واهميت راهبردي اين استان برايمان بگوييد.

خراسان رضوي به عنوان يکي از وسيع ترين استان هاي کشور به دليل وجود بارگاه ملکوتي ثامن الحجج علي ابن موسي الرضا(ع) وهمجواري با کشورهاي ترکمنستان وافغانستان، ازنظرمعنوي وجغرافيايي، اهميت زيادي دارد وهمين موضوع، مسئوليت شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اين منطقه را درحوزه تامين و توزيع انواع فرآورده نفتي، سنگين کرده است. مسئوليتي که با همه سنگيني، شيرين ولذت بخش است.

 

باتوجه به زائرپذيربودن استان خراسان رضوي، چه آمادگي هايي براي استقبال از نوروز دردستور کار قرارداده ايد؟

شهرمقدس مشهد به واسطه وجود مرقد مطهرامام رضا(ع) درهمه اوقات سال، ميزبان زائران فراواني است که براي زيارت به اين ديارسفر مي کنند؛ اين مهم مي طلبد که شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نيز در حوزه کاري خود، يعني تامين وتوزيع مطلوب و مناسب انواع فرآورده هاي نفتي، به ويژه بنزين وسوخت هوايي (ATK)، اقدام هايي ازجنس آمادگي را دردستور کار قرار دهد.درمقاطعي ازسال مانند نوروز، مسافراني که به استان خراسان رضوي، خاصه مشهد مقدس سفر مي کنند، افزايشي چشمگير مي يابد، از اين رو به منظورميزباني مطلوب از مهمانان اين ديار، پيش از شروع سال نو تمهيداتي در نظر گرفته مي شود تا سوخت رساني به نحو مطلوب انجام شود.

 

اين تمهيدات شامل چه مواردي است؟

بنابرتجربه، شهرمشهد در نوروز، شلوغ تر از ديگر مقاطع زماني سال است؛ ازاين رو افزايش ذخيره سازي بنزين به منظور توزيعي روان، يکي از مهم ترين اقدام هاست.ظرفيت ذخيره سازي بنزين يورو4، افزايش ظرفيت بارگيري اين نوع بنزين(دست کم تا پنج ميليون ليتردر روز)، تشکيل گشت هاي نظارتي به منظوراطمينان ازعرضه مطلوب فرآورده هاي نفتي درجايگاه هاي عرضه سوخت، همچنين تشکيل تيم هاي کشيک تعميرات جايگاهي، تيم هاي کشيک پشتيباني سامانه هوشمند سوخت، تيم هاي کنترل کمي و کيفي فرآورده هاي نفتي، ديگر تميهدات پيش بيني شده براي گذراز نوروزي خوب براي هموطنان است.

 

جايگاه ها چطور رصد مي شوند تا عرضه مطلوب صورت گيرد؟

درحوزه عملياتي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي که به سه منطقه مشهد، تربت حيدريه و سبزوار تقسيم شده است، 120باب جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي(بنزين، نفت گاز)و 135 باب جايگاه عرضه سي ان جي، فعال است که درتمام سال رصد مي شوند تامشکلي در روند سوخت رساني ايجاد نشود؛ درمقاطعي مانند نوروز اين بازرسي ها تقريبا همه روزه است، يعني از اواخر اسفند ماه که تعطيلات کليد مي خورد تا پايان آن.ناگفته نماند که به طور معمول پيش از شروع سال نو، نشست هايي با انجمن هاي صنفي جايگاه داران وشرکت هاي حمل و نقل فرآورده هاي نفتي برگزار و با بازديد ازمجاري عرضه سوخت، مواردي که نياز به اصلاح و رسيدگي است به آنها ابلاغ مي شود.

 اصغري لبخندي که درابتداي گفت وگو برلب داشت، همچنان حفظ کرده است و آن را چاشني صحبت هايش مي کند؛ گرم وشيرين حرف مي زند.

