جايگاه شرکت نفت فلات قاره در مسئوليت اجتماعي

يارانه يک ميليون و 500 هزار توماني به بوميان لاوان

 

شرکت نفت فلات قاره ايران، به عنوان يکي از بزرگترين شرکت هاي توليدکننده نفت دريايي جهان که بخش قابل توجهي از توليد نفت ايران در طول بيش از 1200 کيلومتر از خليج فارس را به عهده دارد، طي عمـر 37 ساله خود با توجه به حوزه فعاليتش به عنوان مرکز راهبردي توليد و شاهرگ حياتي صادرات نفت ايران، به دليل دارا بودن حجم عظيمي از ذخاير، منابع و خصوصيت گذرگاه انرژي جهان، چيزي حدود 30 کيلومتر از جزيره مرجاني لاوان را به حوزه فعاليت خود تبديل کرده و اقدام هاي بسيـار مؤثر و قابل توجهـي را براي ارتقاي وضعيت عمومي جزيره لاوان و بهبود ساختار فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي اهالي قالب اجراي پروژه هاي مختلف عمراني، آموزشي، بهداشتي و درماني، محيط زيستي، تفريحي و اشتغالزايي که ماهيت آن با مسئوليت اجتماعي شرکت همسو بوده، انجام داده است.

 

 

از آنجا که استخراج منابع نفت و گاز، داراي تبعات بزرگ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و محيط زيستي است، از اين رو اهميت CSR براي شرکت هاي نفتي، بخصوص شرکت نفت فلات قاره با توجه به گستردگي فعاليت ها و جايگاهش در صنعت نفت دو چندان است، به طوري که مدام از سوي جامعه پيراموني خود به خاطر مسئوليت اجتماعي اش مورد رصد، نظارت و گاه بازخواست قرار مي گيرد و به طور ثابت در قبال گستره بزرگي از فعاليت هاي اجتماعي و محيط زيستي تحت فشار است و بايد پاسخگو باشد. از اين رو نگاهي به عملکرد شرکت نفت فلات قاره، نشانگر اين موضوع است که اين شرکت از طريق افزايش سرمايه گذاري، ارتقاي سطوح آموزش، ارائه بهتر خدمات عمومي و ... به دنبال افزايش رفاه عمومي و توسعه جزيره مرجاني لاوان است.حوزه فعاليت شرکت نفت فلات قاره در بحث مسئوليت اجتماعي در  سومين جزيره بزرگ خليج فارس، «لاوان» است؛ جزيره اي مرجاني در موقعيت جغرافيايي 53 درجه طول و 26 درجه و 50 دقيقه عرض جغرافيايي با مساحتي در حدود 74 کيلومترمربع با بيش از 1200 نفر جمعيت که به جزيره نفت و مرواريد شهرت دارد و چيزي بالغ بر 40 کيلومتر آن در تصرف وزارت نفت است و شرکت نفت فلات قاره و شرکت پالايش نفت لاوان به سبب حضور و فعاليت شان آن را جزيره اي نفتي کرده اند و هر جا اسم لاوان مي آيد، ناخود آگاه مشعل پالايشگاه، نفت و اسکله هاي نفتي به ذهن خطور مي کند.  از محمدحسن پولادرگ، معاون امور مالي منطقه لاوان، درباره اقدام هاي شرکت نفت فلات قاره در زمينه مسئوليت اجتماعي مي پرسم و او مي گويد: در بحث مسئوليت هاي اجتماعي با تغيير نگرش در تعريف ذينفعان، هم اکنون در شرکت ها علاوه بر سهامداران و مشتريان، مردم، دولت و محيط زيست هم جزو ذينفعان شرکت در نظر گرفته مي شوند که در اين زمينه تقريبا تمامي شرکت هاي دولتي به صورت موظف، مسئوليت هايي براي شان تعريف شده که شرکت ملي نفت ايران هم با عنوان « عمران مناطق نفت خيز» شرکت ها را ملزم به ارائه خدمات، رفع معضلات و مشکلات مردم کرده

 

 

 

و شرکت نفت فلات قاره با توجه به تعريف ارائه شده از بحث مسئوليت اجتماعي، ميزان اختيارات و اعتبارات تخصيصي و همچنين نياز زيست بوم منطقه، خدمات قابل ارائه اش را به بخش هاي موظفي و انسان دوستانه تقسيم کرده است که جدا از اين دو، در صورت ضرورت، دامنه خدماتش را گسترده تر مي کند.

