«مشعل » در آستانه سال 97 پاي حرف هاي کارکنان اقماري شرکت نفت فلات قاره نشست

روز و نوروز بچه هاي لاوان

مشعل  « اقماري» را بايد بدون « الف» نوشت: «قُماري» است که با انتخاب اين شغل به آن دست مي زنيم. زندگي ات را مي گذاري وسط و هر خطري محتمل است. هم براي خودت و هم خانواده ات. اين را يکي از کارکنان اقماري مي گويد؛ از منطقه عملياتي لاوان، يکي از مناطق چهارگانه نفتي در خليج فارس که داراي تاسيسات عظيمي براي پالايش، حمل و نقل، بارگيري و صدور نفت خام است.تعداد نيروهاي اقماري شرکت نفت فلات قاره منطقه عملياتي لاوان 1800 نفر است که 800 نفر آنان رسمي و باقي قراردادي ، پيمانکاري و ... هستند. اين تعداد در کل منطقه، سکوها و ... در دو شيفت  کار مي کنند.نيروهاي اقماري 14 روز در منطقه عملياتي هستند و 14 روز هم در خانه. ترکيب نيروهاي اقماري در منطقه عملياتي لاوان را که مي بينيم، دست کمي از هندوستان که به کشور هفتادو دو ملت شهره است، ندارد. از همه طايفه ها و همه شهرهاي ايران در اينجا حضور دارند. لر، ترک، فارس، کرد، مشهدي، شيرازي، اصفهاني، تبريزي، تهراني و ديگر شهرها با وجوه تمايز مختلف....که خواسته يا ناخواسته، خانواده اي بزرگ را شکل داده اند و کنار هم بخش زيادي از زندگي خود را سپري مي کنند. حرف هاي همه شان از يک جنس است؛ دوري از خانواده که سبک خاصي از روزگار را براي شان رقم زده است. مي گويند: «زندگي دوگانه اي داريم.آنجا يک سبک و اينجا شکلي ديگر. دو خانواده هم داريم؛ همکاران و خانواده اصلي مان.» مي گويند: «تا کسي اينجا نيايد، شرايط را درک نمي کند، حتي کارمندان نفت که در تهران و ستاد  هستند، درک و تصور درست و دقيقي از کار و وضعيت ما ندارند. ما سختي هاي زيادي را مي بينيم. » ردپاي دلتنگي و دوري از خانواده در چهره هاي شان هويداست؛ در چشمانشان و در حرف هاي شان. افزون بر سختي هاي کاري که پشت سر مي گذارند، بسياري از آنان نوروز هم دور از خانواده هستند و در ايامي که بسياري از ما ايرانيان با آسودگي به استقبال نوروز 97 مي رويم، در مناطق عملياتي مردان نفتي، مشق نفت مي کنند.مشغله هاي کاري شان به قدري زياد است که گاه بي آنکه متوجه شوند، سالي جديد آغاز شده است. يکي از آنان مي گويد: «يک بار موقع تحويل سال در پرواز بودم، آن ديگري مي گويد در عمليات اس پي ام بودم و وقتي به ساحل رسيديم، سال جديدي آغاز شده بود. آن يکي اشاره مي کند که کمتر از انگشتان دست، کنار خانواده بودم.با اين حال براساس برنامه ريزي شرکت ملي نفت فلات قاره در ايام نوروز، خانواده کارکنان اقماري هم به لاوان مي روند. سياست اينکه خانواده ها در مناطق عملياتي حضور يابند، آشنايي با شرايط سخت و دشوار همسرانشان است تا درک بهتري از شرايط سخت کار آنان داشته باشند. برنامه بازديد ايام نوروزي خانواده هاي کارکنان از مناطق عملياتي (تاسيسات نفتي، تورهاي دريايي براي بازديد از عمليات صادرات و واردات و ...) همراه با تور گردشگري، برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و هنري انجام شده است.براين اساس، برخي خانواده ها در 5 تا 6 نوبت، به فاصله 3 تا 4 روز به لاوان مي آيند. به بهانه نوروز، حرف ها و خاطرات نوروزي اقماري ها را شنيديم که با هم مرور مي کنيم.

