سال 1396؛ عزت آفرين براي کارکنان و خدمت رسانان

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با سابقه اي طولاني در سوخت رساني، همواره كوشيده است تا رضايت مصرف كنندگان را جلب كند و در اين مسير از همه نيروهاي تواناي خود بهره برده است. وجود يك سازماندهي دقيق، منظم و مسئوليت پذيري توام با اعتقاد به راحتي و آرامش ملي، كاري است كه در تمام نسوج مجموعه شركت ملي پخش جريان دارد.

سال 1396 نيز همچون بسياري از سال ها آبستن حوادث، سوانح و نا بهنگامي هايي بود كه مي توانست هر سازمان و نهادي را كه به طور متعارف و معمول انجام وظيفه مي كنند، زمين گير كند. اماحوادث نيز نتوانست عزم و اراده مستحكم كاركنان اين شركت را مخدوش و راه خدمت را سد كند. سال 1396 مقارن و مصادف با زلزله هاي دمادم و مستمر كرمان و كرمانشاه بود.

جان زمين هر لحظه لرزيد و خانه آبادان مردم را ويران ساخت. براي آسودگي خاطر مردم آسيب ديده نمي توان منتظر ماند تا راه ها باز شود و اوضاع بسامان شود. پخشي ها در همين روند مخاطره و حادثه، سوخت رسان چادرها و خانه هاي آبادان بودند و منتظر نماندند تا كسي آنان را به صحنه اتفاقات راه بدهد. آنها راه را در خرابه ها جستند و در ميانه ميدان، سوخت و گرمابه دلها رساندند.

تهران نيز، صحنه اي ديگر از آزموني بزرگ بود. زلزله اي كه هرگز انتظار نمي رفت زنگ خانه هاي مردم را در نيمه شبي طاقت سوز و خشك، سرد و يخ زده، به صدا درآورد. ركورد عجيب عرضه 28 ميليون ليتر بنزين در يك روز در تهران حيرت آور بود، اما كاركنان شركت ملي پخش با دلي آسوده و دستي خادم، با همراهي مديران جايگاه ها و پيمانكاران حمل و نقل به خدمت ملت شتافت و رقم درشت و عجيب توزيع 28 ميليون ليتربنزين را عيان ساخت. شايد نتوان گفت كه با اراده اي معمول مي شد چنين اقدام سترگي را به انجام و سرانجام رساند، اما چنين شد و خود سندي افتخارآميز از وظيفه مندي و مسئوليت پذيري شد.

البته تلاش جايگاه داران تهراني و رانندگان زحمتكش نفتكش ها در شب زلزله، شايسته تقدير و تشكر ويژه است.

در سال 1396، سالي داشته ايم كه علاوه بر وظايف مستمر و عادي، شركت ملي پخش كوشيد تا به ايجاد شركت هاي زنجيره اي توزيع فرآورده ها نيز بپردازد و در عين حال، در حين اجرا، پيراسته و آراسته اش كند.

اين طرح همچون يك جسم جوان در جمع اقدام هاي صنعت است و بايد همچنان كه به جلو پا مي گذارد، پيراسته و بي خطا شود. شركت با چنين رويكردي به ياري فرهيختگان، اصحاب فن، نمايندگان شريف مردم و همچنين صاحبان طرح، براي عملياتي شدن صحيح و بي غلط آن گامي بيشتر فراپيش نهاد، اما نمي توان از سوخت رساني زمستاني چشم پوشيد. زمستان با قباي سپيدش، زيبايي هاي درخشانش و برف بازي زندگي و خاطره، خطرهايي جانفرسا نيز دارد. خوشي ها و جمال شناسي هاي برف ريز زمستاني را نزد خداي باري تعالي سپاس مي گوييم، اما به تدبير نيز مخاطرات و سوانح آن را مي بايست مديريت كرد.

شركت ملي پخش هر ساله، به سنت تاريخي مسئوليت هايش، ناگهاني بودن بارش برف زمستان را تدبير كرده است. اعداد و ارقام سوخت رساني در زمستان، شناسنامه اي از خدمت بي شائبه و بي منت به اهالي ايران زمين است. سال 1396 سال تلاش بود و همت، عزت آفرين بود براي كاركنان و شادي آفرين بود براي خدمت پذيران، سالي بود كه ما به اتفاق همكارانمان در شركت ملي پخش پاي رنج مردم، رنج كشيديم ولي وقت شادي هايشان به كار سوخت رساني مشغول بوديم تا رضايت مخلوق موجب رضايت خالق محبوب شود.

در آخرين روزهاي سال نيز مشغول برنامه ريزي براي عرضه مطلوب فرآورده در جايگاه هاي عرضه سوخت هستيم تا هموطنان عزيز، تعطيلات بهاري را شاد و موفق و ما نيز همچون ديگر سال ها سربلند از آزمون باشيم.

 سيد محمد رضا  موسوي خواه  مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

 

دره شهر؛  دستاورد مهم خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

افتــخـار دارم كه در آســتانه حلول سال جديد و نوشدن دوباره طبيعت، مراتب تقدير و تشكر خود را از كليه عزيزاني كه با مجاهدت و تلاش هاي شبانه روزي در صنعت عظيم نفت و به ويژه همكاران عزيزم در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران كه با وجود همه محدوديت ها و دشواري ها و مخاطرات توانستند نقش خود را در تداوم خدمت رساني به مردم شريف كشورمان با تأمين به موقع خوراك پالايشگاه ها و انتقال فرآورده هاي نفتي به نقاط دورافتاده كشور با كمترين هزينه وبــالاترين ضريب اطــمينان و ايــمـنـي، همراه با تامين زير ساخت هاي مخابراتي و سرويس دهي به بخش هاي مختلف صنعت نفت با كيفيت مناسب و با فناوري ديجيتال به منصه ظهور برسانند، اعلام نمايم.