 

 تامين آب شرب

شرکت نفت فلات قاره و پالايشگاه لاوان به صورت مشترک 300 مترمکعب آب آشاميدني مورد نياز دهکده را تامين مي کنند که از اين ميزان، تامين 200 مترمکعب آب آشاميدني به عهده شرکت نفت فلات قاره است. اين شرکت در سال 95، حدود70 هزار مترمکعب را با هزينه 102 ميليارد ريال و در نيمه نخست امسال 25 هزار و 938 مترمکعب آب آشاميدني دهکده را با هزينه اي بالغ بر 19 ميليارد و 700 ميليون ريال تامين کرده است.

 

 تامين برق

تامين 100 درصد برق دهکده به عهده شرکت نفت فلات قاره است که در سال 95، 10 ميليون و 50 هزار کيلووات ساعت برق مصرفي دهکده را با اعتباري بالغ بر 106 ميليارد ريال و در شش ماهه اول امسال 7 ميليون و 733 هزار و 143 کيلووات ساعت برق را با هزينه حدود 39 ميليارد و 360 ميليون ريال تامين کرده است.

 

 خدمات ترابري و مسافرتي 

خدمات ترابري و مسافرتي به صورت رايگان انجام مي شود که اين شرکت در سال 95، حدود يک ميليارد و 900 ميليون ريال و در شش ماهه نخست سال 96، بيش از يک ميليارد و 213 ميليون ريال، اعتبار تخصيص داده است.

 

 خدمات اعزام بيمار

اعزام بيمار در صورت نياز، با استفاده از شناورها و بالگردها به نزديکترين درمانگاه و بيمارستان مجهز، با کمک شرکت فلات قاره صورت مي گيرد که در سال 95 بيش از يک ميليارد ريال و در نيمه نخست امسال 194 ميليون ريال هزينه شده است.

 

خدمات نوسازي و تعميرات 

خدمات نوسازي و تعميرات شرکت فلات قاره براي بوميان جزيره، به صورت رايگان شامل تعميرات وسايل برقي و نوسازي ساختمان در سال 95 بيش از 82 ميليون ريال بوده که اين رقم در شش ماهه نخست امسال، به 82 ميليون و 200 هزار ريال رسيده است.

 

 حمل و نقل کالا

در بخش تدارکات و تامين کالا بابت حمل و نقل کالاهاي دهکده، سال گذشته 163 ميليون ريال اعتبار و در شش ماهه نخست امسال 40 ميليون ريال اعتبار تخصيص يافته است.

 