هفت سين پزشکي تحويل سال

بهروز اشکان، کارشناس ارشد پرستاري:  11 سال است که در فلات قاره کار مي کنم. ما در زمان تحويل سال در اينجا ( جزيره لاوان) يکسري سين واقعي و يک سري شبه واقعي داريم. واقعي ها همان هفت سيني است که يکايک ايرانيان در سفره نوروز مي چينند و غيرواقعي ها هم شامل سوند، ست سرم، سرنگ سوزن، سر سوزن، ساکشن و.. است. به خاطر دارم در عمليات فتح المبين که درست شب عيد انجام شد، همين هفت سين را در بيمارستان صحرايي چيده بوديم. قبل از عمليات از دفتر امام (ره) براي بازديد آمدند. گفتم اينجا ما فرهنگ و سنت ايراني مان را حفظ کرديم. همان شب عراق حمله کرد و ....براي همه ايرانيان آرزوي موفقيت، سلامت و شادي دارم. براي صنعت نفت هم دعا مي کنم توليد و قيمت نفت افزايش پيدا کند، رفاه ايجاد شود و نفت که متعلق به همه مردم است، به سود آنها به فروش برسد.

 

آرزو دارم يک سال نوروز در کنار خانواده ام باشم

حسين کريمي، از کارکنان ترابري و عمليات کشتي ها: آرزو دارم حداقل يک سال در ايام نوروز، خانواده ام اينجا در کنارم باشند و محيط کارم  و سختي هاي آن را ببينند. به خاطر دارم يک سال، قبل از تحويل سال، دريا توفاني شد و موج زياد بود در اين شرايط بايد براي عمليات اس پي ام مي رفتيم و دو نفر روي آن پياده مي شدند و ولوها را مي بستند. از 12 شب تا 4 صبح درگير کار بوديم و وقتي صبح از عمليات برگشتيم، متوجه شديم که شب قبل، سال تحويل شده بود.

آرزويم سرمايه گذاري خارجي در نفت است

حجت الله مسعودي، معاون عمليات دريايي شرکت نفت فلات قاره: از 28 سالي که در جزيره لاوان کار مي کنم، حداقل 20 سال آن را هنگام تحويل سال در لاوان بودم.  واحد عمليات دريايي در ايام نوروز بايد حداقل نفرات را داشته باشد تا عمليات نفتکش ها انجام شود. چون بحث امور بين الملل مطرح است که تاخير در آن، خسارت هاي نجومي به همراه دارد. به هر حال در زمان تحويل سال و ايام نوروز هم در اينجا حال و هواي خاصي حاکم است .من براي سال جديد، داشتن سلامت است که بايد قدردان اين نعمت بود. براي صنعت نفت کشورم هم آرزو دارم شاهد سرمايه گذاري هاي خارجي در آن باشيم و پاي شرکت هاي صاحب نام دنيا به نفت باز شود. برخي ميادين ما مشترک است و نبايد از کشورهاي عربي عقب بمانيم. با سرمايه گذاري خارجي، وضع ما بهتر مي شود. همچنين آرزو دارم هميشه فرمان صنعت نفت در دست متخصصان و افراد با تجربه باشد.

 

تحويل سال، در کنار خانواده دوم

مسعود بيگ زاده، پزشک عمومي: در کار اقماري چه بخواهيم و چه نخواهيم، صاحب دو خانواده مي شويم.  همکاران، خانواده دوم ما مي شوند و چون محيط کوچک است و ارتباطات زياد، به دلايل مختلف با هم تعامل زيادي پيدا مي کنيم. ناخودآگاه اين حس ايجاد مي شود که آنها خانواده دوم ما هستند که بسياري مواقع، اين احساس  ارزشمند است.  در هنگام تحويل سال و ايام نوروز هم هر چند خانواده اصلي مان در کنارمان نيستند؛ اما در کنار دوستان، احساس دلگرمي، عاطفه و صميمت داريم. 30 سال است که در اين محيط کار مي کنيم، بنابراين نمي توانيم منکر اين موضوع شويم که همکاران ما، خانواده دوم ما هستند.  آرزوي کادر پزشکي اين است که همه سالم باشند و حوادث و سوانح کمتر در منطقه اتفاق بيفتد. وظيفه ما هم اجراي معيارهاي سلامت در منطقه است.

 