در سال 1396 ميزان كاركرد خطوط لوله نفت خام و فرآورده هاي نفتي حدود 11 درصد به لحاظ مقدار حمل برحسب تن – كيلومتر و حدود 6/3 درصد به لحاظ حجم انتقال نسبت به سال قبل رشد داشته كه حاكي از آمادگي اين مجموعه براي پاسخگويي به افزايش تقاضا در بخش نفت خام به ميزان 15/3 درصد و در بخش فرآورده هاي نفتي به ميزان حدود6/22 با معيار مقدار حمـل برحسب تن–كيلومتر است.

در سالي كه گذشت، علاوه بر اقدام هاي ارزنده اي كه در جهت پشتيباني عمليات و نگهداشت و حفــظ ظرفيت انتقال خطـوط لوله و تأسيسات و تجهيزات مربوطه با حداكثر اسـتفاده از توانــمندي هاي داخـلي در جهـت تحـقق شعــار « اقتصاد مقـاومتي، توليد و اشتغال» با همكاري شركت هاي متخصص داخلي انجام شد، موفـــق به ساخت تعداد بيشتري از اقــلام و تجهيزات مورد نياز خود و از جمله ساخت درايو دور متغير الكتروموتورها ولتاژ متوسط ( 6000 ولت 1500 كيلووات) با همكاري جهاد دانشــگاهي عــلــم و صــنعت شــديــم.

علاوه برآن، ادامه برنامه بازرسي داخلي خطوط لوله بروش پيگراني هوشمند، برنامه ريزي براي انجام تعميرات موضعي و نيز تعويض قسمت هاي فرسوده خطوط، برنامه ريزي تعميرات ماشين آلات و تجهيزات بروش مكانيزه با استفاده از سامانه IPCMMS، تقويت سيستم هاي اعلان و اطفاي حريق در مراكز انتقال نفت، اجراي سامانه نشت ياب اتوماتيك خط لوله در يكي از مسيرهاي به صورت پايلوت، انتخاب پيمانكار و شروع پروژه scada و پيگيري دهها طرح و پروژه نگهداري و تعميرات اساسي و نيز، پروژه هاي مخابراتي و فيبر نوري در مناطق مختلف در سال 1396 جريان داشت.

 افزون بر ضرورت بازسازي و نوسازي خطوط لوله و تاسيسات و تجهيزات مربوط، تقويت و نوسازي ناوگان حمل و نقل و ترابري اين شركت چه در بخش ماشين آلات سنگين و چه خودروهاي عملياتي از اولويت ها و ضرورت هايي است كه در سال هاي اخير مرتب پيگيري شده اما به دليل محدوديت منابع مالي تاكنون ميسر نشده و در سال آينده با توجه ويژه اي كه به بحث نوسازي ناوگان حمل ونقل در كل كشور با حمايت وزارت نفت قرار است انجام شود، اميد مي رود به نوسازي ناوگان حمل و نقل اين شركت نيز، عنايت بيشتري مبذول شود كه هم به لحاظ كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و هم بهينه سازي مصرف انرژي قطعا تاثير قابل توجهي خواهد داشت.  همچنين با توجه به توافق هاي انجام شده براي سوآپ بخشي از نفت خام كركوك، با تلاش بي وقفه همكارانــمان در مديريت هاي خطوط لوله، مهندسي و طرحها، كالا و خصوصا منطقه لرستان موفــق شديم در كمتر از 2 ماه در تأسيسات انتهايي خط لوله فرآورده تنگ فني – دره شهر، با انجام تغييراتي در ابتدا، انتها و در مسير خـط لوله و نيز نصب دو دستگاه بوستر پمپ برقي و سه دستگاه توربــوپمـپ به همراه تجهيزات و ادوات مربوطه، مركزانتقال نفت جديدي در دره شهر براي دريافت و انتقال نفت خام به تنگ فني و از آنجا به پالايشگاه هاي كرمانشاه، امام خميني (ره)شازند، تهران و تبريز احداث و آمــــاده بهره برداري نماييم.   اميــــدوارم در سال جـديـد نيز به لطف الهي و با تلاش مضـاعف هـمكاران و پشتــيباني بيشتر مسئــولان و خصوصا تــأمين بموقع اعتــبارات مورد نياز بتوانيم در جهت خدمــت رســانــي بيشتر و حفظ و نگهداري شريان هاي انرژي كشور، گام هاي مؤثرتري برداريم.

عباسعلي جعفري نسب   مديرعامل شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

 

 

نفت و نگاه رو به جلو

 مي گويند: « سالي که نکوست از بهارش پيداست» اين ضرب المثل حکايت حال و روز صنعت نفت است که از ابتداي بهار   با بهره برداري از 5 فاز پارس جنوبي و توسعه ميادين غرب کارون در توليد با قطر و عراق هم تراز شد و توليد نفت را در مرز 8/3 ثابت نگه داشت و با عقد تفاهمنامه با شرکت هاي بزرگ نفتي دنيا از جمله توتال و...،  بار ديگر به همگان نشان داد که ايران زمينه و شرايط توسعه و پيشرفت را دارد و با صادرات 777 ميليون بشکه نفت و 180 ميليون بشکه ميعانات گازي يعني روزانه 490 هزار بشکه در روز به کشورهاي ايتاليا، فرانسه، هلند ، يونان، هند، ترکيه، کره جنوبي، چين، ژاپن، انگليس، مجارستان و .... گامي مثبت و غيرقابل انکار در سياست خارجي و افزايش درآمد کشور برداشته تا اقتصاد ايران پس از رکود و سکون ، دوره گذار را طي کند و در مسير توسعه قرار گيرد.