دستورها و ابلاغيه هاي مرتبط با کارکنان

مروري بر کارنامه جواد اوجي در دوره کوتاه عمر فعاليت او بيانگر آن است که توجه به مقوله نيروي انساني، تنها به اظهارنظرهاي وزير نفت که به آن پرداخته شد، محدود نبوده و نگاهي گذرا به اقدام هاي انجام شده از گام هاي عملي او در اين مسير حکايت دارد.  جواد اوجي در تاريخ 21 شهريورماه با صدور حکمي، مهدي علي مددي را به عنوان سرپرست معاونت وزير در توسعه مديريت و سرمايه انساني منصوب کرد تا انتصاب سريع او، کارکنان را براي روزهايي بهتر اميدوار کند. اوجي در پيام خود نوشت: «اميد است با اتکال به الطاف خداوند متعال در انجام امور محوله براي ساماندهي نيروي انساني و پيگيري جدي و مؤثر ابلاغيه هاي اخير در اين حوزه تا حصول نتيجه موفق و مؤيد باشيد.» با اين انتصاب، نشست کارگروه منابع انساني وزارت نفت با حضور مهدي علي مددي، سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت روز يکشنبه ( 28 شهريورماه) برگزار شد. مهدي علي مددي، سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت در سخنان خود اشاره کرد که در چارچوب برنامه ساماندهي وضع پرداخت فوق العاده هاي کارمندان قراردادي مدت موقت، در سال 99 مصوبه شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت مبني بر پرداخت بعضي از فوق العاده ها به نيروهاي قراردادي مدت موقت تصويب شد که حسب شرايط همسان نوع برنامه کاري، شرح فعاليت، وظيفه محوله، محيط کار و خدمت، مواردي از آنها در شماري از شرکت هاي اصلي اجرايي نشده بود. با پيگيري هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني، موضوع به صورت مکانيزه و سيستمي به مرحله اجرا رسيد و اصلاحات اعمال شده از اول شهريور سال 1399 قابل اجرا و پرداخت است.

 

لغو  منابع انساني دوره گذشته

وزير نفت در تاريخ 17 شهريورماه  با صدور ابلاغيه اي، خواستار توقف اقدام هاي اجرايي و لغو بعضي از ابلاغيه هاي مربوط به حوزه منابع انساني شد و طي آن نوشت: «شايسته است در اسرع وقت نسبت به لغو و توقف اقدام هاي اجرايي مربوط به ابلاغيه هاي مشروحه ذيل با نظر داشتن ملاحظات مرقوم حسب مورد اقدام لازم معمول شود.»

 

احياي سمت هاي سازماني

جواد اوجي، وزير نفت، 9 مهرماه در جريان سفر به گچساران، در نشست مردمي شوراي اداري اين شهرستان به برنامه وزارت نفت براي احياي سمت هاي سازماني اشاره کرد و گفت: در دولت گذشته، 10 هزار سمت در صنعت نفت حذف شد که اين خود، چالشي بزرگ در مسير تحقق فعاليت هاي صنعت نفت است. سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت نيز در تاريخ 11مهر، از برنامه ريزي براي احياي 10 هزار سمت سازماني حذف شده در سطح صنعت نفت خبر داد و گفت: عمده اقدام هاي زيربنايي به اين منظور انجام شده و احياي اين سمت ها در شرف نهايي شدن است. علي مددي به رويکرد وزير نفت درباره به کارگيري نيروهاي بومي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه در صنعت نفت نيز اشاره و عنوان کرد: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت، همه تلاش و تمهيدات لازم را به کار خواهد بست تا استفاده حداکثري صنعت نفت از نيروهاي بومي در سطح استان ها با دريافت مجوزهاي لازم محقق شود.  

 

رفع موانع پيش روي جذب نيروي انساني

24 شهريور نيز سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت با اشاره به نگاه مثبت وزارت نفت دولت سيزدهم نسبت به جذب نيروهاي انساني در قالب قراردادهاي کاري موجود گفت: کارکنان قراردادي مدت موقت و مشمولان ايثارگر صنعت نفت اطمينان خاطر داشته باشند که تعهدهاي مرتبط با تبديل وضعيت اين کارکنان، پس از تکميل بررسي هاي لازم و صحت سنجي، اجرايي مي شود. تعهدهايي نسبت به تبديل وضعيت بخشي از کارکنان صنعت نفت وجود دارد که تبديل وضعيت پذيرفته شدگان آزمون قراردادي مدت موقت و تبديل وضعيت مشمولان ايثارگر از جمله آنهاست.