سال تحويل هايي که کنار خانواده ام بودم، کمتر از انگشتان دست است

محمد حسن پولاد رگ، معاون مالي منطقه لاوان: 20 سال است در لاوان خدمت مي کنم و تحويل سال هاي زيادي را در اينجا (لاوان) و به دور از خانواده مشغول کار بودم و مي توانم بگويم تحويل سال هايي که کنار خانواده ام بودم، کمتر از انگشتان دست است. مثلا امسال از روز اول تا 4 فروردين اينجا هستم.در ايام نوروز، حضور يک نفر از نفرات مقابل در منطقه الزامي است و در هر حال حدود 50 درصد از کساني که کار اقماري دارند، ايام نوروز و زمان تحويل سال را در منطقه هستند.وقتي کنار خانواده نباشيم، خاطره نوروزي خوشايندي هم در ذهن مان باقي نمي ماند. در سال هاي اخير، هفت سين براي واحدهاي مختلف تهيه مي شود که تقريبا رنگ و بوي نوروز را به تاسيسات مي آورد. سفره هفت سين و ظرف ماهي و برگزاي جشن هم داريم. با توجه به اين که بچه هاي اقماري، زمان زيادي را کنار هم هستند،  ارتباطات صميمي زيادي بين آنها شکل مي گيرد که البته در حد خانواده نيست؛ اما دوستي ها مستحکم است. اين صميمت، تحمل دوري از خانواده را آسان مي کند. آرزوي من هنگام تحويل سال، ايجاد امنيت، ثبات اقتصادي در کشور و سربلندي و استقلال کشور و در بخش صنعت نفت هم اقتدار اين صنعت در خاورميانه است.

 

براي همه سال گشايش باشد

ساجد نوروزي، افسر ايمني منطقه لاوان: 9 سال است اقماري کار مي کنم. کار ما سختي هاي خاص خود را دارد. خودمان اين کار را با سختي هايش پذيرفته ايم و بايد عهده دار آن باشيم. هنگام تحويل سال براي هموطنان و همکارانم سلامت، وفور نعمت و گشايش کارهايشان را آرزو دارم. براي صنعت نفت کشورم هم آرزو مي کنم روند رو به پيشرفت آن روز به روز سرعت بيشتري پيدا کند و درخشان تر از قبل باشد. اميدوارم ما هم بتوانيم رسالتي را که در اين صنعت داريم، بخوبي انجام دهيم که قطعا باعث آباداني، ارتقاي کشور و بهبود شرايط زندگي مردم خواهد شد.

 

نفتي ها مزد کارشان را بگيرند

سيامک فضل ا لله، افسر ارشد راهنماي عمليات دريايي: 12 سال است در اينجا (لاوان) هستم. دوري از خانواده و فشار کاري زياد، در حال و هواي تحويل سال و نوروز تاثيرگذار است. اينجا هم سفره هفت سين پهن مي کنند، اما چون دور از خانواده ايم، نگران و ناراحت هستيم. دعا و آرزوي من براي سال 97 سلامت همه مردم، بهتر شدن اوضاع اقتصادي کشور و شفاي همه بيماران است. براي صنعت نفت هم آرزو مي کنم که براي کار ما ارزش بيشتري قائل شوند و مزد کارمان را بگيريم.

 

بيشتر به فکر ما باشيد

ابراهيم محمدي، سرپرست عمليات دريايي لاوان: طي 26 سالي که در جزيره لاوان کار مي کنم، تقريبا تمام تحويل سال ها اينجا بودم. يادم نمي آيد آخرين بار چه زماني، تحويل سال کنار خانواده ام بودم . دعاي من موقع تحويل سال، سلامت همه مردم است؛ انشاءالله تنشان سالم،  دلشان شاد و لبشان خندان باشد. براي کارکنان صنعت نفت هم دعا مي کنم که هواي مان را بيشتر داشته باشند.

 

سلامت همه صنعت نفتي ها

جواد عباسي، يکي از کارکنان روي کشتي نفت فلات قاره: اهل لامرد هستم. 2 سال پيش، هنگام تحويل سال اينجا بودم که مراسمي در تحويل سال برگزار شد. همکاران با برنامه هاي شاد، همه را خوشحال کردند. دعاي تحويل سال بيشتر تعجيل در فرج امام زمان(عج) و شفاي مريضان است. براي تمام همکارانم که در صنعت نفت، واقعا بي منت و بي ريا زحمت مي کشند هم بهترين ها را آرزومندم.

 

آرزويم استخدام شدن است

محمد رهنما، يکي از کارکنان ترابري و عمليات کشتي ها: اهل پارسيان و بومي هستم. بزرگترين آرزوي ما اين است که يک روزي بالاخره مثل بقيه استخدام و از اين بلاتکليفي خارج شويم. از ايام نوروز در طول ماموريتم خاطره خاصي ندارم. يک سال سکوي بلال بودم و چند سالي است که به اينجا (جزيره لاوان) آمده ام.

 

همه سرافراز باشيم

داريوش شهني پور، مسئول خدمات اجتماعي باشگاهي منطقه عملياتي لاوان: 30 سال سابقه کار دارم که فکر مي کنم لحظه تحويل سال نيمي از آن را در محل کار بودم و نيمه ديگر را در خانه و کنار خانواده. در زمان تحويل سال در لاوان، ماهي، سبزه و هفت سين تهيه و بين همه واحدها تقسيم  مي کنيم. آرزويم براي سال 97 سلامت براي همه است. از جمله براي کارکنان صنعت نفت که اميدوارم سالم، سرافراز و پايدار باشند.