 

با توجه زائر پذير بودن مشهد به عنوان قطب مرکزي خراسان رضوي، فکر مي کنيد مصرف بنزين در تعطيلات نوروزي به چه حد برسد؟  شرايط جايگاه هاي استان خراسان رضوي به لحاظ درجه بندي چگونه است؟

خوشبختانه بيشتر مجاري عرضه سوخت منطقه خراسان رضوي در حد مطلوب قرار دارند و بيش از 80 درصد آنها ممتاز و درجه يک هستند.پيش بيني مي شود مصرف روزانه بنزين درتعطيلات نوروز که از اواخراسفند ماه امسال کليد آن زده مي شود، به بيش ازپنج ميليون ليتر برسد؛ به همين دليل ذخيره سازي مطمئني انجام شده است و نگراني از بابت تامين اين فرآورده وجود ندارد.نکته مهم وقابل اشاره اين است که 100درصد بنزيني که درکلان شهر مشهد عرضه مي شود، يورو 4 است واين موضوع به ويژه درتعطيلاتي اين چنين که مسافران زيادي را به سوي بارگاه امام رضا(ع) مي کشاند، از نظر زيست محيطي اهميت فراواني دارد.

 

نفت گاز چطور؟ آيا آن هم يورو 4 است؟

بله. اين فرآورده نفتي نيزبااستاندارد يورو 4 درکلان شهرمشهد و حومه 50 کيلومتري آن توزيع مي شود. ميزان عرضه روزانه نفت گاز يورو 4 بيش از يک ميليون و 200 هزار ليتر است.

 

بخشي از زائران مشهد مقدس را مسافراني تشکيل مي دهند که با هواپيما سفر مي کنند، در اين حوزه چه آمادگي هايي وجود دارد؟

خوشبختانه دراين حوزه نيز، با توجه به تعدد پرواز در فرودگاه شهيد هاشمي نژاد که 100سورتي پروازاست، اين آمادگي وجود دارد تا سوخت رساني به هواپيماها به نحو مطلوب انجام شود.

 

اجازه دهيد اندکي ازمباحث فني فاصله بگيريم و اين را بپرسم که نوروز براي شما چه مفهومي دارد؟

نوروز، تازگي، طراوت وتولدي دوباره وتجربه اندوزي ازسالي که گذشت است و رنگ آن نيز سبز.البته براي افرادي نظيرمن، مي تواند مفهومي ديگر هم داشته باشد و آن کار زياد و هميشه درحال آماده باش بودن است؛ البته ازاين بابت که خدمتي به هموطنان خود مي کنم، خوشحالم اما خوب، خانواده هم انتظارهايي دارد که نوع کار، مجال نمي دهد خيلي در کنارشان باشم.

 

در سال هاي خدمت خود، چند نوروز را کنار خانواده بوده ايد؟

درطول 27 سال خدمت تنها يک بارکنارخانواده بودم که البته آن هم قبل از دو ساعت سال  قبل از تحويل به دليل افتتاح انبارنفت مجبوربه بازگشت به محل خدمت (خراسان جنوبي) شدم. افتتاح اين طرح را مهم ترين نقطه اوج کاري خود درسال 96 مي دانم (قبل ازاين که به خراسان رضوي بيايم) چون آثارآن را در روند مطلوب تر سوخت رساني ديدم واين موضوع خوشحالم مي کند. اصغري مسئوليت پذيري درکار را مهم مي داند وبا تکيه برهمين اصل، مي گويد:دوست دارم کارهايي را که به من محول مي شود، به نحو مطلوب انجام شود.

 

چگونه به استقبال نوروز مي رويد؟

نوروزيکي از سنن زيبا و ديرينه ما ايرانيان است که با نو شدن طبيعت آغاز مي شود و از آنجا که رويدادي مهم است، من وخانواده ام هم اين سنت زيبا را همانند ديگرهموطنان جشن مي گيريم وتلاش مي کنم قبل از شروع سال جديد در خانه و کنارخانواده باشم.

 

نخستين تجربه نوروزي در کاربه چه سالي برمي گردد و چگونه گذشت؟

اسفند 71جذب شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي و هفته آخر همان سال به واحدي در آن مجموعه منتقل شدم که مسئول واحد، رسمي را به من يادآورشد وآن 5 روز کشيک درايام نوروزبود؛ درحالي که اصلا چنين رسمي وجود نداشت، اما من تازه وارد بودم و ناآشنا به محيط. نا گفته نماند که من بعدها رئيس همان مجموعه شدم.

