تکلیف قانونی ایثارگران در وزارت نفت مشخص شد

بارقه امید در دل کارکنان و فرزندان ایثارگر صنعت نفت

  مشعل   مطالبات ایثارگران از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، به یکی از محورهای مهمی تبدیل شده است که وزارت نفت در مسیر تحقق آن گام برداشته است. مسائل ایثارگران طیف وسیعی از نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانکاری را دربرمی گیرد؛ در این میان تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ایثارگری طبق قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران بر اساس بند «و» ماده ۴۴ این قانون مشمولان مهر ماه ۱۴۰۰ از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت دنبال شد و به نتیجه رسید؛ اما معطل ماندن بند ( د) تبدیل وضعیت ایثارگران از دوره گذشته را می توان یکی از مهم ترین موضوعاتی خواند که بخش زیادی از نیروی انسانی مطابق آنچه قانون بودجه سال 1400 تکلیف کرده بودند، در انتظار اجرایی شدن آن بودند. نمی توان انکار کرد که اجرایی شدن این بند قانونی بار مالی سنگینی را بویژه در حوزه صنعت نفت به همراه داشت که برخی تعلل در تحقق آن را متاثر از همین امر می دانستند؛ با این حال وزارت نفت دولت سیزدهم با پذیرفتن این امر از زمان روی کار آمدن، بنای خود را بر آن گذاشت تا این مهم را به ثمر برساند. موضوعی که حالا که به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم، می توان نمره قبولی به این وزارتخانه در این راه داد.