ویژگی های راهبردی 

مدیر شرکت منطقه خلیج خطوط لوله و مخابرات نفت فارس منطقه خلیج فارس را دوازدهمین منطقه ایجاد شده در مجموعه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران می خواند و می گوید: فعالیت این منطقه حسب توالی زمانی، از سال 1394 آغاز شده و پیش از این در حوزه عملیاتی خطوط لوله و مخابرات جنوب شرق قرار داشته است. وی می گوید: با افتتاح پالایشگاه بندرعباس در سال های ابتدایی دهه 70، این منطقه نیز مسؤولیت انتقال محصولات تولیدی این پالایشگاه را به وسیله یک رشته خط 26 اینچ، با گذر از استان های کرمان، یزد (نائین) و اصفهان به مرکز کشور عهده دارشده و در سال های بعد نیز با ورود پالایشگاه ستاره خلیج فارس به مدار تولید، ظرفیت انتقال فرآورده های نفتی از این منطقه نیز افزایش یافته است؛ به گونه ای که هم اکنون با استفاده از همان خط لوله 26 اینچ موجود، روزانه بیش از50 میلیون لیتر فرآورده نفتی به نقاط مصرف ارسال می شود.  مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس همجواری با آب های نیلگون خلیج همیشگی فارس، قرار گرفتن در جوار دو پالایشگاه مهم کشور(بندرعباس و ستاره خلیج فارس)، همچنین وجود چند پتروپالایشگاه و احداث یک پالایشگاه جدید در این حوزه عملیاتی و قابلیت های صادراتی از این منطقه را که می تواند در عملکرد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس تاثیرگذار باشد، از ویژگی های بارز این منطقه عملیاتی برمی شمارد و ادامه می دهد: سیاست کلان وزارت نفت، گذر از پالایش و رفتن به سوی پتروپالایشگاه هاست و برمبنای همین سیاست، در سواحل مکران نیز توسعه نفتی قابل توجهی در حال شکل گیری است که می تواند افزایش دهنده میزان انتقال فرآورده های نفتی در شبکه خطوط لوله و مخابرات نفت باشد. علی دوست، رئیس روابط عمومی منطقه که صرفا به رسم میهمان نوازی همراه شده و آن سوی میز نشسته است، پس از چند دقیقه حضور اذن خروج می خواهد تا برای شرکت در یک دوره آموزشی که احتمال می دهم مجال حضور در آن را نیافته باشد، فضای مصاحبه را ترک کند. او و همکارانش در کانکسی که دفتر «روابط عمومی» است، فعالیت های درون سازمانی و برون سازمانی را هماهنگ می کنند و حضور من و همکار عکاسم نیز به واسطه هماهنگی این عزیزان انجام شده بود؛ البته هماهنگی که خیلی هم هماهنگ به نظر نمی رسید، چون در بدو ورود به منطقه، به مدت30 دقیقه معطل شدیم.

 فعالیت ها و حساسیت ها

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس درباره فعالیت ها و حساسیت های این منطقه نیز حرف هایی دارد از جنس عملیات و می گوید: منطقه خلیج فارس با داشتن 450 کیلومتر خط لوله شامل یک خط اصلی و12رشته خط الحاقی در اقطار8 تا 26 اینچ، در همجواری با دو پالایشگاه مهم بندرعباس و ستاره خلیج فارس، مسئولیت مهمی را به عهده دارد. وی در ادامه اظهار می کند: در این منطقه عملیاتی خط لوله ای به قطر26 اینچ با ظرفیت روزانه 300هزار بشکه، فرآورده نفتی تحویلی از این دو پالایشگاه را با بهره گیری از مراکز انتقال نفت بندرعباس، قطب آباد و مهرآران، با گذر از استان های هرمزگان و کرمان (شهر رفسنجان) و یزد و اصفهان (شهر نائین) به مرکز کشور انتقال می دهد. کیهان پور درباره خطوط الحاقی احداث شده در حوزه مسؤولیتش نیز می گوید: 12رشته خط الحاقی با اقطار مختلف و به شکل پراکنده در سطح شهر بندرعباس، حدفاصل انبارهای نفت شهید رجایی و شهید باهنر به سمت اسکله های صادراتی کشیده شده است که خوراک نیروگاه های «بندرعباس» و «هنگام» نیز از طریق آنها منتقل می شود. وی به حساسیت های خلیج فارس به عنوان دوازدهمین منطقه عملیاتی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اشاره و تصریح می کند: قرار گرفتن این منطقه در حاشیه آب های خلیج فارس به خودی خود، یک حساسیت مهم به شمار می آید. جغرافیای راهبردی این منطقه با توجه به قرار گرفتن آن در کنار دیگر مجموعه های نفتی(پالایشگاه ها) می تواند هم تهدید به شمار آید و هم فرصت.  مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس با اشاره به اینکه بندرعباس به عنوان مرکز این منطقه عملیاتی با توجه به وجود مجموعه های نفتی، صیادی و صنعتی مانند آلومینیوم المهدی در مسیر رونق اقتصادی قرار دارد، اظهار می کند: وجود این ظرفیت ها از آن جهت که می توانند از جنبه های مختلف(اقتصادی، اجتماعی و...) تاثیر مستقیم و غیرمستقیم از خود برجای بگذارند، حساسیت مهم دیگری برای این منطقه به شمار می آید.  وی تصریح می کند: فعالیت های اقتصادی شهر بندرعباس، ارتباط این بندر با بنادر لنگه، میناب، جاسک و سیری و همچنین تعاملات بازرگانی دریایی این بنادر با کشورهای حوزه خلیج فارس، حساسیت های مهم دیگری هستند که شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس نیز متاثر از آنهاست.