 

 اصلاح شيوه نامه هاي حوزه منابع انساني با دستور وزير نفت

افزون بر مواردي که به آن پرداخته شد، نتايج بررسي و اصلاح ابلاغيه ها و شيوه نامه هاي حوزه منابع انساني که با دستور وزير نفت در دستور کار قرار گرفته بود، از سوي مديرکل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي به مديران منابع انساني شرکت هاي اصلي و ستاد، همچنين رؤساي دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي و صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ابلاغ شد. از جمله بندهاي اين ابلاغيه مي توان به برآورد و پيشنهاد نيازهاي نيروي انساني، برآورد نيروي انساني از سوي شرکت ها با توجه به پيش بيني تعداد بازنشستگان در سال هاي آتي، ممنوعيت استخدام و به کارگيري و جذب نيروي انساني (رسمي، پيماني، مدت معين و مدت موقت) ممنوعيت مأموريت و جابه جايي نيروهاي قرارداد مدت معين/ موقت 1-3- برآورد نيروي انساني مورد نياز و اقدام براي اخذ مجوز جذب نيروي انساني جديد در چارچوب ماده (9) آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت و از طريق آزمون سراسري جذب انبوه (پيماني/ رسمي) انجام شود.  براساس اين ابلاغيه، ممنوعيت گسترش تشکيلات اداري و ايجاد و افزايش سمت هاي سازماني جديد به استثناي موارد منوط به موافقت وزير، تغييرات در سقف سمت هاي سازماني در سطح شرکت اصلي بلامانع است. همچنين عدم به کارگيري نيروي قرارداد مدت موقت و معين جديد کماکان به قوت خود باقي است و جابه جايي و انتقال نيروهاي قرارداد مدت معين/ موقت بين شرکت ها يا معاونت ها و واحدهاي مستقل ستادي (با رعايت عدم انتقال به استان هاي تهران و البرز) پس از موافقت مدير توسعه منابع انساني شرکت اصلي ستاد انجام شود. موضوع مهمي که اين ابلاغيه تصريح کرده بود، اينکه جذب فارغ التحصيلان گروه (الف) دانشگاه صنعت نفت که در آزمون ارزيابي مرکز توسعه مديريت صنعت نفت شرايط لازم را احراز نکرده و مردود شده اند، مي توانند در آزمون هاي سراسري جذب انبوه شرکت کنند. همچنين  عدم افزايش نيروهاي پيمانکاري با راهکارهاي کنترل کميت نيروي انساني شرکت هاي پيمانکاري، با همکاري واحدهاي امور سازماني/ مديريت هاي مالي و توسعه منابع انساني شرکت ها مورد بررسي و اقدام قرار گيرد و ممنوعيت ايجاد سمت هاي اقماري (به استثناي موارد اضطراري با مجوز وزير)/ ممنوعيت پرداخت فوق العاده و حق مأموريت شاغلان اقماري، ايجاد سمت اقماري در جزاير، سکوها و مناطق اقماري فعلي و ساير مناطق عملياتي اقماري پذير با رعايت سقف سازمان مربوطه و طي فرايند تصويب خواهي سازمان اقماري بلامانع است. پرداخت فوق العاده مأموريت به شاغلان برنامه طرح اقماري براساس مجموعه مقررات اداري و استخدامي کارمندان صنعت نفت در اين خصوص بلامانع است. تسريع در اجراي قانون مزبور به ترتيب با استفاده از ظرفيت سمت هاي بلاتصدي، احياي سمت متناسب با افراد مشمول يا ايجاد سمت قائم به شخص، ساماندهي وضعيت پرداخت حقوق و مزاياي نيروهاي قرارداد مدت موقت، تعديل مدرک تحصيلي، دستورعمل اجرايي برخورداري فرزندان پسر کارمندان شاغل و بازنشسته (بالاي 22 سال) از خدمات بهداشت و درمان صنعت نفت، مقررات بازنشستگي پيش از موعد بر مبناي تقاضاي شخصي کارمند، آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت/ پژوهشگاه صنعت نفت/ مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي، بخش ديگري از مواردي بود که به آن پرداخته شد.

 

حمايت از بازماندگان متوفيان غيررسمي حوادث ناشي از کار در صنعت نفت

سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت 14 مهر از موافقت وزير نفت با پيشنهاد حمايت و تقويت بنيه مالي بازماندگان متوفيان غيررسمي حوادث ناشي از کار در صنعت نفت خبر داد و گفت: به اين منظور، ماهانه مبلغي با عنوان کمک هزينه معيشت به بازماندگان واجد شرايط کارگران غيررسمي فوت شده پرداخت مي شود.

 

رسيدگي ميداني به کارکنان با دستور وزير

پيرو وعده اخير وزير نفت مبني بر اعزام گروه کارشناسي به استان بوشهر، هيأتي 12 نفره به رياست مديرکل آموزش، برنامه ريزي نيروي انساني و تحول اداري وزارت نفت براي بررسي مسائل شغلي، قراردادي و معيشتي کارکنان غيررسمي صنعت نفت راهي بوشهر شدند. جواد اوجي، وزير نفت در سفر اخير خود به استان بوشهر، در جمع مردم شهرستان جم حضور يافت و پس از استماع ديدگاه هاي مردمي اعلام کرد که گروهي را براي بررسي بحث معيشت و قراردادهاي کارکنان حجمي در بخش هاي مختلف صنعت نفت اعم از بخش خدماتي، پالايشگاهي و تعميراتي به اين استان اعزام کند. حال در شرايطي که هنوز يک هفته از وعده وزير نفت نگذشته بود، با هماهنگي سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت، هيأتي 12 نفره متشکل از نمايندگان شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز ايران و شرکت ملي صنايع پتروشيمي به رياست مديرکل آموزش، برنامه ريزي نيروي انساني و تحول اداري منابع انساني راهي بوشهر شده اند تا به مشکلات کارکنان رسيدگي کنند.

