گزارش اوجي به رئيس جمهوري

جواد اوجي در جريان بازديد ابراهيم رئيسي، رئيس جمهوري اظهار کرد: هم اکنون با همه شرکت هاي پخش فراورده هاي نفتي مناطق کل کشور در ارتباط هستيم. به مردم اعلام کرديم که سهميه سوخت در کارتشان محفوظ است و هيچ مشکلي وجود ندارد. مردم با وجود معطلي در بعضي جايگاه ها، همکاري خوبي با خادمان خود در وزارت نفت داشتند. دشمن قصد داشت به مردم ايران آسيب بزند؛ اما با همراهي و صبوري مردم، تيرشان به سنگ خورد.

بسيج امکانات شرکت ملي نفت و گاز

شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران، همگام با شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي، تمام امکانات و نيروي انساني خود را براي رفع اختلال در سامانه هوشمند سوخت بسيج کردند.

پس از اختلال ايجاد شده در سامانه هوشمند سوخت، با دستور محسن خجسته مهر، مديرعامل شرکت ملي نفت ايران و مجيد چگني، مديرعامل شرکت ملي گاز ايران به مديريت هاي ستادي و شرکت هاي تابع، امکانات لجستيکي و نيروي انساني اين مجموعه براي رفع اختلال و شتاب بخشي به خدمت رساني به مردم در کنار همکاران خود در شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي قرار گرفتند.

همچنين از ابتداي بروز مشکل، مديران و کارشناسان بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات ستاد شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران در کنار ديگر بخش ها براي رفع اختلال سامانه هوشمند سوخت فعاليت خود را آغاز کردند و پس از آموزش مقدماتي و به صورت شيفت هاي 12ساعته به جايگاه هاي سوخت اعزام شدند که تا پايان عمليات نيز حضور خواهند داشت.

سهميه پايدار سوخت کشور

جواد اوجي، وزير نفت صبح روز پنجشنبه (ششم آبان ماه) ضمن حضور در ستاد شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران و بازديد از مرکز داده و پايش و سامانه هوشمند سوخت، نشستي با جليل سالاري، معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش و کرامت ويس کرمي ، مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي براي بررسي وضع سامانه هوشمند سوخت و عملياتي شدن جايگاه هاي عرضه فراورده برگزار کرد و در ارتباط ويدئوکنفرانسي با برخي مديران مناطق شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي، از شرايط خدمت رساني به مردم در جايگاه هاي عرضه سوخت مطلع شد.

اوجي پس از بازديد از مرکز داده و پايش شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران و نشست با مديران اين مجموعه، به دنبال اختلال پيش آمده در سامانه هوشمند سوخت گفت: در بازديدي که از مرکز داده و پايش شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران داشتيم، ديديم که کل مجموعه سامانه کارت هوشمند سوخت را راهبري مي کند و از نزديک روند کار و مشکلات ايجادشده گزارش شد که به لطف خدا و تلاش همکاران شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي همه ارکان و نيروهاي صنعت نفت پاي کار آمدند. بيش از 870 گروه در سراسر جايگاه هاي عرضه سوخت کشور پاي کار بودند که از آنها، مديران مربوطه، نيروهاي نظامي و انتظامي، آقاي زاکاني شهردار تهران، جايگاهداران و صداوسيما تشکر مي کنم. همچنين از مردم که صبوري، اعتماد و کمک کردند.

وي با بيان اينکه اکنون بيش از 55 هزار نازل عمليات سوخت گيري وجود دارد که نياز است نرم افزار اواس روي آنها نصب شود که اين کار اندکي زمانبر است، تأکيد کرد: اکنون هيچ خلل و مشکلي در سهميه کارت سوخت وجود ندارد و اين سهميه که مورد تاکيد رئيس جمهوري هم بوده، پايدار است.

وزير نفت همچنين اظهار کرد: در ساعات اوليه مشکلي هم که در بعضي از جايگاه هاي عرضه پيش آمده است با تدبير خوبي که رئيس جمهوري انديشيده احتمالاً اين سهميه جبران مي شود.

اوجي با تأکيد بر اينکه وضع ذخيره سازي هاي سوخت مطلوب است، ادامه داد: هيچ مشکلي در تأمين و توزيع سوخت نداريم، همچنين جايگاه هاي بين راهي هم پايدار هستند و سوخت گيري ناوگان حمل ونقل سنگين نيز به روال عادي انجام مي شود.

