صدور مجوز مشارکت کارکنان قراردادی در مسابقات  و المپیادهای ورزشی

زنگ عدالت در ورزش نفت نواخته شد

مشعل    مهر تایید وزیر نفت بر مصوبه جدید مرتبط با کارکنان صنعت نفت، تحقق وعده ها در مسیر توجه به نیروی انسانی را به تصویر کشید تا در اقدامی بی سابقه، از این پس کارکنان قراردادی صنعت نفت برای نخستین بار در تاریخ دهه های اخیر، مجوز حضور در المپیادهای ورزشی را دریافت کنند. ساماندهي و توجه به سرمايه انساني، از اولویت های وزارت نفت دولت سيزدهم عنوان شده و در همين باره، وزير نفت و سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت، همواره به کارکنان صنعت نفت اطمينان خاطر داده اند که به مسائل کاري، قراردادي و... آنان رسيدگی خواهد شد.

مرور برنامه های ارائه شده از سوي جواد اوجي به مجلس شوراي اسلامي نیز از همان ابتدا، بيانگر توجه ويژه او به موضوع نيروي انساني بود که در سرفصل آن، می توان مواردي مهم در اين خصوص يافت. به عنوان نمونه، اوجي در سرفصلي با عنوان اقدامات اساسي و فوريت دار در مجموعه وزارت نفت، از به کارگیری مديران لايق، توانمند و داراي روحيه جهادي و توجه جدي به نيروي انساني سخن گفته است. همچنين در سرفصلی ديگر، با عنوان اهميت دادن و ساماندهي منابع انساني و تربيت نيروهاي متخصص و متعهد، برنامه های خود در اين زمينه را مشتمل بر مواردی همچون برنامه اقدام فوري در حوزه منابع انساني براي شناسايي و رفع چالش های اساسي در اين حوزه، جلب رضايت و انگيزش شغلي کارکنان، استفاده از مديران توانمند، کارآمد، متعهد، متخصص و فسادستيز با حفظ نظام شایسته سالاری، ساماندهي قالب های قراردادي متعدد فعلي از جمله مدت معين، مدت موقت و پيمانکاري، بهبود معيارها و روزآمدي روش های گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي توانمند، متعهد و شايسته، الزام به انجام انتصابات مبتني بر شناسايي توانمندی های فردي، حرفه ای، حفظ و ارتقاي سطح کارايي و اثربخشي مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي صنعت نفت، ايجاد انگيزه براي نيروي انساني صنعت نفت و شفاف سازی آينده شغلي، بازنگري و اصلاح ساختار سازماني وزارت نفت و سازمان های حاکميتي و تصدی گری بالادستي و پایین دستی اعلام کرد. طی عمر کوتاه طی شده از وزارت نفت دولت سیزدهم، شاهد اقدام هایی مهم در زمینه نیروهای قراردادی صنعت نفت بوده ایم. در مروری کوتاه بر این اقدام ها می توان به نظام هوشمند جبران خدمات، تعیین و تکلیف تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی پذیرفته شده در آزمون دولت قبل و تبدیل وضعیت مشمولان بند ایثارگری اشاره کرد.  با تصمیم معاونت توسعه منابع انسانی و موافقت وزیر نفت مقرر شد بر اساس تعهدی که وزارت نفت در دوره پیشین ایجاد کرده بود، مصاحبه با ۱۶۷۵ نفر پذیرفته شده این آزمون ها (منهای ۲۷۹ نفر که مشمول بند «و» می شدند) انجام شود و در صورت کسب حدنصاب لازم، به صورت قرارداد مدت معین تبدیل وضعیت شوند.