 

ساماندهي پرداخت فوق العاده هاي کارکنان قراردادي مدت موقت

وضع پرداخت فوق العاده هاي کارکنان قراردادي مدت موقت وزارت نفت با ابلاغ اداره کل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي و پيگيري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت، ساماندهي شد. مهدي علي مددي، سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزير نفت در اين زمينه توضيح داد: در چارچوب برنامه ساماندهي وضع پرداخت فوق العاده هاي کارمندان قراردادي مدت موقت، در سال 99 مصوبه شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت مبني بر پرداخت بعضي از فوق العاده ها به نيروهاي قراردادي مدت موقت تصويب شد که حسب شرايط همسان نوع برنامه کاري، شرح فعاليت، وظيفه محوله، محيط کار و خدمت، مواردي از آنها در شماري از شرکت هاي اصلي اجرايي نشده بود. با پيگيري هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني، موضوع به صورت مکانيزه و سيستمي به مرحله اجرا رسيد و اصلاحات اعمال شده از اول شهريور سال 1399 قابل اجرا و پرداخت است.

 

تکميل فرايند جذب مشمولان ايثارگر تا پايان سال

تعداد مشمولان بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه در وزارت نفت حدود 5 هزار نفر هستند که با وجود محدوديت هاي بودجه اي، وزير نفت با نگاهي مثبت، تبديل وضعيت تمام مشمولان را لازم الاجرا خوانده است. طبق اعلام مددي، بخش عمده کارها براي تبديل وضعيت اين کارکنان انجام شده و به منظور تکميل فعاليت ها، امروز (24 شهريورماه) نشستي با مديران منابع انساني در سطح وزارت نفت خواهيم داشت و در تلاشيم با تدوين سازوکارها و رفع موانع پيش رو، اين فرايند را نيز تا پايان سال نهايي کنيم و به سرانجام برسانيم و به همه تعهدهاي صنعت نفت در اين موضوع عمل کنيم. همچنين بررسي درباره حدود 1700 نفر پذيرفته شده آزمون کارکنان قراردادي مدت موقت در اين زمينه، بررسي ها در حال انجام است و پس از صحت سنجي شرايط افراد و نيازسنجي، پذيرفته شدگان براي مصاحبه دعوت مي شوند تا فرايند جذب آنان در قالب قرارداد مربوطه تکميل شود.

 

برنامه ريزي براي جذب فارغ التحصيلان دانشگاهي

با توجه به بازنشستگي بخش قابل توجهي از کارکنان صنعت نفت طي چهار تا پنج سال آينده، برنامه هاي مناسب ديگري نيز در خصوص جذب تدارک ديده شده که در اين زمينه، برگزاري آزمون استخدامي نيز دوباره در دستور کار قرار مي گيرد تا با ايجاد انگيزه در فارغ التحصيلان دانشگاهي اميدوار به کار در صنعت نفت، از ظرفيت بازار کار جامعه علمي کشور در مسير اعتلاي اين صنعت به نحو بهينه تري بهره مند شوند. با توجه به  تنوع و تعدد مشکلات و مطالبات کارکنان صنعت نفت در رده هاي مختلف قرارداري، بدون شک  مسيري سخت و حساس پيش روي وزير نفت قرار دارد که با توجه به اولويت بخشي به اين مساله طي دوره کوتاه فعاليت جواد اوجي، مي توان اميدوار به مرتفع شدن بخش مهمي از آنها در 100 روز فعاليت او بود. برنامه هاي مناسب ديگري نيز در خصوص جذب تدارک ديده شده که در اين زمينه، برگزاري آزمون استخدامي نيز دوباره در دستور کار قرار مي گيرد تا با ايجاد انگيزه در فارغ التحصيلان دانشگاهي اميدوار به کار در صنعت نفت، از ظرفيت بازار کار جامعه علمي کشور در مسير اعتلاي اين صنعت به نحو بهينه تري بهره مند شوند. با توجه به  تنوع و تعدد مشکلات و مطالبات کارکنان صنعت نفت در رده هاي مختلف قرارداري، بدون شک  مسيري سخت و حساس پيش روي وزير نفت قرار دارد که با توجه به اولويت بخشي به اين مساله طي دوره کوتاه فعاليت جواد اوجي، مي توان اميدوار به مرتفع شدن بخش مهمي از آنها در 100 روز فعاليت او بود.