 

غيرت نفتي ها باعث افتخار است

عبدالرضا محسني، رئيس روابط عمومي منطقه عملياتي لاوان:  از اين که در  صنعت نفت و بويژه در لاوان هستم، افتخار مي کنم. اميدوارم اين شرکت بزرگ، هميشه سربلند باشد؛ چون کساني که در اين صنعت کار مي کنند، افراد منحصر به فرد و خاصي هستند. اين افراد براي پول کار نمي کنند، بلکه کار آنها از روي عشق است و غيرت و وطن پرستي. اينها شعار نيست. همکاران ما در منطقه و سکو، خود را به آب و آتش مي زنند تا توليد تداوم داشته باشد.آرزو دارم تمام جامعه، از بالاترين سطح مقامات کشوري تا جامعه ايراني، کارکنان صنعت نفت را درک کنند.

 

چشم همکاران قراردادي به دولت است

امير علي بخش ليجاني، دندانپزشک منطقه لاوان: تحويل سال هاي زيادي را در منطقه عملياتي بودم. حال و هواي خوبي دارد، بخصوص وقتي خانواده ها مي آيند. پيشنهاد مي کنم به کساني که قرار است در ايام عيد، در مناطق عملياتي کار کنند، اجازه دهند تا خانواده هاي شان را هم بياورند. دعاي تحويل سال من اين است که وضعيت همه چيز بهتر شود. بچه هاي قراردادي، چشم شان به دولت است. واقعا حقوق شان به نسبت کاري که انجام مي دهند، بسيار کم است. در حال حاضر تعداد رسمي ها کم شده و کسي هم جذب نمي شود و از پيمانکارها و قراردادي ها استفاده مي کنند. حقشان است که تبديل وضعيت شوند.

 

از دست تهديدها  رها شويم

عليرضا کاميابي، رئيس آي سي تي معاون فناوري: اميدوارم سال 97 براي همه ايرانيان عزيز، توام با موفقيت و شادي باشد و مشکلات، تحريم ها و تهديدهاي سياسي و نظامي از سر ملت شريف و بزرگ ايران برداشته شود و نفت هم به جايگاه و چشم انداز در افق 20 ساله برسد. ايران مي تواند با شرکت هاي بزرگ قرارداد ببندد و تاسيسات را به روز کند و توليد بيشتري بويژه از ميادين بزرگ داشته باشد.ما اقماري ها، تحويل سال هاي زيادي را در محل کار و دور از خانواده هستيم. به خاطر دارم دومين تحويل سال پس ازدواجم، قرار بود کنار خانواده ام باشم و به اتفاق هم به مسافرت برويم؛ ولي برنامه لغو شد و ما را در منطقه نگه داشتند. يک بار هم من در منطقه بودم که فرزند دو ساله ام زمين خورده بود و چون در آن زمان  موبايل نبود تا به من اطلاع بدهند، همسرم مستاصل مانده بود که چه کند؟ يادم مي آيد بعدا به من گفت که اي کاش روي گاري سر خيابان پياز مي فروختي، اما شب در خانه ات بودي.

 

لطف خدا شامل حال مان شود

محمد محمدي، کارمند ارشد امور مسافرت: 22 سال است در لاوان کار مي کنم. از اين ميزان16 نوروز را در منطقه بودم. دعايم در هنگام تحويل سال، خوشبختي مردم ايران است. انشاء الله لطف خدا شامل حال ما شود. اقماري بودن شرايط خاص خود را دارد. پذيرفته ايم که اين مسئوليت را انجام دهيم؛ چه دور از خانواده باشيم و چه نه. خودمان اين انتخاب را داشتيم. کار در مناطق، مشکلات خاص خود را دارد و کاري هم نمي شود کرد.

 

آرزوي سعادت براي  همه ايرانيان دارم

محمدي پور از واحد مهندسي بهره برداري: 3 سال است به منطقه آمده ام و سه نوروز هم اينجا بودم. لحظه تحويل سال براي همه ملت ايران آرزوي سعادت دارم. اينکه خيالشان از همه دغدغه ها راحت باشد و به جز سعادت و کمال خود، دغدغه ديگري نداشته باشند. براي کارکنان صنعت نفت هم آرزو مي کنم. شرايط طوري باشد که بتوانند خطرات را مهار، کنند. خطر که است؛ اما شرايط سازماني اجازه دهد که آن را مهار کنند.