شرحی بر تلاش کارکنان انبار نفت ایثارگران شرکت ملی پخش منطقه همدان

تبلور همت در منهای 20 درجه

بارش های برف دربیشترنقاط کشور، زمستانی متفاوت تر از سال های گذشته را رقم زد؛ به روایتی، برف 28 استان کشور را سفیدپوش کرد وارتفاع این موهبت خدادادی در برخی ارتفاعات به چندین مترهم رسید.  درچنین شرایطی، تامین وتوزیع فرآورده های نفتی، کاری است کارستان ازسوی نیروهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و 37 منطقه زیرمجموعه آن.  گزارش پیش رو، روایتی است میدانی ازتلاش کارکنان انبارنفت ایثارگران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان برای توزیع سوخت درسرمای منهای 20 درجه سانتیگراد.

نیمه شب 28 دی ماه، همه جاپوشیده ازبرف است؛ برفی سپید که شاید چندسالی بارش آن را این گونه ندیده بودم. هوا بسیارسرد است و استخوان سوز. بسیاری از مردم شهر همدان در خوابند، اما هستند کسانی که حسب وظیفه وتعهد، آسایش مردم را برخود مقدم می دانند؛ اینها سوخت رسانانی هستند که درکناردیگربخش های تامین انرژی کشور، جانانه تلاش می کنند تا هیچ شهروندی درحوزه عملیاتی، بدون سوخت نماند.

 

انباری راهبردی درکیلومتر17

همدان، استانی است سردسیر که در همسایگی زنجان، قزوین، مرکزی، لرستان، کردستان و کرمانشاه قرار دارد دارد. بارش برف دراین استان وهمجورانش، جاده ها راچنان لیز و لغزنده کرده که رفت و آمد در آنها را حتی با وجود تجهیزات، سخت و دشوارساخته است.

پاسی ازشب گذشته وجاده سرد و یخ زده از برف همدان– تهران می شود مسیر راه. مقصد انبار نفت منطقه همدان است؛ انباری راهبردی درکیلومتر17برای تامین سوخت مورد نیازمردم استان همدان وبرخی استان های همجوار.

نفتکش های جاده پیما درحالی که هنوز خودروهای راهداری عملیات پاکسازی جاده پوشیده از برف را آغاز نکرده بودند، یکی پس از دیگری نمایان می شدند؛ آنها راه به سوی انبار نفتی داشتند که با تحویل سوخت و رساندن آنها به مبادی مصرف، آرامش و گرما را برای مصرف کنندگان به ارمغان ببرند.

كولاك برف خارج ازشهر ديد افقي رابه چندگام كاهش می دهد. آهسته و محتاط مسير را طي می کنیم تاجایی که مخازن پرهیبت نفت انبارنفت همدان به مدد نورچراغ هایی که اطرافشان را احاطه کرده اند، به خودنمایی می پردازند.  ورودی انبارنفت، اتاقک حراست و پس از آن زمینی یخ زده است که دربخشی ازآن سکوهای بارگیری سوخت به صف شده اند. غرش موتورنفتکش های جاده پیما درفضای انبارطنین انداز شده است. رانندگان آماده اند تابه ترتیب درسکوهای بارگیری قرارگیرند وبا تحویل بار بروند به سوی مقاصدی که برایشان تعیین شده است.

 

تلاش سوخت رسانان در سرمای استخوان سوز

ساعت 5صبح است، نسیم سردی می وزد در دل این سیاهی و جانانه برسر وصورت شلاق می زند؛ به طوری که با پیاده شدن ازخودرو، دراولین گام، سرما تاعمق وجودت رخنه می کند و باپوست و گوشت و استخوان آن را درک می کنی. قنديل هاي يخ زده يك متری آویزان از لبه سقف هاي شيرواني بالای سکوها جلب توجه می کنند.

از شدت سرما، خون درانگشتان دست ها به سختی درجريان است، اماجریان سوخت در خطوط انتقال فرآورده در انبار نفت، روان.

سردی بیش ازحدهوا، عکاسی بادوربینی راکه برای ثبت لحظات ناب باخود همراه کرده ام، سخت کرده است؛ طوری که تنها با زدن چند شاتر، شارژ آن به حداقل می رسد.  همه جاپوشيده ازبرف است و كارگران درآن سرمای جانسوز، زيرسكوهاي بارگيري درتلاشند تا فرآورده های نفتی را به مخازن نفتكش ها تزریق کنند. كاركنان ايمني، بهداشت و محيط زيست كنترل كيفيت فرآورده نيزحضور دارند ومراقبت های لازم را انجام می دهند. يكي ازكاركنان واحدخدمات مهندسی نیزسوارتراكتور، باپاکت تعبیه شده درجلوآن، برف های جلوی سکوهای بارگیری را برای سهولت درعبور ومرورجمع آوری می کند. روي سطح مخازن نفتكش ها را برف با ارتفاع تقریبی50 سانتيمتر پوشانده است وكاركنان پلمب زني نیز با دقت و احتياط، درب مخازن را بررسي وپلمب مي کنند. همه اینهامی شوند سوژه های ناب برای قراردادنشان درقاب دوربین و ثبت لحظاتی ازخدمت رسانی این خدمت رسانان.