از دیگر اقدام های انجام شده در ارتباط با کارکنان قراردادی، ابلاغ نظام هوشمند جبران خدمات بوده است؛ شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت پس از تنظیم لایحه ای آن را برای اخذ مجوز به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کرد تا نیروهای قراردادی را بر اساس مسائل شغلی و کاری ساماندهی کند و مدارک تحصیلی این افراد را با مشاغل آنها تطبیق دهد و بر این اساس، نظام جبران خدمات متناسب برای هر رده شغلی تعریف شود و مطابق تاکید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جبران خدمات هوشمند، متفاوت از نظام جبران خدمات دیگر کارکنان نخواهد بود و از بستر همین نظام، برای جبران خدمات نیروهای قراردادی استفاده می شود. جذب نیروهای قراردادی مشمول بند «و» از دیگر اقدام های انجام شده مرتبط با کارکنان قراردادی بوده که  از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت به ثمر رسیده که براساس آن، کارکنان قراردادی فرزندان شاهد، فرزندان جانباز، فرد جانباز، آزاده، رزمنده و اسرا، فرزندان رزمنده با سابقه بیش از ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه حق علیه باطل و خواهر و برادر شهدا، براساس ضوابط و شرایط تعیین شده می توانند به صورت رسمی به استخدام وزارت نفت درآیند.  در تازه ترین اقدام نیز برای نخستین بار با مصوبه و تایید وزیر نفت، کارکنان قرارداد مدت موقت که پیش از این امکان حضور در المپیادهای ورزشی صنعت نفت را نداشتند، می توانند مانند کارکنان رسمی در این مسابقات شرکت کنند و مجوز مشارکت کارکنان قراردادی در فعالیت های ورزشی، مسابقات و المپیادها صادر شده است.
 در همین حال، مهدی علی علی مددی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، درباره مصوبه شورای مرکزی ورزش وزارت نفت مبنی بر اینکه کارکنان قرارداد مدت موقت که پیش از این امکان حضور در المپیادهای ورزشی صنعت نفت را نداشتند، می توانند مانند کارکنان رسمی در این مسابقات شرکت کنند، در گفت و گو با هفته نامه « مشعل» توضیح داد: با توجه به تدوین بودجه ورزشی در سال 1400 و 1401 در اولین نشست شورای مرکزی ورزش صنعت نفت، تصمیماتی اتخاذ شد که در مسیری حرکت کنیم که عدالت محوری، سرلوحه تخصیص اعتبار در حوزه ورزش باشد، از این رو نیروهای قراردادی نیز همچون نیروهای رسمی لحاظ شوند که این مساله باید در بودجه شرکت های اصلی نیز در نظر آید.  او گفت: با توجه به اینکه کارفرمای پرسنل قرارداد موقت ستاد و شرکت های تحت پوشش، وزارت نفت است، این کارکنان هم مانند پرسنل قرارداد مدت معین و رسمی از خدمات ورزشی مانند حضور در مسابقات و المپیادهای ورزشی و تیم های قهرمانی وزارت نفت بهره مند می شوند.
طبق اعلام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، در زمینه مساله عدالت محوری و اضافه شدن نیروهای قراردادی به این رویدادها، باید در یک ماه باقی مانده از محل اعتبار بودجه 1400 در توسعه ورزش لحاظ شود. به گفته علی علی مددی، موضوع عدالت محوری با لحاظ کردن کارکنان قراردادی در بودجه 1401 نیز لحاظ شده و تمامی شرکت ها باید آن را مدنظر قرار دهند. طبق توضیحات معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، درباره نیروهای پیمانکاری نیز پس از کامل شدن طرح ساماندهی آنان تصمیم گیری خواهد شد که سناریوهای مختلفی برای آنها در برنامه ریزی این معاونت قرار دارد.

