17  نکته برای  پیشگیری  از  آتش سوزی

همزمان با سرد شدن تدریجی هوا، استفاده از سیستم های گرمایشی مانند بخاری گازی در منازل و مکان های مختلف مرسوم می شود؛ اما رعایت نکات ایمنی امری اجتناب ناپذیر بوده و بی توجهی به آن صدمات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. در ادامه نکات کلیدی در استفاده از بخاری برای ایجاد گرمایش از نظرتان می گذرد.

از خروج لوله دودکش در داخل شیشه پنجره نیز خودداری کنید؛ زیرا به علت گرم شدن دودکش ممکن است شیشه ترک برداشته و شکسته شود و در نتیجه باعث افتادن دودکش بخاری شود.

طول شیلنگ گاز حداکثر یک و نیم متر باشد.

یکی از نکات اساسی این است که همیشه اجازه بدهید هوای کافی برای تنفس شما و سوختن بخاری گازسوز به اتاق برسد.

شیلنگ های گاز هرگز نباید در معرض حرارت اجاق گاز و سایر وسایل گازسوز قرار داشته باشند.

هرگز از شیلنگ آب برای انتقال گاز به بخاری استفاده نکنید.

بخاری یا سایر وسایل گازسوز باید به یک دودکش مجزا و مجهز به کلاهک متصل باشند.

از تبدیل بخاری و سایر وسایلی که با سوخت های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند، به وسایل گازسوز جدا خودداری کنید.

اگر لوله دودکش بخاری شما سرد باشد، دلیل آن خارج نشدن محصولات احتراق و گازهای سمی از دودکش است. در این صورت باید ضمن رفع نقص، به طور موقت با باز کردن قسمتی از در یا پنجره، تهویه مناسب در محیط ایجاد کنید.

فاصله اجاق گاز خانگی از بالا نیز باید 75 cm باشد.

در صورتی که بعد از فصل سرما، بخاری را جمع آوری می کنید، حتما انتهای شیر را با درپوش مسدود کنید.

فاصله بخاری دیواری از اطراف و بالا باید  100 cm باشد.

از قرار دادن لوله خروجی بخاری به داخل ظرف آب جدا خودداری کنید.

در صورتی که بعد از فصل سرما، بخاری را جمع آوری می کنید، حتما انتهای شیر را با درپوش مسدود کنید.

بخاری، آبگرم کن، پکیچ و... و دستگاه های گازسوز که در کف نصب می شوند، باید از اطراف فاصله 45 cm و از بالا فاصله 75 cm داشته باشند.