اما یکی از آموزه های مهمی که می توان از اختلال اخیر گرفت، امنیت اطلاعات درسطح بالای آن است وسازمان های متولی می توانند دراین زمینه کارسازباشند و بادیده بانی بخش های مختلف، کاستی های احتمالی رادرخصوص حفظ و مراقبت ازاسناد بالادستی، به سازمان مربوط گوشزد کنند.

نکته مهم دیگر، استفاده از رویه های غیرسیستمی برای گذار ازشرایط بحران است؛ کاری که همکاران مابه کمک دیگر تلاشگران عرصه صنعت نفت درحوزه نرم افزار انجام دادند وبادستی کردن نازل جایگاه ها، توانستند اختلال درسوخت رسانی را تا زمان رسیدن به شرایط اولیه به حداقل ممکن برسانند.

 شفافیت گفتار و پیروزی مردم در یک مانور واقعی

وی گفت: وقع چنین اختلالی، به واقع یک مانور واقعی بود؛ مانوری که همه مردم ایران درآن شرکت داشتند. دراتفاق اخیر، تغذیه خبری بموقع و درست از روابط عمومی، شفافیت و صداقت در گفتار مدیران ارشد وزارت نفت، خاصه وزیرنفت، همچنین استفاده به موقع و بجا از ابزارهای ارتباطی همچون صدا وسیما و هوشمندی این رسانه فراگیر در آگاه سازی مردم کمک کرد تا دراین مانور واقعی سربلند باشیم.

اطلاع رسانی اولیه به مردم وآگاه کردن آنها ازچنین موضوعی درهمان ابتدای ایجاد اختلال درسامانه ازطریق مجاری رسمی، جلوی هرگونه التهاب درجامعه را گرفت. دراصل، شفافیت درطرح مشکل مانع موجب شد جامعه به سمت سویی هدایت شود که مسئولان و متصدیان امر را برای مشکل همراهی کنند.

بهتراست این رابگویم که پیروزمیدان این مانور، ملت ایران بودند؛ ملتی که بابرخورد آگاهانه ومنطقی توام باصبوری با موضوع بروزاختلال درسامانه هوشمند سوخت، نقشه بیگانگان را نقش برآب ساخت.

 تمرکز روی پدافند غیر عامل

نژادعلی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل به عنوان یک عامل بازدارنده درحوادث احتمالی گفت: درشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران چنین حوزه ای درقالب اچ اس ای فعال است. دراین حوزه، اچ اس ای سازمان برای مقابله بابحران های احتمالی، گزارش ها وکتابچه هایی تدوین شده که به فراخورحوادث، راهکارهای عملی مقابله با آنها را ازجنبه های مختلف مشخص کرده است. همچنین براساس رخدادحوادث احتمالی (سیل، زلزله، آتش سوزی و مواردی مانند ایجاد اختلال درسامانه سوخت رسانی)روی بخش های پدافندی نیزتمرکز شده است تا سیستم در حد ممکن، از هرگونه آسیب دور بماند.

درباره حمله اخیرنیزتلاش شد بابه کارگیری دستورعمل های حوزه پدافند غیرعامل، اختلال درسیستم سوخت رسانی درکوتاه ترین زمان ممکن و بدون حادثه جانبی به روال عادی بازگردد.

 همکاری گسترده جایگاه داران

جایگاه داران هم درعبور از بحران پیش آمده، ، نقش سازنده ومثبتی داشتند. آنهاهم با امکانات خود به میدان آمدند وبه صورت خودجوش درکنار تیم های فنی– عملیاتی قرارگرفتند تا در راه اندازی جایگاه ها نقش سازنده ای ایفا کنند.

 تشکر از مردم

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآرده های نفتی ایران در پایان به همراهی مردم اشاره کرد و گفت: ازمردم عزیزایران به خاطر آگاهی وصبوری قدردانی می کنم. آنها دراین جریان بازهم ثابت کردند همان طورکه درسال های دفاع مقدس درمقابل دشمن ایستادند وازکیان کشور دفاع کردند، امروز نیزدرخنثی سازی توطئه های بیگانگان آگاه هانه عمل می کنند.

دفاع سراسری 4 هزار نفره

یحیی بیک زاده، رئیس امور جایگاه های معاونت اجرایی سامانه هوشمند سوخت که نفر دوم این گفت وگو بود نیز، حرف هایی داشت شنیدنی از جنس عملیات.