ورزش نفت قدمتی یکصدساله دارد

ورزش در نفت، قدمتی به اندازه کشف آن دارد. از همان روزهایی که در مسجدسلیمان، اولین چاه های نفت کشف شد، در کنار آن کارکنان علاوه بر کار به ورزش هم می پرداختند و باید گفت که بسیاری از ورزش ها ابتدا در نفت انجام شده و بعد به ورزش کشور تعمیم یافته است؛ مثل فوتبال، گلف، تنیس و... که همه از شهر اولین ها شروع شد و بعد در سراسر ایران رواج پیدا کرد.
البته ورزش در نفت فقط و فقط در بخش قهرمانی نبوده و نیست؛ بلکه همسو با بحث سلامت و نشاط کارکنان، ورزش در بین کارکنان هم رواج پیدا کرده که امروز آن را به عنوان ورزش همگانی می شناسیم.
ورزش همگانی در نفت، همیشه در اولویت است؛ چون نه تنها برای سلامت کارکنان و خانواده هایشان مهم است؛ بلکه از ورزش همگانی، به ورزش قهرمانی می رسیم. برای همین رشد و توسعه ورزش همگانی در این سال ها در اولویت ورزش نفت بوده است؛ اما متاسفانه در طول حیات ورزش همگانی نفت، فقط شرایط ورزش برای کارکنان رسمی فراهم بوده؛ البته در سال های گذشته  طبق مصوبات، فقط کارکنان غیررسمی می توانستند در شرایطی محدود از امکانات ورزشی باشگاه ها استفاده کنند؛ اما هیچ گاه حق حضور در مسابقات داخلی و المپیادهای سراسری وزارت نفت را نداشتند.
حالا با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بر اساس شعار عدالت محوری در قدم اول در شورای ورزش وزارت نفت با مساعدت وزیر مصوب شد که کارکنان قراردادی و خانواده هایشان مانند کارکنان رسمی، هم از امکانات ورزشی استفاده کنند و هم اینکه در مسابقات و المپیادها حضور یابند. امیدواریم در ادامه نیز کارکنان ارکان ثالث هم به این جمع اضافه شوند تا همه در کنار هم از امکانات ورزش استفاده کنند و در مسابقات حضور یابند.    حال در همین خصوص، یکصد و پنجمین نشست شورای مرکزی ورزش وزارت نفت، با حضور مهدی علی علی مددی، معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی؛ منصور قنبر زاده، مدیرکل سلامت و تربیت بدنی وزارت نفت، مهدی علی نژاد، عضو شورای مرکزی ورزش وزارت نفت، حسن رنگرز، مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران، علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال، زینب قیصری، مشاور وزیر نفت در امور بانوان، مدیران منابع انسانی و رؤسای ورزش چهار شرکت اصلی برگزار شد. منصور قنبرزاده، مدیر کل سلامت و تربیت بدنی وزارت نفت، دبیر و عضو شورا، زینب قیصری، مشاور وزیر نفت در امور بانوان؛ مهدی علی نژاد، معاون سابق ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان؛ حسن رنگرز، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران و قهرمان ملی وزارت نفت؛ فاطمه نعمتی نیا، عضو سابق تیم ملی شنا و بسکتبال بانوان؛ علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال؛ حجت الله طالبی، مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ محمدحسین ساعتیان، سرپرست توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز؛ ناصر مولایی، مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت و حمیدرضا ذنوبی، مدیر منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش به عنوان اعضای جدید شورای مرکزی ورزش وزارت نفت هستند. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در این نشست با تبریک دهه مبارک فجر، فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را بیانگر روحیه خودباوری ملت بزرگ ایران دانست و گفت: از اینکه شورای مرکزی ورزش وزارت نفت با ترکیب کنونی و با حضور افتخارآفرینان ورزش کشور شکل گرفت، بسیار خرسندیم. علی مددی در ادامه به تیم فوتبال نفت آبادان اشاره کرد و افزود: آبادان برای مردم ایران تداعی کننده فوتبال و علاقه مردم این شهر به فوتبال است. وزارت نفت نیز برای حفظ تیم فوتبال نفت آبادان در این شهر، تلاش فراوانی کرده و امیدوارم شرایطی فراهم شود که شاهد موفقیت و افتخارآفرینی روزافزون این تیم باشیم. وی افزود: فوتبال در آبادان، نشاط و شادی را برای مردم آبادان به ارمغان می آورد و شادی مردم در این شهر، بالاترین مسؤولیت اجتماعی محسوب می شود.

