گزارش «مشعل» از مشارکت شرکت حفاری در اکتشاف منابع

آب هدیه نفت به دشت سیستان

 

مشعل حفارمردان صنعت نفت، پس از تلاشی طولانی، بتازگی به موفقیتی دست یافته اند که حاصل جمع آن، بازگشت امید و زندگی به مردم سیستان و بلوچستان بوده است؛ انجام فعالیت حفاری و اکتشافی به منظور اکتشاف منابع ناشناخته آب سازندی یا آب ژرف تجدیدپذیر در دشت سیستان که نتیجه آن تا این لحظه روزنه ای از حیات را برای مردم این منطقه در زمینه تامین آب شرب و همچنین کشاورزی به همراه خواهد داشت. کم آبی، بحران و معضلی دیرینه است که گویی با نام سیستان و بلوچستان گره خورده تا مشقت زندگی در این نقطه از ایران در کنار دیگر مشکلات دو چندان شود. رنج تهیه آب، مقابله با گاندوها و گالن های سنگین پر شده از آن، روی دوش زنان یا صفوف طولانی برای گرفتن آب آشامیدنی و روایت مردمان این خطه از اتلاف دام هایشان از بی آبی و... هیچ کدام نمی تواند لحظه ای هر چند کوتاه، مشقت بی آبی آنان را برای ما به تصویر بکشد. از این رو هر خبری مرتبط با آب، مردم این خطه از کشور را خرسند می کند، تا جایی که تلاش موفقیت آمیز حفارمردان در رسیدن به آب، صفوف نماز شکر را در کنار چاه های به آب رسیده از سوی امام جمعه و مردم این نقطه تشکیل می دهد تا از فرشی که قرار است آب آبادانی را به ارمغان آورد، شکران نعمت را به عرش خدا بجا آورند. این یعنی امید و بازگشت آبادانی به زندگی یکایک مردمان این منطقه. صحبت از سرزمین ناشناخته شرق ایران، یعنی سیستان و بلوچستان است که دکل و تجهیزات در قالب 150 محموله سنگین و ترافیکی از اهواز روانه این نقطه شده تا تلاش برای رسیدن به آب را در چاه های آن آغاز کند؛ تلاشی که حالا به ثمر نشسته و پس از سال ها، امید را در دل مردم زنده کرده است. باید بدانید که این اقدام از سوی شرکت ملی حفاری ایران در قالب طرح های مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت به ثمر نشسته است.

مرید پور بابادی، مدیر پروژه منابع آب زیرزمینی شرکت ملی حفاری ایران در زمینه این طرح، به هفته نامه «مشعل» یادآور می شود: شرکت ملی حفاری ایران، سابقه انجام حفاری در چاه های آب را پیش از این به صورت حفاری چاه های کم عمق، نیمه کم عمق یا عمیق در اقصا نقاط کشور دارد که نمونه آن را می توان در استان های  مختلف از جمله فارس، خوزستان، شمال و ... سراغ گرفت.