 

نوع کار شما نشان از آن دارد که زياد نمي توانيد کنار خانواده باشيد.

درهمه اين سال ها کنارخانواده بودم، بهتربگويم خانواده درکنارمن بوده است. تامين وتوزيع سوخت، فعاليتي مداوم  که هميشه بايد درحال آماده باش بود؛ خانواده هم اين موضوع را درک کرده ولازم است در همين جا ازآنها به خاطر همراهي شان تشکر کنم.ازآنجا که وابستگي زيادي به خانواده دارم و بنابر موقعيت شغلي اين وابستگي به کارنيز زياد است، با اين همه، تلاش کرده ام ميان اين دو نوعي وفاق وتعادل ايجاد شود؛ فکر مي کنم اين اتفاق پس از27 سال کارافتاده باشد.

 

دوست داريد سال 97 چگونه آغاز شود؟

به طور حتم دوست دارم سالي بهترازسال 96 باشد و ازآنجا که از آمدنم به خراسان رضوي، بيش از يک ماه نمي گذرد و از همه مهم تر به خاطر اين که توفيق خدمت درجواربارگاه امام رضا (ع) را يافته ام، آرزو دارم شروع اين خدمت رساني به نحو بسيار خوبي و موثري باشد.

 

آرزوي شما بر سر سفره هفت سين 97 چه خواهد بود؟

آرزوي قلبي ام سلامت همه مردم جامعه و رضايت مندي آنهاست. در زندگي خانوادگي نيز آرزو مي کنم بتوانم شرايطي بهتر را براي رشد فرزندانم مهيا کنم، زيرا اگر توفيقي در کار من بوده، به خاطر خانواده ام است.

 

دوست داريد به وزير نفت چه بگوييد که در سال 97 به آن توجه بيشتري شود؟

 تداوم حمايت از شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي به عنوان رکني مهم درخدمت رساني به مردم.

 

نزديک شدن به روزهاي پاياني سال و هياهوي خاص اين روزها براي ورود به سال جديد، بهانه اي شد تا «مشعل» درسفر به شهرمقدس مشهد، گپ وگفتي تقريبا غير رسمي وغير فني بابرخي کارکنان بخش هاي مختلف شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي انجام دهد؛ گفت و گويي صميمي باحال وهوايي نوروزي؛ اين دوستان از نوروز، آداب، سن وآرزوهاي خود درسال 97 گفتند، آنچه مي خوانيد، حاصل اين گفت وگوهاست.

 

ديپلمات بودن را دوست دارم

جواد بلندي، معاون مالي - اداري شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي؛ با 30سال سابقه کار درحوزه پخش فرآورده هاي نفتي است.اودانش آموخته دانشگاه صنعت نفت در رشته حسابداري وجزء نخستين ورودي هاي اين دانشگاه درسال 1367 است.خوش تيپ وبلندبالاست همچون نامش و لهجه شيرين «تربتي» درکلامش موج مي زند.بلندي، رنگ نوروز راسفيد مي داند و مي گويد: هر رنگي که خداوند خلق کرده، زيباست و من سعي کرده ام همه چيز را سفيد ببينم، چون اعتقاد دارم بايد به زندگي نگرشي مثبت داشت و اين نگرش مثبت بايد به جامعه نيز تعميم داده شود. در اين صورت است که همه رنگ ها در جاي خود زيبا خواهند بود. نوروزهمان «نوشدن» است واحوال ما  نيز چون طبيعت بايد دگرگون شود؛ اين دگرگوني تنها به ظاهر و نوشدن لباس نيست، بايد تفکر و ديدگاه و دلمان هم تازه شود.وقتي رئيس ناحيه سبزوار بودم، به کارکنان آن مجموعه مي گفتم سبزوار ورودي خراسان رضوي است؛ اگربه زائراني که وارد مي شوند، خدمات رساني خوب شود، مطمئنا صواب مان از آن خادمي که درحرم امام رضا (ع) خدمت مي کند، کمتر نخواهد بود. در ايام نوروز زائران زيادي به مشهد مي آيند. اگرخدمات مطلوب و مناسبي به آنها داده شود، مي توانم بگويم نوروز براي من مفهوم واقعي خود را پيدا کرده است.