 افزایش ظرفیت انتقال فرآورده های نفتی به 2 برابر

کیهان پور نیز مانند دیگر مدیرانی که تاکنون با آنها برخورد داشته ام، سعه صدر بالایی دارد و با حوصله و تا آنجا که بتواند حق مطلب را درباره فعالیت های منطقه خلیج فارس و کارکنانش ادا کند به پرسش هایم پاسخ می دهد. از وی با توجه به سیاست کلان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مبنی بر توسعه زیرساخت ها، به ویژه مخازن با هدف افزایش ظرفیت ذخیره سازی می پرسم و می گوید: همان طور که پیش تر اشاره شد، فرآورده های تحویلی از پالایشگاه های بندرعباس و ستاره خلیج فارس در حوزه عملیاتی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس با استفاده از یک رشته خط لوله 26 اینچ حدفاصل بندرعباس- رفسنجان و سه مرکز انتقال نفت بندرعباس، قطب آباد و مهرآران، به مرکز کشور هدایت می شود.  این خط لوله در مرکز انتقال نفت مهرآران با تاسیسات خود (مخازن تعادلی و سقف ثابت) با استان کرمان هم مرز است؛ از آنجا که با توسعه گازرسانی، مصرف نفت سفید کاهش داشته، به همین دلیل بیشترین ذخیره سازی ها در این مخازن مربوط به فرآورده های نفتی رنگی مانند بنزین است. وی در ادامه می گوید: با شروع فعالیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید فرآورده های نفتی نیز افزایش یافته و ساخت خط یک رشته خط لوله جدید 26 اینچ به موازات خط لوله قدیمی به همراه سه مرکز انتقال نفت در دستور کار قرارگرفته است. مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس با اشاره به موارد پیش گفته اظهار کرد: به تبع احداث این زیرساخت ها، موضوع افزایش ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های نفتی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس به عنوان بهره بردار، متاثر از این فعالیت های زیرساختی خواهد شد. وی با بیان اینکه متولی احداث خط لوله 26 اینچ جدید به موازات خط لوله قدیمی، همچنین ساخت سه مرکز انتقال نفت جدید در مسیر این خط لوله 303 کیلومتری، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران است، می گوید: افزون بر یک رشته خط لوله جدید، مراکز انتقال نفت منطقه خلیج فارس نیز افزایش خواهند یافت و از سه مرکز به شش مرکز خواهد رسید. کیهان پور تصریح می کند: این ساخت وسازهای توسعه ای که در ادامه سیاست های کلان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی انجام می شود، ظرفیت ذخیره سازی و انتقال فرآورده های نفتی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس را به دو برابر، یعنی 100میلیون لیتر در روز افزایش خواهد داد. مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس گریزی کوتاه نیز به خط لوله گوره - جاسک می زند و می گوید: این خط لوله هزار کیلومتری که بخشی از آن نیز از جغرافیای استان هرمزگان عبورمی کند، انتقال دهنده نفت خام خواهد بود و در فعالیت های این منطقه عملیاتی نیز تاثیر خواهد گذاشت.

 مخابرات؛ لازم و ملزوم و کلید راه

خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده های نفتی، همنشین دیگری هم دارد و آن «مخابرات» است؛ موضوعی که کیهان پور نیز معتقد و علاقه مند است که باید بیشتر به آن پرداخته و معرفی شود. وی با بیان اینکه «خطوط لوله» و «مخابرات» هم ترازند و نباید تقدم و تاخری برایشان آنها قائل شد، می گوید: این دو در صنعت انتقال نفت و فرآورده های نفتی لازم و ملزوم یکدیگرند و هر یک بدون دیگری معنا ندارد. کیهان پور، مخابرات را بخش خدماتی جدایی ناپذیر انتقال می داند و اظهار می کند: انتقال با تکیه بر داده های مخابراتی انجام می شود و بخش اجتناب ناپذیر آن است که نباید مغفول بماند. وی با بیان اینکه هم اکنون در مراکز انتقال نفت منطقه و حدفاصل آنها، سه ایستگاه اصلی مخابراتی (گنو، فینو، رزدر و چاه هزار) فعال هستند، ادامه می دهد: افزون بر ایستگاه های اصلی احداث شده در ارتفاعات استان هرمزگان، ایستگاه های فرعی مانند نیز در مرکز انتقال نفت و مسیر خط لوله اصلی احداث شده است که زیرساخت های مخابراتی این منطقه را تشکیل می دهند. در خلال گفت وگو، نه زنگی شنیده شد و به جز یک بار، آمد و رفتی؛ گفت وگویی بدون انقطاع و پیوسته، حتی چای ابتدای جلسه نیز کاملا سرد شده بود در هوای نسبتا گرم بندرعباس.  مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس درباره نقش و اهمیت مخابرات اظهار می کند: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس به مدد زیرساختی مخابراتی فراتر از حوزه عملیاتی خود خدمت رسانی می کند و این امکان به وجود آمده است که افزون بر برقراری ارتباطات مخابراتی میان واحدهای ستادی و عملیاتی با یکدیگر و با ستاد شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران، بتوان به دیگر مجموعه های نفتی استان هرمزگان مانند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان، شرکت پخش فرآورده های نفتی ناحیه، قشم، شرکت گاز استان هرمزگان، منطقه6 انتقال گاز، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه ستاره خلیج فارس و دیگر بخش های خارج از مجموعه نفت مانند اسکله شهید رجایی و فرودگاه بندرعباس خدمات مخابراتی ارائه کرد.