خدمات امور اداري

شرکت نفت فلات قاره براي ارائه خدمات امور اداري شامل غذا، ترابري، اسکان و در اختيار گذاشتن سالن هاي همايش براي برگزاري مراسم، سال گذشته در مجموع 12 ميليارد و 200 ميليون ريال هزينه کرده که اين رقم در بازه زماني شش ماهه امسال به 2 ميليارد و 216 ميليون ريال رسيده است. در کنار خدمات مستقيم ارائه شده به بوميان، پرداخت هزينه اسکان و غذاي نهادها و ادرات خدماتي نظير بانک، پدافند منطقه و ... به عهده شرکت نفت فلات قاره است که به صورت غيرمستقيم، نوعي ارائه خدمات به بوميان محسوب مي شود. همچنين رفع معضل جمع آوري آب هاي سطحي در دهکده، اقدام ديگري بود که اين شرکت با احداث کانال مانع از آب گرفتگي دهکده و تخريب منازل سکنه دهکده شد و آب هاي سطحي را از طريق کانال پايين فرودگاه به دريا منتقل کرد. در کنار تمامي اين خدمات، شرکت نفت فلات قاره در حد توان، به بحث اشتغالزايي توجه ويژه اي داشته است، به طوري که در حال حاضر بيش از 250 نفر شاغل به صورت مستقيم در شرکت و پالايشگاه مشغول فعاليت هستند. همچنين در بخش پزشکي و بهداشتي نيز با اعزام پزشک به دهکده به صورت اقماري، امکان استفاده از خدمات درمانگاه شرکت فلات قاره را براي بوميان، بر حسب ضرورت و نياز، فراهم ساخته است. به گفته معاون امور مالي منطقه لاوان، در مجموع در سال 95، حدود 223 ميليارد و 700 ميليون ريال و در نيمه نخست امسال 62 ميليارد و 821 ميليون و 340 هزار ريال خدمات ارائه شده که با اين تفاسير و با توجه به جمعيت اسمي 1200 نفر دهکده، سرانه هر نفر در سال 95 از خدمات، 186 ميليون ريال بوده است. يعني شرکت نفت فلات قاره، ماهانه حدود يک ميليون و 500 هزار تومان به هر نفر در قالب خدمات، براي تامين هزينه برق ، آب و ... يارانه پرداخت مي کند که اين سرانه، در سال 96 براي هر نفر به 105 ميليون ريال رسيده است. اين کاهش به دليل کاهش خدمات نيست؛ بلکه دليل عمده آن بازنگري و تعديل در قيمت هاي دفترچه خدمات است.جدا از تمامي تعاريف و اقدام هايي که از بحث مسئوليت اجتماعي شرکت نفت فلات قاره در قالب اجراي پروژه ها، طرح ها و برنامه ها در جزيره لاوان انجام شده است، اهالي دهکده اقدام هاي شرکت را موثر، ولي کافي نمي دانند و با توجه به هزينه هاي کلان صورت گرفته از سوي فلات قاره، خواستار اجراي طرح ها و نظارت کافي بر روند اجراي پروژه ها و نحوه هزينه اعتبارات از سوي دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط، که اعتبارات براي اجراي پروژه ها به آنها اختصاص مي يابند، هستند و بر اين باورند که مجموعه نفتي موجود در جزيره، توان و دغدغه بيشتري نسبت به اجرا دارند و خواهان نقشي پررنگ تر از شرکت فلات قاره براي اولويت بندي طرح ها و رفع نيازهاي ضروري خود هستند.

 

 

پالايش و پخش در نگاه 96

نفت را از آن جهت که اقتصاد کلان کشوربرپايه هاي آن استوارشده است، مي توان بنيادي ترين صنعت نام نهاد، صنعتي که بودجه براساس آن پي ريزي وبسته مي شود. اين بدنه مهم اقتصادي کشور، شامل زيربخش هايي همچون نفت، گاز، پتروشيمي وپالايش و پخش است که هريک ازآنها سهمي قابل توجه در پيشبرد اهداف کلان کشور دارند. اهدافي که تحقق آنها مي تواند ايران را درمسير پيشرفتي بيش از پيش قرار دهد و رفاه وآرامشي بيشتر براي مردمانش رقم بزند. شرکت ملي پالايش و پخش ايران به عنوان يکي از زيرمجموعه هاي وزارت نفت، درسال 96 که هم اکنون در پايان آن قرارگرفته ايم، طرح هاي مختلفي در حوزه هاو زيربخش هاي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران کليد زد يا بهره برداري ازآنها را آغاز کرد. اين نوشتار مهم ترين رويدادهاي اين بخش ازصنعت نفت در قالب «نگاه 96» بازتاب يافته است که در ادامه مي خوانيد.