دردیگرسوی انبارهای نفت همدان، مخازن سفیدبابرفی که همچون لحاف روی آنها پهن شده است، خودنمایی می کنند و تصویر زیبایی را خلق کرده اند؛ حيف است دربلندایی نایستاد و عظمت کار تلاشگران از نمایی بالا را به تصویر نکشاند.

مخزن 19با ارتفاع 11متر. بالا رفتن ازپله های آهنین درشرایط برفی وسرمایی که دست را به فلزمی چسباند، درآن سپیده صبح هیجانی دارد که ترس چاشنی آن است. هرچه بالاتر، سرما جانسوزترآنقدر که احساس می کنی بندبنداستخوان هایت درحال جداشدن است.  از آن بالا، صحنه ها بی بدیل است. کوه الوند باصلابت ترازهميشه، باپوششی یک دست سپید، منظره ای چشم نواز را به صورت یخ زده مان هدیه می کند، اما تلاش ها بی بدیل ترند.   سرمای بالای مخزن همراه بابادی که می وزد، قابل تحمل نیست و اجازه بیش ازچند دقیقه ماندن در آن ارتفاع را نمی دهد؛ پس اتاقك آهني بین محوطه ومخازن، مقري می شود براي گرم شدن و بازگشت به حالت عادي جهت ادامه کار.

 

توقف ممنوع!

بهروزملك محمدي، رئيس انبارنفت ایثارگران بالبخندی ازسرقدردانی وبا گفتن «خسته نباشید» به جمع ما (من و احمد شیرانی اصل، رییس روابط عمومی پخش منطقه) اضافه می شود و می گوید: انبارهاي نفت منطقه همدان درهمه شرایط جوی، علاوه برتأمین سوخت مورد نيازاستان، پايلوت ارسال فرآورده های نفتي به مناطقي ازجمله كردستان، كرمانشاه، مياندوآب، قزوين ودرپاره اي اوقات نیزبه فراخور نیاز، رشت، زاهدان، ایلام، اروميه و دیگر استان های کشور است.  وي ادامه می دهد: اين رسالت مهم، كاركنان را موظف كرده است تا درهرشرايطی یاریگر دیگرهمکاران خود باشند تاعمليات سوخت رساني، لحظه ای متوقف نشود.  وقت تعويض شيفت است وکارکنان شیفت شب باید جاي خود را به کارکنان نوبت صبح بدهند. آنها مسیر 20کیلومتری را از دل شهرهمدان تامحل کارشان درانبارنفت طی می کنند تا به موقع سرکار حاضر شوند و نوبت استراحت را به همکاران صبح کارخود هدیه دهند.  آسمان کم کم رنگ بازکرده و خورشید ازپس ابرهای نمایان شده است. بخاربازدم کارکنان حاضر در محوطه انبار که از اختلاف آشکار دمای بیرون ودرون بدن حکایت دارد، تقریبا از دور پیداست.  آن سوتر، سطح آب استخر آتش نشاني يك پارچه راکد و بی حرکت و ذرات يخ کناره های دیوار آن زيرتابش نورخورشید همانند منشور بلورین، تبلورهمت سوخت رسانان را در ذهن متبادر می کند.  برخلاف تكاپو وشلوغي محوطه سكوهاي بارگيري، دراین سوی انبار، سكوت سردي بر محوطه مخازن استوار، حاكم است؛ انگارهمه درخواب زمستاني فرو رفته اند. لوله هاي انتقال، زیر برف مدفون شده و اشكالی هندسی زیبایی رابه وجود آورده اند.  روزتقرببا بالا آمده وتاریکی رفته اما سوزسرما، البته با شدتی کمتر هنوز پابرجاست. کارکنان نوبت کارصبح، کار را دردست گرفته اند وعملیات سوخت رسانی درجای جای انبار، بسته به نوع مسئولیت افراد ادامه می یابد.  همچنان كه عمليات درجريان است، با فراخوانی که ازطریق بی سیم رئیس انبارنفت همدان، چند ثانیه ای همه عوامل ودست درکاران حاضردر انبار نفت ایثارگران همدان(تاجایی که خللی درعملیات ایجاد نشود)جلوی سکوی بارگیری جمع می شوند تابه رسم سپاس و یادگار، تصویری از آنها ثبت شود؛ تصویری لذت بخش و اثرگذار از خدمت رسانی به مردم و گرم نگاه داشتن محافل خانواده، کارگاه، کارخانه و هر آنچه سوخت مصرف می کند. این تصویر ازماندگارترین خاطرات این خدمت رسانی است. اینجا همه جانانه خدمت می کنند.   

روایتگر و  عکاس: سیدصلاح حسینی؛ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان