توان توليد فعلي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب چه ميزان است؟

توان توليد ما در حال حاضر حدود 3 ميليون بشکه است که البته تحقق کامل آن  به مقداري زمان نياز خواهد داشت.

  در چه بازه زماني مي توانيد به توليد حداکثري برسيد؟

شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب براي توليد 3 ميليون بشکه توليد نفت تا پايان امسال آمادگي دارد.

      براي جذب سرمايه داخلي و خارجي چه برنامه اي در دستور کار داريد؟

با توجه به مشکلات تامين منابع مالي در سطح شرکت ملي نفت ايران، چند سياست اصولي از سوي مناطق نفت خيزجنوب در حال پيگيري است که شامل ايجاد تعادل و رابطه سيستماتيک با پتروشيمي ها، به عنوان يکي از مشتريان اصلي گاز غني، مايعات، ميعانات و نفتاي ما در مناطق نفت خيزجنوب مي شود که اين مذاکرات آغاز شده تا در طرح هاي مشترک توسعه مياديني که خوراک آنها را تامين مي کنند، از سوي پتروشيمي ها تامين منبع شود که هم اکنون يک طرح حدود 5.5 ميليارد دلاري براي توسعه 15 ميدان گازي مستقل آماده شده است، ضمن اينکه طرح جمع آوري گازهاي فلر منبع بسيار خوبي براي پتروشيمي ها هستند. دو پروژه با اعتباري بالغ بر 1.2 ميليارد دلار از سوي پتروشيمي بيدبلند و پتروشيمي مارون در حال انجام است که ان شاء الله ثمره آن در آينده نزديک ديده خواهد شد.

مورد ديگر، سياست اجراي پروژه ها و تامين ملزومات در مقابل تهاتر نفت است  و خوشبختانه اين سياست نيز بخوبي در حال پيگيري است که به بخش هايي از آن اشاره مي کنم: در پازنان براي توسعه ميدان در مقابل تهاتر نفت به ارزش حدود 200 ميليون دلار با اجرا از سوي پيمانکاران داخلي در حال مذاکره ايم که منتظر تصويب آن براي واگذاري به پيمانکار هستيم. در مارون بنگستان نيز موافقت اصولي براي توسعه ميدان در مقابل تهاتر نفت به ارزش حدود 200 ميليون دلار صورت گرفته که پيگيري عقد قرارداد در حال انجام است. در شادگان هم توسعه ميدان با سرمايه گذاري يک ميليارد دلار در حال نهايي سازي است.

در بازسازي دکل و تامين تجهيزات نيز مذاکرات خوبي در قالب تهاتر انجام شده که ان شاءالله بزودي به مرحله قرارداد مي رسد. در ديگر ميادين کمتر توسعه يافته و داراي ريسک نيز طرح هاي توسعه براي جذب سرمايه گذاران در حال تدوين است و مناطق نفت خيزجنوب از تمامي سرمايه گذاري ها با اولويت تهاتر نفت استقبال مي کند.

    براي کارکنان شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب چه برنامه اي در دوره مديريتي خود داريد؟

شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب براي نيروي انساني که سال هاست به شکل نسبي فراموش شده، به ميزان بضاعت و اختيارات خود برنامه دارد. حدود سه چهارم نيروهاي انساني اين شرکت ارکان ثالث هستند و ما بايد به شکل ويژه به آنها توجه داشته باشيم. در اين زمينه خوشبختانه طبقه بندي مشاغل بخشي از آنها انجام شده که رضايت مندي نسبي را به همراه داشته و تلاش ما معطوف به طبقه بندي مشاغل ساير نيروهاي باقي مانده در بخش ارکان ثالث است و براي ساماندهي آنها در حد مقدور اقدام مي کنيم. افزون بر آن در بعد آموزشي، در حال برنامه ريزي براي شناسايي و آموزش نيروهاي ارکان ثالث با هدف به کارگيري آنها در مناطق عملياتي هستيم که اين هدفگذاري، با فعال سازي مجدد مجموعه دانشگاهي علمي-کاربردي وابسته به نفت محقق خواهد شد تا از اين مسير وضعيت معيشتي آنها نيز ارتقا يابد. در بخش نيروهاي رسمي نيز مکلف به فراهم ساختن شرايط مناسب هستيم که اين اقدام با فعال سازي کميته هايي در حال انجام است. برنامه ديگر شرکت ملي مناطق نفت خيز، تلاش براي بهره مندي از تعاوني مسکن با بررسي و برنامه ريزي به منظور درنظرگرفتن ظرفيت هايي در مناطق نفت خيز جنوب هستيم. در بخش خدمات رفاهي نيز ما وضع موجود را شايسته نيروي انساني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب نمي دانيم که تمامي خدمات در اين بخش، بايد معطوف به خارج از استان باشد و در تلاش براي اصلاح آن با ايجاد مراکزي در مناطق جغرافيايي همين شرکت هستيم. در اين باره معتقدم که ظرفيت دريايي ويژه حوزه جغرافيايي جنوب، به شکل کامل فراموش شده و قابليت فعال سازي از اروندکنار تا سواحل بوشهر، از مواردي است که بايد با سرمايه گذاري و به کارگيري بخش خصوصي مورد توجه قرار گيرد. در زمينه بهداشت کارکنان هم حساس هستيم و تقاضاي جدي ما ارتقاي بيمارستان سوانح و سوختگي در اين منطقه است.

    به موضوع مسؤوليت اجتماعي بپردازيم. اين مسأله را در دوره مديريتي خود با چه رويکردي دنبال خواهيد کرد؟

قطعاً مسؤوليت اجتماعي، جزء لاينفک ماموريت نفت است؛ هرچند در روال کنوني، اين مسأله به شکل رسمي به عهده شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب نيست و متولي آن، مديريت عمران مناطق نفت خيز در شرکت ملي نفت ايران است؛ اما خود را مکلف مي دانيم که خدمات و فعاليت هايي انجام دهيم و اعتقاد ما بر اين است که مردم ولي نعمت ما هستند. با هدف توجه به مسؤوليت اجتماعي در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، قرارگاه جهادي متشکل از نيروهاي توانمند و اهل ايثار اين شرکت را تشکيل داديم تا در مواقع نياز براي خدمت رساني، به مناطق مورد نظر هدايت شوند. با اين حال معتقد هستم که اختصاص تنها 4 درصد از درآمدهاي پروژه هاي نفتي به مسؤوليت اجتماعي مناطق جغرافيايي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، با توجه به گستردگي فعاليت و همچنين عمق محروميت اين منطقه متاثر از جنگ تحميلي، خشکسالي و... قابل قبول نيست.

     درصد مطلوب شما چه ميزان است؟

فعاليت ما فني است و در اين زمينه کارشناسان بايد مطالعات ميداني انجام دهند. پيشنهاد ما اين است که مديريت عمران مناطق نفت خيز شرکت ملي نفت ايران، بايد با بررسي ميداني و کارشناسي، در اين مساله تجديدنظر کنند، به گونه اي که اثربخشي فعاليت هاي عام المنفعه صنعت نفت در توسعه مناطق همجوار طرح ها و تاسيسات مشهودتر باشد.

     توجه به ساخت داخل را از چه مسيري دنبال خواهيد کرد؟

شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، هيچ مانعي در زمينه حمايت از ساخت داخل ندارد و تلاش ما معطوف به رفع ضعف ها و خلأهاي موجود در اين بخش با نگاه تقويت و توسعه فعاليت هاي آنهاست. بايد اعلام کنم که در حال حاضر بيش از 70 درصد کالاهاي مورد نياز شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب بومي سازي شده و براي بخش باقي مانده نيز که بيشتر مشتمل بر تجهيزات تاسيساتي همچون ماشين آلات دوار است، مطالعاتي هم به منظور استفاده از روش هاي جايگزين در برنامه هاي ما قرار دارد.

   براي رسيدن به اين اهداف پنج ساله، چه ميزان از پيمانکاران داخلي و مشارکت خارجي بهره مند خواهيد شد؟

تمام ظرفيت کاري در اين مسير با هدف استفاده از پيمانکاران و سازندگان داخلي است و تمام قد از آنها حمايت خواهيم کرد، ضمن آنکه قوانين کشور نيز در اين مسير قرار دارد. افزون بر آن با توجه به ظرفيت گسترده صنعت نفت، از سرمايه گذاري خارجي هم حمايت مي کنيم و در بخش هايي مذاکرات در حال انجام است. در زمينه ساخت داخل، چند فعاليت به شکل همزمان در حال انجام است و بزودي قرارداد ساخت رشته تکميلي 15 هزار پامي که از مسائل حساس در کشور براي حفاري چاه هاي پرفشار کشور به شمار  مي رود، با شرکت هاي داخلي امضا مي شود تا براي نخستين بار به اين توليد در کشور دست يابيم. در کنار آن و با توجه به نياز صنعت نفت به لوله هاي بدون درز، ساخت و توسعه آن در برنامه ريزي هاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب قرار دارد و افزون بر اين موارد، همواره از توانايي مراکزعلمي، پژوهشي و دانش بنيان استفاده خواهيم کرد و محدوديتي در اين زمينه نداريم. 

     مشخصا براي جذب فناوري برنامه اي در دستور کار داريد؟

طبق بررسي هاي انجام شده، امکان جذب فناوري هاي جديد و بومي شده تا ظرفيت سالانه 1000 ميليارد تومان، در مناطق نفت خيز وجود دارد. اين فناوري ها عمدتا در حوزه تجهيزات و کالاست. حدود 75 درصد از کالاهاي قرارداد تحت الارضي مرتبط با چاه، يعني حدود 12 هزار قلم کالا تاکنون بومي شده است. نيازهاي مناطق در حوزه بومي سازي فناورانه احصا شده و بخش قابل توجهي از آنها از طريق ظرفيت ايجاد شده از سوي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و با استفاده از شرکت هاي دانش بنيان تامين خواهد شد. افزون بر آن، مناطق نفت خيز جنوب حدود 1000 ميليارد تومان پروژه در قالب طرح هاي پژوهشي فناوري محور با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي کشور دارد که با هدايت درست و سياستگذاري صحيح، مي توان انتظار خلق فناوري بومي و جذب آن را در مناطق داشت، ضمن اينکه برنامه ريزي هاي لازم براي استفاده از ظرفيت هاي داخلي مناطق از جمله کارگاه مرکزي، آزمايشگاه هاي مرکزي و ساير بخش هاي فني براي کمک به جريان جذب فناوري انجام شده و بزودي پژوهشکده تخصصي نفت وگاز در اين شرکت تاسيس خواهد شد.

     در طرح پنج ساله براي بازسازي و نوسازي تاسيسات چه برنامه اي درنظرگرفته شده است؟

خوشبختانه بتازگي مجوزي گرفتيم که براي سال آينده 200 ميليون دلار در زمينه بازسازي تاسيسات دريافت کرده و مورد استفاده قرار دهيم.

         به عنوان سوال آخر، آيا برگشت چاه هاي بسته شده در زمان تحريم به مدار توليد هزينه بر است؟

مشکل جدي وجود ندارد؛ برخي از چاه ها براحتي به توليد بازمي گردند. درصد چاه هايي که با مشکل مواجه مي شوند، زياد نيست. تلاش بر اين بوده چاه هايي بسته شوند که براي بازگرداندن توليد آنها با کمترين مشکل مواجه شويم. مديريت از سوي کارشناسان شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در اين زمينه انجام شده و همواره در اين شرکت، نگاه کارشناسي حاکم بوده است.