به گفته وي، اکنون روزانه بيش از 105 ميليون ليتر توليد بنزين داريم و هيچ مشکلي وجود ندارد و انشاءالله ديگر شاهد چنين اتفاق هايي نباشيم و بدون شک، دوستان نيز بايد بازنگري عميقي در بخش سامانه هوشمند سوخت داشته باشند.

اعزام گروه هاي عملياتي براي فعال سازي جايگاه ها

جليل سالاري، مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي اعلام کرد: با تجربه هايي که همکارانمان در گذشته داشتند، خوشبختانه توانستيم بسرعت جايگاه هاي عرضه را فعال و از ظرفيت عملياتي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استفاده کنيم.

مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي با اشاره به اينکه تلاش مي کنيم در بازه زماني کوتاه، کل جايگاه ها را به سامانه هوشمند سوخت متصل کنيم و مشکل عرضه سوخت سهميه اي در کشور نداشته باشيم، درباره وضع ذخيره سازي هاي سوخت در سراسر کشور گفت: خوشبختانه وضع ذخيره سازي ها در همه جايگاه ها و انبارهاي نفت مطلوب است و هيچ گونه چالش و کمبودي در اين زمينه وجود ندارد. با اعزام گروه هاي عملياتي که به صورت شيفت هاي 12 ساعته و 8 ساعته فعال هستند، اميدواريم بسرعت امکان سوخت گيري از طريق کارت هوشمند سوخت در همه جايگاه هاي عرضه فراهم شود.

فعال سازي جايگاه ها در کوتاه ترين زمان ممکن

کرامت ويس کرمي، مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي نيز در حاشيه بازديد جواد اوجي، وزير نفت از ستاد، مرکز داده و پايش شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي و سامانه هوشمند سوخت کشور با تأکيد بر اينکه تلاش کرديم در کمترين زمان ممکن، عرضه سوخت خودروها را فراهم کنيم، گفت: با توجه به آمادگي که از قبل براي قطعي احتمالي سامانه در اين شرکت وجود داشت و سناريوهاي مختلفي که در اين زمينه پيش بيني شده بود، عمليات فعال سازي نخستين جايگاه ها در نيم ساعت ابتدايي اين اتفاق امکانپذير و  چرخه سوخت رساني در جايگاه هاي عرضه سوخت کشور در کوتاه ترين زمان ممکن فعال شد.

وي افزود: قيمت هاي مختلفي براي عرضه بنزين و نفت گاز آزاد و يارانه اي در سامانه هوشمند سوخت تغذيه شده که با قطعي سامانه، نظام سهميه بندي غيرفعال شده و ما بايد روي قيمت دوم مي رفتيم. تمهيداتي پياده کرديم که نازل ها را روي سامانه فعال کنيم تا بتوانند بنزين را عرضه کنند و در همان ساعات نخستين وقوع اين حادثه، با هماهنگي سازندگان تلمبه ها که کدهاي امنيتي دارند، سوخت گيري از طريق بنزين آزاد را فعال کرديم.

ويس کرمي گفت: 58 هزار نازل در جايگاه هاي عرضه سوخت کشور داريم که از اين تعداد 44 هزار نازل مربوط به عرضه بنزين و 14 هزار نازل مربوط به عرضه نفت گاز است؛ با روش دستي نازل هاي جايگاه ها تک به تک فعال شد تا بتوانند به روش پيش از سامانه، عرضه بنزين را انجام دهند و جايگاه ها نيز بسرعت عملياتي شدند. در 37 منطقه عملياتي در نخستين ساعات اوليه، جايگاه هاي عرضه سوخت بويژه در مناطق عملياتي بسرعت عملياتي شد.

ويس کرمي افزود: در بحث سامانه حمل ونقل ناوگان سنگين نيز تلاش کرديم با فعال سازي قيمت نفت گاز آزاد براي خودروهاي سنگين مشکلي ايجاد نشود و خوشبختانه در بخش حمل ونقل ناوگان سنگين و نيز تانکرهاي حمل فراورده کمترين مشکل را داشتيم.

قدرداني از مالکان جايگاه ها براي همراهي در بحران سوخت

وي ضمن قدرداني از زحمات مالکان جايگاه ها در مديريت اين چالش گفت: مالکان جايگاه هاي عرضه سوخت نيز همچون هميشه به صورت شبانه روزي پاي کار بودند.

مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي تأکيد کرد: دارندگان جايگاه هاي عرضه سوخت در اين شرايط سخت و نيز در طول بحران کرونا به صورت شبانه روزي پاي کار بودند و من از صميم قلب از زحمات اين عزيزان و همکاري مطلوب و مثبت اين عزيزان تشکر و قدرداني مي کنم.