 

دوست داريد سال 97 چگونه شروع شود؟

دوست دارم سال 97 با لبخند مردم شروع شود؛ مردم شاد باشند و اميدوار و چهره ها راغمگين نبينم.ازصميم دل دعا مي کنم مشکلات مردم کمتر شود و جامعه وکشور به سوي رشد و ترقي گام بردارد.اعتقادم اين است که «سال نو» سالي پرخير و برکت براي همه مردم خواهد بود.رفتن به تعطيلات و با خانواده بودن به خصوص در اوقاتي مثل نوروز که همه چيز بوي تازگي مي دهد، خيلي لذت بخش است، اما جواد بلندي در اين باره مي گويد: نوع کاري که عهده دار انجام آن هستم، اجازه نمي دهد چندان برنامه ريزي خاصي براي تعطيلات نوروز داشته باشم. من معمولا هفته اول درمحل کارحضور داشته ام و نوروز 97 نيز، شايد چنين باشد. او ادامه مي دهد: جنس کار من وهمکارانم به ويژه در چنين ايامي که همه به سفر و گلگشت طبيعت مي روند، به گونه اي است که کمتر مي توانيم کنار خانواده هايمان باشيم؛ از اين رو شايد نتوان برنامه خاصي مثل سفر را براي نوروز پيش بيني کرد. اما ديد وبازديد ها به رسم سنت انجام مي شود؛ البته گاهي شايد دراين مورد هم نتوانم همراه خانواده باشم.

 

آياخانواده با اين موضوع کنار آمده است؟

درک متقابل، اين موضوع را حل کرده است. درسال 76 ازدواج کردم و ثمره اين ازدواج، يک پسر ويک دختر است. همسرم فردي تحصيل کرده است که هم اکنون مديريت يکي از دبيرستان هاي شهرستان مشهد را به عهده دارد. اين موضوع که اوخود به عنوان يک مسئول فعاليت مي کند، کمک کرده است که ماهيت کاري ام را به خوبي درک کند وازاين بابت قدردان اوهستم.

فضاي گفت وگو، بلندي را به گذشته مي برد، گذشته اي که براي او30 سال کار و تلاش است؛ او از نخستين تجربه نوروزي اش در صنعت نفت مي گويد؛ تجربه اي خوش و به ياد ماندني از اردوي دانشجويي اهواز.

مي گويد: اولين تجربه نوروز من در صنعت برمي گردد به سال 1367 به زماني که وارد دانشگاه صنعت نفت شدم وبراي ديدن تاسيسات نفتي به اردوي دانشجويي درمنطقه جنوب (اهواز) رفتم.درآن سال هنوز کار عملي خود را در صنعت نفت شروع نکرده بودم. بودن با يک تيم صد نفري که امروز شماري از آنها در رده هاي مديريتي هستند، خاطره اي خوش از آن سال هاي دور است.

 

دوست داريد درآستانه سال نو به وزير نفت چه بگوييد؟

مهندس زنگنه سال هاي سال است که وزير هستند و تجربيات زيادي دارند؛ در دولت کنوني هم خوش درخشيده اند وانصاف نيست دائم از ايشان انتقاد شود.به طورحتم ايشان نيزبا محدوديت هايي رو به رو است که اجازه نمي دهد کارها خوب پيش رود.اما يک نکته و آن اين که بايد به نيروهاي جوان، خلاق و خوش فکر بيشتر ميدان بدهند. اين نيروهاي توانمند درصنعت نفت کم نيستند.بلندي هيچ خواسته شخصي از وزير نفت ندارد وفقط اين را مي گويد: به عنوان يک ايراني حاضرم درهرجاي کشورم خدمت کنم.