  رونق دوباره فعالیت های ورزشی در صنعت نفت

علی مددی در ادامه با اشاره به ازسرگیری فعالیت های ورزشی در وزارت نفت عنوان کرد: بااینکه شیوع ویروس کرونا در دو سال اخیر سبب کاهش فعالیت های ورزشی شده؛ اما پیش از آن، به واسطه ابلاغ دستورعمل هایی، ورزش و فعالیت های ورزشی با محدودیت و چالشی جدی مواجه شده بود. خوشبختانه با استقرار دولت جدید، این دستورعمل ها لغو شده و شاهد رونق دوباره فعالیت های ورزشی در وزارت نفت هستیم. بنا بر مصوبه شورای مرکزی ورزش وزارت نفت، کارکنان قرارداد مدت موقت که پیش از این امکان حضور در المپیادهای ورزشی صنعت نفت را نداشتند، می توانند مانند کارکنان رسمی در این مسابقات شرکت کنند. بنابراین با موافقت اعضای شورای مرکزی ورزش وزارت نفت، مشارکت کارکنان قرارداد مدت موقت و خانواده تحت تکفل ایشان در فعالیت های ورزشی/ مسابقات و المپیادها (با تأمین منابع مالی و الزام صدور بیمه ورزشی مورد تأیید فدراسیون پزشکی ورزشی از سوی  شرکت مربوطه) تصویب شد؛ بنا بر مصوبه شورای مرکزی ورزش وزارت نفت، کارکنان قرارداد مدت موقت که پیش از این امکان حضور در المپیادهای ورزشی صنعت نفت را نداشتند، می توانند مانند کارکنان رسمی در این مسابقات شرکت کنند. شورای مرکزی ورزش در این نشست، درباره نحوه پرداخت حق الزحمه مربیان، داوران و دیگر عوامل برگزارکننده مسابقات ورزشی، هزینه های مربوط به البسه و تجهیزات ورزشی مربوط به مسابقات و المپیادهای ورزشی نفت، بحث و تبادل نظر و بودجه ورزش چهار شرکت نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی را هم تصویب کردند.

تحقق شعار عدالت محوری دولت سیزدهم

 در ادامه منصور قنبرزاده، مدیرکل سلامت و تربیت بدنی وزارت نفت، دبیر و عضو شورای ورزش نفت در خصوص این مصوبه گفت: همسو با شعار عدالت محوری  برای نخستین بار مقرر شد که کارکنان مدت موقت و خانواده هایشان  در کنار کارکنان رسمی در مسابقات ورزشی و المپیادهای داخلی نفت شرکت کنند.
قنبرزاده افزود: همه همکار هستیم، فقط نوع استخدام فرق می کند. خوشبختانه شورای ورزش نفت با توضیحات لازم به مدیران توسعه منابع انسانی توانست نظر این عزیزان را جلب کند تا همه بتوانند از امکانات ورزشی استفاده کنند. برای همین جا دارد از وزیر نفت و مدیران منابع انسانی هم در این زمینه تشکر کنیم که با حضور همکاران قرارداد موقت در عرصه ورزش نفت موافقت کردند.
خدا را شکر می توانم بگویم در دولت آیت الله رئیسی، ما یکی از وزارتخانه های پیشگام در شعار عدالت محوری هستیم که درزمینه ورزش، این شعار را عملیاتی کردیم. من عقیده دارم کارفرمای کارکنان رسمی با قراردادی هیچ فرقی ندارد. کارفرمای همه نفت است . بنابراین باید به همه کارکنان خدمات یکسان داده شود، بخصوص در ورزش.
به گفته وی، در این سال ها بسیاری از کارکنان رسمی بازنشسته شدند و خیلی ها به مرز بازنشستگی رسیده اند. برای اینکه بتوانیم نیروی جوان به ورزش تزریق کنیم و نیز سطح کیفی ورزش در نفت را بالا ببریم، این بهترین کاری بود که می شد انجام داد و حالا با حضور کارکنان جوان قراردادی، سطح کیفی مسابقات داخلی و المپیادها بالاتر می رود.
مدیرکل سلامت و تربیت بدنی وزارت نفت، دبیر و عضو شورای ورزش نفت یادآور شد: ان شاء الله از سال 1401 نیز مسابقات داخلی و المپیادها در سه رده کارکنان، خانواده ها (خانم ها و آقایان) و جانبازان برگزار می شود و شاهد حضور همه عزیزان خواهیم بود.

تصویب متمم بودجه برای ورزش قهرمانی مناطق عملیاتی

قنبرزاده در ادامه صحبت هایش به تصویب متمم بودجه برای ورزش قهرمانی در مناطق عملیاتی مانند مناطق نفت خیز جنوب و پالایش مثل پالایش نفت آبادان اشاره کرد و گفت: چون بودجه ورزش بر اساس سال 96 بسته شده بود، بسیاری از تیم های ورزشی در سطح قهرمانی به مشکل خورده بودند، از این رو متمم بودجه بر اساس شرایط سال 1400 و 1401 تصویب شد تا تیم هایی که در مناطق عملیاتی هستند، دیگر با مشکل مواجه نشوند و همچون سال های گذشته در ورزش کشور بدرخشند.