 

حتي يک ليتر از سهميه هاي بنزين مردم کم نمي شود

مسعود رضايي، مدير سامانه هوشمند سوخت شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي نيز در گزارشي درباره روند عمليات ازسرگيري توزيع سوخت در کشور گفت: معماري سامانه هوشمند سوخت به شکلي است که در بدترين شرايط بسيار سريع سوخت رساني از سر گرفته مي شود. تمام برنامه هايي که داشتيم، در بدترين حالت اجازه قطع سوخت رساني را به حداقل مي رساند و بسرعت تلاش کرديم جايگاه ها را با سياست تک قيمتي عملياتي کنيم.

مدير سامانه هوشمند سوخت شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي افزود: گروه هاي فني ما پس از اين اتفاق بسرعت راهکارهاي ممکن براي عملياتي کردن سامانه را بررسي کردند و تلاش کرديم بتدريج سهميه بندي از طريق سامانه را فعال کنيم.

رضايي افزود: مهم ترين هدف ما در اين بحران، برقراري سريع عرضه سوخت در کشور بود و تأکيد مي کنم که حتي يک ليتر از سهميه هاي مردم در پي اين اختلال حذف نمي شود.

حضور دوباره اوجي در ستاد مديريت بحران شرکت پخش

جواد اوجي، وزير نفت روز جمعه، هفتم آبان ماه نيز با حضور در ستاد مديريت بحران شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي در جريان آخرين اقدام ها براي راه اندازي سامانه هوشمند سوخت قرار گرفت. وي همچنين پس از نشست با مديران شرکت پخش فراورده هاي نفتي در مديريت ديسپچينگ شرکت ملي گاز ايران حضور يافت.

وزير نفت پس از پايان نشست در اتاق مديريت بحران شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران و بازديد از مديريت ديسچينگ شرکت ملي گاز ايران در جمع خبرنگاران درباره وضع سامانه هوشمند سوخت توضيح داد: در بخش بالادست صنعت نفت با توجه به پايان تعميرات اساسي پالايشگاه هاي کشور به جز پالايشگاه فاز 12 پارس جنوبي که فردا پايان مي يابد، آمادگي مطلوبي براي تأمين سوخت زمستاني وجود دارد.

وي با اشاره به برنامه ريزي شرکت هاي ملي گاز و پخش فراورده هاي نفتي براي تأمين سوخت زمستاني اظهار کرد: با توجه به کاهش دماي هوا، مصارف در بخش خانگي به صورت جزئي افزايش يافته که از مردم عزيز درخواست مي کنم در مصرف سوخت صرفه جويي کنند.

وزير نفت با بيان اينکه قيمت گاز براي مشترکان پرمصرف و بدمصرف بدون شک افزايش مي يابد، تصريح کرد: قيمت گاز براي مشترکاني که در سقف الگو و مطابق جداول شرکت ملي گاز ايران مصرف کنند، همانند گذشته خواهد بود.

اوجي از آمادگي 100درصدي وزارت نفت براي تأمين سوخت زمستاني در بخش توليد خبر داد و گفت: هم اکنون نزديک به 3 ميليارد ليتر سوخت مايع در نيروگاه ها و صنايع ذخيره شده که 450 ميليون ليتر بيشتر از پارسال است، بنابراين جاي نگراني وجود ندارد. اميدواريم با تلاشي که همکاران ما انجام مي دهند، زمستان بدون دغدغه اي را پشت سر بگذاريم.

بررسي واريز سهميه جبراني به کارت هاي سوخت

وزير نفت از بررسي ها براي واريز سهميه جبراني به کارت هوشمند سوخت هموطنان، به دستور رئيس جمهوري خبر داد.

جواد اوجي همچنين اعلام کرد که به سبب مشکلات به وجود آمده در سوخت رساني، براساس دستور رئيس جمهوري، در حال بررسي هستيم که سهميه اي براي هموطنان در پايان ماه به کارت سوخت واريز شود. اين سهميه به خودروهاي سواري، موتورسيکلت ها، آموزشگاه ها و همه وسايل نقليه اي که از کارت سوخت استفاده مي کنند، تعلق مي گيرد.

وي افزود: مقدار سهميه در حال بررسي است که پس از مشخص شدن اعلام و در پايان آبان ماه نيز به کارت هاي سوخت واريز خواهد شد.