گفت وگو با سرپرست یکی از قدیمی ترین حوزه های انتقال گاز کشور

رودخانه های خروشان  حریف  اراده کارکنان   منطقه9  نشد

 مشعل   شرایط جغرافیایی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران به واسطه وجود جنگل، کوه و همچنین مجاورت با دریا، این منطقه را از سایر مناطق عملیاتی متمایز می کند، همچنین وجود رودخانه های خروشان در منطقه، مشکلات نگهداری از خطوط لوله در تقاطع رودخانه ها و حفظ و حراست از آنها را بسیار دشوارتر کرده است. حوزه استحفاظی منطقه ۹ از قدیمی ترین حوزه های انتقال گاز کشور است که از ابتدای شکل گیری شرکت ملی گاز ایران آغاز به فعالیت کرد. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال ۵۷ گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور به صورت گسترده در دستور کار قرار گرفت و فعالیت مناطق عملیاتی شکل جدی تری به خود گرفت و منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در حوزه استان های گیلان، مازندران و گلستان تحت ساختار سازمانی شرکت انتقال گاز ایران از سال ۸۶ شروع به فعالیت کرد. در منطقه ۹ عملیات انتقال گاز حدود ۱۴۸۳ کیلومتر خط لوله، ۱۸۹ ایستگاه تقلیل فشار (CGS)، ۵۷ ایستگاه حفاظت کاتدیک (CPS) و ۱۱۲ ایستگاه شیر بین راهی(LVB) وجود دارد. ۵ تاسیسات تقویت فشار گاز رشت، رامسر، نور، نکا، قلعه جیق و ۴ مرکز بهره برداری خطوط لوله گرگان، ساری، نور و رشت در سطح این منطقه فعال است؛ همچنین در سطح منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران تعداد ۱۲۵۳۲ تجهیز وجود دارد و این یعنی به ازای هر کیلومتر ۸ تجهیز وجود داشته که با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه در برابر سایر مناطق که تعداد تجهیز در هر کیلومتر خط لوله 2.7 است، در این منطقه ۳ برابر بیشتر است.

در ادامه، گفت وگو با محی الدین مفخمی، سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران را می خوانیم.

 لطفا خودتان را معرفی کنید و درباره پیشینه کاری خود توضیح دهید؟

محی الدین مفخمی متولد 1352 در شهرستان رامسر استان مازندران هستم. آخرین مدرک تحصیلی ام کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در گرایش تبدیل انرژی است و در سال ۸۰ استخدام وزارت نفت شدم. با سمت های رییس تعمیرات بهره برداری خطوط لوله تهران و رییس بهره برداری خطوط لوله قزوین، معاون مهندسی و خدمات فنی و معاون عملیات خطوط لوله در منطقه ۳ عملیات در شرکت انتقال گاز ایران فعالیت کرده ام و از خرداد ماه امسال نیز به عنوان سرپرست منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران در شمال کشور مشغول انجام وظیفه هستم.

 سال گذشته در مجموع چند میلیارد مترمکعب گاز از منطقه منتقل شده است؟ لطفا گزارشی از حجم نشت یابی و پیگرانی نیز ارائه کنید.

حجم گاز منتقل شده از منطقه ۹ در سال ۹۸ بیش از 21 میلیارد مترمکعب بوده که در سال ۹۹ با بیش از 2 درصد افزایش به بیش از 22 میلیارد مترمکعب رسیده است. حجم گاز منتقل شده در ۱۰ ماه سال ۹۹ به ميزان بیش از 17 ميليارد مترمكعب بوده که در ۱۰ ماه امسال با 14 درصد رشد به بیش از ميليارد مترمكعب رسيده است. در منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران کل خطوط لوله که ۱۴۸۳ کیلومتر است، در طول یک سال به طور کامل نشت یابی می شود اما برای ضریب اطمینان بیشتر در برخی نقاط که تعمیرات انجام شده و یا تراکم جمعیتی در نقطه ای بیشتر باشد، نشت یابی چندین بار در طول سال صورت می گیرد.

 در ۱۰ ماه سال جاری نیز کل خطوط منطقه به طول کامل نشت یابی شده است.

در سال جاری پیگرانی خط ۳۰ اینچ سرخس، نکا، رشت به طول ۷۱۹ کیلومتر و خط ۱۲ اینچ کلاله، مراوه تپه به طول ۷۸ کیلومتر انجام شده است، در سال ۹۹ نیز خط ۵۶ اینچ سوم سراسری به طول ۸۴ کیلومتر پیگرانی شد. در مجموع حدود ۶۰ درصد از طول کل خطوط حوزه استحفاظی در ۲ سال اخیر پیگرانی هوشمند شده است.

 انتقال پایدار و تامین گاز استان های شمالی کشور با توجه به دوری از منابع تولید همواره با چالش هایی مواجه بوده است. این موضوع را امسال چگونه مدیریت کردید؟ برنامه خاصی برای عبور از زمستان ۱۴۰۰ داشتید؟

اقدام های مهمی در سال جاری جهت پايداری شبكه گاز در استان های شمالی انجام شده است، از جمله انجام تغییرات در ایستگاه رشت جهت افزایش فشار خروجی ایستگاه، آماده سازی ایستگاه قلعه جیق جهت واردات گاز از کشور ترکمنستان، پيگرانی خطوط و حذف آلودگی های موجود و جلوگیری از افت فشارهای احتمالی ناشی از موارد موجود در خطوط، انجام تعميرات پيشگيرانه برنامه ريزی شده، استفاده از ظرفيت مخزنی و همچنين ظرفيت انتقال خط جديد كردكوی – نكا، پينچ شبكه در نقاط بحرانی مصرف متناسب با كاركرد بهينه تاسيسات و بحران مصرف، تزريق از خط ۴۲ اينچ كياسر به خط ۳۰ اينچ به نحوی كه حداكثر ظرفيت انتقال تاسيسات رشت و رامسر مورد استفاده قرار گيرد و تحليل لاين پك تمام خطوط و آماده سازی شبكه قبل از ورود به بحران مصرف و لاين پك های پايين از جمله اقدام ها جهت پایداری گاز در سال جاری بوده است. اقدام های یادشده منتج به استفاده حداكثری از ظرفيت انتقال تاسيسات رشت و رامسر و به حداقل رساندن تعداد روز ريسايكل در تاسيسات رشت و رامسر انجام شده است.

همچنین اجرای رابط میانی خط لوله ۳۰ اینچ رشت- رامسر با خط لوله ۴۰ اینچ رشت- سنگر و اجرای رابط میانی در ایستگاه شیر لوشان به منظور افزایش مانورهای عملیاتی و امکان انتقال گاز از خط لوله ۵۶ اینچ سوم به خط لوله ۴۰ اینچ سراسری اول، از دیگر اقدام های مهم در جهت پایداری شبکه شمال کشور است.