وی گفت: در همان نخستین دقایق اختلال در سوخت رسانی از طریق سامانه هوشمند سوخت، همه جایگاه ها به جز99جایگاهی که با سامانه ارتباط نداشتند، غیرفعال شدند؛ ازاین روتأکید برآن بود که عملیات سوخت رسانی متوقف نشودوپاسخ گوی نیازهای مردم به ویژه درمحورهای مواصلاتی وشاهراه ها باشیم؛ بنابراین تصمیم گرفته شد تلمبه های مراکزعرضه سوخت به صورت دستی فعال شوند و پیرو آن به همه مناطق اعلام شدتلمبه ها ازسامانه جدا وسوخت رسانی به روش سنتی آغاز شود.

بیک زاده درادامه اظهارکرد: پس از این تصمیم، همکاران فنی دریکی ازجایگاه ها برای بازگرداندن سامانه و بررسی عمق صدمه ای که برسامانه وارد آمده بود، تلاش و بررسی را آغازکردند ومشخص شدهمه نازل ها در54 هزارنقطه غیرفعال شده اند، بنابراین تصمیم گرفته شد نیروهای فنی تک به تک با لپ تاپ در محل حاضر شوند وعملیات بازگرداندن ازطریق نصب دوباره نرم افزار را انجام دهند. بنابر برآوردها، این کارحداقل به دو تا سه هفته زمان نیاز داشت.

وی بابیان این که ازهمین طریق در24ساعت ابتدایی، حدود 20 تا 25 جایگاه به سامانه بازگردانده شد، گفت: این راهکار زمان بر ولازم بود تمهید دیگری به کارگرفته شود بنابراین با مشورت پیمانکارپشتیبانی کارت خوان های سامانه هوشمند سوخت، تصمیم برآن شد کارت خوان ها بازشوند و کاربه گونه ای متمرکز دراین شرکت انجام شود؛ خوشبختانه این کار نتیجه داد و سرعت کار بسیار بالا رفت.

 شب دوم و همراهی جایگاه داران

رئیس امورجایگاه های معاونت اجرایی سامانه هوشمند سوخت به همکاری صمیمانه جایگاه داران برای رفع سریع ترمشکل وفعالیت دوباره جایگاه ها نیز اشاره وتصریح کرد: نیروهای فنی مستقر درستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بیش از40 نفرنبودند، اما در شب دوم جایگاه داران هم برای کمک به ماپیوستند وهریک نیروی عملیاتی شدند به این معنا که خودشان تجهیزات را باز و ارسال می کردند و همین مهم سرعت عملیات را دو چندان کرد؛ به گونه ای که ظرف 24 ساعت هفت هزار و 300 نازل را در تهران به سامانه هوشمند متصل شد و همین الگو به مناطق نیز تسری یافت.

رئیس امور جایگاه های معاونت اجرایی سامانه هوشمند سوخت به تعداد نیروهای حاضر دراین عملیات بزرگ اشاره و تصریح کرد: حدود 400 نفر ازمدیران، کارشناسان فنی و تکنیسین های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دراین عملیات حضور داشتند اما روزی که عملیات آغازشد، حدود سه هزار نفر از جایگاه داران نیز وارد شدند و یک عملیات بزرگ جهادی درسرتاسر کشور با حضورحدود چهارهزارنفر رقم خورد که همدلی و همکاری در آن بی نظیر و مثال زدنی بود.

 راه اندازی 80 درصد جایگاه ها و پایان دادن به شایعات

بیک زاده گفت: با تلاش جمعی بخش های فنی و عملیاتی مستقر درستاد وجایگاه های عرضه سوخت، بامداد روزجمعه (7 آبان)یک سرور جدید ظرف 24 ساعت بالا آمد در حالی که این عملیات در حالت عادی یک تا دو هفته زمان نیاز داشت. همه پای کار بودند و عملیاتی ناشدنی را شدنی کردند وخوشبختانه بعد از این اقدام کار سرعت گرفت تا جایی که بیش از 80 درصد جایگاه های سراسر کشور فعالیت دوباره خود با کارت سوخت را ازسرگرفتند و آرامش برجامعه حاکم شد، ضمن این که به شایعاتی نظیر حذف سهمیه بنزین و افزایش قیمت آن نیز پایان داد.

رئیس امورجایگاه های معاونت اجرایی سامانه هوشمند سوخت نیزهمچون نژادعلی، ازبروز اختلال در سامانه هوشمند سوخت به عنوان یک مانور واقعی یاد کرد وافزود: پیش ازاین حتی ازقطع شدن یک نازل واهمه داشتیم. اتفاق اخیر، اگرچه بد بود اماتجربه منحصربه فردی دررویارویی باچنین موقعیت هایی به شمار می رود.

بدون چهارم آبان درتقویم صنعت نفت کشورثبت خواهد شد و ازآن به عنوان روزی که همه این صنعت، یکپارچه وهمدل، عملیات جهاد گونه ای را برای حفظ کیان کشورانجام دادند، یاد خواهد شد.